15-04-09

Massa-ontslagen onafwendbaar... bij TNT...

Massa-ontslagen bij TNT Post lijken onafwendbaar nu de medewerkers van het bedrijf zich massaal tegen een omstreden cao-akkoord keren. Dat akkoord voorziet in forse loonsverlagingen in ruil voor werkgelegenheidsgaranties.

De directie van TNT Post heeft steeds gezegd dat 'harde maatregelen' onvermijdelijk zijn als de loonsverlaging niet doorgaat. Het bedrijf dreigt onder meer met het uitbesteden van de postbezorging aan goedkoper werkende bedrijven en met het schrappen van 11.000 arbeidsplaatsen.

Gisteren bleek dat 70 procent van de leden van de vakbond BVPP het cao-akkoord heeft afgewezen. Vorige week deden de leden van de kleinste vakbond binnen het bedrijf, de CNV Dienstenbond, dat al. De leden van de grootste vakbond, Abvakabo FNV, kunnen zich nog tot 23 april via een internetstemming uitspreken. TNT Post wilde daarom gisteren formeel nog niet reageren op het verwerpen van de cao door de achterban van de twee bonden. Maar de kans dat de FNV-leden zich anders zullen opstellen, lijkt klein.

Abvakabo-bestuurder Peter Wiechmann zei vorige week al te verwachten dat zijn leden ook zullen tegenstemmen. De negatieve reactie van de leden is een forse tegenvaller voor de drie vakbonden. Die sloten een cao-akkoord met TNT Post in de hoop het verlies van banen te kunnen beperken tot zo'n 7000.

Bij TNT Post werken nu nog zo'n 23.000 mensen. Het akkoord voorzag in een stapsgewijze verlaging van de salarissen met zo'n 15 procent, waarbij zittend personeel deels gecompenseerd zou worden. In ruil voor de forse salarisverlaging wilde TNT Post garanderen dat er de komende drie jaar geen gedwongen ontslagen vallen. De bonden waren van mening dat het cao-akkoord het best haalbare resultaat was gezien de problemen waar TNT mee kampt. Maar de werknemers van het bedrijf zijn daar helemaal niet van overtuigd.

,,Het probleem is dat de mensen op de werkvloer geen enkel geloof hechten aan baangaranties van de zijde van TNT Post'', zegt BVPP-bestuurder Paul Jekkers. De vakbondsbestuurders die het cao-akkoord sloten met het bedrijf, kregen op informatieavonden woedende reacties en harde kritiek over zich heen. Jekkers: ,,Na afloop zeiden ze dan gelukkig wel dat het niet persoonlijk bedoeld was.''

De bonden verwachten niet dat nieuwe onderhandelingen met TNT Post een betere cao zullen opleveren. Het bedrijf zegt geen enkele ruimte te hebben omdat de hoeveelheid post als sinds jaren met zo'n 4 procent per jaar afneemt. Bovendien verliest het bedrijf omzet aan concurrenten zoals Sandd en SelektMail.

De commentaren zijn gesloten.