28-03-07

ontstaan Belgische Post... 2

De regeringspost in de Zuidelijke Nederlanden

Maximiliaan van Oostenrijk, die tot koning der Romeinen wordt gekroond in 1486, verlaat de Nederlanden en vestigd  zich in Insbrück waar hij zal verblijven wanneer de oorlog hem niet naar de vier uithoeken van het Keizerrijk roept.
Het is dus voortaan nodig dat koeriers over en weer reizen tussen Mechelen en Innsbrück, om mededelingen en bevelen en naar de beide Hoven te brengen.
De familie Tassis valt de eer die organisatie tot stand de brengen, organisatie waar van de gevolgen onmetelijk zullen zijn in de geschiedenis der mensheid.
Het geslacht Tassis dankt zijn naam aan de ‘Taissonberg’ bij Bergamo, bakermat van de familie.
Reeds in 1272 wordt Jacques de Tassis, raadsheer van Koning Karel van Anjou, broeder van de Heilige Lodewijk, met een zending bij de koning van Tunis belast.
Bonus Rossi  de Tassis de Cornello, geboren  in 1418, is postmeester aan het Pauselijke Hof. Verschillende van zijn acht zonen en hun nakomelingen zullen die taak eeuwenlang met eer voortzetten.
Jeannetto Tassis Taxis wordt een keer vermeld op 11 december 1489, als “opperste meester der posterijen”, briefwisseling ontvangen hebben.
Op 1 maart 1501 benoemt de Koning Frans de Tassis tot “Kapitein en Meester zijner boden”.
De trajecten naar de Hoven moeten binnen  de hiernavolgende tijdspannen worden afgelegd:
Brussel – Innsbrück : 5 dagen in de zomer en 6 ½  in de winter
Brussel – Parijs : 44 uur in de zomer, 54 uur in de winter.
Brussel – Lyon : 4 dagen in de zomer, 5 dagen in de winter
Brussel – Granada : 15 dagen in de zomer, 18 dagen in de winter
Brussel – Toledo : 12 dagen in de zomer , 14 dagen in de winter.
De koning kent Frans de Tassis  een jaarlijkse bezoldiging van 12.000 pond toe.
Frans de Tassis koopt een huis in Mechelen in de “bleeckstraat”. De familie Tassis vestigde zich in een hotel aan de Grote Zavel te Brussel. Hij liet in de kerk van de Zavel een grafkapel bouwen voor hem en zijn nazaten. Hij overleed in 1517. Hij was de grondlegger van de Post in onze contreien. Gedurende drie eeuwen zal ‘Hotel de Tassis’ de draaischijf blijven van het internationaal postverkeer in Europa 2.

Met dank... Hugo Driesen

19:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, geschiedenis |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.