21-12-08

De Post zal automaat bevoorraden...

Post zal geldautomaat weer bevoorraden

De Damse burgemeester Dirk Bisschop was donderdagavond tijdens de gemeenteraad niet opgezet met de actie van de oppositiepartij Samen, die vorige week zaterdag gehouden werd aan de geldautomaat op het Marktplein.

'Ik heb er alles voor gedaan om de automaat hier te behouden. Van de post in Brugge heb ik nu vernomen dat zij de geldautomaat zullen voorzien van geld tot het Landbouwkrediet in de loop van januari of februari de automaat kan overnemen.'

'In november hadden wij nog van de Post vernomen dat zij pas de geldautomaat zouden buiten werking stellen vanaf maart. Plots heeft de Post er echter anders over beslist en na een ontploffing in de automaat vorige week donderdag, is het toestel nu buiten werking.'

'Ook wij beseffen dat dit problemen oplevert voor de Dammenaars of voor de toeristen die tijdens de komende vakantie naar hier zullen komen. De Post zal er in elk geval alles aan doen om de automaat zo snel mogelijk weer in werking te stellen.'

09:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-12-08

over de vrije markt...

Belgische grenzen aan vrije postmarkt

Concurrenten voor De Post moeten aan specifieke voorwaarden voldoen

 

In 2011 verliest De Post haar monopolie op de brievenmarkt in ons land. Maar concurrerende postbedrijven zullen aan specifieke Belgische voorwaarden moeten voldoen.

De federale regering-Leterme heeft gisterenvoormiddag, tijdens de 'gewone' wekelijkse ministerraad, de spelregels vastgelegd voor de liberalisering van de Belgische postmarkt, vanaf 1 januari 2011. Dat gebeurt in uitvoering van een Europese richtlijn.

De ministers van Overheidsbedrijven, Inge Vervotte (CD&V), en van Economie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), maakten de krachtlijnen ervan bekend. Samengevat zeggen de twee ministers dat de vrijmaking van de postmarkt 'soepele voorwaarden tot concurrentie biedt aan nieuwe postbedrijven' en 'een goede zaak is voor de consumenten', omdat volgens hen 'de kwaliteit van de dienstverlening omhooggaat, maar de prijzen niet'. Tegelijk zijn er 'voldoende garanties voor De Post en haar werknemers opdat zij in goede omstandigheden kunnen blijven werken'.

Wat betekent dat?

De overheid garandeert het voortbestaan van de zogenaamde 'universele dienstverlening'. Die houdt in dat alle courante briefwisseling vijfmaal per week wordt gegarandeerd, over het volledige grondgebied van het land. De regering-Leterme heeft De Post als uitvoerder van die 'universele dienstverlening' aangewezen voor de eerste periode na de liberalisering van de postmarkt, vanaf 2011, en voor een periode van minstens zes jaar. Daarna kunnen andere postbedrijven voor die taak in aanmerking komen.

Nieuwe postbedrijven zullen aan specifieke arbeidsvoorwaarden moeten voldoen 'om sociale dumping tegen te gaan'. De lichting, het sorteren en de verdeling van geadresseerde post kunnen enkel gebeuren door werknemers (in loondienst). Het kan ook om uitzendarbeiders gaan. Het transport van de poststukken mag wel uitbesteed worden aan zelfstandigen of (andere) vennootschappen. Intussen zal De Post van dezelfde lastenverlagingen kunnen genieten als gewone privébedrijven, bijvoorbeeld op overuren.

Nieuwe postoperatoren moeten ook voldoen aan geografische vereisten. In het eerste werkingsjaar na de openstelling van de markt moeten ze op zijn minst 10 procent van het Belgische grondgebied 'dekken'. Na vijf jaar moet die geografische dekking opgelopen zijn tot 80 procent (in de drie regio's). Na twee jaar moeten zij minstens twee keer per week post uitreiken.

Tot slot moeten de nieuwe postbedrijven uniforme tarieven bieden aan alle klanten.

Als politiek alles goed gaat, zullen al deze maatregelen tegen februari volgend jaar in een wetsontwerp gegoten zijn en ter goedkeuring naar het parlement worden gestuurd. Van Quickenborne wijst intussen op de gelijkenissen tussen de nieuwe Belgische spelregels en het zogenaamde Zweedse postmodel, waar hij een grote voorstander van is (zie tabel).

Johnny Thijs, de ceo van De Post, onderstreepte gisteren de 'noodzaak om de veranderingsprojecten in ons bedrijf onverkort uit te voeren, willen we klaar zijn voor de concurrentie in 2011'.

20:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

socialistische vakbond... niet gelukkig...

Socialistische vakbond is 'niet gelukkig'

De socialistische vakbond ACOD toont zich 'niet gelukkig' met de krijtlijnen die de regering heeft vastgelegd voor de nakende liberalisering van de postmarkt. ACOD-secretaris Jozef De Doncker vindt dat er 'een kans is gemist om het huidige postpersoneel te beschermen'.

Hij verwijst naar de verplichting voor de nieuwe postbedrijven om met loontrekkenden te werken. 'Dat zegt niets over de arbeidsvoorwaarden van die loontrekkenden. Kijk naar het voorbeeld van Carrefour, waar het personeel in een bepaalde winkel tot 30 procent minder verdient dan elders.' Ook het feit dat nieuwkomers de postmarkt stapsgewijs mogen betreden, stuit op kritiek. 'Die bedrijven gaan eerst de winstgevende stukken inpalmen, zoals de grootsteden. Dit biedt geen bescherming voor De Post.'

18:29 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

over Decos... en Scanpost...

decosIn samenwerking met TNT Post introduceert Decos een nieuwe dienst: Scanpost Decos. Hiermee worden uw binnenkomende papieren documenten dagelijks gescand door TNT Post, waarna deze direct worden verwerkt en geregistreerd in Decos D5. Als organisatie hoeft u dan zelf niet meer te scannen om uw inkomende documenten elektronisch ter beschikking te hebben. Naast het gebruiksgemak, wordt de door TNT Post en Decos gezamenlijk aangeboden dienst gekenmerkt door een laag transactietarief. Voor de eerste vijf organisaties die deze dienst afnemen hebben wij een aantrekkelijk aanbod.

Er zijn drie mogelijkheden om gebruik te maken van Scanpost:

1. TNT Post scant alle inkomende post in uw huidige postbus- of huisadres;
2. u laat uw post direct naar een gratis scanpost-postbusnummer sturen waarvan de inkomende post dagelijks gedigitaliseerd wordt;
3. u stuurt de te scannen post in bulk door naar de scanfaciliteit voor digitalisering.

In alle gevallen worden uw poststukken voor u gescand en kunnen de belangrijkste gegevens, zoals datum, afzender en onderwerp door speciale software worden herkend. Vervolgens stuurt TNT Post deze documenten in digitale vorm naar u door, waar ze automatisch in het afgesproken boek in Decos geplaatst worden. Als u gebruik maakt van een Scanpost-postbus, dan wordt alle binnenkomende post gescand met uitzondering van reclame en niet-scanbare poststukken zoals tijdschriften, vakbladen en pakketten. Deze poststukken worden zonder vertraging afgeleverd in uw postbus. Alleen de brieven worden geopend, gescand en dagelijks voor 12.00 uur aan u beschikbaar gesteld. Hierdoor kunt u direct starten met het beantwoorden en afhandelen van de post, u hoeft niet meer te wachten totdat de post is opgehaald, gesorteerd en rondgebracht.

De digitale post wordt afgeleverd als doorzoekbare pdf. Dit betekent dat er binnen Decos gewoon gezocht kan worden binnen de gescande poststukken. Na het scannen worden uw poststukken bewaard en fysiek gearchiveerd. Dit archief kan op verzoek wekelijks naar u worden doorgestuurd.

Momenteel maken verschillende grote en kleine organisaties gebruik van deze digitale dienstverlening van TNT Post. Zowel bedrijven als overheidsorganisaties. Kijk hiervoor op www.scanpost.nl

10:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-12-08

sociaal tewerkgesteld... als postbezorger...

permar
Permar bezorgt post voor DHL Globalmail

Harold en Joost zijn het er over eens: ,,Heerlijk in de buitenlucht bezig zijn en ook nog zelf je tijd indelen. Ons doel is mensen op tijd de post te bezorgen en dat is echt leuk werk." De medewerkers van Permar, sociaal werkvoorzieningschap van Ede en omgeving, worden sinds kort door DHL Globalmail ingeschakeld om de post in noordoost Ede rond te brengen. Met fiets en warme jacks trekken zij er een paar keer per week op uit.

Twee maal per week levert DHL Globalmail de post aan die dan gesorteerd wordt door de postbezorgers van Permar. Vervolgens pakken zij hun fiets en laden de kratten met post in. Is er veel post, dan nemen zij een aanhanger achter de fiets en gaan op pad. De fietsen zijn eigendom van Permar en werden geleverd door Hei-Bike. Binnenkort gaat Permar ditzelfde model fiets assembleren voor Hei-Bike. De kleding en andere accessoires zijn door DHL geleverd.

Permar biedt werk aan mensen met een arbeidshandicap en zij worden voornamelijk ingezet in de industriële en facilitaire dienstverlening en groenvoorziening. Ook worden er veel mensen gedetacheerd bij diverse bedrijven in Ede en omgeving. De activiteit voor DHL Globalmail is een leuke afwisseling voor de medewerkers van Permar.

20:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De Post moet zich voorbereiden...

vrije markt"De Post moet zich voorbereiden op liberalisering"

Johnny Thijs, topman van De Post, wil voorbereid zijn op de harde concurrentie vanaf 2011De topman van De Post Johnny Thijs benadrukt de dwingende noodzaak voor De Post om zich verder voor te bereiden op de liberalisering in 2011. Dat zegt hij als reactie op de goedkeuring van een akkoord over de krijtlijnen van de geliberaliseerde postmarkt op de ministerraad.

Echte concurrentie op de postmarkt
"Alle marktspelers weten nu aan welke voorwaarden ze zullen moeten beantwoorden op de geliberaliseerde postmarkt", vertelt Thijs in een mededeling die hij ook naar het personeel stuurde. "Iedereen kan zich nu tijdig voorbereiden." De topman zegt dat de minimumverplichtingen die de overheid nu oplegt, "ertoe bijdragen om een echte concurrentie op de postmarkt mogelijk te maken".

Afspraak op 1 januari 2011
Thijs benadrukt sterk dat De Post zich moet voorbereiden op 2011. "We moeten verder werk maken van verandering, om de harde concurrentie die zich aankondigt te kunnen weerstaan. Alle veranderingsprojecten die in de steigers staan, moeten dus onverkort worden uitgevoerd, willen we op tijd zijn voor de afspraak van 1 januari 2011."

18:58 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Krijtlijnen liberalisering postmarkt zijn er...

vrije marktKrijtlijnen uitgetekend voor vrijgemaakte postmarkt

 

De federale regering heeft vrijdag op de ministerraad het kader vastgelegd waarin de vrijgemaakte postmarkt vanaf 2011 zal opereren. Nieuwe spelers moeten na 5 jaar een territoriale dekkingsplicht van 80 procent bereiken en zijn na twee jaar activiteit verplicht twee maal per week post te bedelen.

 

In de regeringsverklaring in oktober werd de "universele dienstverlening" (5 maal per week post over het hele grondgebied) vanaf 2011 al ingeschreven. Die is toegekend aan De Post voor een periode van 6 tot 8 jaar. Tegen januari 2009 moet die berekend zijn, de kost wordt betaald door de overheid, deelt minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne  vrijdag mee. Een van de nieuwe elementen in het akkoord zijn de arbeidsvoorwaarden voor de marktspelers in de postsector. Minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte deelt mee dat er regels komen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden om "sociale dumping tegen te gaan". Nieuwe spelers krijgen eveneens een territoriale dekkingsplicht: 80 procent van de drie gewesten moet na 5 jaar gedekt zijn. De operatoren moeten eveneens uniforme tarieven aanbieden aan de klanten voor de bedeling van post op het grondgebied dat onder de dekkingsplicht valt.

alez vooruit... eerst  de lijnen uitzetten en dan vlug naar de Koning voor het ontslag van de regering... of zoek ik het nu te ver? 

18:16 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |