20-12-09

misschien morgen dit voorbeeld volgen...

slee

10:25 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-12-09

Ze deden hun job... maar gaven hun leven...

Schotland… 1931… winter… en sneeuw, veel sneeuw… De postbodes doen zoals steeds hun werk, maar hier gaat het fout. Op deze plaast stranden twee postbodes tijdens een dagenlange sneeuwstorm en vriezen dood. Wanneer hun lichamen later gevonden worden hebben de plaatselijke bewoners dit herdenkingsmuurtje gebouwd om hen nooit te vergeten…

19311931 2

 

13:58 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

tip voor uw Kerstboom...

snowman

10:06 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-12-09

We mogen stemmen over de nota hulppostman...

post bb
Personeel De Post stemt in januari nota hulppostman

Het personeel van De Post zal zich vanaf 10 januari kunnen uitspreken over een voorstel van de directie over de hulppostman. Dat werd in vakbondskringen vernomen. Een definitieve beslissing zal op 21 januari genomen worden.

De vakbonden en de directie van De Post zaten donderdag bijeen voor een vergadering over het statuut van de hulpppostman, de opvolger van de wijkpostbode. Daar kwam men niet tot een definitieve beslissing, zegt Marc De Mulder (VSOA).

De directie van De Post stelde wel een definitieve tekst op. Die nota zal voorgelegd worden aan het personeel, dat zich er vanaf 10 januari over kan uitspreken. De tekst zou niet vroeger voorgelegd kunnen worden, omdat de periode rond de jaarwisseling traditioneel een erg drukke periode is voor De Post.

De vakbonden tonen zich alvast niet uitermate lovend over het voorstel van de directie, al is de huidige tekst volgens hen wel al een stuk beter dan het originele voorstel. Zo is er een licht hogere vergoeding voor de hulppostmannen (9,60 euro per uur in plaats van 8,43). Bovendien gaat het nu om een volwaardige job, waarbij drie kwart voltijds aan de slag zal kunnen gaan.

Ook krijgt de hulppostman kans om door te groeien in het bedrijf, maar de vakbonden betreuren dat er onvoldoende garanties zijn dat hij daarbij ook naar een hogere loonschaal zal kunnen evolueren.

19:14 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

niet iedereen houdt van sneeuw...

sneeuw b
Niet iedereen houdt van de sneeuw

POSTBODES SLAGEN ER NIET IN RECHT TE BLIJVEN

Een wit landschap, dus zochten wij onze camera om enkele feeërieke plaatjes te schieten. De postbode zagen we heel behoedzaam zijn ronde doen, maar zijn voorzichtigheid mocht niet baten. Vier seconden later lag hij daar... in het midden van de weg, met het brommertje op hem en de brieven in het rond. In plaats van een foto te nemen van het misschien grappige, maar toch ietwat droevige tafereel snelde uw reporter de arme stakker snel te hulp, hielp hem recht en raapte de natte brieven bijeen. Denk dus even aan dit bericht wanneer u straks vloekend vaststelt dat uw post nat is en vergeef het de dappere dames en heren die op hun gemotoriseerde fiets hun leven wagen om u uw brieven te bezorgen.

17:04 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

ministerraad keurt liberalisering goed...

Ministerraad keurt postliberalisering goed

De ministerraad heeft het wetsvoorstel goedgekeurd over de volledige openstelling van de postmarkt vanaf 2011. Daarmee keurt ze de modaliteiten goed die eind vorig jaar waren uitgewerkt door minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) en minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Nu is de postmarkt onder 50 gram nog altijd een monopolie van De Post.

In het wetsvoorstel staat dat De Post zeker tot eind 2018 blijft instaan voor de universele dienstverlening. Dat betekent dat De Post vijf maal per week brieven aan huis zal bestellen over het hele Belgische grondgebied en dat het 1.300 verkooppunten (waarvan 650 postkantoren) zal handhaven. Ook het leeghalen en verwerken van de rode brievenbussen zal door De Post gebeuren.

Om correcte arbeidsvoorwaarden in de sector te waarborgen, zullen enkel werknemers de postbedeling mogen verzorgen. Het transport van de post zal evenwel nog steeds door zelfstandigen kunnen worden uitgevoerd, zoals dat vandaag het geval is.

Nieuwe postbedrijven, die de concurrentie met De Post willen aangaan, zullen in de drie regio's van het land moeten investeren. Ze moeten zich ertoe verbinden om na twee jaar, twee maal per week de post te bedelen en na vijf jaar 80 procent van het grondgebied te dekken. Om de bedeling in minder bevolkte delen van het land te waarborgen, zullen de nieuwe postedrijven hun diensten tegen eenzelfde tarief moeten aanbieden. Het tarief mag dus niet afhankelijk zijn van de plaats van de ophaling of verdeling van de post.

Het BIPT, dat toezicht houdt op het postgebeuren in ons land, kan een boete opleggen tot 5 procent van de omzet, als een postbedrijf zijn verplichtingen niet nakomt.

Het wetsontwerp gaat nu naar de Raad van State. Daarna moet het nog door het Parlement worden goedgekeurd. De nieuwe regels worden vanaf 1 janauri 2011 van kracht

16:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-12-09

voor deze postzegel... werd een moord gepleegd...

hawai2ct_large
Het was juni 1892. Een toen bekende Parijse postzegelhandelaar, Gaston Leroux genaamd, werd vermoord in zijn woning aangetroffen. Het was een mysterieuze misdaad. Er was een groot bedrag aan kontant geld in huis. In een ladenkastje lagen een gouden horloge met diamanten bezet en ook nog verschillende gouden munten en penningen. Roof, zo dacht men, kon dus het motief niet zijn geweest. De politie kon ook niet achterhalen of het slachtoffer persoonlijke vijanden had.

Een paar van de deskundigste rechercheurs van Parijs werden met de zaak belast. Een week na de moord ontdekte één van de rechercheurs een zorgvuldig bijgehouden index van de postzegelverzameling van de heer Leroux. De gehele verzameling werd nagelopen.Alle zegels waren aanwezig zoals beschreven, behalve één exemplaar: de 2-cent Hawaii van de eerste emissie van 1851. Die zegel was toen al ongeveer 2000 € waard.

De rechercheur in kwestie stroopte toen alle postzegelzaken van Parijs af. Na vele gesprekken met handelaren en kenners viel de verdenking op een verwoed verzamelaar, een zekere Hector Giroux.De rechercheur ging zich als verzamelaar uitgeven en leerde snel het benodigde vakjargon. Hij kwam vanzelfsprekend in kontakt met Giroux en ze ontwikkelden een goede vriendschap.

Tot op zekere avond, geheel terloops, de rechercheur-verzamelaar op bezoek bij Giroux, het gesprek bracht op de zegels van Hawaii. Gastheer Giroux was in een enthousiaste stemming en liet zijn vriend met trots zijn verzameling Hawaii zien.
En inderdaad, de 2-cent zegel zat er ook tussen.
De volgende dag werd Giroux voor een verhoor aangehouden. Hij slaagde er niet in een aanneembare verklaring te geven over hoe hij in het bezit was gekomen van die bijzondere zegel. Tenslotte moest Giroux wel bekennen dat hij zijn vriend Leroux had vermoord omdat deze hem de 2-cent zegel niet wilde verkopen om zijn serie compleet te krijgen...

20:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |