05-05-07

Jaarverslag 2006...

De resultaten van De Post gaan erop vooruit

Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De Post de geconsolideerde resultaten van De Post Groep voor het jaar 2006 goedgekeurd.

De Post deed het in 2006 duidelijk beter dan in 2005 en de jaren voordien. De resultaten van de Groep mogen dan ook goed en zeer bemoedigend genoemd worden.

Overigens heeft De Post haar jaarrekening over 2006 voor het eerst opgemaakt volgens de Internationale boekhoudkundige IFRS-standaarden. Dit hield in dat ook de cijfers voor 2005 werden aangepast aan deze normen, teneinde een correcte vergelijking mogelijk te maken.

Zowel de operationele resultaten als de winst voor belasting van De Post Groep gingen vooruit in vergelijking met 2005 en vorige jaren.

  • De geconsolideerde bedrijfsinkomsten (omzet) bedragen 2.230,5 Mio €, tegenover 2.123,7 € in 2005 (+5%). Dat is een flinke prestatie, want de post- volumes blijven onder druk (-1% in 2006),- een tendens die overal in Europa voelbaar is. De omzet werd ondersteund door de goede economische conjunctuur en de beperkte prijsstijgingen in lijn met de inflatie. Maar De Post heeft in de voorbije jaren, naast een doorgedreven programma van kostenvermindering, ook werk gemaakt van een actief marketingbeleid. Nieuwe marktopportuniteiten werden opgezocht en nieuwe producten ontwikkeld. Al deze factoren hebben geleid tot een grotere omzet-toename dan voorzien.

  • De operationele resultaten van de Groep, die reeds verbeterden in 2005, evolueren verder in positieve zin in 2006. Het geconsolideerde EBIT van de Groep bedroeg 135,9 Mio € in 2006, tegenover een verlies van 18,6 Mio€ in 2005. Het verlies (EBIT) in 2005 is wel het gevolg van de IFRS-herwerking, waardoor een aantal éénmalige kosten en waarde- verminderingen in aanmerking werden genomen voor het operationeel resultaat. De sterke operationele winst van 2006, en de positieve evolutie gedurende de voorbije jaren, wijzen er zeer duidelijk op dat de gezondheid van De Post verder verbetert en verstevigt.


    De winst voor belastingen van de Groep bedroeg in 2006 174 Mio €, tegenover een verlies van 23,2 Mio € in 2005. Als men de éénmalige elementen uitsluit, dan groeit de winst voor belastingen met 28% tav 2005.

  • De geconsolideerde winst na belastingen in 2006 bedroeg 96,1 Mio €, tegenover 154,6 Mio € in 2005. Bij de beoordeling van dit laatste cijfer over 2005 moet rekening gehouden worden met twee bijzondere factoren:
    • enerzijds is De Post pas sinds 1/1/2006 onderworpen aan de vennootschapsbelasting, wat natuurlijk een impact heeft op het winst-na-belasting cijfer van De Post in 2006.

    • Anderzijds werd in de IFRS-versie van het winst/verlies cijfer over 2005 rekening gehouden met uitzonderlijke “uitgestelde belastingen” voor een bedrag van 177 Mio €. Het betreft de impact van toekomstige belastingen op niet in BGAAP (de vroeger gevolgde Belgische boekhoudkundige normen) erkende vorderingen en schulden die in éénmaal erkend werden voor 2005 ingevolge het gewijzigde belastingsstatuut van De Post. Dit heeft tot gevolg dat, louter boekhoudkundig, een éénmalige hoge winst-na-belastingen genoteerd werd in 2005.

 

Johnny Thijs, CEO van De Post, verklaarde: “We kunnen zeer tevreden terugblikken op 2006. De ommekeer van De Post, na de zeer moeilijke jaren 2001-2003, wordt krachtig doorgezet. Ik dank de medewerkers voor hun inzet en volharding. Ons werk is evenwel nog niet af. We zitten meer dan halfweg in de uitvoering van ons Strategisch Plan om de kopgroep van de betere Europese operatoren te vervoegen. We moeten dus onverminderd doorgaan met onze veranderingsprojecten”.

Het volledige financiële verslag kan geconsulteerd worden op
/site/nl/postgroup/aboutus/referencedoc/index.html

09:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, jaarverslag |  Facebook |

Commentaren

Proficiat Proficiat met in de kijker te staan hééé
groetjes van aan het zééétje

Gepost door: luc | 05-05-07

De commentaren zijn gesloten.