28-11-07

zelfs Johnny heeft schrik...

postzegeltje
De Post wil zelfde voorwaarden voor concurrenten

De Post kijkt bij onveranderd beleid aan tegen een stijging van de kosten met 3 procent per jaar en een daling van de inkomsten met 400 miljoen euro tegen 2012, onder meer als gevolg van de volledige liberalisering van de postmarkt in Europa. Dat maakte gedelegeerd bestuurder Johnny Thijs vandaag bekend in de Kamercommissie Infrastructuur.

Hij hield er een emotioneel pleidooi aan de Belgische overheid om een kader te scheppen waarin de concurrentie op de postmarkt in ons land kan geschieden. Volgens Thijs is er nood aan een ‘level playing field’: dezelfde voorwaarden op operationeel en sociaal vlak voor elk bedrijf dat aast op een licentie om post te bedelen in ons land.

‘Ik ben gefrusteerd en zelfs bijna boos’, verklaarde de gedelegeerd bestuurder aan de Kamerleden die kritiek hadden op recente maatregelen, zoals het sluiten van postkantoren. ‘Het overleven van het bedrijf staat op het spel!’. Thijs beklemtoonde dat als het concurrentiemodel geen gelijke wapens oplegt, De Post binnen tien à twintig jaar gewoon niet meer zal bestaan.

De uitdagingen zijn groot. Zo is De Post volgens het beheerscontract dat loopt tot 2010 gebonden aan de universele dienstverlening. Hierbij moet vijf dagen per week overal in het land post worden bedeeld. Momenteel levert dat nog geen probleem op, maar als de markt wordt opengegooid begin 2011, schat Thijs de kostprijs op 100 à 300 miljoen euro per jaar. ‘Dit is een heel grove berekening, alles zal afhangen van de maatregelen die de overheid neemt’.

Ook de postkantoren kosten het bedrijf geld, iets waar de concurrentie zich geen zorgen over moet maken. Precieze cijfers gaf Thijs niet, behalve dat momenteel driehonderd van de postkantoren (op een totaal van ongeveer duizend) ‘winstgevend zijn inzake directe kosten/baten’. Hij stelde dat hij de kost van het kantorennet bij de volgende beheersovereenkomst op tafel wil leggen. Sowieso zet het bedrijf zijn inspanningen voor het uitbreiden van de PostPunten en het sluiten van postkantoren voort.

Voor wat betreft de loonkost, pleitte Thijs voor de oprichting van een nieuw paritair comité dat dezelfde arbeidsvoorwaarden oplegt aan alle werknemers uit de sector, ‘om te vermijden dat concurrenten een beroep zouden doen op kleine zelfstandigen’, luidde het.

‘Zij die denken dat de vrijmaking geen impact zal hebben op De Post moeten naar de buitenlandse voorbeelden kijken om te weten dat dat niet kan’, concludeerde Thijs. ‘Zelfs het meest efficiënte postbedrijf ter wereld (TNT) verloor een kwart in direct mail.’

21:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, postman, postbode, pol, facteur, johnny thys, liberalisering |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.