03-09-09

TNT Post Pakketservice en Dethon Bezorgdienst...

dethonof hoe de vaste postbode vervangen word door goedkopere en gesubsidieërde werkkrachten...

Dethon spreidt vleugels uit

 

Dethon is hèt arbeidsintegratiebedrijf van ZeeuwsVlaanderen. De 950 medewerkers slagen er telkens in om een grote diversiteit van producten en diensten concurrerend in de markt te zetten. Primaire doelstelling van Dethon is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een zo regulier mogelijke omgeving gaan werken.

TNT Post Pakketservice en Dethon Bezorgdienst hebben samen een distributiecentrum in Terneuzen geopend. De voorbereidingen voor de bezorging en de distributie van postpakketten vindt vanaf vrijdag 26 juni officieel plaats vanuit de nieuwe locatie op Patentweg 10 in Terneuzen. Deze bijzondere samenwerking tussen TNT Post Pakketservice en het arbeidsintegratiebedrijf, biedt kansen voor nieuwe werkgelegenheid en doorstroming van Dethon medewerkers ‘naar buiten’.

De rol van Dethon verschuift steeds meer van een productiebedrijf naar een arbeidsontwikkelingbedrijf. Deze nieuwe koers brengt verandering met zich mee: de doelgroep wordt niet alleen groter, ook de samenstelling verandert. Medewerkers gaan steeds vaker ‘naar buiten’ en worden geplaatst in het reguliere bedrijfsleven. ,,Wij zijn daarom continu op zoek naar joint ventures met andere bedrijven. De samenwerking met TNT Post Pakketservice past perfect in deze filosofie. We vinden het belangrijk om kansen te benutten en kijken ook buiten de Zeeuws-Vlaamse grenzen. Bedrijven kiezen soms voor een vestiging in Zeeuws-Vlaanderen, juist vanwege de mogelijkheden van Dethon", aldus Edwin van den Bergen, algemeen directeur van Dethon.

Deze organisatie heeft op 1 april het gebouw op de Patentweg overgenomen van ADZ Groep. Om de werkzaamheden voor TNT goed uit te kunnen voeren, heeft Dethon het pand grondig verbouwd. Na diverse proeven, is het sorteerproces sinds medio mei operationeel. TNT Post verwerkt dagelijks 400.000 pakketten met ruim 7,6 miljoen bestemmingen in Nederland. Voor gebieden die logistiek minder gemakkelijk bereikbaar zijn, schakelt het bedrijf lokale onderaannemers in.

Alexander van Keulen, vestigingsmanager Goes en Terneuzen: ,,Wij weten inmiddels wat we aan Dethon hebben. Het is mooi als Dethon met deze activiteit een bepaalde groep mensen aan het werk kan helpen. We stellen hoge eisen aan de medewerkers. Zij moeten immers even goed presteren als medewerkers in het reguliere bedrijfsleven", aldus Jan Stroo, manager Dethon Nieuwe Diensten.

Dethon begeleidt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt naar werk dat precies past bij hun capaciteiten en scholing. Zeker ook in economisch mindere tijden, biedt Dethon vaak uitkomst. ,,Door de toegenomen arbeidsproductiviteit in het reguliere bedrijfsleven is er minder ruimte gekomen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat die groep groeit.

Er is in Nederland een activerend arbeidsmarktbeleid. Wij proberen in opdracht van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten deze mensen ‘op te pakken’ en te begeleiden naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Oorspronkelijk, in de jaren vijftig en zestig, was de sociale werkvoorziening (SW) meer een vorm van dagbesteding. Met name sinds de jaren tachtig, toen er door de economische crisis veel mensen hun baan verloren, is de SW veel breder geworden.

In de huidige economische recessie is er een extra taak voor Dethon weggelegd", aldus Van den Berghen, algemeen directeur van Dethon. De organisatie zet, indien mogelijk, in op uitstroom ofwel het plaatsen van medewerkers in een functie buiten Dethon: detachering, begeleid werken of een reguliere functie. Bij de vijf units van Dethon werken 950 mensen.

Dethon Industrie en Dethon Groen hebben bedrijven in Terneuzen (hoofdkantoor), Hulst en Oostburg. Dethon Diensten, dat is onderverdeeld in Dethon Integratie, Dethon Bezorgdienst en Dethon Cleaning is eveneens gevestigd in Terneuzen.

08:01 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.