01-06-07

over de vrijmaking van de postmarkt...

vrije markt_logo

Steeds meer Europese postoperatoren spreken zich uit voor een voorzichtige aanpak in het debat over de vrijmaking van de postmarkt.

Nu het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie op het punt staan zich uit te spreken over een voorstel van de Europese Commissie om de Europese postmarkt volledig vrij te maken in 2009, pleiten 12 postoperatoren, die alle in eigen land de universele dienst verstrekken, voor de voorzichtige aanpak die in de loop van de debatten voorop stond.

De postoperatoren van België, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Italië, Hongarije, Letland, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen en Slovakije merken met belangstelling op dat de meerderheid van de besprekingen in het Europees Parlement over de vrijmaking van de postmarkt, gekenmerkt worden door voorzichtigheid.

Verscheidene postoperatoren die dit persbericht ondertekenen, hebben er de voorbije maanden al op gewezen hoe moeilijk het zou zijn een financieringsmechanisme uit te werken en in de praktijk te brengen dat het voortbestaan van de universele postdienst zou garanderen indien de markt volledig zou worden vrijgemaakt.

Toen dit probleem in het Europees Parlement ter sprake kwam, werd in meerdere debatten opgeroepen tot voorzichtigheid en werd gewezen op een aantal cruciale elementen: de nood aan werkzame mechanismen om de universele dienst te financieren, het gevaar voor sociale dumping en de noodzakelijke voorwaarden voor een “level playing field” tussen alle spelers op de markt.
Bijgevolg hebben drie Commissies van het Europees Parlement en het Europese Economische en Sociale Comité nieuwe data voorgesteld voor de volledige vrijmaking van de Europese postmarkt, data die desgevallend moeten bevestigd worden. Intussen moeten alle inspanningen erop gericht zijn om passende oplossingen te vinden voor de hoger genoemde problemen die van essentieel belang zijn om de vrijmaking van de markt mogelijk te maken.

De 12 postoperatoren die dit persbericht ondertekenen steunen een doordachte aanpak en wijzen erop dat de bestaande onzekerheid moet worden weggenomen vóór het huidige financieringssysteem van de universele postdienst zou worden afgeschaft.

13:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, postmarkt, liberalisering |  Facebook |

31-05-07

bussen verplaatst...

De Post verplaatst rode brievenbussen

CD&V-Linter en het gemeentebestuur betreuren het verwijderen van de rode brievenbussen door De Post. In Neerlinter-centrum werd de brievenbus verplaatst naar de onveilige omgeving van een kruispunt.

Andy Vandevelde, fractieleider van de CD&V in de gemeenteraad, vertelt: 'De voorbije maanden kregen we geregeld vragen van inwoners die vaststelden dat een aantal rode brievenbussen van De Post werd afgeschaft. Het gemeentebestuur vroeg De Post de brievenbussen te behouden. Volgens De Post blijkt uit een onderzoek dat de verspreiding van de rode bussen niet voldeed. In deze optiek werd de verdeling van de postbussen aangepast. CD&V betreurt de keuze van sommige afgeschafte bussen. In Neerlinter werd die op het dorpsplein verwijderd. Dit is nu juist een plaats waar dagelijks vele mensen komen. Het dorpsplein is omgeven door de school, een voedingswinkel, de bibliotheek, cafés, banken en een kapperszaak. De dichtstbijzijnde bus bevindt zich nu net voor het kruispunt van de Grote Steenweg, met de Braambeekstraat en de Kwadeplasstraat. Deze locatie is minder logisch en zeker onveiliger dan het centrale dorpsplein, waar veilig geparkeerd kan worden', besluit Andy Vandevelde. Hij hoopt dat De Post terugkomt op haar beslissing.

19:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, brievenbus |  Facebook |

folders laten op zich wachten...

stempotlood1Verkiezingsfolders laten op zich wachten

De politieke partijen laten hun ongeadresseerde drukwerk pas in de week voor de verkiezingen tot bij de kiezer brengen. Het was gisteren de eerste dag dat postbodes ongeadresseerde verkiezingsfolders rondbrachten. Volgens De Post hebben de partijen er amper gebruik van gemaakt. De Post besliste vorige maand om de brochures van alle partijen in één witte map te stoppen. De maatregel moet het extra werk voor postbodes beperken. 'Als ze elke folder apart in de bus moeten steken, verliezen ze veel te veel tijd', aldus woordvoerder Fred Lens.

15:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facteur, pol, post, postman, postbode, folders, verkiezingen |  Facebook |

gezamelijk communiqué...

overleg

Gezamenlijk communiqué vanwege directie en vakbonden van De Post op basis van de bijeenkomst van deze morgen

Zoals afgesproken hebben de directie van de Post en de sociale partners elkaar gisterenmorgen ontmoet naar aanleiding van de nationale staking van afgelopen vrijdag.

De Post en de sociale partners delen mee dat een tijdschema voor volgende gesprekken werd afgesproken, net als de manier waarop een inventaris van de te behandelen punten zal worden opgesteld.

De bespreking hiervan zal de nodige tijd en aandacht vragen.

 

zal weer een werk van lange adem worden...

09:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, overleg |  Facebook |

30-05-07

Weinig begrip...

facteur pol

Weinig begrip

 

Ik lees en hoor veel dat de mensen weinig begrip hebben voor de voorbije staking bij de Post. De mensen op mijn ronde hebben wel begrip nadat ik hen heb uitgelegd waarom ik één dag staak. Het is vijftien jaar geleden dat ik nog een dag het werk heb neergelegd. Er zijn bij ons bazen die 25 maanden bij de Post werken, ik werk er 25 jaar! Zij hebben in die korte periode drie maal zoveel verdiend als ik in die lange periode. Zij worden verondersteld hun werk goed te doen, dat wordt van mij ook verwacht. Hun klanten zijn content, de mijne ook. Er is dus veel gelijkenis in ons werk.

Waarom hebben zij dan recht op een bonus bovenop hun royale wedde en ik niet?

Dat is de grote woede van de postmannen, dat er steeds geld is voor de top en dat er zelfs geen kruimels meer overblijven voor een deftige cao voor het voetvolk.


 Een postbode

20:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, begrip |  Facebook |

Nederlands protest...

Zoals je in een vorig postje al kon lezen rommelt het ook bij onze noorderburen... vele jobs staan op de tocht en ook de arbeidsvoorwaarden staan op de helling... en allemaal door de liberalisering van de postmarkt opgelegt door Europa...

12:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, pol, postman, postbode, facteur, nederland, filmpje |  Facebook |

verzet tegen sluiting...

depostsmal

Verzet tegen sluiting postkantoor!
Het postkantoor op het Gemeenteplein van Schaarbeek zal binnenkort vervangen worden door een postpunt. Voor de buurtbewoners zal het mogelijk blijven om in het postpunt postzegels te kopen of een aangetekende zending op te halen, maar voor financiële verrichtingen zullen we naar het kantoor van Schaarbeek-Sainte-Marie moeten gaan. Voor sommigen is dat een heel eind stappen. In dat kantoor zal De Post overigens geen enkel extra loket openen. Welkom in de lange rij...

CAP besliste om een actie te ondernemen om te eisen dat De Post zou terugkomen op haar beslissing. We hebben een pamflet met raamaffiche verspreid en zijn deur-aan-deur gegaan in de wijk. Heel wat mensen schrokken toen ze het nieuws vernamen. De ramen in de buurt van het postkantoor werden snel veroverd door de raamaffiches. Onze campagne had blijkbaar een sneeuwbaleffect. Het pamflet en de affiche is rondgegaan in alle postkantoren van Schaarbeek en vandaar werd het op honderden exemplaren verder verspreid door buurtbewoners.

Het was niet lang wachten op een reactie: De Post kreeg zowat 30 telefoontjes per dag van mensen die ongerust of ongenoegd waren over de sluiting van hun postkantoor. De directie raakte in paniek en riep alle loketbedienden van Schaarbeek (na hun uren!) bijeen voor een "crisisvergadering". De directie wou vooral weten wie de informatie over de sluiting van het postkantoor had gelekt aan CAP. Uiteraard is de directie bang van protestacties. Nochtans is dat net wat wij van plan zijn...

CAP heeft in de praktijk aangetoond dat een andere politiek geen leeg begrip is. We stellen ons niet tevreden met mooie woorden zoals het geval is bij de traditionele partijen.

09:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, postkantoor, postpunt |  Facebook |