20-02-09

weer ééntje dicht...

postpunt 1
Postkantoor Sint-Rochus, Halle, sluit op 23 februari

Het postkantoor op Sint-Rochus sluit op maandag 23 februari definitief de deuren. Het vervangend PostPunt is al operationeel in Press Shop Halle Basiliek, Basiliekstraat 45.
Inwoners van de Sint-Rochuswijk en essenbeek moeten dus naar het centrum van Halle voor hun postverrichtingen.

De sluiting van het postkantoor kadert in de reorganisatie die De Post doorvoert in haar postkantorennetwerk.
Het vervangend PostPunt voorziet in de meeste verrichtingen van De Post zoals nationaal en internationaal frankeeradvies, verkoop van postzegels, afgifte en ophaling van aangetekende zendingen en pakjes en stortingen van bedragen tot € 300 voor bijvoorbeeld betaling van facturen.

Postpunt Press Shop Basiliek is open van maandag tot zaterdag van 7 tot 18.30 uur.

Postkantoor Halle Centrum (Theunckensstraat 1) is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 12.30 uur

Naar aanleiding van de sluiting van het postkantoor aan de Sint-Rochusstraat 44 wordt de rode brievenbus van De Post verplaatst naar de Prinses Paolalaan 1.

11:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

kop in het zand?

De kop in het zand

Dat de vakbonden erop uit zijn de krokusvakantie voor het postpersoneel met drie dagen te verlengen ( denkt u nu echt dat wij, postmensen, een week krokusvakantie hebben, Het schoolpersoneel misschien maar wij NIET! Wij komen IEDERE dag langs en acties zijn de enige manier om ons ongenoegen te uiten. En de volgende dag doen we ons werk DUBBEL, wat van andere sectoren niet kan gezegd worden. De treinen bv rijden s'anderensdags niet dubbel, de band in de autofabriek gaat s'anderendags niet dubbel zo rap... ) , zal wel niet de reden zijn waarom ze oproepen om vanaf maandag 2 maart drie dagen op rij te staken. De bonden verantwoorden hun initiatief door te verwijzen naar het grote ongenoegen dat leeft bij de werknemers van De Post en de vele redenen die ze daarvoor zien: het moeilijke cao-overleg, de wijziging van de manier van werken en ook de sluiting van nog meer postkantoren.

Maar eigenlijk zeggen de vakbonden gewoon: wij zijn gekant tegen de vrijmaking van de Europese postmarkt vanaf 2011 en wij willen niet dat ons bedrijf zich voorbereidt op de uitdagingen die dat meebrengt.

Die vrijmaking van de postmarkt komt niet uit de lucht vallen. Daar wordt in Europa al meer dan tien jaar over gepalaverd. Johnny Thijs, de gedelegeerd bestuurder van De Post, heeft er met de hulp van sommige politici met succes voor gelobbyd de startdatum voor de vrijmaking twee jaar uit te stellen, zodat hij meer tijd had om zijn organisatie klaar te stomen. Hij heeft van de regering ook gedaan gekregen dat de concurrenten op de Belgische postmarkt zodanige voorwaarden opgelegd krijgen dat De Post, ondanks enkele handicaps, niet helemaal kansloos is.

Maar hoe je het ook draait of keert, De Post kan de vrijmaking niet tegenhouden en een deel van de aanpassingen zullen intern, in het postbedrijf moeten gebeuren. Nadat zijn voorganger Frans Rombouts in al zijn voortvarendheid met zijn hoofd tegen de muur was gelopen, koos Johnny Thijs voor de zachte en geleidelijke aanpak. Hij ging voorzichtig en diplomatisch te werk. Hij vermeed bruuske veranderingen maar probeerde het personeel stapje voor stapje mee te krijgen.

Die aanpak houdt echter ook nadelen in. Het maakt dat van de medewerkers telkens weer nieuwe aanpassingen worden gevraagd, Het veranderingsproces lijkt eindeloos te duren, en de organisatie kent nooit een rustmoment. Het is begrijpelijk dat het voor het personeel dan een keer te veel wordt.

Maar de medewerkers van De Post moeten ook inzien dat aanpassingen en veranderingen onvermijdelijk zijn. De Post kan onmogelijk op dezelfde manier blijven werken als pakweg tien of twintig jaar geleden. Wie zich niet aanpast aan de veranderende economische omgeving, zet zichzelf buitenspel. Dat geldt voor álle bedrijven.

Om de concurrentie die er hoe dan ook komt aan te kunnen, zullen De Post en haar personeel efficiënter moeten gaan werken. Die realiteit ontkennen, de kop in het zand steken, lost niks op.

Dat de postbezorging drie dagen lang verstoord zal zijn, levert enkele ongemakken op maar is geen drama. Enkele dagen geen post krijgen, gooit ons leven niet overhoop. Mensen die elkaar dringend iets te melden hebben, kunnen dat via e-mail of telefoon doen. De actie schaadt in de eerste plaats De Post zelf. Het bedrijf verspeelt er heel wat goodwill mee, en het bedje voor de toekomstige concurrenten wordt erdoor gespreid.

10:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

liberalisering postmarkt... slecht idee...

'Liberalisering postmarkt slecht idee'

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen heeft met teleurstelling gereageerd op de uiteindelijke uitkomst van de cao-onderhandeling tussen vakbonden en bedrijven op de postmarkt. Door het akkoord is de komende 3,5 jaar volop concurrentie op arbeids-voorwaarden mogelijk. Gesthuizen: "De bonden konden er op dit moment niet meer uitslepen en kiezen nu begrijpelijk eieren voor hun geld. Maar de politiek laat hier steken vallen. Al vanaf het eerste moment had er gewoon bij wet geregeld moeten worden dat de markt niet open zou mogen zonder fatsoenlijke arbeids-voorwaarden. Nu dat niet het geval is zullen de werknemers in de post in de gure tijden die iedereen te wachten staat nog eens extra gepakt worden."

In de afspraken is vastgelegd dat over pas over 3,5 jaar 80 procent van de werknemers bij de nieuwe postbedrijven onder de cao zal vallen. De vakbonden gaan akkoord met deze voorwaarden en dringen nu bij het kabinet aan op spoedige liberalisering met concurrentie op arbeidsvoorwaarden tot gevolg.

Gesthuizen verwacht dat ook de arbeidsvoorwaarden van de huidige werknemers bij het oude staatsbedrijf TNT, de enige speler op de postmarkt die op dit moment een cao heeft, flink zullen verslechteren. "Ook nu al is er sprake van een loonsverlaging van 25% voor mensen die vaak al 20 of 30 jaar bij het bedrijf werken. Zeker in deze onzeker economische tijden is dat onacceptabel voor werknemers."

De kans dat er wederom acties zullen komen tegen de verslechtering is volgens Gesthuizen groot. "Het lijkt me niet meer dan logisch dat werknemers flink zullen protesteren. We hebben het niet over een peulenschil. Ik zou niet weten hoe mensen opeens rond moeten komen met 25 % minder loon."

09:20 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-02-09

LSP steunt... poststaking...

loglsp
LSP steunt poststaking

Begin maart wordt actie gevoerd door het personeel van De Post. Aanleiding vormt het beleid van liberalisering en het opdrijven van de flexibiliteit voor het personeel. De liberaliseringen hebben geleid tot minder diensten voor meer geld en met minder personeel. Het jobverlies lag heel wat hoger dan de zogenaamde volumedalingen. De werkdruk werd fors opgedreve met onder meer de Georoutes, de sluiting van kantoren,...

De besparingen bij De Post komen op de kap van het personeel en de
gebruikers terecht. De stijgende winsten dienen enkel om de portemonnee van de aandeelhouders te spijzen. De Deense aandeelhouders kochten vier jaar geleden voor 150 miljoen euro aandelen, vandaag willen ze dat aandeel verkopen voor 370 miljoen euro. En dat nadat reeds verschillende dividenden werden uitgekeerd.

De vakbonden bij De Post roepen op tot actiedagen begin maart. Daarbij verzetten ze zich tegen het opdrijven van de flexibiliteit voor het personeel, tegen de liberalisering en outsourcing en ook tegen de
hamburgerjobs. 6.000 van de 15.000 postbodes zouden vervangen worden door postbezorgers. Het verschil? Een postbode kent al een laag loon, een postbezorger zou slechts een hongerloon krijgen van zowat 500 euro per maand. Dat zou met een deeltijds contract zijn, terwijl uiteraard wordt gevreesd dat in de praktijk voltijds zou worden gewerkt.

De Post moet een openbare dienst vormen die effectief ten dienste staat van de bevolking. Om die dienstverlening centraal te stellen, moet de sluiting van postkantoren worden gestopt en moet er meer en beter betaald personeel komen. De vakbonden wijzen in hun gemeenschappelijk pamflet dat in Brussel werd verspreid terecht op de nood aan een normale loonspanning (het verschil tussen de hoogste en de laagste lonen) en besluiten met de eis voor een politiek beleid dat de werkende mens gaat respecteren en hem niet degradeert tot de bedelstaf.

Wij steunen het verzet van het postpersoneel tegen de liberaliseringspolitiek van de Europese Unie en haar deelstaten. Alle
traditionele partijen hebben een verantwoordelijkheid opgenomen in het
doorvoeren van deze liberaliseringspolitiek. Midden jaren 1990 waren er in de meeste Europese landen sociaal-democratische regeringen aan de macht en ook toen werd er fors geliberaliseerd. Toen reeds werd de basis gelegd voor de problemen waarmee we vandaag kampen in de openbare diensten. Alle partijen hebben daaraan meegewerkt. Ook bijvoorbeeld het Europese kopstuk van Lijst-Dedecker, Eppink, die destijds adviseur was van Frits Bolkestein (gekend van zijn richtlijn om alle openbare diensten te liberaliseren).

Wij verzetten ons tegen het liberaliseringsbeleid waarin de winst centraal staat en de lonen en arbeidscondities onderworpen worden aan een neerwaartse spiraal. Een openbare dienst, zoals De Post, moet diensten aan de bevolking aanbieden, geen winst aan een kleine groep aandeelhouders.

20:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

unizo vraagt... gegarandeerde levering...

unozo
Poststaking: UNIZO vraagt gegarandeerde levering

 


Begin maart willen de postbodes drie dagen lang staken. UNIZO dringt er bij de postbonden op aan de klanten van de Post niet opnieuw te slachtofferen voor een conflict met de directie. "Dat zal burgers en zeker ondernemers en vrije beroepen voor zware problemen stellen", stelt UNIZO. "De driedaagse staking start bovendien op een maandag, waardoor brieven en postpakketten een week onderweg dreigen te zijn."

Het personeel van De Post is van plan om vanaf 2 maart gedurende drie opeenvolgende dagen te staken tegen de herstructureringen binnen het bedrijf. "Dat toont aan dat we het wetsvoorstel over de minimumdienstverlening dringend vanonder het stof moeten halen", zegt UNIZO.

In 2007 moest de regio in en rond Gent het 13 dagen stellen zonder post. De schade voor ondernemers liep toen in de miljoenen euro’s. UNIZO dringt daarom aan op een gegarandeerde levering van aangetekende zendingen die binnen de beheersovereenkomst van de Post vallen. "We spreken ons niet uit over de aard van het conflict. Maar het is wel onaanvaardbaar dat een intern sociaal conflict opnieuw zoveel buitenstaanders economische schade dreigt te berokkenen."

UNIZO herhaalt ook haar eis voor een gegarandeerde basisvoorziening ingeval van sociale conflicten bij De Post, het spoor en andere openbare diensten. De organisatie verwijst naar een wetsvoorstel van Open VLD. Dat werd eind januari 2008 ingediend, meer dan een jaar geleden. UNIZO vraagt de politici met aandrang werk te maken van een basisdienstverlening.

19:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

modernisering... levensnoodzakelijk...

large_813187De Post: "Modernisering is levensnoodzakelijk"

De moderniseringsplannen bij De Post zijn levensnoodzakelijk en De Post kan zich niet veroorloven ze niet uit te voeren of uit te stellen. Dat zegt een woordvoerder van De Post, dat de aangekondigde acties betreurt.
"We betreuren dat er acties zijn nog vooraleer over de grond van de cao overleg is gestart", aldus de woordvoerder. "We zullen er alles aan doen om de impact voor de klant te beperken."

"3 dagen acties, geen 3 dagen staking"
De drie dagen acties begin maart zijn overigens geen drie dagen algemene staking. "Het postnetwerk zal drie dagen verstoord zijn door acties", preciseerde ACOD-Post-secretaris Jozef De Doncker.

Over de postbezorgers preciseert de vakbondsman nog dat ze zullen werken aan een loon dat lager ligt dan het laagste loon wat nu wordt betaald bij De Post. Het gaat evenwel niet om 8 euro bruto, maar "iets meer", aldus De Doncker. Ook de woordvoerder van De Post bevestigt dat dit cijfer absoluut niet klopt.

Nieuwe categorie: postbezorgers
In een reactie op de bewering van de vakbonden dat één postronde op de drie zal worden vervangen door een postbezorger, zegt De Post dat dit "voorbarig" is. Het is al een tijd bekend, luidt het bij De Post, dat er een nieuwe categorie werknemers komt, met name de postbezorgers. "Ze krijgen een volwaardig postcontract", aldus de woordvoerder. De postbezorgers zullen halftijds werken. De postbodes blijven overigens instaan voor gespecialiseerde taken zoals betalingen of een aangetekend schrijven.
"Geen naakte ontslagen"
De invoering van de moderniseringsplannen - hergroepering mailkantoren en inschakeling van postbezorgers - is een geleidelijk proces en zal over meerdere jaren gebeuren, luidt het nog bij De Post.

Dat zal ook gebeuren zonder naakte ontslagen, beklemtoont de postdirectie. Postbezorgers zullen bijvoorbeeld in de plaats kunnen komen van postwerknemers die op pensioen gaan. Dat contracten van bepaalde duur niet zullen worden verlengd, is mogelijk, geeft men toe bij De Post.

18:37 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

protest op komst...

De Post staakt drie dagen op rij in maart

Het personeel van De Post is van plan om vanaf 2 maart gedurende drie opeenvolgende dagen te staken tegen de herstructureringen binnen het bedrijf. Op 2 maart organiseren de vakbonden ook een betoging in Brussel.

Dat heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-Transcom/ACOD/VSOA aangekondigd. De impact van de actieweek op de postbedeling is nog onduidelijk maar de vakbonden kondigen een 'grondige verstorting van de normale werking' aan.

De vakbonden gaan tot de actieweek over omdat er bij het personeel veel protest is gekomen op een interne informatiecampagne die de directie heeft georganiseerd. Die gaat over de maatregelen om de organisatie van het bedrijf aan te passen aan de vrijmaking van de Europese Postmarkt in 2011. Volgens Jef De Doncker van ACOD is ook het pas opgestarte loonoverleg 'slecht begonnen'.

Concreet zijn de vakbonden boos over de vervanging van 4.000 klassieke postmannen en -vrouwen door deeltijdse 'postbezorgers' zoals studenten. Zij werken voor een bruto uurloon van 8 euro per uur. Het gaat om één op de drie postrondes die op die manier zouden worden afgehandeld. De bonden vinden dit onaanvaardbaar.

De directie gaf al te kennen dat de statutairen bij De Post en de mensen met een contract van onbepaalde duur hun job zullen behouden, maar met een andere invulling. 'Dat betekent niet dat er geen banen verdwijnen. Worden de vertrekkers vervangen? Elk jaar zijn dat er 1.800 à 2.000. En wat met de contracten van bepaalde duur? Ook 1.800 à 2.000 werknemers.'

Volgens ACOD start De Post al dit jaar volop met haar strategisch plan, en dus met de aanwerving van de postbezorgers. Om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk. De 4.000 rondes laten gebeuren door postbezorgers zou hun aantal op 8.000 à 9.000 brengen, schat De Doncker. Vandaag zijn er zowat 20.000 postbodes.

De staking is ook gepland met het oog op het cao-overleg. De directie heeft veel meer aandacht voor haar eisen, en niet voor de onze, luidt de kritiek van de bonden. 'Terwijl de resultaten van De Post toch goed waren dankzij onze prestaties.'

Ook de verdere sluiting van postkantoren stuit op verzet.

15:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |