20-12-08

over de vrije markt...

Belgische grenzen aan vrije postmarkt

Concurrenten voor De Post moeten aan specifieke voorwaarden voldoen

 

In 2011 verliest De Post haar monopolie op de brievenmarkt in ons land. Maar concurrerende postbedrijven zullen aan specifieke Belgische voorwaarden moeten voldoen.

De federale regering-Leterme heeft gisterenvoormiddag, tijdens de 'gewone' wekelijkse ministerraad, de spelregels vastgelegd voor de liberalisering van de Belgische postmarkt, vanaf 1 januari 2011. Dat gebeurt in uitvoering van een Europese richtlijn.

De ministers van Overheidsbedrijven, Inge Vervotte (CD&V), en van Economie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), maakten de krachtlijnen ervan bekend. Samengevat zeggen de twee ministers dat de vrijmaking van de postmarkt 'soepele voorwaarden tot concurrentie biedt aan nieuwe postbedrijven' en 'een goede zaak is voor de consumenten', omdat volgens hen 'de kwaliteit van de dienstverlening omhooggaat, maar de prijzen niet'. Tegelijk zijn er 'voldoende garanties voor De Post en haar werknemers opdat zij in goede omstandigheden kunnen blijven werken'.

Wat betekent dat?

De overheid garandeert het voortbestaan van de zogenaamde 'universele dienstverlening'. Die houdt in dat alle courante briefwisseling vijfmaal per week wordt gegarandeerd, over het volledige grondgebied van het land. De regering-Leterme heeft De Post als uitvoerder van die 'universele dienstverlening' aangewezen voor de eerste periode na de liberalisering van de postmarkt, vanaf 2011, en voor een periode van minstens zes jaar. Daarna kunnen andere postbedrijven voor die taak in aanmerking komen.

Nieuwe postbedrijven zullen aan specifieke arbeidsvoorwaarden moeten voldoen 'om sociale dumping tegen te gaan'. De lichting, het sorteren en de verdeling van geadresseerde post kunnen enkel gebeuren door werknemers (in loondienst). Het kan ook om uitzendarbeiders gaan. Het transport van de poststukken mag wel uitbesteed worden aan zelfstandigen of (andere) vennootschappen. Intussen zal De Post van dezelfde lastenverlagingen kunnen genieten als gewone privébedrijven, bijvoorbeeld op overuren.

Nieuwe postoperatoren moeten ook voldoen aan geografische vereisten. In het eerste werkingsjaar na de openstelling van de markt moeten ze op zijn minst 10 procent van het Belgische grondgebied 'dekken'. Na vijf jaar moet die geografische dekking opgelopen zijn tot 80 procent (in de drie regio's). Na twee jaar moeten zij minstens twee keer per week post uitreiken.

Tot slot moeten de nieuwe postbedrijven uniforme tarieven bieden aan alle klanten.

Als politiek alles goed gaat, zullen al deze maatregelen tegen februari volgend jaar in een wetsontwerp gegoten zijn en ter goedkeuring naar het parlement worden gestuurd. Van Quickenborne wijst intussen op de gelijkenissen tussen de nieuwe Belgische spelregels en het zogenaamde Zweedse postmodel, waar hij een grote voorstander van is (zie tabel).

Johnny Thijs, de ceo van De Post, onderstreepte gisteren de 'noodzaak om de veranderingsprojecten in ons bedrijf onverkort uit te voeren, willen we klaar zijn voor de concurrentie in 2011'.

20:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.