20-02-09

Panflet v/h gemeenschappelijk vakbondsfront...

Pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront

Europa dwingt De Post terug naar de 19°eeuw

Elke reorganisatie bij De Post leidt tot verlies van reguliere jobs en dat jobverlies ligt gevoelig hoger dan de zogezegde "volumedalingen". M.a.w. de jobs gaan verloren, maar het werk blijft. En dat leidt tot gevoelige verhoging van de werkdruk ! Denk maar aan GEO III, Collect, sluiting kantoren, reorganisatie Retail, reorganisatie Cleaning, de gewone medewerker in de centrale diensten, Transport, enz…

VOOR HET PERSONEEL IS DE MAAT VOL

Intussen willen onze Deense aandeelhouders een zeer winstgevende transactie afdwingen door hun aandelen te verkopen voor het bedrag van 370 miljoen €, terwijl ze vier jaar geleden slechts 150 miljoen € hebben geïnvesteerd.

Het is blijkbaar niet voor iedereen crisis. DIT IS DE SCHAAMTE VOORBIJ !

STOP DE AFBOUW VAN DE POST !!!

Neen aan de werkdrukverhoging aan de loketten

Neen aan de outsourcing

Neen aan een ongeremde liberalisering

Neen aan de hamburgerjobs van 500 euro

WAT WILLEN WIJ WEL ?

Een kwaliteitsvolle post met visie voor de toekomst

Echte postmannen uitreikers, ook in de toekomst

Een leefbare Post ten dienste van de burgers

Volwaardige tewerkstelling en eerlijke verloning

Het integraal herstel van het inkomensverlies

Een loonspanning die opnieuw tot normale proporties herleid wordt op het gemiddelde niveau van de Belgische ondernemingen in plaats van te blijven knabbelen aan de laagste lonen.

Een politiek beleid dat opnieuw de werkende mens gaat respecteren en hem niet degradeert tot de bedelstaf.


HOU U KLAAR VOOR ACTIES
EN VOLG DE ORDERWOORDEN OP VAN UW VAKBOND

17:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

met dank aan de vakbond dat het zo ver is kunnen komen is mede veroorzaakt door de vakbonden. gedaan met objectieve criteria bij selectie maar vriendjespolitiek. geen kik bij de vakbond. Hoe komt het dat de vakbonden bij al de vorige beslissingen niet hebben gereageerd? Daar zou eens onderzoek mogen naar gebeuren. vakbond en directie: 2 handen op 1 buik.

Gepost door: kamiel fremault | 20-02-09

De commentaren zijn gesloten.