27-02-09

ze willen onze job... uithollen...

"Ze willen het beroep van postbode uithollen"

Volgende week staakt de post, voor drie dagen! Uw dagelijkse postbode wil men vervangen door postbezorgers met een hamburgerstatuut. Op maandag 2 maart komt uw facteur op straat in Brussel.

De vakbonden, in gemeenschappelijk vakbondsfront, spannen samen tegen het management van De Post. Contractuele werknemers bij De Post worden onder druk gezet om niet te staken, hoewel zij de eerste slachtoffers zullen zijn van de besparingen. Ondertussen is er een rondschrijven aan het personeel van De Post, dat zegt dat de vakbonden van De Post akkoord gaan met de afbouw van het netwerk. Uit het verslag van het Basis Overleg Comité kan iedereen zien dat dit een grove leugen is.

Olga Reynaert, Gewestelijk Secretaris ACOD Post West-Vlaanderen, aan het woord. Ondanks haar verkoudheid is ze, zoals altijd, strijdvaardig. Ik heb zelfs geen kans om haar een eerste vraag te stellen!

"De directie van de Post wil haar ding doen bij de volgende CAO-onderhandelingen. Ze stellen voor om 4000 postbodes te vervangen door postdragers en die zouden moeten werken voor een loontje van € 8,50 per uur. Bruto! Dat is minder dan iemand die werkt met dienstencheques! Het is de bedoeling om studenten, huisvrouwen, gepensioneerden,.. de job te laten doen van postbedeler. De directie toont echt geen respect meer voor de postbode! De directie wil ook knabbelen aan de huidige eindeloopbaan van ons personeel. Volgens hen is het te duur om uitstapmogelijkheden te voorzien. Het is te duur!"

Wat stellen de vakbonden in gemeenschappelijk front voor?

"Koopkrachtverhoging en een degelijke eindeloopbaanregeling."

Is er daar geld voor?

"Zeker! De Denen kopen ze uit met € 350 miljoen en ze hebben 4 jaar geleden een investering in onze Post gedaan voor € 150 miljoen. Volgens mij is dat een goeie belegging."

Een 3-daagse staking met betoging in gemeenschappelijk front bij De Post? Dit is bij mijn weten al zeer lang geleden!

"In 2007 was er een staking, in gemeenschappelijk front. Nu is er een staking met een betoging van enkel de Post."

Zit het zo diep bij de werknemers van De Post? Diep genoeg voor 3 dagen staking en een betoging?

"Ja, we moeten het land volledig plat leggen met onze acties. Er is veel ongenoegen bij het personeel. Uw facteur voelt zich echt in zijn eer en waardigheid gekrenkt! Het personeel weet ondertussen ook dat de directie ons, de vakbonden, als leugenaars wil doen overkomen."

14:23 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

OPROEP ... om info...

auto

Later dit jaar verschijnen deze postzegels over het wagenpark van De Post. Pol kreeg volgende oproep:

In het Jaarboek van Stamps & Philately wordt elke zegel extra toegelicht. Aangezien hier heel moeilijk iets over te vinden is, zou ik graag een oproep doen of er iemand wat meer infos heeft omtrent deze uitgiftes en vooral omtrent deze auto's. Waarom die aanduidingen op de wagens,.....
Zou u dit op uw site kunnen plaatsen? Ik zou u alvast heel dankbaar zijn.

Infos mag dan gestuurd worden naar annick.jonckers@post.be

wie helpt haar...

07:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-02-09

miljoen boete... als kranten niet geleverd worden...

Ine"Post moet miljoen betalen als kranten volgende week niet bedeeld worden"

Open Vld vindt dat De Post de subsidies die ze krijgt om een vroege krantenbedeling te organiseren moet terugstorten op dagen dat het postpersoneel staakt. Volgende week staakt De Post drie dagen. "Dat is één miljoen euro aan belastinggeld waar De Post niets tegenoverstelt", zegt Open Vld-Kamerlid Ine Somers.

De Post krijgt voor het garanderen van de vroege bedeling jaarlijks 100 miljoen euro steun van de federale overheid. "Dit is het leeuwenaandeel van de 300 miljoen die De Post krijgt om alle verplichtingen in het kader van het beheerscontract te kunnen vervullen", zegt Somers.

"Aan 300 krantendagen per jaar leert een snelle rekensom ons dat De Post om en bij de 333.300 euro per dag aan overheidssteun krijgt om de vroege bedeling van de kranten te garanderen. Vermenigvuldig dat met drie, het aantal stakingsdagen, en je krijgt een miljoen euro belastinggeld waar De Post niets tegenover stelt. Ik eis dat De Post dat geld terugstort aan de overheid", zegt Somers.

Jah... verkiezingen komen er aan en iedereen zal wel weer zijn zegje doen over De Postom in de picture te lopen... allez Ine heeft haar 5 minuten fame. te pakken..

18:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

van pasfoto... naar postzegel...

pasfoto zegel
Maak eens een postzegel van je pasfoto

'De Post? Dat zijn voortaan mijn vrienden', lacht Hugo Velghe uit Ledeberg. Weinig landgenoten kunnen pronken met een postzegel waarop enkel hun eigen beeltenis prijkt.

Hugo is geen BV, geen edelman of rentenier, maar een gepensioneerde van De Lijn. Als nieuwjaarskaart stuurde hij een beetje een gekke foto van zichzelf naar zijn vrienden. Op bizarre wijze kreeg hij nu zijn foto terug...

'Een maat uit Brussel, de Chris, knipte mijn beeltenis uit mijn eigen wenskaart en kleefde die met doodgewone tape rechtsboven een enveloppe. Binnenin stopte hij een kaart waarin stond: Stel je voor dat deze brief bij jou arriveert... En hij stak de brief in een postbus.'

Twee dagen later kreeg 'Professor dokter Hugo Velghe', zoals zijn vriend hem betitelt, de brief in de bus. Bovenaan rechts zag hij - tot grote hilariteit - zijn eigen kop, netjes afgestempeld door een of andere postman of postmachine. Er diende geen strafport te worden betaald.

'Schitterend is dit', mijmert Velghe. 'Ik ga weer meer brieven beginnen versturen en minder mails. Volgende keer probeer ik het met een fotootje van een oude tante van mij. We zien wel wat er gebeurt.'

16:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Deutsche Post somber... na verlies...

img-250209-552_onli_609145c
Deutsche Post somber na jaarverlies

Postbedrijf Deutsche Post heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van 1,7 miljard euro. Het is de eerste keer sinds de privatisering van het vroegere staatsbedrijf ruim tien jaar geleden dat het in de rode cijfers belandt.

Over dit jaar is de onderneming somber gestemd, zo liet zij woensdag weten.

Deutsche Post zag de omzet nog wel licht toenemen tot 54,5 miljard euro, vooral dankzij groei in het buitenland. Het bedrijf is onder meer in Nederland actief via DHL Global Mail, dat eigenaar is van TNT-concurrent Selekt Mail. Afschrijvingen en reorganisatielasten drukten evenwel het nettoresultaat.

"2009 wordt een jaar van ontberingen voor de gehele logistieke sector", zei topman Frank Appel van Deutsche Post. De vraag is in het laatste kwartaal van 2008 ongekend sterk gedaald, en lijkt voorlopig niet aan te trekken. Aan een concrete prognose waagde Deutsche Post zich echter nie

13:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

verdwaald... door GEO-route...

geo

10:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-02-09

Column... waarom uw postbode steunen...

staking
Waarom uw postbode uw steun verdient
  ( David Pestieau )

"Niemand twijfelt er natuurlijk aan dat de aandeelhouders in 2009 hun winsten zullen gebruiken om de jobs te redden..."


Begin volgende week zou uw brievenbus wel eens leeg kunnen blijven. Uw postbode staakt immers. Samen met zijn 35.000 collega’s van De Post. Iedereen daar is het meer dan beu.

Een tijdje geleden stond ik voor Brussel X, het grootste postsorteercentrum van België, een pamflet van de PVDA uit te delen. De sorteerders liepen er maar beteuterd en ontgoocheld bij. "David, het is niet meer als vroeger, de sfeer is om zeep" vertelde de ene me. En een andere zuchtte: "We worden hier uitgeperst als citroenen".

In mijn wijk is het postkantoor aan de markt met sluiting bedreigd, zoals dat ook het geval is met meer dan de helft van de postkantoren van het land. Nochtans loopt het altijd vol. En mijn postbode, die heeft nog amper de tijd om me te groeten.

Er bestaan plannen om binnen afzienbare tijd heel wat postbodes door postbezorgers te vervangen. Die zouden dan 700 euro verdienen voor een halftijdse baan, wat neerkomt op 6 à 7 euro netto per uur. De concurrentie tussen postbodes en postbezorgers zal er voor zorgen dat de lonen die al laag zijn, nog meer onder druk komen en ook de werkomstandigheden gaan daar onder lijden.

De staat, die hoofdaandeelhouder is, geeft hier wel een heel slecht voorbeeld van bedrijfsmanagement met afvloeiïngen, lage lonen, precaire contracten...

En wie profiteert daarvan? U niet en uw postbode evenmin, maar wel de privéaandeelhouders.

Drie jaar geleden nam de privé aandelen in het kapitaal van De Post. Een van hen, de private Deense post heeft er zijn voordeel mee gedaan. Drie jaar geleden staken ze 150 miljoen euro in de Belgische Post en vandaag trekken ze er uit met 373 miljoen euro aan kapitaal. Bovendien streken ze in die periode 90 miljoen euro aan dividenden op. Een netto resultaat van 313 miljoen euro winst. Dat is 31 euro per inwoner van ons land.

Vandaag spant de directie van De Post zich in om de volledige liberalisering van de sector tegen 2011 voor te bereiden. De privéaasgieren loeren op de 2.500 grote klanten van De Post die goed zijn voor 65 % van de briefwisseling onder de 50 gram. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in de onrendabele postbedeling aan de 4,5 miljoen gezinnen van het land. En toch stellen onze ministers deze deregularisering en liberalisering, die haar failliet bewezen heeft, helemaal niet in vraag. Meer nog, ze zijn er tevreden mee.

Wat leert ons dat allemaal? Het Europees Gerechtshof oordeelde op 10 februari dat de 300 miljoen euro aan openbare hulp die de Belgische staat in 2003 aan De Post gaf onwettig is. Ze zou het allerheiligste principe van de concurrentie in gevaar brengen. Zoiets vertellen op het ogenblik dat de Belgische staat al meer dan 22 miljard euro gaf aan de privébanken, ge moet maar durven! Moraal van het verhaal: 22.000 miljoen hulp aan bankiers, dat is wettig, maar 300 miljoen voor postbodes en postgebruikers, dat is onwettig.

Het wordt hoog tijd de liberalisering van De Post terug naar afzender te sturen: de Europese Unie moet de richtlijnen afschaffen die openbare hulp aan openbare diensten verbiedt en de liberaliseringen moeten stoppen. De Post moet terug een volwaardige openbare dienst worden. Het is een vraag die in heel Europa opduikt, van Frankrijk tot Zweden, van Groot-Brittannië tot Italië.

21:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende