02-04-07

cao 2007-2008 ontwerptekst... enkele punten

onderhandelingen

De bonden en directie van De Post zijn het eens over een nieuw sociaal akkoord voor dit en volgend jaar.


De vakbonden leggen het ontwerp van collectieve arbeidsovereenkomst de komende weken voor aan hun achterban. Het is de bedoeling om het op 17 november officieel te bekrachtigen.

De koopkracht van het personeel gaat omhoog, maar die koopkrachtverhoging blijft beperkt zoals de directie van De Post gevraagd had. Alle personeelsleden kunnen rekenen op een loonsverhoging van een half procent.

Daarnaast zal de jaarlijkse premie van 875 euro waarop het personeel recht heeft in functie van de verbeteringsprojecten die gerealiseerd worden, integraal deel uitmaken van het loon. Dat betekent dat over die premie niet meer jaarlijks moet worden onderhandeld, dat die niet meer afhangt van het absenteïsme en dat die in de toekomst geïndexeerd wordt.

Voor de laagste lonen, onder meer die van de schoonmaaksters, wordt het loon nog eens met 150 euro bruto verhoogd.

Voorts is vastgelegd dat het personeel van De Post op de leeftijd van 58 jaar met vervroegd pensioen kan. Ze behouden daarbij 75 procent van hun loon. Werknemers die een zwaar beroep uitoefenen, zoals de postbodes en de mensen die 's nachts werken, kunnen al op 57-jarige leeftijd het bedrijf verlaten tegen die voorwaarden. Verder zijn er maatregelen die halftijds werken voor de vijftigplussers aantrekkelijker maken.

Aan de andere kant valt de maandelijkse forfaitaire vergoeding voor het woon-werkverkeer, voor de personeelsleden die niet het openbaar vervoer nemen, weg. Zij zullen een vergoeding krijgen in functie van de effectieve verplaatsingen die ze doen.

In het akkoord zijn voorts ook maatregelen ingeschreven die het De Post iets gemakkelijker maken om proactief mensen over te plaatsen van de ene dienst naar de andere in functie van de behoeften op het terrein.

15:54 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.