03-04-07

CAO voorstellen 2007/2008...

 

Bij De Post zijn de besprekingen rond de CAO voorstellen afgerond.

  

Het zijn lange besprekingen geweest omdat de financiële marge zeer beperkt is. De Post heeft immers telkens verwezen naar het IPA waar de indicatieve norm ivm een koopkrachtverhoging 5 % bedraagt. Rekening houdend met de mogelijke indexaanpassingen ( 3,9 %) en de barematische loonsverhogingen(1;6 %) is de norm dus al overschreden.

Hierna een overzicht van de grootste artikels vervat in dit ontwerp.

 

Inzake koopkrachtverhoging worden 3 zaken opgenomen :

  1. de integratie van de enveloppe van de resterende productiviteitstoelage en de 1% beheerstoelage in de lonen
  2. 0,5 % baremaverhoging vanaf december 2007
  3. een bijkomende jaarlijkse toelage van 150 Euro voor de laagste categorieën
Inzake verlof voorafgaand aan de pensionering

 

Deze vervroegde uitstapregeling zal voor iedereen die 35 jaar dienst heeft en 58 jaar is van toepassing zijn vanaf 1 juli 2008.

Ieder personeelslid zal evenwel dit jaar kunnen stoppen onder de vorm van een volledige loopbaanonderbreking uiteraard ook vanaf 58 jaar en 35 jaar dienst. De uitreikers en de personeelsleden die 20 jaar nachtarbeid hebben worden beschouwd als “ zware beroepen” waardoor zijn reeds op 57 jaar en 35 jaar dienst in de voltijds loopbaanonderbreking kunnen stappen.

Tijdens deze LBO wordt door het bedrijf iedere maand een aanvullende tegemoetkoming betaald bovenop het door de RVA toegekende vervangingsinkomen

 

Inzake een specifiek stelsel van halftijdse loopbaanonderbreking voor 50 +

 

Dit specifiek stelsel moet aan de personeelsleden die tussen de 50 en 59 jaar zijn toelaten te opteren voor een minder belastende arbeidsregeling. Om de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang te brengen worden voor de meeste categorieën toegangsdrempels vastgelegd dit voor de duurtijd van de CAO. Ook hier zal de Post, naast de onderbrekingsuitkering vanwege de RVA en de gedeeltelijke validering voor het pensioen, een aanvullende tegemoetkoming uitkeren.

 

Reconversie en Pro-actieve reconversie

 

De bestaande reconversieregels blijven van kracht en worden uitgebreid naar het functieniveau H, de (hoofd) kantoorhouders en de postmeesters.

De Post wil pro-actieve vormingsprogramma’s opzetten dit in het kader van de externe mobiliteit.

 

Administratieve vereenvoudiging 

  • Vanaf 2008 moeten de wettelijke vakantiedagen opgenomen worden tijdens het kalenderjaar.
  • 4 dagen extra-wettelijk verlof kunnen uitzonderlijk worden overgedragen tot 31 maart van het volgend jaar
  • De verlofaanvraag naar aanleiding van een religieus of filosofisch feest van schoolgaande kinderen zal ambtshalve worden toegekend.
  • De klasse van de vorderingen wordt gekoppeld aan de vroegere rang, voor de invoering van de functieclassificatie evenwel zonder rekening te houden met het voordeel dat gekoppeld is aan de benoeming in de vlakke loopbaan.
  • De vrijkaarten 1ste klasse worden vervangen door treinabonnementen woon- werkplaats 1ste klasse.
  • De vorderingen voor gepensioneerden van minsten 65 jaar worden gehalveerd. Zij zullen echter wel een keuze kunnen maken tussen vorderingen van het type “senior” of “klassieke vorderingen”. Een seniorenbiljet laat evenwel toe heen en terug te reizen op dezelfde dag.
  • De persoonlijke tussenkomsten in de vorderingen zullen vanaf 2008 worden verhoogd.

15:32 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

Commentaren

voor mij is het een gunstige cao ,ik ben 57 jaar ben 37 jaar uitreiker en heb nog 60 dagen verlof staan,ik werk 4/5 dus mijn laatste werkdag is 29 of 30 mei ,wil zeggen nog 29 of 28 dagen vroeg opstaan ,en dan salu post,wel eerst nog een drink geven voor de collegas.groetjes luc

Gepost door: luc | 03-04-07

ik ben nog altijd niet zeker mijn vraag is waar kan ik mij wenden om mijn pensionerings bedrag uit te reken ik ben 57 jaar en heb 37 jaar dienst waarvan het grootste gedeelte in een X kantoor te hebben gewerkt
groetjes willy

Gepost door: Veeckman willy | 05-04-07

De commentaren zijn gesloten.