03-12-09

vakbonden niet tevreden met hulppostman...

negotiation1
Vakbonden niet tevreden met hulppostman

De vakbonden zijn niet tevreden met de geplande verandering van de 'wijkpostbode' in 'hulppostman'. 'De naam verandert, maar het opzet van het project is hetzelfde', betreurde André Blaise van de christelijke vakbond ACV donderdag, toen de directie en de vakbonden nog aan het vergaderen waren.

'Deze werknemers zullen nog altijd contractuelen met het statuut van arbeider zijn, met een loon dat licht verhoogd wordt tot 9,60 euro per uur, tegen 8,43 voordien, maar met de premies inbegrepen', zei de vakbondsman.

De enige noemenswaardige wijziging is volgens de bonden de mogelijkheid voor een kwart van de hulppostmannen om voltijds te werken, terwijl de werktijd in het oorspronkelijke plan tot drie uur per dag beperkt was. 'Het probleem is dat de postbodes in de toekomst allemaal onder die voorwaarden aangeworven zouden worden', zegt Blaise.

Aangezien de kans klein is dat het donderdag tot een akkoord komt, is op 9 december een nieuwe bijeenkomst van de sociale partners gepland. Een paritaire commissie zou zich begin 2010 over de kwestie buigen.

18:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Op een dag...

pas op voor
Op een dag kwam een postbode bij een huis met een bordje 'pas op voor de hond'. De postbode werd bang maar verzamelde alle moed en belde aan. Daar stond een gezette dame voor de deur met een peipklein hondje naast haar.

"Waarom staat er hier een bordje met pas op voor de hond?" vraagt de postbode.

"Wel, zegt ze, ik ben bang dat er iemand op fifi gaat staan..."

14:46 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

What's a name

vakbonden-de-post-willen-hoger-loon_7_235x280 11Wijkpostbode wordt hulppostman

De directie van De Post eist niet langer een wijkpostbode die maar een paar uur per dag werkt. Ze wil een hulppostman in het leven roepen. Die zal vaker voltijds werken, maar minder verdienen dan een ‘gewone' postman.

‘Moderne slavernij'. Die woorden namen vooral de Waalse vakbonden bij De Post eind september nog in de mond. Ze reageerden daarmee op de eerste informatiesessies om proefprojecten met wijkpostbodes van start te laten gaan. Die wijkpostbodes waren in de oorspronkelijke plannen van het overheidsbedrijf postuitreikers die drie uur per dag enkel brieven zouden rondbrengen en daarvoor per uur minder betaald zouden worden dan de huidige ‘echte' postman. Het thuisbezorgen van bijvoorbeeld aangetekende zendingen of pakjes zou dan door de ‘gewone' postman gebeuren. Naar Nederlands model zou daarvoor vooral gemikt worden op studenten en huisvrouwen.

De Post had het plan om tegen 2012 vierduizend voltijdse postmannen te vervangen door achtduizend deeltijdse wijkpostbodes die een vijfde minder verdienen. Johnny Thijs, de gedelegeerde bestuurder van De Post, liet eind september nog verstaan dat De Post geen toekomst heeft zonder de wijkpostbodes. De Post moet zich immers volop voorbereiden op de vrijmaking van de postmarkt vanaf oktober 2011.

Het overheidsbedrijf wil met het inzetten van wijkpostbodes naar verluidt 30 miljoen euro besparen. Maar na wat acties werden de proefprojecten in de ijskast gestopt en gingen vakbonden en directie opnieuw rond de tafel zitten.

De directie heeft nu een nieuw voorstel op tafel gelegd waarover vanaf vanochtend 9uur onderhandeld wordt. Naar verluidt bestaat er een serieuze kans dat beide partijen er vandaag of een van de komende dagen uit geraken. Meest opvallend in het nieuwe voorstel is dat de post niet langer spreekt van wijkpostbodes, maar van hulppostmannen. Een belangrijk deel daarvan zou een volwaardige voltijdse baan krijgen. Een hulppostman zal wel minder verdienen dan een ‘gewone' postman, maar zou wel de mogelijkheid krijgen om door te groeien naar het statuut van een volwaardige postman.

Niet onbelangrijk in de hele oefening is ook de naamsverandering van wijkpostbode in hulppostman. De naam wijkpostbode is, na al de commotie die erover geweest is, verbrand en zou niet meer verteerbaar zijn voor de achterban van de vakbonden.

De vakbonden hebben wel nog heel wat vragen bij de voorstellen die De Post heeft gedaan. ‘Zo is het voor ons nog altijd niet duidelijk op welke termijn een hulppostman kan promoveren tot een volwaardige postman', zegt Lieve Vanoverbeke van de christelijke vakbond ACV-Transcom. ‘We willen ook nog altijd zekerheid dat het inzetten van die nieuwe hulppostmannen niet tot banenverlies zal leiden bij de bestaande postmannen.'

Voorts is het voor de bonden niet duidelijk of de hulppostmannen extra's krijgen zoals maaltijdcheques. Er zijn ook nog vragen over de werkingsmiddelen waarover ze zullen beschikken, zoals aangepaste kledij.

00:38 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-12-09

Ook De Post wil zijn CO2-uitstoot verminderen...

johnny en inge
De Post gaat samenwerken met WWF om CO2-uitstoot te beperken

Op de vooravond van de VN-klimaattop in Kopenhagen, hebben De Post en het WWF woensdag aangekondigd dat ze een samenwerkingsakkoord gesloten hebben voor drie jaar. De overeenkomst omvat met name dat het overheidsbedrijf zijn CO2-uitstoot met 35 procent zal verminderen tegen 2012, zo heeft Johnny Thijs, CEO van De Post woensdag gezegd tijdens een persconferentie in aanwezigheid van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte.

"Om deze ambitieuze doelstelling te halen, hebben we het Green Post-programma gelanceerd, met het doel om ons energieverbruik drastisch te verminderen (-7,5 procent tegen 2012)", aldus Thijs. In dat kader heeft het bedrijf beslist om enkel nog groene elektriciteit te kopen en heeft het de voorbije maanden ook de nodige schikkingen getroffen om de werking van haar vijf grote sorteercentra (Brussel, Gent, Antwerpen, Charleroi en Luik) af te stemmen op de vereisten die de ISO (International Organization for Standardization) stelt inzake milieuzorg. De Post, dat zelf jaarlijks 2.800 ton papier gebruikt, wil verder ook een voorbeeld zijn wat betreft "eco-verantwoord papierverbruik". Ook zullen begin 2010 elektrische fietsen getest worden, die bij positief resultaat de huidige vloot van bromfietsen zullen vervangen. "WWF België zegt verheugd te zijn dat De Post dergelijk sterke engagementen genomen heeft", zei Damien Vincent, algemeen directeur van de organisatie. Ook minister Vervotte toonde zich tevreden. "Overheidsbedrijven werken in een marktcontext, maar mogen hun maatschappelijk en ecologisch engagement niet uit het oog verliezen", besloot ze.

17:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

deze postbode heeft het... warm...

met de kou voor de deur... vlug naar warmere oorden om de mensen te plezieren... op het het naaktstrand bv...

new-mailman-at-the-nude-beach-094

13:57 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

onderhandelingen in het... sop...

annuleren
TNT annuleert onderhandelingen met de vakbonden over postbode

TNT heeft de onderhandeling over een nieuw CAO bij de Post-divisie, die dinsdag zou aanvangen, geannuleerd. Het bedrijf zegt "verbaasd en teleurgesteld" te zijn over de inzet van de vakbonden, die een loonsverhoging van 1,5% eisen.

Volgens de grootste vakbond, Abvakabo FNV, komt de eis overeen met het weggestemde principe-akkoord van dit voorjaar.

De bonden stellen dat hun onderhandelingspositie is gebaseerd op de uitkomst van een onlangs gehouden referendum. In dit referendum kozen de vakbondsleden voor behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden, waardoor gedwongen ontslagen onvermijdbaar zijn.

TNT Post heeft te maken met sterk dalende volumes en wil daarom EUR 125 miljoen per jaar aan personeelskosten besparen. De onderneming dreigde eerder dat 11.000 banen op de tocht komen te staan als de lonen niet worden verlaagd.

TNT zegt nu op geen enkele wijze de aansluiting te zien tussen de inzet van de bonden en de ernst van de problematiek bij TNT Post.

De onderneming heeft de vakbonden gevraagd om de voorstellen te heroverwegen. Daarnaast wil de Raad van Bestuur van TNT de ingediende voorstellen en hun consequenties bespreken met de voorzitters van de vakbonden.

"Dat gesprek zal TNT niet gaan helpen", zegt onderhandelaar Paul Jekkers van postvakbond BVPP tegen Dow Jones Nieuwsdienst. "De voorzitters kunnen ook niet onder de keuze van de leden uit", wijst Jekkers op het onlangs gehouden referendum.

Toch zullen de bonden dit gesprek niet uit de weg te gaan, op voorwaarde dat het binnen een week zal plaatsvinden. "Onze voorzitters hebben hun agenda's vrijgemaakten en zijn maandagochtend beschikbaar. We zullen zien of TNT het ook zo belangrijk vindt en ook maandagochtend de agenda's heeft vrijgemaakt", aldus Jekkers.

Eerder dreigden de vakbonden met acties als werkonderbrekingen, als er geen bevredigende CAO op tafel komt. "We zullen zelf nog geen staking gaan uitroepen, maar de kans wordt op deze manier wel steeds groter dat her en der ontevreden werknemers zelf wat gaan organiseren", aldus Jekkers.

11:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-12-09

echt is beter dan... virtueel...

echt

18:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |