20-04-07

cao 2007-2008... slot...

13.5 Keuzemogelijkheid ziektequotadagen boven de 300

 

De statutairen hebben na het bekomen van hun jaarlijkse dotatie van 21 quotadagen op 1 januari 2007 de keuze om de dagen boven de 300 te laten omzetten in pensioenverlofsparen of te laten uitbetalen, met factor 7 op 1.

 

De gedane keuze blijft behouden. Betrokkene kan zijn keuze wijzigen via een aanvraag die uiterlijk op 31.12 van het afgelopen kalenderjaar moet worden ingezonden.

 

 

 

 

13.6 Plaatselijke feestdag

 

Voor de statutaire personeelsleden wordt de huidige toekenning van de halve dag, fictief verbonden aan de plaatselijke feestdag, vanaf 2008 beschouwd als een halve dag niet-vastgelegd extra wettelijk verlof.

 

Voor de contractuele personeelsleden wordt de huidige toekenning van de volledige dag, fictief verbonden aan de plaatselijke feestdag, vanaf 2008 beschouwd als een volledige dag niet-vastgelegd extra wettelijk verlof.

 

 

13.7 Vorderingen aan actieve  personeelsleden vanaf 2008 

 

13.7.1 Algemene regeling in het kader van verworven rechten

 

De klasse van de vorderingen aan de personeelsleden zal worden bepaald door hun vroegere rang voor de invoering van de functie classificatie evenwel zonder rekening te houden met het voordeel dat gekoppeld is aan de benoeming in de vlakke loopbaan.

 

13.7.2 Voor de nieuw aangeworven personeelsleden of die van functieniveau veranderen vanaf 2007

 

Voor de nieuw aangeworven personeelsleden of die van functieniveau wijzigen vanaf 2007, zal de volgende correlatietabel worden gehanteerd om te bepalen welke klasse van vordering zij zullen ontvangen vanaf 2008:

 

Functieniveau op 1 oktober van voorgaand jaar

Klasse van de vorderingen aan:

D en E

 2e klasse

F en H

 1e klasse

 

 

13.8 Vrijkaarten

 

Vanaf 2008 worden de vrijkaarten vervangen door 1ste klasse treinabonnementen tussen woon- en werkplaats.

 

13.9 Toekenning van de vorderingen aan de statutaire gepensioneerde personeelsleden die minstens de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt

 

 

Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin het gepensioneerde personeelslid 65 jaar geworden is, zal een keuze gemaakt kunnen worden tussen vorderingen van het type “senior” of “klassieke” vorderingen. Het aantal vorderingen zal worden gehalveerd, ongeacht het type. Een seniorenbiljet laat evenwel toe om dezelfde dag heen en terug te reizen buiten de piekuren (in de week vanaf 9u01 en in de weekends) tussen 2 stations van het volledige Belgische spoorwegnetwerk.

 


 

13.10 Persoonlijke tegemoetkoming

 

De persoonlijke tegemoetkoming in de vorderingen zal de volgende zijn vanaf 2008 :

 

Statuut

functieniveau

Actieve

Gepensioneerden< 65 ans

Gepensioneerden >= 65 ans

2de kl

1ste kl

2de kl

1ste kl

Senior

2de kl

1ste kl

Statutair

D et E

10 EUR

-

10 EUR

-

10 EUR

10 EUR

-

F et H *

10 EUR

40 EUR

10 EUR

40 EUR

10 EUR

10 EUR

40 EUR

Contractueel

D et E

8 EUR

-

-

-

-

-

-

F et H *

8 EUR

28 EUR

-

-

-

-

-

  • of in functie van rang en verworven rechten

 

 

 

De keuze i.v.m. de klasse van het voertuig zal één maal per jaar worden gevraagd n.a.v. de jaarlijkse enquête en kan om geen enkel motief worden aangepast tijdens het jaar.
De verminderingskaart 50% zal in functie staan van de betaalde persoonlijke tegemoetkoming.

22:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.