23-05-07

stuur eens een brief... naar God...

special delivery
God, Postbus 10, 9843 ZG Grijpskerk
Mensen die een brief aan God willen schrijven, kunnen voortaan terecht op bovenstaand adres. Een kunstenaar in het Groningse dorp heeft de postbus ten behoeve van De Heer geopend. Brieven aan God worden nu nog doorgestuurd naar de Evangelisch Omroep, zegt TPG Post. De kunstenaar vindt het onzin dat één godsdienst die brieven mag claimen. Het christendom moet volgens hem af van die exclusiviteit. De kunstenaar zal de schrijfsels niet lezen of beantwoorden. "God heeft ook recht op Zijn Briefgeheim. Mensen verwachten geen antwoord. Ik verbrand de brieven en strooi de as uit over zee."

09:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: facteur, pol, post, postman, postbode, god |  Facebook |

22-05-07

vrijdag nationale staking...

stakingVrijdag nationale staking bij De Post
De vakbonden bij De Post hebben dinsdagvoormiddag beslist om de staking van vrijdag zeker te laten doorgaan. "We gaan een oproep naar het personeel lanceren om het werk die dag neer te leggen", verklaarde Lieve Van Overbeke van de christelijke overheidsbond CCOD.
Dinsdagochtend was er overleg van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

De staking houdt verband met de onvrede rond Georoute 2, het computerprogramma dat de postrondes uittekent. Tegen Georoute wordt al twaalf dagen gestaakt in het centrum van Gent.

Normaal zou er later deze week nog overleg zijn met de directie, maar de vakbonden gaan ervan uit "dat de problemen dermate groot zijn dat de directie niet onmiddellijk een oplossing naar voor kan schuiven", aldus Van Overbeke. Met de nationale actiedag wil men aan het personeel ook de mogelijkheid geven om zijn ongenoegen eens te uiten, luidt het.

22:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facteur, staken, staking, pol, post, postman, postbode |  Facebook |

Leve de Facteur!

Postbodeft

Leve de facteur!

Ik heb een pracht van een postbode. De man kent mijn levensgewoonten en weet precies wanneer hij moet aanbellen als hij pakjes heeft die niet in mijn bus kunnen. En anders zoekt hij een oplossing. Zelfs bij regenweer, als ik een vies gezicht trek, houdt hij er de moed in. Een voorbeeld van een facteur.

We slaan soms een praatje. Over het aantal zendingen dat sterk vermindert, over de reorganisatie in de post, over zijn dochter. Maar klagen hoor ik hem niet. Ik heb me dan ook nog niet kwaad gemaakt omdat ik al zeven dagen geen post ontvang. Op wie moet ik me kwaad maken trouwens? Op Johnny Thijs? Maar de staking begint ook op mijn zenuwen te werken. Mijn tijdschriften komen niet toe, mijn brieven niet, mijn cd's niet, ik wacht ook op een geboortekaartje. Mijn belastingbrief was wel nog net voor de staking in mijn bus gevallen. Oef! Levensnoodzakelijk is die post niet. Maar ik hoor zo graag de post in de brievenbus vallen. Dat hoort bij het dagelijkse ritueel, het geeft me een goed gevoel. De postbode als brenger van goed en slecht nieuws. Ik merk het ook als er vervangers voor hem op pad zijn. dan belanden er soms verkeerde brieven in mijn bus.

Ja, De Post moet zich wapenen in een geliberaliseerde postmarkt en zich aanpassen aan het veranderende landschap met emailverkeer en almaar meer technische communicatiemiddelen. Dit jaar gaan 277 postkantoren dicht. Ze worden vervangen door postpunten in supermarkten en krantenwinkels. Ook daar was fel protest tegen. De 140 postuitreikers en chauffeurs in Gent 1 staken tegen Georoute 2 en de automatisering van de postsortering. Georoute is het computersysteem dat de postbedelingsrondes uittekent. Ook in juni vorig jaar protesteerden de postbodes en chauffeurs van het Stapelplein tegen de hoge werkdruk. De Post probeert de veranderingen zonder ontslagen door te voeren, maar wil misschien iets te vlug gaan.

Voor de postmensen is staking nog een middel. Veel burgers, overheidsinstellingen en bedrijven voelen het. Unizo roept op voor een minimale dienstregeling, omdat de staking niet alleen vervelend is voor de burgers maar ook economische schade toebrengt. Daar valt iets voor te zeggen. Al zullen de vakbonden natuurlijk roepen dat je daardoor het stakingsrecht aantast. Een debat daarover kan geen kwaad.

Bij een sociaal conflict is het altijd moeilijk in te schatten wat er schort. Ik stel alleen vast dat het al jaren rommelt in Gent 1. Blijkbaar is er ook ontevredenheid in andere postkantoren in Vlaanderen. Mocht ik van De Post zijn, ik zou mijn postbodes toch wat koesteren. De postbode is meer dan een machine die post bedeelt op commando van een computer. Niet iedereen leeft al met internet en e-mail. De postbode is voor veel mensen een aanspreekpunt en een dagelijks sociaal contact. Hij is dan ook veel beter bekend dan de wijkagent. Postbodes zijn meestal loyale en betrokken werknemers, die door weer en wind hun job doen. Een job waar ze niet eens goed voor worden betaald.

Ik zou hem missen, mijn postbode.

19:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

bedeling verkiezingsdrukwerk in het gedrang...

drukwerkBedeling verkiezingsdrukwerk in het gedrang door staking
De Post voert actie tegen personeelsbeleid

 Sinds vrijdagochtend wordt in Leuven geen ongeadresseerde post bedeeld. De oorzaak is een actie van de werknemers in het postsorteercentrum op de Leuvense Philipssite. Ook in Vilvoorde wordt sinds gisteren geen ongeadresseerde post bedeeld.

Stef Telen

De actie is slecht nieuws voor de politieke partijen die naar de gunst van de kiezers dingen. Hun verkiezingspamfletten worden meestal aan speciale tarieven en als ongeadresseerde post verdeeld. Op dit moment liggen de folders van het Vlaams Belang, SP.A-Spirit, CD&V/N-VA en Open VLD broederlijk op en naast elkaar op een grote hoop. De kans is klein dat ze nog voor 10 juni de kiezers in Groot-Leuven bereiken. Met de actie willen de medewerkers van De Post in Leuven en Vilvoorde hun solidariteit tonen met hun collega's in Gent die gisteren aan hun elfde stakingsdag toe waren.

Georoutesysteem

Leuven neemt vrijdag overigens deel aan de nationale 24-urenstaking die normaal gezien aanstaande vrijdag plaatsvindt. Maar de Leuvense werknemers uiten meteen ook hun ongenoegen over de invoering van het Georoutesysteem, het personeelsbeleid en de te hoge werkdruk in hun eigen vestiging. 'Onlangs zijn opnieuw drie tijdelijke krachten van een uitzendkantoor aangeworven. Terwijl wij vragende partij zijn voor meer vaste werknemers. En die keuze voor uitzendarbeid gaat helaas al te vaak ten koste van de dienstverlening', zegt vakbondssecretaris Albert Vandeneynde van de socialistische vakbond ACOD.

'Zo hebben we in het verleden al moeten vaststellen dat bepaalde interim-krachten geen Nederlands spraken en dat er zelfs mensen met een strafblad aangeworven worden. En dat terwijl een postbode toch geacht wordt met geld om te gaan. Die gang van zaken en de klachten van de klanten knaagt enorm aan het personeel', zegt Vandeneynde. Volgens hem is de kans erg groot dat er tot en met de stembusgang geen verkiezingsdrukwerk in de Leuvense brievenbussen gepost wordt.

Bijkomende druk

'Bovendien is de kans groot dat de actie ook in andere gemeenten in Vlaams-Brabant wordt overgenomen. De werknemers beschouwen dit als een ideale manier om bijkomende druk te zetten op de politiek. Want ik kan me inderdaad niet voorstellen dat de verschillende partijen hiermee kunnen lachen', meent de vakbondssecretaris.

In februari van dit jaar hebben de werknemers van het postsorteercentrum in Leuven al eens het werk neergelegd. Ook toen lag het gevoerde personeelsbeleid aan de oorsprong van de actie.

17:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staken, staking, drukwerk |  Facebook |

akkoord in de maak...

AkkoordNieuw akkoord bij de Post in Gent
 
Bonden en directie van de Post hebben een nieuw akkoord bereikt, dat misschien een doorbraak betekent voor de Gentse postbodes. Die staken vandaag al voor de twaalfde dag. Vanmorgen werd het sorteercentrum in Gent geblokkeerd, waardoor Oost- én West-Vlaanderen geen post kregen.

Onderzoek
Er is opnieuw onderhandeld over de perikelen in Gent 1, het kantoor aan het Stapelplein in Gent. Volgens ACV-vakbondsman Albert Leydens heeft de directie van de Post beloofd om alle rondes, van chauffeurs én postbodes, te onderzoeken en geeft ze morgen aan het personeel de schriftelijke belofte dat met die onderzoeken ook rekening gehouden wordt.

Vertrouwen
"Bovendien zou behalve de regiomanager ook iemand van het nationale management naar het Stapelplein afzakken om het akkoord toe te lichten. Dat kan helpen, aangezien het vertrouwen in het regionale management zoek is", aldus de bonden.

Slaagkans
Volgens Leydens maakt het nieuwe akkoord, en zeker de schriftelijke garantie dat er met de evaluatie van de rondes ook daadwerkelijk iets zal gebeuren, kans op slagen. Veertien experts zouden eerst de rondes van de chauffeurs en daarna die van de postbodes onder de loep nemen.

16:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staken, staking, akkoord |  Facebook |

Einde nog niet in zicht...

stakingEinde staking Post Gent nog niet in zicht
Meer dan een half miljoen brieven blijven liggen

In Gent staan 170 containers met zo’n half miljoen brieven te wachten tot ze besteld kunnen worden. Veel mensen wachten tevergeefs op hun pensioen, rouwberichten worden niet tijdig bezorgd. Maar het arbeidsconflict bij De Post zit na elf dagen staking muurvast.

De postbodes in Gent staken al elf dagen tegen de invoering van Georoute 2, een systeem dat automatische de routes van de postbodes berekent. Daardoor loopt de werkdruk volgens de postbodes onredelijk hoog op. ‘Morgenvroeg verwachten we experts namens de directie’, zegt Albert Leydens van het ACV. ‘Die zullen meerijden met enkele postwagens om de knelpunten in kaart te brengen.’

De postbodes die te voet of per fiets hun ronde doen, blijven echter staken. ‘Hopelijk kunnen ook zij snel aan het werk’, zegt Leydens. ‘Maar eerst moet de directie laten zien dat ze haar beloften nakomt. Alle communicatie ligt stil, we weten niet eens zeker of de experts morgen komen.’

Volgens De Post is een derde van de postbodes alweer aan het werk. Leydens: ‘Wij betreuren die wijze van handelen. Sommige postbodes lopen hun eigen ronde, terwijl wij liever voorrang zouden geven aan aangetekende zendingen en andere dringende post.’ In Gent staan ondertussen ongeveer 170 containers met post te wachten. Samen zijn die goed voor een half miljoen brieven.

Zonder centen

In die containers zitten niet alleen brieven, maar ook de pensioenen van vele mensen. Bijvoorbeeld van Guy Puttevils. ‘Normaal krijg ik mijn pensioen de vijftiende van de maand. Nu waren de banken Vorige week waren de banken vanaf donderdag gesloten zodat ik niet aan geld kon komen.’ Anke De Neve van de Dienst Pensioenen begrijpt zijn klacht: ‘Deze ochtend nog had ik een weduwe zonder centen aan de lijn. Maar wij kunnen er niets aan doen. We zitten zelf ook in de problemen.’

Volgens de ondernemerskoepels Voka en Unizo is de staking zeer schadelijk voor hun leden. Voka vraagt aan staatssecretaris van Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (SP.A) om zo snel mogelijk in te grijpen. Unizo benadrukt het recht op een basisdienstverlening.

‘Het begint een probleem te worden’, zegt Rie Dombrecht van verzekeringsmaatschappij Concordia. ‘Ons werk valt niet helemaal stil, want we handelen veel zaken elektronisch af. Maar neem nu wielertoeristen die een ongeval krijgen. Die sturen hun aangifte op met de post.’

Voor nabestaanden van overledenen is de staking een trieste tegenvaller in een moeilijke periode, want ook de rouwberichten geraken niet op hun bestemming. ‘Wij raden aan de rouwberichten zelf in de bus te gaan steken’, zegt begrafenisondernemer Marc Maes. ‘Je kunt ook e-mailen, maar op die manier bereik je maar weinig oudere mensen. Een ander alternatief is een advertentie in de krant. Maar dat is voor veel mensen te duur.’

Verkiezingsfolders

Ook politici zijn in verkiezingstijden extra afhankelijk van de post. ‘De staking is een verschrikkelijk probleem’, zegt Fons De Geest van SP.A Oost-Vlaanderen. ‘Militanten verspreiden een deel van ons drukwerk, maar er ligt een folder klaar die we met de post willen verspreiden. We hebben ook een uitnodiging klaar liggen voor een feest. De CD&V zit niet in de problemen, omdat ze haar drukwerk niet met de post verstuurt.

Voor abonnees van Humo of Libelle heeft Ivo Van Den Broeck van uitgeverij Sanoma goed nieuws. Abonnees die hun blad noodgedwongen bij de krantenwinkel kopen, krijgen hun geld terug.’ Thierry Dubois van dagbladhandel Universal News is één van de weinigen voor wie de staking gelegen komt. ‘Mensen komen hier nu hun tijdschriften halen die ze anders per post krijgen.’

15:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

blokkage Gent X...

staking aaGentse postmannen staken voort en blokkeren sorteercentrum
 

Gentse postmannen hebben vannacht het industriële sorteercentrum voor Oost- en West-Vlaanderen geblokkeerd. Dat zegt de liberale vakbondssecretaris Rudy De Coninck (VSOA). Daardoor zou het postverkeer in Oost- en West-Vlaanderen in de war zijn, want uit Gent X worden alle postkantoren bevoorraad. Volgens de Post is er inderdaad een actie geweest, maar zal slechts een "relatief klein deel van de poststukken met vertraging aan de kantoren toekomen", aldus woordvoerder Piet Van Speybroeck.

Twaalfde stakingsdag
De staking in Gent 1 blijft intussen voortduren, aldus De Coninck. De staking gaat zijn twaalfde dag in. De chauffeurs en de postbodes zijn niet ingegaan op het voorstel van de directie om "experts" mee op pad te sturen, om de werklast te bekijken van de rondes. "De chauffeurs willen de beloftes op papier, ondertekend door de regiomanager", zegt De Coninck. "Het gaat soms om details, maar het vertrouwen in de regionale leiding is helemaal zoek. Men klaagt al 8 maanden zijn nood". Bij de postbodes zijn opnieuw wel een aantal werkwilligen, maar van de chauffeurs wil niemand uitrijden, aldus de bonden.

Georoute 2
Het ongenoegen over Georoute 2 zit diep, zegt De Coninck. "Georoute 2 komt op de helling te staan. Een computer de rondes laten uittekenen is één, ze aanpassen aan de noden is twee. En dat is niet gebeurd. Als onze chauffeurs 's morgens het Stapelplein afrijden, zitten ze overal in de file. Maar daar houdt men geen rekening mee. Georoute 1 was bovendien nog niet goed ingevoerd, of men wilde al een tweede. En dan is men hier ook nog met de automatische rondesortering in Gent X gestart. Het is een chaos".

14:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: postman, staking, staken, pol, post, postbode, facteur |  Facebook |