11-03-09

loonsverlaging TNT Post... niet uniek...

10_post
Loonsverlaging TNT Post niet uniek

Nieuwe cao is drastisch, maar vormt geen precedent voor andere branches

Doordat er minder post wordt verstuurd, hebben postbestellers van TNT steeds minder werk. Om massaontslagen te voorkomen, is daarom loonsverlaging voorgesteld.

Ingrijpende maatregelen moeten massaontslagen bij TNT Post voorkomen. De nieuwe cao komt echter niet als een verrassing.

Loonsverlaging, inleveren van seniorendagen, versobering van de woon-werkvergoeding, verlenging van de werkweek zonder financiële compensatie en inleveren van koffiegeld. Deze bezuinigingen, die TNT Post wil doorvoeren, klinken menige werkgever vast als muziek in de oren. Het postbedrijf en de bonden willen met deze drastische maatregelen voorkomen dat tienduizend mensen hun baan verliezen.

Robert Dur houdt zich als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit bezig met beloning en prestaties. Hij was niet verrast door de bijzondere uitkomst van de TNT Post cao, die gisteren naar buiten werd gebracht. „Ik ben 35 jaar en heb nog niet bewust meegemaakt dat een bedrijf in Nederland tot loonsverlaging overgaat, maar uniek is het niet. In Engeland gebeurde het ook toen staatsbedrijven geprivatiseerd werden. TNT Post kwam uit eenzelfde soort monopoliepositie. De baten van die gunstige positie werden gedeeld met de werknemers. Dat monopolie is nu afgeschaft, dus moest er flink ingeleverd worden om het bedrijf overeind te houden."

Dur verwacht niet dat het voorstel tot deze drastische ingrepen bij TNT Post een voorbeeldwerking zal hebben voor bedrijven die in moeilijkheden zijn gekomen door de crisis. Loonsverlaging in cao’s komt bijna nooit voor. In 1983 werden de ambtenarensalarissen met drie procent verlaagd en in 1996 kregen werknemers in de horeca een verlaging van zes procent voor de kiezen.

Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, sluit zich hierbij aan. „Bij TNT Post neemt het werk en dus de werkgelegenheid structureel af. In andere sectoren hebben bedrijven het ook moeilijk, maar dat is toch een tijdelijk probleem. In het verleden is er als algemene maatregel eerder gekozen voor loonmatiging. De nullijn of vlak daarbij lijkt mij al een hele concessie voor de vakbonden."

Ook een woordvoerder van vakbond AbvaKabo benadrukt dat de situatie bij TNT Post los staat van de crisis en geen precedent is voor andere branches. „Over deze uitkomst is twee jaar lang onderhandeld. Er moesten wel drastische keuzes gemaakt worden om massaontslagen te voorkomen."

De werknemers van TNT Post moeten de cao overigens nog aannemen. Dur denkt dat bonden zich niet te veel illusies moeten maken over de solidariteit onder werknemers. „Als het erop aankomt, denken veel werknemers dat ze veilig zijn en kiezen ze liever voor meer salaris dan voor baanbehoud van collega’s.

19:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.