30-11-07

Nederland wil uurloon en geen stukloon...

Liberalisering
Bonden postbodes hopen op Kamer

De vakbonden hebben de Tweede Kamer gevraagd de postbedrijven ertoe te verplichten om de bezorgers in dienst te nemen en ze dus niet langer „in opdracht” te laten werken.

Het kabinet liet de Kamer dinsdag weten dat het pas zal overgaan tot maatregelen om de sociale bescherming van de bezorgers te verbeteren als een rapport van de Arbeidsinspectie daartoe aanleiding geeft.De vakbonden dringen er al langer op aan dat de postbedrijven hun bezorgers laten werken op basis van uurloon in plaats van stukloon. Voordeel van een zogenoemde overeenkomst van opdracht boven een dienstbetrekking is volgens het kabinet, dat ouderen, mensen met kinderen en studenten gemakkelijker aan de slag gaan of blijven werken.

Het gaat bij post vaak om bijbaantjes, maar dat betekent wel dat het minimumloon alleen hoeft te worden betaald als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer dinsdag geschreven dat uit onderzoek blijkt dat de beloning van de postbezorgers soms onder het minimumloon is uitgekomen. De bedrijven hebben in een reactie aangegeven dat ze hun beloningssystemen zullen aanpassen. Postbezorgers die voldoen aan een bepaald aantal te sorteren en te bestellen poststukken per uur zullen daardoor minimaal het minimumloon verdienen.

De Arbeidsinspectie zal dit de komende maanden in de gaten houden. Het kabinet zal in het tweede kwartaal van 2008 verslag uitbrengen van de bevindingen van de Arbeidsinspectie. Mochten die bevindingen daartoe aanleiding geven, dan zal het kabinet maatregelen nemen, aldus Heemskerk.

Het kabinet staat op het standpunt dat het primair aan werkgevers en vakbonden is om afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. De vakbonden en de postbedrijven hebben nog geen overeenkomst bereikt over mensen die op basis van stukloon werken, maar Heemskerk verwacht wel dat dit alsnog zal gebeuren.

Volgend jaar wordt de postmarkt in Nederland vrijgegeven. In een debat daarover in de Tweede Kamer hebben de ministers Donner en Heemskerk toegezegd, dat er een „haakje” in de Postwet komt, waarmee de regering specifieke maatregelen kan opleggen aan de postsector. Dit om tegemoet te komen aan de vrees van vooral PvdA en SP dat door toenemende concurrentie de arbeidsvoorwaarden van de bezorgers in het gedrang komen.

De commentaren zijn gesloten.