20-04-07

cao 2007-2008... loopbaanonderbreking...

3.4.3. Over dit stelsel

De begunstigden van het stelsel van de specifieke halftijdse loopbaanonderbreking kunnen, als ze dat wensen, een halftijdse loopbaanonderbreking genieten tot de leeftijd van 60 jaar.

Het statutaire personeelslid verbindt zich ertoe zijn vervroegde wettelijke rustpensioen te nemen wanneer hij 60 jaar wordt. Zodra de aanvraag is ingediend, is het niet meer mogelijk de aanvraag van pensionering of de datum van pensionering ongedaan te maken.

Het contractuele personeelslid moet, zodra de specifieke loopbaanonderbreking is toegestaan, met De Post een overeenkomst afsluiten, die bepaalt dat de arbeidsovereenkomst tussen beide partijen afloopt zonder opzegtermijn of vergoeding op het einde van de maand waarin het personeelslid de leeftijd van 60 jaar bereikt.

De medewerkers die voor dit stelsel kiezen, genieten bovenop hun wedde die berekend wordt op basis van hun verminderde prestaties, de volgende tegemoetkomingen:

• een onderbrekingsuitkering vanwege de RVA;
• Een aanvullende tegemoetkoming ten laste van De Post, die bedoeld is om de door de RVA betaalde onderbrekingsuitkering aan te vullen; het bedrag van die tegemoetkoming zal afhangen van het feit of het personeelslid ouder of jonger dan 55 jaar is op het ogenblik dat het stelsel aanvangt.

Bovendien zullen de statutaire personeelsleden een aanvullende tegemoetkoming ten laste van De Post krijgen, die bedoeld is om de periode van loopbaanonderbreking geheel of gedeeltelijk te valideren voor het pensioen, overeenkomstig artikel 2 van KB 442.

 

 

 


3.4.4 Vervangingsinkomen ten laste van de RVA

De personeelsleden die een loopbaanonderbreking genieten zullen een maandelijks forfaitair vervangingsinkomen ten laste van de RVA genieten, waarvan het bedrag als volgt is vastgesteld:

 

Maandelijks forfaitair brutobedrag ten laste van de RVA
 
Maandelijks forfaitair nettobedrag ten laste van de RVA

€ 417,05 bruto voor een gewone halftijdse loopbaanonderbreking
 
€ 345,53 netto voor een gewone halftijdse loopbaanonderbreking


Dit door de RVA toegekende maandelijkse forfaitaire vervangingsinkomen is hetgeen momenteel van toepassing is. De Post kan zich niet verbinden ten opzichte van een eventuele wijziging van de desbetreffende wetgeving (hoogte van de bedragen, fiscaliteit…).


3.4.5. Aanvullende tegemoetkoming ten laste van de werkgever teneinde de periodes van loopbaanonderbreking te valideren met het oog op het pensioen van de statutaire personeelsleden

Deze aanvullende tegemoetkoming is identiek aan die uit de cao 2005-2006 en wordt toegekend volgens dezelfde modaliteiten, uitsluitend aan de statutaire personeelsleden.


3.4.6 Aanvullende tegemoetkoming als aanvulling op de onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA

Vanaf ten vroegste 1 juli 2007 (tegelijk met de datum van de eerste betaling voor de nieuwe aanvragers) zal De Post haar personeelsleden maandelijks op het einde van elke gepresteerde maand een aanvullende tegemoetkoming uitkeren bovenop de onderbrekingsuitkering die de RVA voor zijn rekening neemt.

De personeelsleden boven de 50 jaar die zich vóór het afsluiten van deze CAO reeds in halftijdse loopbaanonderbreking bevinden, zullen deze aanvullende tegemoetkoming ontvangen vanaf ten vroegste 1 juli 2007. De hoogte van de aanvullende tegemoetkoming zal worden berekend op basis van hun arbeidssituatie op 1 juli 2007.
 
Het bedrag van die tegemoetkoming schommelt naargelang het personeelslid al dan niet ouder is dan 55 jaar op het ogenblik dat de loopbaanonderbreking ingaat en naargelang de functie van het personeelslid:

Voor de sorteerders Postkantoren (indien volledige nachtpremie), Postman sorteercentrum (+ algemene dienst) (indien volledige nachtpremie), sorteerder internationale zendingen (indien volledige nachtpremie)  en de loketbedienden (+ algemene dienst) (indien vergoeding commercieel attaché):

• Voor de personeelsleden van 50 tot 54 jaar bedraagt de aanvullende tegemoetkoming:
25 % van de maandelijkse bruto uitkering ten laste van de RVA, . Dit maximaal maandelijks bedrag zal gerelateerd zijn aan de aanwezigheden.
• Voor de personeelsleden van 55 tot 59 jaar bedraagt de aanvullende tegemoetkoming:
40 % van de maandelijkse bruto uitkering ten laste van de RVA, v. Dit maximaal maandelijks bedrag zal gerelateerd zijn aan de aanwezigheden.
        
Voor alle andere personeelsleden:

• Voor de personeelsleden van 50 tot 54 jaar bedraagt de aanvullende tegemoetkoming:
15 % van de maandelijkse bruto uitkering ten laste van de RVA. Dit maximaal maandelijks bedrag zal gerelateerd zijn aan de aanwezigheden.
• Voor de personeelsleden van 55 tot 59 jaar bedraagt de aanvullende tegemoetkoming:
30 % van de maandelijkse bruto uitkering ten laste van de RVA. Dit maximaal maandelijks bedrag zal gerelateerd zijn aan de aanwezigheden.

Deze aanvullende tegemoetkoming zal aan hetzelfde sociale en fiscale stelsel zijn onderworpen als de aanvullende tegemoetkoming die bestemd is om de jaren loopbaanonderbreking te valideren met het oog op het pensioen.

De verplichting van De Post om deze aanvullende tegemoetkoming te betalen vervalt echter als een wetswijziging tot gevolg zou hebben dat de kosten ervan voor de werkgever stijgen. In dergelijk geval verbinden de partijen zich ertoe om een alternatieve oplossing te bespreken en te vinden, waarbij de kosten voor De Post gelijk blijven.

In dat geval zou de werknemer evenwel zijn loopbaanonderbreking zonder vooropzeg kunnen beëindigen om terug te keren naar De Post in zijn oud arbeidsstelsel.

19:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

Commentaren

Hallo Pol de Postman. Proficiat met uw site.Er staan veel nuttige en ook gezellige onderwerpen op.Ikzelf ben ook al 37,5 jaar postbode dus weet ik waaroverge spreekt.Ik vind het een mooi beroep maar zoals in een van uw onderwerpen sterft de alom bekende vroegere postbode uit.Die tijd zal nooit terug komen door steeds al die veranderingen en beter zal het er niet op worden.
Ik lees ook het artikel over de handelaars in Sint-Truiden en daar ik in dat kantoor werk weet ik er dus alles over.Iets verderop is er nog een kantoor waar ik in 1970 begonnen ben als hulp kracht besteller en dat gaat ook toe.Dit doet me wel iets.
U mag me altijd mailen om wat nieuws of dergelijke.
groetjes en nog eens proficiat met uw blog.Ga ze regelmatig bekijken

Gepost door: Loos Romain | 11-12-07

verminderde prestaties ivm met verminderde prestatities ben ik aan het overwegen deze te nemen voor een periode van 6 maand
alleen ben ik er nog niet uit welk systeem een vierdagenweek of 1week per maand ik ben 38j en 17jaar bij de post en benoemd
mijn vraag hieromtrent was hoeveel ik ongeveer per maand minder verdien?
alvast bedankt.

Gepost door: cauwenbergh marc | 26-06-08

De commentaren zijn gesloten.