07-10-07

onwil...

BD_POR_0854Onverantwoorde onwil 
 
De Post struikelt van het ene naar het andere sociaal conflict. Directie en vakbonden leven op voet van oorlog. Vooral de vakbonden lijken blind te zijn voor de noodzakelijke veranderingen bij De Post en stellen zich onverantwoordelijk op.

Vorige maand was het weer prijs: een handvol leden van de socialistische vakbond blokkeerde de uitgang van sorteercentrum Antwerpen X. Gevolg: er werd nauwelijks post besteld in Antwerpen en Limburg. Reden van de actie: de directie wil 300 bedienden overplaatsen naar een andere job binnen het bedrijf. Dat had ze reeds maanden geleden aangekondigd. Maar de socialistische vakbond vindt dat het allemaal te snel gaat en wil uitstel tot 2008. In plaats van hun verantwoordelijkheid op te nemen en mee te werken aan een oplossing, werd een sorteercentrum lam gelegd en meteen bleef heel wat post onbesteld. Maar een concreet, positief voorstel van de vakbond?

Een week eerder reageerden de vakbonden ook al krampachtig op een brief van gedelegeerd bestuurder Johny Thijs aan het postpersoneel. In de brief klaagde hij het te hoge absenteïsme bij De Post aan. Dat is er trouwens al jarenlang een probleem. Van de 34.000 werknemers zijn er constant zo'n 3200 afwezig door ziekte. Dat is 8,67 procent en in vergelijking met andere bedrijven erg hoog. Nu loopt een postbode, die elke dag door weer en wind moet, allicht een grotere kans om ziek te worden. Maar toch, bij de NMBS bijvoorbeeld is slechts 4 procent afwezig. Daar krijgt elke werknemer die zich ziek meldt binnen 24 uur wel bezoek van een controlearts. Bij De Post krijgt maar een op de drie een controlearts op bezoek.

Hoe dan ook: de vakbonden van De Post reageerden furieus op wat zij noemen 'de agressieve brief van Thijs'. Ze zagen het als een aantasting van hun recht om ziek te zijn. Kom, kom, even ernstig blijven: de vakbonden weten ook dat het absenteïsmecijfer bij De Post onverklaarbaar en onverantwoord hoog ligt. Ook hier ontvluchten de postvakbonden hun verantwoordelijkheid: ze verdedigen de postmannen die op de kap van de sociale zekerheid en hun werkende collega's gezond lekker thuis blijven (of nog erger: ondertussen in het zwart bijklussen). De vakbonden moeten de écht zieken en de inderdaad hardwerkende postbeambten verdedigen en de profiteurs mee helpen aanpakken.

De twee recente acties van de postvakbonden beloven een hete herfst en weinig postbezorging. Want de directie van De Post moet nog heel wat varkentjes wassen: de pakjesdiensten Taxipost (geen postmensen) en Kilopost (wel postmensen) moeten geïntegreerd worden. Postpunten moeten in de plaats komen van sommige postkantoren. De Post zal met TNT moeten concurreren om de ongeadresseerde post te mogen bestellen. En ondertussen stelt de Europese Commissie voor om tegen 2009 de postmarkt te liberaliseren. Dan zal De Post nog meer concurrentie krijgen. Daarop wordt De Post beter vroeg dan laat voorbereid.

Gedelegeerd bestuurder Thijs werkt momenteel aan een nieuw meerjarenplan, waarover hij binnenkort gesprekken voert met de vakbonden. Als de vakbonden zich dan even onwillig opstellen als de laatste weken en maanden, ze dwars gaan liggen bij elke noodzakelijke verandering, ze de postbestelling in het land lam leggen, ze zelf met geen enkel constructief voorstel komen, kortom: als ze hun verantwoordelijkheid blijven ontvluchten, dan dragen die vakbonden een verpletterende verantwoordelijkheid voor de toekomst van De Post en zijn werknemers. Die toekomst zal dan rap verleden tijd zijn.  

10:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.