31-10-06

staking... nu in Schilde...

Postbodes in Schilde staken

In Schilde en 's Gravenwezel in de provincie Antwerpen is dinsdag geen post in de brievenbussen gevallen. De ochtendploeg van het kantoor in Schilde ging niet aan het werk. Enkel de kranten werden rondgebracht. De staking is een reactie op het aanslepende personeelstekort.

Dinsdagochtend is wel een akkoord bereikt met de plaatselijke zonemanager van De Post, waardoor er op korte termijn vier krachten bijkomen. Toch gaat het personeel niet meer aan het werk dinsdag. Er wordt evenmin een stakerspost gevormd. De dertig werknemers gaan naar huis, zegt Jef Michielsen, gewestelijk secretaris van het ACOD.

13:50 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, facteur, post, postman, postbode |  Facebook |

29-10-06

hier is zevenentachtig...

graftonbe daisy 1

 

Deze foto van een graftombe komt van Daisy...

klik op de foto of de naam om haar blogje een bezoekje te brengen, zeker de moeite waard.

Uw foto van je brievenbus of een tip hier laten verschijnen : stuur hem naar:

Pol-de-postman@hotmail.com

ZEKER DOEN...

en verdien je postzegel

12:05 Gepost door Pol de postman in brievenbussen en foto's | Permalink | Commentaren (6) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, blogger |  Facebook |

28-10-06

op ons tandvlees...

Postbodes zitten op hun tandvlees
Post staakt wegens personeelstekort

Waarschijnlijk zullen de brievenbussen van Mechelen, Heist-op-den-Berg en Hulshout vandaag (vrijdag ) opvallend leeg zijn. In het postkantoor van Heist-op-den-Berg leggen de bedienden al zeker het werk neer, en ook in Mechelen dreigde gisteren een staking.

Vooral 's nachts is er een groot tekort aan postbedienden in Mechelen'', klaagt Jef Michielsens, gewestelijk secretaris van de socialistische vakbond ACOD. ,,Door de hoge werkdruk overwegen we nu een staking. ''

In Mechelen overlegden de postbedienden gisteravond of ze het werk zouden neerleggen. Bij het ter perse gaan van deze krant was er nog geen beslissing gevallen.

In het kantoor van Heist-op-den-Berg, dat verantwoordelijk is voor Heist en Hulshout, wordt er al zeker gestaakt vandaag. Postbodes vertrekken er niet op ronde en sinds 5 uur vanochtend staan er ook stakerspiketten. Ook in Heist is de werkdruk volgens de personeelsleden veel te hoog. De druppel die de emmer deed overlopen was het feit dat de beroepservaringsovereenkomsten (BEO) van twee postbediendes niet verlengd werden, tot groot ongenoegen van hun collega's.

,,In Heist zitten ze op hun tandvlees'', stelt Jef Michielsen. ,,Het is voor die mensen bijna onmogelijk om hun verlof op te nemen. Daarbij komt nog het verhaal van die BEO's. De Post verlengt dergelijke overeenkomsten slechts onder een aantal voorwaarden: als het budgettair haalbaar is, als er sprake is van een personeelstekort en als de persoon een gunstige evaluatie kreeg. Blijkbaar is het budget nu dus op, want die mensen kregen een gunstige evaluatie.''

De Post zit momenteel in een overgangsfase. ,,Om naakte ontslagen te vermijden, werkt de Post nu met BEO's'', zegt Leo Beyers van het ACV. ,,Die vervallen na achttien maanden, waarna de Post weer nieuwe mensen aanneemt. Die mensen draaien dus een aantal maanden mee en werken goed. Ze hopen op een vast contract, maar dat komt er in de meeste gevallen niet. Daardoor moeten de bedienden telkens weer nieuwe mensen opleiden. En dat onder een grote werkdruk. Dat pikken we niet meer.''

13:20 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

27-10-06

klantentevredenheid...

Klantentevredenheid stijgt

83 % van de klanten van De Post is tevreden over het bedrijf in het eerste semester van 2006. De tevredenheid stijgt ten opzichte van de resultaten in 2005. Toen was 81 % van de klanten over het algemeen tevreden.

De vooruitgang is vooral merkbaar bij de kernactiviteiten van De Post: de postbestelling, de dienstverlening in de postkantoren en de transparante informatie over de producten en diensten.

De resultaten worden gepubliceerd een jaar na de ondertekening van het vierde beheerscontract tussen De Post en de Staat. In dat contract staat onder meer dat de tevredenheid van de klanten van De Post regelmatig moet worden gemeten.
Deze meting wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en de resultaten ervan worden ter controle voorgelegd aan het BIPT. Dit onderzoek heeft zowel betrekking op particulieren als bedrijven.

De algemene tevredenheid over De Post gaat erop vooruit: 83 % van de klanten zei in het eerste semester van 2006 tevreden te zijn (vergeleken met 81 % in 2005 en 78 % in 2004). Deze positieve tendens wordt bevestigd door de vermindering van het aantal ontevreden klanten: 6,5 % in 2005 tegenover 8,5 % in 2004.

De voornaamste globale tevredenheidcijfers gaan ook in stijgende lijn: 
 

(klantentevredenheid in %)20042005S1 2006
Totale tevredenheid
 
788183
Versturen en ontvangen
van post
747577
Versturen en ontvangen
van pakjes
868789
Ontvangen kranten
en magazines
888886
Informatie
 
767680
Diensten in de
postkantoren
717076

Om deze totale cijfers te berekenen, werden een reeks detailmetingen uitgevoerd naar de tevredenheid over de verschillende producten en diensten van De Post. Sinds 2005 gaan sommige van de resultaten fel vooruit.

Bij de metingen van de briefpost waren de belangrijkste schommelingen te merken in de zorg waarmee de post verwerkt wordt (91 % voor de eerste 6 maanden van 2006, 87 % voor 2005) en dan voornamelijk in de tevredenheid over de verwerking van Prior-post (73 %, tegenover 66 % in 2005).

Deze evolutie is het gevolg van de betere algemene kwaliteit van de afhandeling van de briefpost en ze is ook zichtbaar in de metingen van de pakjes. Daar ligt de tevredenheid over de bestelling van niet-dringende pakjes op 93 % (87 % in 2005).
Hoewel het aantal rode brievenbussen verminderde, blijft de tevredenheid over de toegankelijkheid van het netwerk hoog (81 %, ten opzichte van 90 % in 2005). Tegelijkertijd stijgt de tevredenheid over de lichtingsuren van die rode bussen (81 % tegen 73 % in 2005). Er zijn minder bussen, maar ze zijn beter gelegen en worden later gelicht.

De inspanningen van De Post voor de klantentevredenheid hebben dus vooral hun vruchten afgeworpen op het vlak van de briefpost, maar er is ook vooruitgang te merken wat betreft de informatie en de postkantoren.
De klanten appreciƫren in het bijzonder de duidelijke informatie over de producten en diensten (83 % ten opzichte van 77 % in 2005) en de verstaanbaarheid van de informatie (75 % tegenover 73 % in 2005).
De wachttijden in postkantoren hebben natuurlijk een grote invloed op de klantentevredenheid.

De tevredenheid over de wachttijden is erop vooruitgegaan, maar op dit vlak blijven nog verbeteringen nodig (55 % ten opzichte van 49 % in 2005). Het bedrijf zal zijn inspanningen opdrijven om de wachtrijen in de kantoren te verminderen.

 Ook bij andere elementen die een rol spelen in de tevredenheid over de postkantoren zoals de toegankelijkheid van de kantoren (73 % tegenover 68 % in 2005) of de tevredenheid over de openingstijden (77 %, 73 % in 2005) kan een positieve tendens worden opgemerkt.

16:52 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, info |  Facebook |

26-10-06

cartoon...

Garfield-mailman3

19:45 Gepost door Pol de postman in cartoon | Permalink | Commentaren (4) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, mailman, mailmen, garfield |  Facebook |

stakingsdreiging...

Staking(sdreiging) bij Post in Mechelen en Heist-op-den-Berg

Volgens de socialistische vakbond ACOD heerst er door een nijpend personeelstekort heel wat onrust bij de sorteerders in het postsorteercentrum in Mechelen. Mogelijk wordt het werk volgende nacht neergelegd. Bij de post in Heist-op-den-Berg wordt morgen zeker gestaakt. Het personeel legt er het werk neer uit onvrede met het personeelstekort en het feit dat de contracten van twee medewerkers niet worden verlengd.

Maatregelen
In het postsorteercentrum van Mechelen heeft het personeel de directie gevraagd om maatregelen te nemen waardoor de problemen in het kantoor opgelost worden. "Vanavond zal ikzelf met het personeel overleggen of er al dan niet gestaakt zal worden in de komende nacht", zegt Jef Michielsen, gewestelijk ACOD-secretaris.

Tijdens de nacht werken er achttien personeelsleden in het sorteercentrum. Wanneer die het werk neerleggen, zal de Mechelse bevolking morgen weinig of geen post in de bussen krijgen.

Stakerspiket
In Heist-op-den-Berg is de knoop al wel doorgehakt. Daar zullen de postmannen morgen niet op ronde gaan. Vanaf 5 uur wordt er ook een stakerspiket gevormd. "Ze hebben al weken te kampen met een tekort aan personeel. Bijkomend hebben twee medewerkers te horen gekregen dat hun beroepservaringsovereenkomst niet verlengd zal worden", aldus Michielsen. "De eis van het personeel is duidelijk. Zij willen dat de contracten van de twee collega's worden verlengd", luidt het.

Het postkantoor van Heist-op-den-Berg telt 64 personeelsleden en staat in voor de postbedeling in Heist-op-den-Berg en Hulshout.

14:46 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: po, post, postman, postbode, facteur, staking |  Facebook |

24-10-06

de...

helloween

haloween-pompoenzegel...

17:59 Gepost door Pol de postman in postzegels | Permalink | Commentaren (7) | Tags: pol, post, postman, postbode, postzegel |  Facebook |