08-06-08

postbode is beste... moppentapper...

Tieltse postbode is beste Baziel-moppentapper

Luc Vermeersch, een postbode van 54 jaar uit Tielt, is in de Kortrijkse stadsschouwburg gekozen tot beste verteller van Bazielmoppen, gebaseerd op het typetje van Bruggeling Guido Depraetere.
Tijdens de finale moesten de vier overgebleven kandidaten uit een preselectie van 48 moppentappers niet alleen de beste Baziel-moppen vertellen, maar ze moesten er ook zelf bedenken. Een vakjury met ondermeer Walter Capiau en Wendy Van Wanten en het publiek deelden de punten uit. Vooral de waardering van het publiek bezorgde Luc Vermeersch de titel van beste moppenverteller.

20:49 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

07-06-08

volgt onze " post "...

tnt7TNT Post wil af van 7.000 tot 12.000 medewerkers
Bij TNT Post moeten in de komende jaren 7.000 tot 12.000 medewerkers het bedrijf verlaten vanwege de digitalisering en de toegenomen concurrentie. Ceo Peter Bakker hoopt dat postbodes massaal vrijwillig ontslag zullen nemen, omdat ze betere perspectieven zien in een andere sector. TNT stortte onlangs 110 miljoen euro extra in een fonds, waaruit zogeheten `mobility`-cursussen` worden betaald.

Volgens Bakker doet TNT meer dan mensen alleen een zak met geld meegeven, maar probeert het postbedrijf daadwerkelijk mensen aan nieuw werk te helpen. Hij spreekt van `natuurlijk geholpen verloop`. Zo ging TNT om de tafel zitten met politiekorpsen, busmaatschappijen en veiligheidsbedrijven. `Toen zijn we onze eigen mensen gaan opleiden, tot buschauffeur, veiligheidsbeambte, politieagent`, aldus de ceo. Inmiddels hebben zo al 9.000 mensen TNT verlaten. Onder het personeel is de onvrede echter groot. Dit schaadt de sociale reputatie van Bakker, die hij onder meer verwierf door zijn 41%-salarisverhoging in het mobiliteitsfonds te storten.

Bakker is ook voorzitter van de commissie die een flexibele arbeidsmarkt onderzoekt. Bij concurrent Sandd ziet men deze functie vooral als een geweldig lobby-instrument. Volgens Sandd is het beoogde doel vooral om de regering te overtuigen van nieuw uitstel van de volledige openstelling van de postmarkt.

19:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

boos om versleten brommers...

boos
Postbodes zijn boos om versleten bromfietsen

Het is niet uitgesloten dat er later deze maand actie wordt gevoerd bij DePost in Geel. Postmannen die uitrijden op een bromfiets zijn ontevreden omdat hun tweewielers tot op de draad versleten zijn, wat vaak tot pannes leidt. Er werden al meermaals nieuwe bromfietsen beloofd, maar de levering blijft uit. De directie van DePost wil de levering koppelen aan een reorganisatie na de zomervakantie. In geval van nood zou Geel wel reservebromfietsen kunnen krijgen.

11:28 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-06-08

poetsvrouwen behandelt als grofvuil...

'De Post behandelt ons als grofvuil'

 

De poetsvrouwen van De Post mogen in de toekomst alleen nog maar de brommers, de auto’s en de toiletten schoonmaken. Ze mogen niet meer afwassen, geen papierafval opruimen of geen koffie meer zetten. Volgens Richard Bastanie, gewestelijk secretaris ACV Transcom Post, komt dat neer op een afbouw van 50% van hun takenpakket. Maar De Post maakt zich sterk dat de efficiëntieoperatie zonder naakte ontslagen zal verlopen.

"De Post is een bedrijf waar het gros van de werknemers voor 6u aan zijn job begint. In de meeste kantoren zullen de postmannen ’s morgens zelfs geen koffie meer kunnen krijgen. Als alternatief wordt er in de grote, rendabele postkantoren een duur automatencircuit geplaatst. Maar niet in de kleine kantoren," zegt Bastanie.

De poetsdienst, nu Cleaning, mag enkel nog instaan voor het grofvuil. "Plaatsen waar veel papier circuleert, zoals postkantoren, zijn echte stofnesten. Het zal er snel smerig zijn", voorspelt Bastanie.

"Door het centraliseren en sluiten van postkantoren komt er almaar minder werk en worden die contractuele schoonmaaksters rechtstreeks in hun geldbuidel geraakt. Want minder uren betekent minder centen. De nieuwe Postpunten zijn immers geen echte postkantoren en worden niet door Cleaning gepoetst."

"Er vallen geen naakte ontslagen, maar deze reorganisatie veroorzaakt wel drama’s", aldus Bastanie. "Wat ik De Post het meest verwijt, is dat het juist de zwaksten treft die het het moeilijkst hebben op de arbeidsmarkt. Vaak gaat het om alleenstaande moeders of weduwes.

12:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |