19-05-07

actie Berchem tot zondagavond...

staking aaPost Berchem voert actie tot zondagavond
Donderdagavond komt er een nationale staking

De inwoners van Berchem zullen waarschijnlijk ook volgende week maar met mondjesmaat post ontvangen. 'Met wat goede wil van de directie wordt zondagavond het werk hervat', luidt het bij de vakbonden.

Werner Rommers

In het postkantoor aan de Berchemse Uitbreidingsstraat wordt al sinds donderdagavond gestaakt. 'Aanvankelijk door de postsorteerders en vrijdagochtend hebben de postbodes zich bij de staking aangesloten', legt ACV-vakbondsafgevaardigde Stephan Pollet uit.

'Normaal wordt zondagavond het werk hervat door de nachtploeg. Al zal dat voor een groot stuk afhangen van de reactie op dat moment van de directie', waarschuwt Pollet. 'Want het ongenoegen is groot omdat bij de mensen het gevoel leeft dat de directie de problemen maar laat aanslepen.'

Zo zijn de postsorteerders het beu dat ze steeds maar nieuwe gezichten zien opdagen. 'Het sorteren van post vereist de nodige ervaring. De collega's steken behoorlijk wat tijd in de opleiding van een nieuwe kracht. Maar telkens opnieuw wordt die nieuwe kracht na enkele maanden overgeplaatst of op het einde van zijn tijdelijk contract bedankt voor bewezen diensten.', aldus Pollet.

ACOD-vakbondsafgevaardigde Jef Michielsen: 'Bovendien ervaren de postsorteerders al maanden dat de poststukken veel te laat arriveren. In plaats van in het begin van de nacht arriveren de stukken bijna tegen het einde van hun shift waardoor er steeds vaker moet worden overgewerkt. En dat zorgt voor wrevel.'

Postbedeling normaal

Als zondagavond het werk wordt hervat, zal het enkele dagen duren voor de postbedeling opnieuw normaal verloopt. Bovendien plannen de vakbonden vanaf donderdagavond een nationale stakingsdag. 'Bedoeling is dat De Post vanaf donderdagavond in heel België 24 uur plat gaat', zegt Pollet.

Volgens hem vermijden de vakbonden met die nationale stakingsactie dat er de komende dagen en weken over het hele land individuele werkonderbrekingen plaatsvinden. De directie van De Post reageerde vrijdag met verwondering op de stakingsactie. Woordvoerder Fred Lens spreekt van een ongelukkige actie 'omdat er binnenkort overleg is over de knelpunten die door de vakbonden naar voren zijn geschoven.'

14:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

"De Post" verwonderd over tijdstip acties...

but_acties_1De Post 'verwonderd' over tijdstip acties
 
De Post reageert 'met verwondering' op de stakingsacties op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Volgens woordvoerder Fred Lens is het gekozen tijdstip ongelukkig, omdat er 'héél binnenkort overleg plaatsvindt over een aantal knelpunten, waarnaar de lokale actievoerders telkens verwijzen'.

Het geplande overleg tussen directie en vakbonden zou gaan over een aantal knelpunten bij de reorganisatie van twee netwerken, meer bepaald de postkantoren en de postbestelling, aldus Lens. Dat zijn problemen waar de actievoerders naar verwijzen.

'Onderhandelen over de acties heeft dus enkel zin op nationaal niveau.' De exacte datum van het overleg wil Lens niet vrijgeven, maar 'heel binnenkort' betekent 'nog voor het einde van de maand', klinkt het.

Bij ACV-Transcom was donderdag nog te horen dat bonden en directie volgende week woensdag aan tafel zitten.

De vakbonden riepen donderdag in gemeenschappelijk front op tot een nationale staking op 25 mei.

12:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staking, staken |  Facebook |

Staking in Nijlen net vermeden...

fietsen

Poststaking in Nijlen gisteren kon nipt vermeden worden
In de gemeente Nijlen is gisteren een staking bij De Post nipt vermeden. Volgens Michielsen zorgen vooral de verdeling van grote hoeveelheden verkiezingsdrukwerk, de stembrieven en de belastingsbrieven recent voor te grote volumes.

Elektrische bromfietsen

In Nijlen ligt de groeiende onrust aan een almaar terugkerend probleem met elektrische bromfietsen. Die zouden sinds een half jaar te pas en te onpas hersteld moeten worden met behulp van wegenhulpinterventies. Dat vraagt kostbare tijd van de postbedelers die telkens moeten wachten. De gemoederen konden in Nijlen vanochtend nog net bedaard worden. "Of dat volgende week nog het geval zal zijn, valt af te wachten", besluit Michielsen. "Het is duidelijk dat de onrust overal begint op te duiken."

Maandag wil Michielsen sowieso een regionaal overlegcomité met de directie organiseren om de problemen aan te kaarten. In Puurs is er zaterdag sowieso geen postbedeling. Vermoedelijk zullen de kranten zaterdag wel in de brievenbussen geraken.

09:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staking |  Facebook |

18-05-07

stijging aantal stakingen...

Steeds meer stakingen bij lokale Post
In 2006 werd er bij De Post 241 keer lokaal gestaakt. Dat is een toename in vergelijking met de 193 feiten het jaar voordien. In 2004 waren er 281 stakingsacties. Er waren hierbij achtereenvolgens 4.850, 1.945 en 4.163 personeelsleden bij betrokken. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor overheidsbedrijven Bruno Tuybens (sp.a) op een schriftelijke vraag van Guido De Padt (Open Vld).

20:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staking, staken |  Facebook |

 Handen van onze post...

logo

CAP-campagne : Schaarbeek. Handen af van ons postkantoor op het Gemeenteplein Geen postpunt, maar het behoud van ons postkantoor!
De Post wil de helft van haar kantoren sluiten tegen einde volgend jaar. Ze wil ze vervangen door de postpunten die slechts een minimale dienstverlening voorzien, zoals de verkoop van postzegels en briefomslagen of het afhalen van pakjes en aangetekende zendingen. De financiële diensten, uitkeren of ontvangen van geld, betalen van cheques, openen van een rekening,... horen daar niet bij.

Pamflet van CAP-Schaarbeek

Het kantoor van Schaarbeek op het Gemeenteplein (Collignon) is één van de kantoren die moeten plaats maken voor een postpunt. De directie van De Post wil de wijkbewoners verplichten hun financiele verrichtingen door te voeren in het kantoor Sainte-Marie, eveneens in Schaarbeek, omdat dit niet veraf is. Iedereen van de wijk weet dat in deze twee kantoren steeds lange wachtrijen staan. Die zullen nu enkel langer worden! Zeker als men weet dat het kantoor Sainte-Marie slechts één extra loket zal krijgen...

De bevolking van laag Schaarbeek bestaat vooral uit mensen met een laag inkomen, laag geschoold of van vreemde origine. Dikwijls hebben ze wat meer tijd nodig om hun postverrichtingen door te voeren. Dikwijls ook werden ze reeds verworpen door de andere banken. Wat zal er met hen gebeuren als ook De Post hen laat vallen?

De sluiting van Schaarbeek Gemeenteplein zou minder diensten van mindere kwaliteit aan de bevolking opleveren en slechtere arbeidscondities voor de postmannen en dat allemaal om er meer winst uit te puren.

De sluiting werd eerst voorzien voor april. Ze werd dan voor onbepaalde duur uitgesteld. Wij vrezen dat De Post de zomervakantie zal gebruiken om het bureau te sluiten, terwijl veel mensen op vakantie zijn. Sta dit niet toe!

19:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: post, postman, postbode, facteur, postpunt, pol |  Facebook |

Nationale staking dreigt...

Nationale staking dreigt bij de Post

Het gemeenschappelijke vakbondsfront van De Post roept alle personeelsleden op volgende vrijdag, 25 mei, het werk neer te leggen. De werknemers zijn ontevreden over het aanwervingsbeleid, de verre verplaatsingen voor sommige werknemers en de reorganisatie binnen het bedrijf.

Ook het Georoute-systeem, dat de rondes van postbodes uitstippelt, draagt bij tot het ongenoegen. Het personeel van het postkantoor Gent 1 legde daarom vorige vrijdag het werk al neer.

In alle postkantoren in zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië is woensdag een pamflet uitgedeeld met de oproep om volgende week vrijdag te staken. De stakingsbereidheid zou groot zijn. 'Er wordt van de mensen verwacht dat ze alsmaar flexibeler zijn, waardoor de werkdruk en de stress toenemen. Ze zijn ook niet te spreken over de houding van de directie, die tijdens de onderhandelingen over de cao stelde dat er maar een half procent loonsverhoging mogelijk is, terwijl aan sommigen wel riante bonussen zijn uitgereikt', zegt Lieve Vanoverbeke, algemeen sectorverantwoordelijke van ACV-Transcom.

Eerst zitten vakbonden en directie volgende woensdag nog samen. Als er dan geen oplossingen uit de bus komen, volgt op vrijdag 25 mei een nationale 24-urenstaking.

En in Gent

De 140postbodes en chauffeurs van postkantoor Gent1 gaan vóór maandag niet meer aan de slag. Daardoor zullen de inwoners van een groot deel van Gent tien dagen lang geen brieven of kranten in de bus gekregen hebben.

De postbodes staken al sinds vorige week vrijdag tegen de hoge werkdruk. Een nieuw voorstel van de directie om de bedelingsrondes te herbekijken en tot zolang tien man extra in dienst te nemen, werd woensdagochtend afgekeurd. De postbodes bezetten zelfs een tijdje het postsorteercentrum Gent X in Wondelgem.

Tegen maandagochtend werkt het plaatselijke management een nieuw plan uit. Dan beslissen de postbodes of ze het werk hervatten.

De zelfstandigenorganisatie Unizo roept De Post op om bij dergelijke acties in een basisdienstverlening te voorzien. (belga, dh

17:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staking, staken |  Facebook |

Ook staking in Berchem en Puurs...

stakingPoststaking in Berchem en Puurs


 De postuitreikers van het postkantoor in Berchem hebben vrijdagmorgen beslist om niet aan de slag te gaan. Donderdagavond hadden hun collega postsorteerders geweigerd aan het werk te gaan. Daardoor zal er vrijdag geen post bedeeld worden in Berchem. Dat meldt Jef Michielsen van de vakbond ACOD aan Belga.

Ook in Puurs is vrijdagochtend spontaan een staking uitgebroken bij De Post. Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront ligt een probleem met Georoute 2 aan de basis van het conflict.

Het personeel zou volgens de bonden tot 12 uur per dag rondlopen om de postbedeling rond te krijgen. Veertien van de achttien personeelsleden zijn na kort overleg met hun zonemanager huiswaarts gekeerd. Enkel grote pakketten en dagbladen zullen vrijdag in Puurs bedeeld worden.

15:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staking, staken |  Facebook |