23-04-08

postbode wordt bijbaantje...

'Postbode wordt bijbaan'

Postbodes krijgen een kwart te veel betaald voor hun werk, stelt de directeur van TNT Post, Harry Koorstra. Volgens hem ligt hun salaris ligt 25 procent hoger dan dat van werknemers met vergelijkbare functies in andere sectoren. ( ook bij ons steltThys dat we 25% te veel verdienen... ) 

Koorstra beroept zich bij zijn stelling op onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Daarin werd het werk van de postbodes vergeleken met dat van onder andere chauffeurs en beveiligers. Koorstra is van mening dat het huidige salarisniveau van de TNT-postbodes niet gehandhaafd kan blijven omdat de concurrenten Sandd en SelektMail veel lagere lonen betalen.

In Koorstra's ogen is postbode in de toekomst geen beroep meer waarmee je een gezin kunt onderhouden. ''De tijd van het kostwinnersmodel is voorbij. Postbezorging wordt een deeltijd- of bijbaan.'' Een postbode verdient nu bij TNT tussen 1.800 en 2.100 euro bruto per maand.

Koorstra deed zijn uitlatingen aan de vooravond van de eerste stakingsdag die de vakbonden vandaag houden in Den Haag. Vrijdag volgt Amsterdam, dinsdag Rotterdam. De vakbonden staken voor een loonsverhoging van 3,5 procent, TNT heeft tot nu toe drie procent geboden. Met daarbij als voorwaarde dat er meteen afspraken worden gemaakt over een toekomstige cao waarbij de arbeidsvoorwaarden een kwart omlaag gaan.

Koorstra zegt onmiddellijk te willen toegeven aan de looneis van de bonden, als hij die afspraak over die marktconforme cao maar kan maken. ''De bonden vragen 3,5 procent loon erbij, wij hebben al drie procent geboden. Op dat halve procent laat ik het niet stuklopen.''

Maar de vakbonden willen eerst de loonsverhoging binnenhalen en dan pas onderhandelen over die mindere cao. Ze erkennen wel dat de arbeidsvoorwaarden (lonen, toeslagen en pensioenpremies) omlaag moeten bij TNT Post, wil het bedrijf zich staande kunnen houden tussen de goedkope concurrenten Sandd en SelektMail. Een postbode kost TNT 23 euro per uur, een parttime postbezorger twaalf. Dat is een groot verschil met Sandd en SelektMail die voor een postbode maar acht euro per uur kwijt zijn.

Het voorstel voor de nieuwe marktconforme cao is samen met de vakbonden ontwikkeld. Op tafel ligt het voorstel waarbij de arbeidsvoorwaarden een kwart omlaag gaan. Nieuwe werknemers krijgen daar meteen mee te maken. De zittende postbodes krijgen een compensatie van één maandsalaris per gewerkt jaar. Daarmee kunnen zij een tijd hun inkomen aanvullen, een opleiding volgen of het geld in de zak steken als zij overstappen naar een andere werkgever. Het plan betreft heeft betrekking op ongeveer twintigduizend werknemers die nu onder de cao vallen.

19:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

vreemde bewomer...

Pimpelmees_Parus-caeruleus
Het Provinciaal Instituut in Lommel heeft een nieuwe bewoner. In de brievenbus heeft een pimpelmeesje plaats genomen om te broeden. Aan de postbode wordt dan ook gevraagd geen post in de brievenbus te werpen.

15:41 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

is er toekomst voor de post met Vervotte...

Is er toekomst voor De Post met Vervotte?

Wil De Post na de liberalisering van de postmarkt in 2011 niet weggeblazen worden door de concurrentie, dan zijn duidelijke afspraken nodig met de toekomstige nieuwe spelers om zowel de werknemers van de Post als de inwoners van niet-rendabele wijken te beschermen. Groen! wil dan ook dat deze nieuwe spelers net zoals de Post het hele land moeten bedienen, minstens een keer per werkdag post moeten ophalen en bedelen, en een bijdrage leveren voor de kosten van de universele dienstverlening.

Net zoals gsm-operatoren moeten voldoen aan voorwaarden, vindt Groen! dat nieuwe postbedrijven aan minimumvoorwaarden moeten voldoen om te vermijden dat zij met de winstgevende takken gaan lopen en de Post eindigt als een leeggezogen overheidsbedrijf. Daarnaast is de oprichting van een paritair comité voor de sector noodzakelijk. Helaas vinden we in de beleidsnota van minister Vervotte (CD&V) hier weinig van terug.

De beleidsverklaring verwijst wel naar de geografische dekking en de distributiefrequentie, maar maakt niets concreet. Daarenboven bleek dat Vervotte niet langer alleen kan beslissen, maar overleg moet plegen met minister van Ondernemen Van Quickenborne (Open VLD). De deur staat wijd open voor een krimpscenario voor de Post. Stefaan Van Hecke: 'Ludo Van Campenhout (Open VLD) vond dat het niet kon dat er voorwaarden inzake geografische dekking zouden ingevoerd worden. Dit kan als gevolg hebben dat de Post enkel dreigt over te blijven met die niet-rendabele wijken. Het verontrust ons dat minister Vervotte dit niet tegensprak.'

Met elke verklaring over De Post lijkt minister Vervotte minder goed te weten waar ze naartoe wil. Eerst sprak ze over drie keer per week postbedeling, dan werd dat twee keer per week en nu moet ze het overleggen met minister Van Quickenborne. Over de oprichting van een paritair comité wordt niet langer gesproken. Als gewezen vakbondsvrouw zou Vervotte toch het belang hiervan moeten inzien. Pas na lang aandringen verklaart de minister dat het niet zo is dat de privé niet moet meebetalen voor de universele dienstverlening. Maar hoeveel de belastingsbetaler dan wel zal mogen betalen om een basisvoorziening in stand te houden, blijft in het ongewisse. Stefaan Van Hecke: 'Het lijkt erop dat de strijd tussen Open VLD en CD&V in het voordeel van die eerste uitvalt. Vervottes vleugels zijn na amper anderhalve maand al geknipt.'

14:18 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-04-08

baby valt uit raam... postbode vangt op...

art_large_372194
Postbode vangt baby op die uit raam valt

Een vrouwelijke postbezorger in de VS heeft het leven gered van een 1-jarige baby. Lisa Harrell bracht de post bij een gezin in Albany (New York) en zag een baby bij het raam op de tweede verdieping.

Juiste plaats
Voor Harrell het doorhad, was het meisje in haar armen gevallen. Dat meldt CNN. De moeder snelde naar buiten en greep haar dochtertje geschrokken uit de handen van de postbode en bedankte haar. "Ik ben geen heldin", zegt Lisa Harrell. "Ik was gewoon op de juiste plaats op het juiste moment."

Onoplettend
De moeder had haar dochtertje op een bed gezet bij het raam. Toen ze even niet oplette, was het meisje door het open raam gekropen. De dreumes heeft geen verwondingen opgelopen.

20:35 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-04-08

naar het werk... met de limo...

Koekelare: Postbodes met limousine naar het werk uit protest

 post2

De postbodes van Koekelare zijn de week begonnen met een ludieke actie. Ze bestelden een limousine met chauffeur om naar het werk te rijden in Diksmuide. Want daar wordt voortaan de Koekelaarse post gesorteerd. En dat betekent dat de tien postbodes heel wat extra kilometers moeten afleggen voor ze nog maar één brief hebben besteld.

Om de kosten te sparen rijden de postbodes met één auto naar het werk. Voortaan moeten de 10 postbodes eerst naar Diksmuide om daar hun post te sorteren. De directie besliste om de afdeling brievenpost in Koekelare te sluiten wegens brandonveilig. Het loketgedeelte wordt aangepast en blijft open.

2.000 kilometer

"Dat betekent dat wij ons allemaal moeten verplaatsen naar Diksmuide om ons naar het werk te begeven. We moeten dan van uit Diksmuide naar Koekelare komen en aan onze ronde hier 's middags terug naar Diksmuide en dan terug naar onze eigen woning. Dat betekent dat iedere postbode moet rijden en dat betekent 400 km en voor 5 werkdagen is dat 2.000 km zonder één brief te bestellen", zegt postbode Dirk Ampoorter.

De verhuis zorgt voor heel wat ongemak voor de 10 postbodes die allemaal in Koekelare wonen. Bovendien beschikt niet iedereen over een auto om voor dag en dauw en in weer en wind in Diksmuide te geraken.

 posst3

Reorganisatie

"Ik zal met mijn bromfiets moeten gaan, want mijn vrouw heeft de auto nodig voor haar werk. Een tweede auto zal ik niet kopen, ik ben ten slotte 54 jaar", zegt postbode Fernand Heine.

Het hele gebouw aanpassen is volgens de post te duur. De verhuis van de postverdeling naar Diksmuide past bovendien in een grote reorganisatie die vanaf volgend jaar wordt doorgevoerd. De vakbonden zullen bij de postdirectie aandringen om gemeenschappelijk vervoer te regelen tussen Koekelare en Diksmuide voor de postbodes en een betere onkostenvergoeding.

18:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

dief ontsnapt... via de brievenbus...

Dief ontsnapt door brievenbus

Toch handig wanneer je als dief zo dun bent dat je door een brievenbus past...

Volgens de Oostenrijkste politie is het een wel heel dunne dief gelukt om via een brievenbus te ontsnappen.

De dief brak in in een kantoor van een politieke partij in Wenen. Hij ging er vervolgens vandoor met laptops, mobiele telefoons en geld.

En dat is best knap als je bedenkt hoe groot de opening is waardoor de lenige man ontsnapte: de brievenbus was 30 centimeter breed, en 30 centimeter lang.

16:19 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-04-08

energieverbuik... moet minderen...

energie
De Post wil energieverbruik verminderen

De Post wil het energieverbruik tegen einde 2012 met 7,5 procent verminderen in vergelijking met de situatie in 2005. Dat zal gebeuren via energiebesparende investeringen, sensibiliseringscampagnes en doelgerichte opleidingen voor het personeel en adviezen van energiespecialisten.

Energie-impact
De Post ontwikkelde een "Energy Care Policy". Bij elke beslissing zal rekening moeten worden gehouden met de energie-impact. Men steunt hierbij op een permanent meetsysteem en een ploeg milieuspecialisten. Het afgelopen jaar werden de voornaamste bronnen van CO2-uitstoot, met name voertuigen en gebouwen, geïdentificeerd en gekwantificeerd en werd er bekeken hoe de afvalstromen kunnen worden verminderd.

Investeringen
Om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren werd sinds 2006 975.000 euro geïnvesteerd. In 2008 is 1,2 miljoen euro aan investeringen voorzien. De Post kocht ook vijftig elektrische scooters. Omdat er zich in de testfase nog teveel elektrische pannes voordeden wacht De Post dit jaar de nieuwe generatie bromfietsen af om de testen voort te zetten. Sinds eind vorig jaar gebruikt De Post geen plastic folie meer als verpakking omdat de betrokken dienst werd stopgezet.

21:18 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: energie, besparen, post postman |  Facebook |