09-12-08

75 % activiteiten minder... door liberalisering...

johnny thysVerliest De Post 75 procent van zijn activiteiten?

Als de regering niet snel de spelregels bepaalt voor het openstellen van de postmarkt in 2011, dreigt De Post driekwart van zijn activiteiten kwijt te raken. Dat zegt professor Gonzales d'Alcantara.

Vanaf 2011 wordt de postmarkt in de Europese Unie volledig geliberaliseerd. Op dit ogenblik bereiden de minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) en haar collega van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ons land daarop voor.

Veel tijd hebben ze volgens professor Gonzales d'Alcantara, een expert in postale economie, niet meer te verliezen. 'De impact van een open markt verschilt in de EU van land tot land', zegt hij. Daarbij spelen objectieve factoren zoals de omvang en de topologische kenmerken van een land, de verstedelijking en de postale dichtheid (brieven bestellen in hoogbouw is bijvoorbeeld veel kostenefficiënter dan in gebieden met veel lintbebouwing) een rol. Door de liberalisering kunnen nieuwe operatoren met scherpe prijzen volgens d'Alcantara steeds meer lucratieve marktsegmenten afpakken van De Post, als die tegen opgelegde, uniforme tarieven voor universele dienstverlening moet instaan.

Het 'verlies' dat De Post op die laatste opdracht boekt, wordt groter als er geen eenvormige regels komen voor het personeel. Concurrenten op de markt van niet-geadresseerde post, zoals DB (een dochter van het Nederlandse postbedrijf TNT), werken nu met mensen die het statuut van zelfstandige hebben en bijna de helft goedkoper zijn dan personeel met een werknemerscontract. Dat kan worden opgevangen door voor de hele postsector afspraken te maken over het personeelsstatuut en over gelijke arbeids- en loonvoorwaarden.

Topman Johnny Thijs van De Post denkt dat concurrenten vanaf 2011 vooral zullen azen op de verzending van administratieve brieven en op direct marketing. Daarbij komen ook de 2330 belangrijkste klanten van de Post, goed voor 65 procent van de omzet, in het vizier. Als de federale regering de krijtlijnen voor de liberalisering niet tijdig vastlegt - met licentievoorwaarden over bijvoorbeeld de dekking van het grondgebied, de frequentie van de postbedeling en de arbeidsvoorwaarden, en voorts ook met een financiële tussenkomst voor de universele dienstverlening - vreest Thijs voor een omzetverlies van 25 tot 50 procent.

Gonzales d'Alcantara is nog pessimistischer: 'Ik ben bang dat de concurrentie dan tot 75 procent van de postactiviteiten kan inpalmen. De universele dienstverlening brengt De Post op een open markt in een zwakkere economische positie. Zonder ingreep zet die de levensvatbaarheid van het bedrijf, dat ook moet afrekenen met e-mail en sms'en als alternatieven voor briefwisseling, op het spel. Op die manier is het ook denkbaar dat we, zoals bij de telefonie, evolueren naar een markt met een drietal operatoren en dat De Post niet langer de grootste is.'

17:17 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.