09-10-07

wreed accident...

060920_post
Postauto bolt tegen huis
Een postbode die kranten aan het bedelen was, raakte lichtgewond bij een merkwaardig ongeval op het kruispunt van de Zoetenberm met de Oostlangeweg. L.D.B. uit Doel liet zijn voertuig met draaiende motor achter ter hoogte van 't Schuurke. Toen het voertuig begon te bollen, sprong de postbode erin, in een poging de wagen te doen stoppen. Die bolde echter verder de helling af, het kruispunt over, om tot stilstand te komen tegen de zijgevel van een gebouw op de Oostlangeweg. L.D.B. werd lichtgewond.

09:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-10-07

cartoontje...

mne0012l

21:09 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

renovatie postkantoor...

renovatieHet postkantoor in de Bergstraat in Heist sluit vanaf vandaag, maandag 8 oktober voor twee weken de deuren. In die periode gebeuren er renovatiewerkzaamheden.

Tijdens de sluiting van het postkantoor in de Bergstraat wordt de publiekszaal heringericht. De zaal is al jaren niet meer van vorm veranderd. Bij de renovatie worden de loketten open gemaakt, zonder glas, zodat het contact met de klant veel persoonlijker wordt. Ze verschuiven ook anderhalve meter naar achteren, zodat de lokettenzaal groter wordt.

Er komen in de toekomst vier loketten. Ook Electrabel krijgt er een. Het is voorts de bedoeling om er nog heel weinig contant geld te verhandelen. De klanten zullen een magneetkaartje krijgen en zo geld kunnen opvragen.

Booischot of Hulshout

Tijdens de renovatiewerkzaamheden kunnen inwoners van Heist terecht in de postkantoren van Booischot en Hulshout voor hun post- of fiscale verrichtingen. Het kantoor Booischot is gevestigd aan de Dorpsstraat 17 en open van maandag tot vrijdag telkens van 9 tot 12.30u en van 14 tot 17u en op zaterdag van 9 tot 12.30u. Hier kunnen ook aangetekende zendingen of pakjes worden afgehaald. Het postkantoor van Hulshout bevindt zich aan de Grote Baan 88 en heeft dezelfde openingstijden als dan van Booischot.

20:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

het verdwenen straatnaambord...

straatnaam
Bewoners Rodenbachstraat kampen met identiteitscrisis
Verwarring door mysterieus verdwenen straatnaambord

Opschudding in de Albrecht Rodenbachstraat. Het straatnaambordje is sinds kort spoorloos verdwenen en vervangen door dat van de Achturenstraat. De bewoners zijn niet op de hoogte gebracht. Bovendien is er in Kessel-Lo al een Achturenstraat.Je zou voor minder een identiteitscrisis krijgen. De bewoners van de Albrecht Rodenbachstraat stelden deze week tot hun grote verbazing vast dat de straat, waarin hun kinderen zijn opgegroeid en waarin ze lief en leed gedeeld hebben, er eigenlijk niet meer is. 'Onlangs vroeg een man me de weg naar de Albrecht Rodenbachstraat. Ik antwoordde hem dat hij daar al was. Maar hij sprak me tegen en wees op het straatnaambord. En inderdaad, daarop stond Achturenstraat te lezen', zegt Anne Missinne, die op nummer 45 woont.

'Blijkbaar is in de loop van deze week ons oorspronkelijke straatnaambord vervangen door een nieuw. Maar dat levert wel problemen op aangezien de Rodenbachstraat in het verlengde van de Achturenstraat ligt. Het is natuurlijk mogelijk dat die straat is doorgetrokken, maar onze huisnummers zijn niet aangepast', klinkt het.

Studentengrap

Voorlopig heeft de postbode alle brieven in de juiste bus kunnen bezorgen en zijn de bewoners van de administratieve rompslomp, die met de naamswijziging gepaard gaat, bespaard gebleven. Maar toch zijn ze niet opgezet met de verwarring. Dirk Robbeets, schepen voor Signalisatie (SP.A) begrijpt de bezorgde bewoners. 'Ik kan in ieder geval met zekerheid zeggen dat het stadsbestuur de Rodenbachstraat niet gewoon heeft afgeschaft', zegt hij lachend. 'Ik veronderstel dat een signalisatieploeg het straatnaambord heeft willen vervangen en per ongeluk een verkeerd bord heeft geplaatst. Ik vraag onmiddellijk na wat er is verkeerd gegaan.'

Anne Missinne en haar collega-straatbewoners hanteren een tweede mogelijke theorie voor het mysterie van het verdwenen bord. 'Het heeft veel weg van een studentengrap. Als een student ons straatnaambord heeft gestolen, dan heeft hij er nu wel lang genoeg van kunnen genieten. Daarom roepen we op ons alsjeblieft onze Rodenbachstraat terug te geven.'

16:46 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

sloop postkantoor vermijden?

assebroek
CD&V Assebroek wil sloop oud postkantoor vermijden
Partij roept steun in van overheden

De Assebroekse CD&V wil zich verzetten tegen de eventuele plannen om het oud postkantoor op het Gaston Roelandtsplein te slopen. De plaatselijke partijvoorzitter Pascal Ricquier wil dat zowel de stad, de provincie en de Vlaamse overheid dat helpen voorkomen.

Het neogotische gebouw dat net geen 100 jaar oud is, staat sinds november vorig jaar te koop. Halverwege november is het postkantoor immers verhuisd naar de overkant van het plein, in het gebouw waar vroeger Fortis actief was. De post gebruikte dit gebouw vanaf 1953.

Tot 1984 vertrokken de postbodes dagelijks vanuit dit kantoor. Nadien gebeurde de bezorging vanuit het kantoor in Sint-Kruis. Het oude postkantoor wordt nu door de immo-afdeling van De Post te koop aangeboden. Er kwamen de voorbije maanden reeds heel wat geïnteresseerden langs om het gebouw te kopen. Het is niet duidelijk wat er met het gebouw zal gebeuren maar de CD&V wil nu al waarschuwen.

'Het is niet alleen een prachtige gevel maar ook het interieur is in neo-Vlaamse aankleding. Het is trouwens één van de enige openbare gebouwen in het centrum van de grootste Brugse deelgemeente met een cultuurhistorische waarde. Het deed trouwens ook nog tot in 1950 dienst als gemeentehuis voor Assebroek. Straks zal hier in de buurt veel veranderen wanneer de stelplaats van De Lijn verdwijnt en het plein een nieuwe functie krijgt. Maar toch is het belangrijk dat de band met het verleden behouden blijft. Dit gebouw heeft vele decennia lang deel uitgemaakt van het openbare leven in Assebroek', stelt CD&V Assebroek-voorzitter Pascal Ricquier.

Postbode Guido Strypsteen heeft nog heel wat herinneringen aan dit gebouw. Hij moest er destijds jarenlang 'smorgens vroeg vertrekken. 'Het is een stuk nostalgie. Ik herinner mij nog goed de tv-opnames die er gebeurden voor het televisieprogramma van Jef Burm', legt hij uit.

De plaatselijke partijvoorzitter Pascal Ricquier dringt er op aan dat alle overheden, dus zowel stad, provincie en de Vlaams Overheid inspanningen leveren om te voorkomen dat het gebouw kan gesloopt worden. 'Ik ben van mening dat de klassering van dit gebouw moet onderzocht worden. We hopen dan ook dat de heemkundige kring Arsbroek samen met de socioculturele verenigingen zullen zoeken naar een eventuele invulling van het gebouw', besluit Pascal Ricquier.

14:10 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-10-07

onwil...

BD_POR_0854Onverantwoorde onwil 
 
De Post struikelt van het ene naar het andere sociaal conflict. Directie en vakbonden leven op voet van oorlog. Vooral de vakbonden lijken blind te zijn voor de noodzakelijke veranderingen bij De Post en stellen zich onverantwoordelijk op.

Vorige maand was het weer prijs: een handvol leden van de socialistische vakbond blokkeerde de uitgang van sorteercentrum Antwerpen X. Gevolg: er werd nauwelijks post besteld in Antwerpen en Limburg. Reden van de actie: de directie wil 300 bedienden overplaatsen naar een andere job binnen het bedrijf. Dat had ze reeds maanden geleden aangekondigd. Maar de socialistische vakbond vindt dat het allemaal te snel gaat en wil uitstel tot 2008. In plaats van hun verantwoordelijkheid op te nemen en mee te werken aan een oplossing, werd een sorteercentrum lam gelegd en meteen bleef heel wat post onbesteld. Maar een concreet, positief voorstel van de vakbond?

Een week eerder reageerden de vakbonden ook al krampachtig op een brief van gedelegeerd bestuurder Johny Thijs aan het postpersoneel. In de brief klaagde hij het te hoge absenteïsme bij De Post aan. Dat is er trouwens al jarenlang een probleem. Van de 34.000 werknemers zijn er constant zo'n 3200 afwezig door ziekte. Dat is 8,67 procent en in vergelijking met andere bedrijven erg hoog. Nu loopt een postbode, die elke dag door weer en wind moet, allicht een grotere kans om ziek te worden. Maar toch, bij de NMBS bijvoorbeeld is slechts 4 procent afwezig. Daar krijgt elke werknemer die zich ziek meldt binnen 24 uur wel bezoek van een controlearts. Bij De Post krijgt maar een op de drie een controlearts op bezoek.

Hoe dan ook: de vakbonden van De Post reageerden furieus op wat zij noemen 'de agressieve brief van Thijs'. Ze zagen het als een aantasting van hun recht om ziek te zijn. Kom, kom, even ernstig blijven: de vakbonden weten ook dat het absenteïsmecijfer bij De Post onverklaarbaar en onverantwoord hoog ligt. Ook hier ontvluchten de postvakbonden hun verantwoordelijkheid: ze verdedigen de postmannen die op de kap van de sociale zekerheid en hun werkende collega's gezond lekker thuis blijven (of nog erger: ondertussen in het zwart bijklussen). De vakbonden moeten de écht zieken en de inderdaad hardwerkende postbeambten verdedigen en de profiteurs mee helpen aanpakken.

De twee recente acties van de postvakbonden beloven een hete herfst en weinig postbezorging. Want de directie van De Post moet nog heel wat varkentjes wassen: de pakjesdiensten Taxipost (geen postmensen) en Kilopost (wel postmensen) moeten geïntegreerd worden. Postpunten moeten in de plaats komen van sommige postkantoren. De Post zal met TNT moeten concurreren om de ongeadresseerde post te mogen bestellen. En ondertussen stelt de Europese Commissie voor om tegen 2009 de postmarkt te liberaliseren. Dan zal De Post nog meer concurrentie krijgen. Daarop wordt De Post beter vroeg dan laat voorbereid.

Gedelegeerd bestuurder Thijs werkt momenteel aan een nieuw meerjarenplan, waarover hij binnenkort gesprekken voert met de vakbonden. Als de vakbonden zich dan even onwillig opstellen als de laatste weken en maanden, ze dwars gaan liggen bij elke noodzakelijke verandering, ze de postbestelling in het land lam leggen, ze zelf met geen enkel constructief voorstel komen, kortom: als ze hun verantwoordelijkheid blijven ontvluchten, dan dragen die vakbonden een verpletterende verantwoordelijkheid voor de toekomst van De Post en zijn werknemers. Die toekomst zal dan rap verleden tijd zijn.  

10:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-10-07

Duitstalige beambten ontevreden...

N_061124_dePost_p-20061124-110752Duitstalige loketbeambten De Post ontevreden
De loketbeambten bij De Post in de Duitstalige gemeenschap zijn ontvreden. Testen om een loonsverhoging te bekomen, kunnen enkel in het Frans worden afgelegd. Zo schrijft Grenz-Echo woensdag.

Indien ze slagen in de test, kunnen loketbeambten 100 euro meer verdienen per maand. Maar volgens de krant kunnen de Duitstaligen die test enkel in het Frans afleggen. Marc De Mulder van de liberale vakbond spreekt van discriminatie. Een woordvoerder van De Post stelt dat het slechts om 15 personen gaat. Er is ook geen reden om de test in het Duits te organiseren, aangezien de wet dat niet voorschrijft.

11:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |