30-11-07

spontane staking Taxipost...

TAXIPOST_Q2Spontane staking uitgebroken bij Taxipost Wommelgem
Een twintigtal chauffeurs van de namiddagploeg van het depot van Taxipost in Wommelgem, in de provincie Antwerpen, heeft vandaag spontaan het werk neergelegd. De actie zal volgens de vakbonden ernstige gevolgen hebben voor de snelpostbedeling in de hele provincie. De spontane actie onder het personeel brak uit nadat de resultaten van een nationaal overleg tussen de vakbonden van Taxipost, die van De Post en de directie vanochtend bekend raakten.

Integratie
Een paar jaar geleden werden de diensten van Taxipost nog afgesplitst van De Post. Onlangs werd beslist ze weer te integreren en dus een omgekeerde beweging uit te voeren. De mensen die werkzaam zijn bij Taxipost, zullen weer worden tewerkgesteld binnen De Post. "En daar is het fout gelopen", zegt Jef Michielsen van het ACOD. "De functies die worden aangeboden, zijn voor hen ontoereikend."

Regionale overleg
Hoe lang de actie in Wommelgem zal duren, is volgens de vakbondsman afwachten. Het regionale overleg zal volgens hem alleszins pas volgende week worden voortgezet. Michielsen sluit niet uit dat na de actie in de provincie Antwerpen, ook in andere provincies het werk zal worden neergelegd. Taxipost telt elf depots in ons land. Bij de directie van De Post beklemtoont men dat er volgende week antwoorden zullen worden gegeven op vragen die rezen na de infosessies van het personeel. Op die infosessies werd uitleg gegeven met betrekking tot de beschikbare functies bij De Post. "Omdat we volgende week meer informatie gaan verstrekken, verwondert het ons dat er nu al acties zijn", verklaarde de woordvoerder.

17:34 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: facteur, taxipost, staking, pol, post, postman, postbode |  Facebook |

Nederland wil uurloon en geen stukloon...

Liberalisering
Bonden postbodes hopen op Kamer

De vakbonden hebben de Tweede Kamer gevraagd de postbedrijven ertoe te verplichten om de bezorgers in dienst te nemen en ze dus niet langer „in opdracht” te laten werken.

Het kabinet liet de Kamer dinsdag weten dat het pas zal overgaan tot maatregelen om de sociale bescherming van de bezorgers te verbeteren als een rapport van de Arbeidsinspectie daartoe aanleiding geeft.De vakbonden dringen er al langer op aan dat de postbedrijven hun bezorgers laten werken op basis van uurloon in plaats van stukloon. Voordeel van een zogenoemde overeenkomst van opdracht boven een dienstbetrekking is volgens het kabinet, dat ouderen, mensen met kinderen en studenten gemakkelijker aan de slag gaan of blijven werken.

Het gaat bij post vaak om bijbaantjes, maar dat betekent wel dat het minimumloon alleen hoeft te worden betaald als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer dinsdag geschreven dat uit onderzoek blijkt dat de beloning van de postbezorgers soms onder het minimumloon is uitgekomen. De bedrijven hebben in een reactie aangegeven dat ze hun beloningssystemen zullen aanpassen. Postbezorgers die voldoen aan een bepaald aantal te sorteren en te bestellen poststukken per uur zullen daardoor minimaal het minimumloon verdienen.

De Arbeidsinspectie zal dit de komende maanden in de gaten houden. Het kabinet zal in het tweede kwartaal van 2008 verslag uitbrengen van de bevindingen van de Arbeidsinspectie. Mochten die bevindingen daartoe aanleiding geven, dan zal het kabinet maatregelen nemen, aldus Heemskerk.

Het kabinet staat op het standpunt dat het primair aan werkgevers en vakbonden is om afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. De vakbonden en de postbedrijven hebben nog geen overeenkomst bereikt over mensen die op basis van stukloon werken, maar Heemskerk verwacht wel dat dit alsnog zal gebeuren.

Volgend jaar wordt de postmarkt in Nederland vrijgegeven. In een debat daarover in de Tweede Kamer hebben de ministers Donner en Heemskerk toegezegd, dat er een „haakje” in de Postwet komt, waarmee de regering specifieke maatregelen kan opleggen aan de postsector. Dit om tegemoet te komen aan de vrees van vooral PvdA en SP dat door toenemende concurrentie de arbeidsvoorwaarden van de bezorgers in het gedrang komen.

Prijs voor muzikale postzegels

polyfonisten
De Post krijgt prijs voor muzikale postzegelreeks

De Post bracht eerder dit jaar ook al postzegels van Kuifje uit.Twee grafisten van De Post hebben de "Yehudi Menuhin Trophy 2007 for music philately" gewonnen. Die kregen ze voor de mooiste muzikale postzegels van het jaar 2006. In 2008 geeft De Post een "opmerkelijke" postzegelreeks uit, onder meer gewijd aan de Belgische schilder Magrittte. De Post kreeg de prijs voor de reeks "polyfonisten van de Renaissance". De reeks belichtte vijf generaties Belgische polyfonisten.

Volgend jaar zal De Post meerdere "opmerkelijke postzegels" uitgeven. Vijf postzegels met werken van Magritte komen er bij de opening van het Magritte-museum. Voorts komen er ook zegels met striphelden (De Smurfen, Robbedoes), Belgische muzikanten (Adamo, Dany Klein en Wil Tura), de vijftigste verjaardag van de Expo van '58 en de Olympische Spelen van Peking.

00:00 Gepost door Pol de postman in postzegels | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, postzegel, postzegels |  Facebook |

29-11-07

en de postbode... die ziet alles...

boobjob_137671d
Mannen kijken toch altijd eerst naar de ogen van een vrouw?  Of toch niet...?

Clover Stroud, journaliste van de Daily Mail uit Oxford liet voor één week haar borsten vergroten van cup A naar cup DD, door nepborsten te dragen. Ze merkte meteen het verschil...

"Het begon al met de postbode. Hij bleef veel langer staan dan normaal, toen hij de post aan mij overhandigde," zegt Stroud. 

De hele week lang werd Stroud aangestaard, voorgelaten, nagefloten en extra goed en uitgebreid geholpen. Iets wat haar normaal gesproken nooit overkwam...

Na een week was het experiment weer ten einde. "Aan het eind van de week was ik gehecht aan mijn nieuwe borsten. Ik voelde me vrouwelijker en erg sexy. Ik zal ze nooit vergeten en dat zullen de mannen in Oxford ook zeker niet", aldus de journaliste.

zo zie je... de postbode ziet alles... ;-))

20:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, borstvergroting, boobjob |  Facebook |

in 2008... 200 sluitingen...

depostsmal
Bijna 200 Belgische postkantoren dicht in 2008

 In 2008 moeten in België 198 postkantoren de deuren sluiten ten gevolge van de reorganisatie van De Post. In Vlaanderen moeten 92 kantoren sluiten, in Wallonië 87, in Brussel 19. Dat blijkt uit een lijst op de website van De Post. De provincie Henegouwen kent de meeste sluitingen: 44. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen gaat het telkens om 22 kantoren.

In Antwerpen en Oost-Vlaanderen worden er volgend jaar 22 kantoren gesloten, in West-Vlaanderen zijn er dat 21, in Limburg vijftien en in Vlaams-Brabant twaalf. De gesloten postkantoren worden in "het mate van het mogelijke" vervangen door PostPunten. Dat zijn verkooppunten in bijvoorbeeld treinstations en supermarkten. Volgens De Post wijzigt er niet veel voor de consumenten. In januari 2006 telde De Post nog 1.300 kantoren. Tegen 2009 wil het bedrijf dat aantal verlagen tot 650 kantoren. Een gelijk aantal nieuwe PostPunten moet die daling compenseren. Eerder deze week bleek uit de cijfers van Eurostat, de Europese statistische dienst, dat België in 2005 in Europa op Spanje en Malta na het minste aantal postkantoren telt per inwoner.

17:00 Gepost door Pol de postman in postpunt | Permalink | Commentaren (0) | Tags: postkantoor, pol, postpunt, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

elke dag post...kost veel geld...

facteur pol
'Elke dag postbode kost tot 300 miljoen extra'
Postbaas Thijs wil snel duidelijkheid over hoe het moet na 2011


'Als we na de vrijmaking van de postmarkt nog overal en alle dagen post willen, zal de overheid jaarlijks 100 tot 300 miljoen euro moeten neertellen.' Dat zegt Johnny Thijs, gedelegeerd bestuurder van De Post.

Johnny Thijs gaf de boodschap gisteren aan de kamerleden in de commissie Infrastructuur. De Post werkt op dit ogenblik voor een groot stuk nog altijd in een monopoliepositie, waardoor het overheidsbedrijf zich van de concurrentie niet al te veel moet aantrekken. Dankzij die monopoliepositie kan De Post voldoende inkomsten behouden om dagelijks aan elke deur een postbode langs te sturen.

Maar Europa heeft beslist dat in 2011 aan die monopoliepositie onherroepelijk een einde komt. De nationale overheden kunnen wel de voorwaarden vastleggen waartegen nieuwe concurrenten de markt zullen betreden. Dat moet ervoor zorgen dat alle spelers met gelijke wapens kunnen strijden.

De overheid zou de nieuwe spelers bijvoorbeeld kunnen verplichten ook dagelijks bij iedereen aan huis langs te gaan en ook te werken met werknemers en niet met zelfstandigen. Afhankelijk van hoe strikt die voorwaarden gedefinieerd worden, zal De Post - zodra de markt in 2011 open gaat - toch jaarlijks 100 tot 300 miljoen euro nodig hebben om elke dag aan elke brievenbus langs te gaan. Dit is een raming van De Post die nog moet worden bediscussieerd met de overheidsregulator BIPT.

Dat bedrag zou dan bovenop de ongeveer 300 miljoen euro komen die De Post nu al krijgt voor de zogenaamde diensten van algemeen belang die het overheidsbedrijf nu al vervult. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verdeling van de kranten voor halfacht 's morgens en het cash uitbetalen van de pensioenen aan de deur.

'Zodra de postmarkt vrij, is zal ik de regering ook de rekening voorleggen voor het openhouden van de postkantoren', zegt Thijs. Nieuwkomers zullen wellicht geen postkantoren openen. De Post is momenteel volop bezig postkantoren te sluiten en te vervangen door zogenaamde postpunten, postbalies in bijvoorbeeld warenhuizen. Op termijn zal het netwerk bestaan uit 650 postkantoren en 650 postpunten. 'Slechts 300 kantoren zijn rendabel.'

Johnny Thijs werd wat boos toen hij tijdens het vragenuurtje werd overstelpt met vragen van lokale mandatarissen over de sluiting of lange wachtrijen in het postkantoor in hun gemeente. 'Ik heb de uitdagingen al geschetst voor het personeel en de vakbonden en die hebben het begrepen. We moeten blijven moderniseren of we bestaan over tien jaar niet meer.'

Thijs heeft berekend dat, als er niets gebeurt, concurrenten met een kwart van de omzet van De Post evenveel winst als het overheidsbedrijf kunnen maken. Die concurrenten zullen zich toespitsen op de rendabelste klanten. De 2.330 belangrijkste klanten van De Post zijn goed voor 65 procent van de omzet. 'Om hen draait het.'

Thijs gaat er vanuit dat de concurrenten vooral met zelfstandige postbedelers zullen werken. 'Die kosten 10 euro per uur, alles inbegrepen. Dat is de helft van wat een postbode in loondienst kost.' In Zweden, waar de postmarkt al vrijgemaakt is, is brievenpost voor residentiële klanten negentig procent duurder geworden, terwijl bedrijven dertig procent minder betalen. Volgens Thijs gaat het in ons land ook die kant op als er niets gebeurt. Maar dat doembeeld kan vermeden worden als de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt. Thijs wil daarover snel duidelijkheid zodat hij weet waar De Post aan toe is. De postbaas snakt dus naar een nieuwe regering. Intussen gaan de hervormingsplannen onverminderd verder en worden ze vanaf 2008 zelfs nog aangescherpt. Zo heeft het overheidsbedrijf plannen om massaal deeltijdse arbeid in te voeren om de post te bedelen en voor die mensen een afzonderlijke cao af te sluiten met minder interessante loonvoorwaarden. Ook de komende jaren zullen jaarlijks 1.000 tot 1.500 werknemers afvloeien.

14:13 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

brievenbushengelaars opgepakt...

dyn010_original_100_68_pjpeg_2542798_47f8f99b239c1789d8055c71df52b8fe
Trio opgepakt voor grootschalige pinpasfraude

Drie Amsterdammers zijn dinsdag opgepakt voor grootschalige pinpasfraude. De drie, twee mannen en een vrouw, zouden de kern hebben gevormd van een crimineel netwerk dat voor zeker 700 duizend euro fraudeerde.

Het drietal, twee mannen van 47 en 48 jaar en een vrouw van 31, hengelde door heel Nederland brieven en bankpassen uit brievenbussen. Met valse identiteitsbewijzen werden de bijbehorende pincodes bij postkantoren bemachtigd, waarna de bankrekeningen zo snel mogelijk werden geplunderd.

Bij het doorzoeken van hun woningen zijn een 'aanzienlijk' geldbedrag, sieraden, gsm's en computers in beslag genomen. Ook twee auto's zijn meegenomen.

De criminelen waren vooral actief in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Alkmaar, Middelburg en Tilburg. De Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland bracht ruim tachtig zaken aan het licht waarbij voor ruim 700 duizend euro is gefraudeerd. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

12:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: postman, postbode, pol, post, facteur, brievenbus, oplichters |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende