21-10-07

snapt Brussel het eindelijk?

Milquet: "Zeer evenwichtig akkoord"
De cdH reageert vrijdagavond tevreden op het akkoord dat oranje-blauw afsloot over een efficiënte overheid. "Een evenwichtig akoord", stelt voorzitster Joëlle Milquet, die benadrukt dat wel degelijk een beslissing is gevallen over de minimale dienstverlening. "Wij hebben beslist dat dit binnen het sociaal overleg moet worden getrancheerd", luidde het.

Milquet benadrukt verder dat er geen sprake van is dat het aantal ambtenaren drastisch wordt verlaagd. Het overheidspersoneel zal wel beter verdeeld worden over de verschillende departementen in functie van de noden die bestaan, verduidelijkt de cdH-voorzitster.

De Franstalige humanisten benadrukken in een mededeling dat het akkoord heel wat punten bevat die ze voor de verkiezingen beloofden aan de burger: meer ethiek in de politiek, performantere overheidsdiensten, meer dynamische controleorganen, een klantvriendelijkere overheid of goed bestuur in de overheidsbedrijven.

"Om een goede dienstverlening bij De Post te verzekeren, besliste oranje-blauw dat er een plan wordt uitgewerkt voor de financiering van de universele dienstverlening, dat het BTW-tarief op die dienstverlening verlaagd wordt en dat alle operatoren voor goede werkomstandigheden moeten zorgen", staat in de mededeling te lezen. De partij wijst er tot slot op de sociale rol van de postbode bevestigd wordt.

we zullen zien... we zullen zien...

10:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, postman, pol, postbode, facteur |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.