05-03-09

Boek over... de gepeste postbode...

David Van GyselBoek beschrijft verhaal van gepeste postbode David Van Gysel

Van Gysel pleegde in het jaar 2000 zelfmoord, nadat pesterijen van zijn collega's bij De Post hem te veel zouden zijn geworden. Het proces dat daarop volgde kreeg heel wat media-aandacht, als de zaak van de 'pestbodes'. In het boek 'Het verhaal van David' vertellen de ouders van David Van Gysel nu op welke manier zij en hun zoon de hele historie beleefden.

David Van Gysel was 21 jaar oud toen hij zich op 17 oktober 2000 voor een trein wierp in Oud-Heverlee. Hij was tot die wanhoopsdaad overgegaan omdat hij op het postkantoor van Wezembeek-Oppem, waar hij werkte, het slachtoffer zou geweest zijn van zware pesterijen. Van Gysel liet bij zijn zelfdoding een afscheidsbrief na: 'Heb er genoeg van. Waarom nog doorgaan?'

Zijn ouders dienden na zijn dood een klacht met burgerlijke partijstelling in voor onopzettelijke doding. De ouders beweerden dat hun zoon in het kantoor van Wezembeek-Oppem het slachtoffer was geworden van zware pesterijen.

De correctionele rechtbank veroordeelde op 20 januari 2004 vier 'pestbodes' tot 22 maanden met uitstel en een vijfde tot 18 maanden met uitstel. Volgens de rechter was hun pestgedrag de rechtstreekse aanleiding voor zijn zelfmoord. De Post werd veroordeeld tot een boete van 238.000 euro wegens 'onachtzaamheid'.

Depressie

Op 21 november 2007 werden die veroordeling in beroep tenietgedaan, omdat er volgens de raadsheren geen bewezen rechtstreeks verband was tussen de eventuele pesterijen en de zelfmoord. Die zou het gevolg zijn geweest van de depressie waaraan Van Gysel leed.

Daarop trokken de ouders naar het Hof van Cassatie, maar hun verzoek werd op 23 september 2008 verworpen.

'Het verhaal van David. De postbode die gepest werd op het werk. Hij pleegde zelfmoord' werd geschreven door ghostwriter Erna Droesbeke. Het boek, dat op 19 maart verschijnt, is uitgegeven bij The House of Books en kost 14,90 euro.

15:41 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.