19-02-09

LSP steunt... poststaking...

loglsp
LSP steunt poststaking

Begin maart wordt actie gevoerd door het personeel van De Post. Aanleiding vormt het beleid van liberalisering en het opdrijven van de flexibiliteit voor het personeel. De liberaliseringen hebben geleid tot minder diensten voor meer geld en met minder personeel. Het jobverlies lag heel wat hoger dan de zogenaamde volumedalingen. De werkdruk werd fors opgedreve met onder meer de Georoutes, de sluiting van kantoren,...

De besparingen bij De Post komen op de kap van het personeel en de
gebruikers terecht. De stijgende winsten dienen enkel om de portemonnee van de aandeelhouders te spijzen. De Deense aandeelhouders kochten vier jaar geleden voor 150 miljoen euro aandelen, vandaag willen ze dat aandeel verkopen voor 370 miljoen euro. En dat nadat reeds verschillende dividenden werden uitgekeerd.

De vakbonden bij De Post roepen op tot actiedagen begin maart. Daarbij verzetten ze zich tegen het opdrijven van de flexibiliteit voor het personeel, tegen de liberalisering en outsourcing en ook tegen de
hamburgerjobs. 6.000 van de 15.000 postbodes zouden vervangen worden door postbezorgers. Het verschil? Een postbode kent al een laag loon, een postbezorger zou slechts een hongerloon krijgen van zowat 500 euro per maand. Dat zou met een deeltijds contract zijn, terwijl uiteraard wordt gevreesd dat in de praktijk voltijds zou worden gewerkt.

De Post moet een openbare dienst vormen die effectief ten dienste staat van de bevolking. Om die dienstverlening centraal te stellen, moet de sluiting van postkantoren worden gestopt en moet er meer en beter betaald personeel komen. De vakbonden wijzen in hun gemeenschappelijk pamflet dat in Brussel werd verspreid terecht op de nood aan een normale loonspanning (het verschil tussen de hoogste en de laagste lonen) en besluiten met de eis voor een politiek beleid dat de werkende mens gaat respecteren en hem niet degradeert tot de bedelstaf.

Wij steunen het verzet van het postpersoneel tegen de liberaliseringspolitiek van de Europese Unie en haar deelstaten. Alle
traditionele partijen hebben een verantwoordelijkheid opgenomen in het
doorvoeren van deze liberaliseringspolitiek. Midden jaren 1990 waren er in de meeste Europese landen sociaal-democratische regeringen aan de macht en ook toen werd er fors geliberaliseerd. Toen reeds werd de basis gelegd voor de problemen waarmee we vandaag kampen in de openbare diensten. Alle partijen hebben daaraan meegewerkt. Ook bijvoorbeeld het Europese kopstuk van Lijst-Dedecker, Eppink, die destijds adviseur was van Frits Bolkestein (gekend van zijn richtlijn om alle openbare diensten te liberaliseren).

Wij verzetten ons tegen het liberaliseringsbeleid waarin de winst centraal staat en de lonen en arbeidscondities onderworpen worden aan een neerwaartse spiraal. Een openbare dienst, zoals De Post, moet diensten aan de bevolking aanbieden, geen winst aan een kleine groep aandeelhouders.

20:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.