05-03-09

politiekers bemoeien... verkiezingen op komst zeker...

lokeren
Filip Anthuenis (Open Vld) is niet te spreken over de driedagenstaking bij De Post.

‘Naar analogie met de private sector wil ik samen met de senatoren Marc Verwilgen en Nele Lijnen bedingen dat er ook in de publieke sector een kader wordt geschapen om een minimale dienstverlening te garanderen’, klinkt het. Als burgemeester van Lokeren, waar de drukkerij van de Persgroep is gevestigd, heeft hij alles in het werk gesteld dat het gezamenlijk noodplan van de dagbladuitgevers in goede banen wordt geleid.

‘Stakingen bij de NMBS, het onderwijs, de penitentiaire beambten en De Post voeden het debat rond de minimale dienstverlening’, licht Filip Anthuenis toe die samen met Marc Verwilghen het wetsvoorstel indiende in de Senaat. ‘Met dat voorstel stellen we een alternatief voor en wegen we het stakingsrecht af tegen een aantal andere fundamentele rechten voor burgers en het algemeen belang. Staken is een grondrecht, daar willen we ook niet aan raken, maar het is niet onbeperkt. Zo zijn er al bestaande wetsartikelen die stipuleren dat een staking het publiek niet mag gijzelen (o.a. bij het leger en de politie). En een wet van 1948 heeft aan de sociale partners in de private sector opgelegd te bepalen welke minimale dienstverlening er gegarandeerd moet kunnen blijven. Dit principe zouden we naar analogie met de wet van 1948 moeten uitbreiden tot de publieke sector: besturen en diensten van de Staat, maar ook van de gemeenschaps- en gewestregeringen, het onderwijs, provincies, gemeenten, OCMW’s en de autonome overheidsbedrijven. Met het aanvaarden van dit voorstel zou België zich aansluiten bij andere Europese landen zoals Duitsland, Spanje, Italië, Portugal, Groot-Brittannië en Frankrijk’, aldus Anthuenis.

Wetsvoorstel dringend agenderen
‘Ik vraag dat dit wetsvoorstel dringend geagendeerd wordt’, stelt senator Anthuenis. ‘Ik stel vast dat men weigert dit voorstel te agenderen, maar zal – zeker met de driedagenstaking van De Post in het achterhoofd – aandringen op een snelle behandeling ervan.’

Steun aan krantenuitgevers
‘Als burgemeester van Lokeren steun ik het noodplan van de krantenuitgevers’, geeft Filip Anthuenis nog mee. ‘De Persgroep, de Corelio- en de Concentragroep, de uitgevers van de Vlaamse dagbladen, bereiden een noodplan voor om de kranten tijdens de poststaking toch bij de lezers te krijgen. In een onuitgegeven overeenkomst zouden de 3 uitgeversgroepen elkaars kranten verdelen over heel Vlaanderen. De Persgroep zou vanuit Lokeren Oost- en West-Vlaanderen voor zijn rekening nemen, de Concentra-groep Antwerpen en Limburg en de Corelio-groep Vlaams-Brabant en Brussel. Lokeren is met een verdeelcentrum en de drukkerij van De Persgroep een draaischijf in dit hele gebeuren. De lokale politie is voorbereid opdat het transport van de kranten niet gehinderd zal kunnen worden.’

19:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.