20-11-08

stakingen op til...

Nieuwe stakingen op til bij Post

De vakbonden protesteren tegen Georoute 3 - een nieuwe hervorming bij De Post - en hebben stakingsaanzeggingen ingediend om lokale acties te ondersteunen. Zij krijgen steun van vicepremier Laurette Onkelinx (PS).
Georoute 3 moet volgend jaar ingaan. De bedoeling is, net als in de vorige dergelijke plannen, om de postbestelling alweer een stukje efficiënter te laten verlopen. Het gaat om een hele reeks kleinere lokale aanpassingen.
Bovendien is het ook de bedoeling dat de sortering stilaan per ronde gebeurt, waardoor heel wat sorteerwerk binnen de postkantoren verdwijnt.

Vooral in Wallonië groeit het protest hiertegen en lijken er stakingsacties op komst.
'Logisch', zegt Jef De Doncker van de socialistische overheidsvakbond ACOD. 'In Wallonië zijn op verschillende plaatsen al cijfers bekend over de gevolgen van het plan. In Vlaanderen zijn die er nog niet, daardoor is het nog rustig. Maar wij verwachten dat over een drietal weken ook hier de onrust zal toenemen.'
Vicepremier Laurette Onkelinx stelt nu voor om Georoute 3 af te voeren. Zij vindt het niet verstandig om in de huidige economische crisis zoveel jobs te schrappen bij De Post. Maar De Post is niet van plan om daarop in te gaan.
'Op 1 januari 2011 worden de postdiensten in Europa volledig geliberaliseerd, ook voor brieven onder de vijftig gram. Wij moeten tegen dan klaarstaan', zegt woordvoerder Piet Van Speybroeck. Hij wijst erop dat in het kader van de posthervormingen geen naakte ontslagen vallen. De Post is er in een zestal jaren in geslaagd door natuurlijke afvloeiingen zijn personeelsbestand van iets boven de 40.000 werknemers naar 30.500 op het einde van dit jaar terug te brengen.

Tot 2011 zouden jaarlijks nog eens 1.000 à 1.500 personeelsleden verdwijnen. Wat daarna gebeurt, hangt af van de voorwaarden waaronder de liberalisering verloopt.

Elk land kan afzonderlijk bepalen aan welke voorwaarden nieuwe postbestellers moeten beantwoorden. Zo kan bepaald worden dat ze het hele land moeten bestrijken, en niet met zelfstandigen of schijnzelfstandigen mogen werken.

Op dit ogenblik heeft De Post alleen plannen om met personeel in loondienst te werken. 'De nieuwe postbezorgers zullen halftijds werken. Op termijn verwachten wij dat er daar 12.000 van kunnen komen. Maar naast hen blijven traditionele postbodes nodig, voor aangetekende brieven, pakjes en geldverrichtingen.' De postbezorgers zullen vooral in dichtbevolkte gebieden ingezet worden.

14:01 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.