21-11-08

daar gaat de privacy... in Polen...

POCZTA_STRAJK_MN4_93923lPoolse geheime dienst monitort briefverkeer

De Poolse geheime dienst slaat van alle brieven die de post verwerkt de afzender en ontvanger op en maakt analyses van het handschrift. De dienst houdt zich bezig met het bestrijden van terrorisme, verzamelt informatie en bestrijdt de georganiseerde misdaad en corruptie. Uit een verslag van de Poolse krant Dziennik blijkt dat de dienst zelf ook geen schone handen heeft. Het zou namelijk de tender voor het scannersysteem hebben beïnvloed. De Poolse post die het systeem moest aanschaffen kreeg van de Japanse leverancier Mitsui een aanbieding die 30% lager lag. De geheime dienst gaf de voorkeur aan Siemens, aangezien die machines ook grafologische analyses konden uitvoeren.

Met de gegevens die de machines verzamelen wil de inlichtingendienst een database aanleggen, tot grote onvrede van critici. Die vinden dat het monitoren van de brieven gelijkstaat aan het bespioneren van de bevolking en dat het in strijd met de grondwet is. De Poolse commissaris voor de burgerrechten is van plan om het handelen van de geheime dienst te onderzoeken en de Supreme Chamber of Control neemt de afhandeling van de tender en opslag van briefgegevens onder de loep.

08:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

postmarkt Nederland volledig vrij...

Postmarkt per 1 januari volledig vrij

Vanaf 1 januari volgend jaar mag iedereen brieven gaan bezorgen. De liberalisering van de Nederlandse postmarkt wordt dan toch ingevoerd.

Ministerraad

Het bestellen van post is dan niet langer het alleenrecht van TNT. Dat staat volgens goed ingevoerde bronnen in een voorstel van staatssecretaris Heemskerk. Het voorstel tot het opengooien van de postmarkt wordt vrijdag in de ministerraad besproken.

Beladen
Het plan van Heemskerk gaat over de bezorging van de standaard brief, tot 50 gram. Zwaardere post, zoals pakketjes, mag nu al door meer bedrijven bezorgd worden. Het plan is zeer beladen.

Arbeidsvoorwaarden
Al jaren wordt er gesteggeld over de liberalisering van de postmarkt. Nieuwe bedrijven als Sandd en SelektMail zouden hun postbodes onder het minimumloon betalen waardoor TNT op oneerlijke achterstand zou komen te staan. TNT heeft zich altijd met hand en tand tegen de liberalisering verzet.

1 juli
Aanvankelijk zou de Nederlandse postmarkt per 1 juli al volledig worden opgengegooid dat is toen uitgesteld. Het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen TNT enerzijds en nieuwskomers Sandd en SelektMail anderzijds zorgde voor beroering.

Stukloon versus uurloon
Politiek Den Haag vindt dat de vrije markt niet mag worden ingevoerd over de rug van de postbezorgers. Bij de nieuwe postbedrijven Sandd en Selekt Mail én bij TNT-dochter Netwerk VSP werken ze op basis van stukloon in plaats van uurloon. Het kabinet vindt dat er voldoende uitzicht moet zijn op verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Duitsland
Verder was de situatie in Duitsland dusdanig dat de omstandigheden daar voor concurrenten van Deutsche Post minder gunstig waren
.

07:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-11-08

Georoute en de Post... en politiekers...

Georoute bij De Post: regering alweer verdeeld

Volgens minister van Overheidsbedrijven Vervotte staat de regering nog steeds achter de hervormingen bij De Post in het kader van Georoute 3. Dat bleek uit het antwoord van de minister op een vraag van N-VA-Kamerlid Peter Luykx vanmiddag in de plenaire zitting. Dat antwoord staat nochtans in schril contrast met de oproep van minister Onkelinx, collega van Vervotte in de federale regering, om Georoute 3 volledig af te voeren. Onkelinx sprak de voorbije dagen openlijk haar steun uit voor de vakbonden die acties zullen voeren en stakingsaanzeggingen hebben ingediend. Peter Luykx stelt vast dat de regering alweer hopeloos verdeeld is. Aan Vlaamse kant dringt men aan op hervormingen, de PS kiest opnieuw voor de vakbonden en voor het status quo.

Vervotte wees erop dat Georoute 3 deel uit maakt van het akkoord met de andere aandeelhouder van De Post, namelijk de Deense Post, en dat hervormingen levensnoodzakelijk zijn, gezien de gevaarlijke marktsituatie waarin De Post zich bevindt. In 2011 worden de postdiensten in Europa immers volledig geliberaliseerd. Als De Post tegen dan niet voldoende hervormd is en klaar voor de strijd op de markt, dreigt er een sociaal drama. PS-minister Onkelinx kiest echter opnieuw de kant van de vakbonden die vooral hun kortetermijnbelangen verdedigen.

In haar antwoord op de vraag van Peter Luykx bleef minister Vervotte helaas oorverdovend stil over welke concrete maatregelen zij dan wel zou nemen om dit sociaal conflict te ontmijnen. Peter Luykx vraagt zich af in hoeverre Vervotte de steun heeft van de voltallige regering. Hij vreest dat de Vlamingen opnieuw het onderspit zullen moeten delven in een regering die gedomineerd wordt door de Franstaligen.

Peter Luykx riep Vervotte op om uit de apathie te treden en actie te ondernemen, door zowel het sociaal conflict uit te praten als het conflict binnen de regering.

Auteur:
Peter Luykx
Kamerlid N-VA

21:02 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

de dwarrelende cheque...

mailbox-letter

Vrouw bekent chequediefstal

Eerst had K.D. (45) uit Kortrijk aan het parket verteld dat er op een gegeven moment een cheque in haar bus dwarrelde met haar naam erop. Zij probeerde die te verzilveren. Aan de rechter gaf ze woensdag toe de cheque te hebben gestolen.

De procureur had haar even voordien gevraagd of zij hem geen tip kon geven waar zo'n brievenbus verkregen kon worden. Hij vorderde zes maanden plus een boete van 250 euro. De zaak wordt op 3juni 2009 voortgezet.

17:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Postbode bewerkt met boksbeugel...

knock-out
Jongen (17) bewerkt postbode met boksbeugel

Een 27-jarige postbode in Zoetermeer, Nederland, is woensdagavond door een groep jongeren belaagd. Daarbij sloeg een van de jongens de man met een boksbeugel op zijn gezicht. Dat maakte de politie donderdag bekend.

Ter hoogte van de Petuniatuin kwam de postbezorger de groep tegen. Een van de jongens spuugde op de man. Toen hij hierover een opmerking maakte, werd hij geslagen met een boksbeugel. De politie hield de 17-jarige verdachte aan. Hij wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

16:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

stakingen op til...

Nieuwe stakingen op til bij Post

De vakbonden protesteren tegen Georoute 3 - een nieuwe hervorming bij De Post - en hebben stakingsaanzeggingen ingediend om lokale acties te ondersteunen. Zij krijgen steun van vicepremier Laurette Onkelinx (PS).
Georoute 3 moet volgend jaar ingaan. De bedoeling is, net als in de vorige dergelijke plannen, om de postbestelling alweer een stukje efficiënter te laten verlopen. Het gaat om een hele reeks kleinere lokale aanpassingen.
Bovendien is het ook de bedoeling dat de sortering stilaan per ronde gebeurt, waardoor heel wat sorteerwerk binnen de postkantoren verdwijnt.

Vooral in Wallonië groeit het protest hiertegen en lijken er stakingsacties op komst.
'Logisch', zegt Jef De Doncker van de socialistische overheidsvakbond ACOD. 'In Wallonië zijn op verschillende plaatsen al cijfers bekend over de gevolgen van het plan. In Vlaanderen zijn die er nog niet, daardoor is het nog rustig. Maar wij verwachten dat over een drietal weken ook hier de onrust zal toenemen.'
Vicepremier Laurette Onkelinx stelt nu voor om Georoute 3 af te voeren. Zij vindt het niet verstandig om in de huidige economische crisis zoveel jobs te schrappen bij De Post. Maar De Post is niet van plan om daarop in te gaan.
'Op 1 januari 2011 worden de postdiensten in Europa volledig geliberaliseerd, ook voor brieven onder de vijftig gram. Wij moeten tegen dan klaarstaan', zegt woordvoerder Piet Van Speybroeck. Hij wijst erop dat in het kader van de posthervormingen geen naakte ontslagen vallen. De Post is er in een zestal jaren in geslaagd door natuurlijke afvloeiingen zijn personeelsbestand van iets boven de 40.000 werknemers naar 30.500 op het einde van dit jaar terug te brengen.

Tot 2011 zouden jaarlijks nog eens 1.000 à 1.500 personeelsleden verdwijnen. Wat daarna gebeurt, hangt af van de voorwaarden waaronder de liberalisering verloopt.

Elk land kan afzonderlijk bepalen aan welke voorwaarden nieuwe postbestellers moeten beantwoorden. Zo kan bepaald worden dat ze het hele land moeten bestrijken, en niet met zelfstandigen of schijnzelfstandigen mogen werken.

Op dit ogenblik heeft De Post alleen plannen om met personeel in loondienst te werken. 'De nieuwe postbezorgers zullen halftijds werken. Op termijn verwachten wij dat er daar 12.000 van kunnen komen. Maar naast hen blijven traditionele postbodes nodig, voor aangetekende brieven, pakjes en geldverrichtingen.' De postbezorgers zullen vooral in dichtbevolkte gebieden ingezet worden.

14:01 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-11-08

minder goed nieuws...

facteur
Hasseltse postbode gestraft voor achterhouden post

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een voormalige Hasseltse postbode een celstraf van één maand met uitstel en een boete van 550 euro opgelegd. Vorig jaar werd ontdekt dat de 39-jarige man post achterhield.

De politie vond ongeveer tweehonderd postpakjes, brieven, dag- en weekbladen en drukwerk bij de man thuis, tijdens een huiszoeking in augustus 2007.

De postbode werd daarop meteen geschorst en later werd hij ook ontslagen.

De poststukken die de man achterhield, dateerden uit de periode van begin 2004 tot augustus 2007. Het onderzoek wees wel uit dat de Hasselaar geen stukken geopend of gestolen had.

20:11 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |