06-05-07

over winsten en interimmers...

winst

De Post. Recordwinsten en record aantal interimmers
Twee kleine berichten in verschillende kranten van de afgelopen dagen: De Post maakt meer winst en De Post zet drie keer meer interimmers in. De lijn van beide berichten is duidelijk: op de kap van de arbeidscondities worden de winsten opgedreven. Is De Post nog een openbare dienst gericht op dienstverlening, of tellen enkel de winsten?

De definitieve resultaten voor 2006 werden nu pas bekend gemaakt. Eerder waren er reeds voorlopige cijfers. In 2006 stegen de inkomsten van de Post met 5% tot 2,23 miljard euro, de uiteindelijke nettowinst (na belastingen) bedroeg 96,1 miljoen euro. Daarvan werd voor 42,4 miljoen euro aan dividenden uitgekeerd: een deel ging naar de overheid en de helft naar het Deense postbedrijf. CVC-Deense Post ging dus met 20 miljoen euro lopen.

Topmanager Johhny Thijs moest het doen met een voor topmanagers relatief beperkt loon: 0,9 miljoen euro. 900.000 euro of 36 miljoen oude Belgische Franken, dat komt overeen met 3 miljoen frank per maand. Niet slecht verdiend in een bedrijf waar het loon van een gewone postbode niet zelden slechts zo’n 1.200 euro per maand bedraagt…

Hoe kan De Post haar winst opdrijven? Onder meer door te besparen op het personeel. Zo deed het vorig jaar steeds meer beroep op interimkrachten. In 2006 waren er iedere dag gemiddeld 826 interims aan de slag, tegenover 238 in 2004. Dit is dus meer dan een verdriedubbeling!

De druk op het personeel met de verschillende hervormingen neemt enorm toe. Bovendien neemt De Post vaak tijdelijke krachten aan omdat dit goedkoper is. Er wordt met andere woorden aan het personeel gevraagd om harder en flexibeler te werken zodat de winsten verder kunnen worden opgedreven!

17:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, winst, interimmers |  Facebook |

steel eens een brievenbus...

Repository brievenbus

Man steelt twee keer brievenbus
Een Nederlander heeft uit dezelfde winkel in het Gelderse Groesbeek twee keer een brievenbus gestolen, laat de politie vrijdag weten.

De eigenaar van een winkel was vorige week al beroofd van een brievenbus. Donderdag snapte de winkelbeheerder de dief toen hij het nog eens probeerde. De 35-jarige Nijmegenaar gaf de brievenbus terug en ging samen met twee vrouwen een andere winkel binnen.

De gewaarschuwde politie pakte de man op toen hij weer naar buiten kwam. Hij bekende de diefstal van beide brievenbussen. Een van de vrouwen in zijn gezelschap droeg een zogenoemde diefstaltas. Dat is een tas waarmee beveiligde goederen langs detectiepoortjes kunnen worden geloodst. De tas is in beslag genomen.

14:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, stelen, brievenbus |  Facebook |

05-05-07

nieuwe postpunten...

postpunt

Nieuwe postpunten

 

De Post opent nieuwe PostPunten in de regio van Grimbergen, Kraainem. Het gaat om vestigingen in de GB Express en de Carrefour in Kraainem en in de Fortis-bank in Humbeek. De PostPunten zijn een alternatief voor de traditionele postkantoren de verdwenen zijn. Ze bieden volgens De Post goed negentig procent van de meest courante producten en diensten van een postkantoor aan. Bovendien is een PostPunt in de regel langer open dan een postkantoor.

14:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, postpunt |  Facebook |

Jaarverslag 2006...

De resultaten van De Post gaan erop vooruit

Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De Post de geconsolideerde resultaten van De Post Groep voor het jaar 2006 goedgekeurd.

De Post deed het in 2006 duidelijk beter dan in 2005 en de jaren voordien. De resultaten van de Groep mogen dan ook goed en zeer bemoedigend genoemd worden.

Overigens heeft De Post haar jaarrekening over 2006 voor het eerst opgemaakt volgens de Internationale boekhoudkundige IFRS-standaarden. Dit hield in dat ook de cijfers voor 2005 werden aangepast aan deze normen, teneinde een correcte vergelijking mogelijk te maken.

Zowel de operationele resultaten als de winst voor belasting van De Post Groep gingen vooruit in vergelijking met 2005 en vorige jaren.

  • De geconsolideerde bedrijfsinkomsten (omzet) bedragen 2.230,5 Mio €, tegenover 2.123,7 € in 2005 (+5%). Dat is een flinke prestatie, want de post- volumes blijven onder druk (-1% in 2006),- een tendens die overal in Europa voelbaar is. De omzet werd ondersteund door de goede economische conjunctuur en de beperkte prijsstijgingen in lijn met de inflatie. Maar De Post heeft in de voorbije jaren, naast een doorgedreven programma van kostenvermindering, ook werk gemaakt van een actief marketingbeleid. Nieuwe marktopportuniteiten werden opgezocht en nieuwe producten ontwikkeld. Al deze factoren hebben geleid tot een grotere omzet-toename dan voorzien.

  • De operationele resultaten van de Groep, die reeds verbeterden in 2005, evolueren verder in positieve zin in 2006. Het geconsolideerde EBIT van de Groep bedroeg 135,9 Mio € in 2006, tegenover een verlies van 18,6 Mio€ in 2005. Het verlies (EBIT) in 2005 is wel het gevolg van de IFRS-herwerking, waardoor een aantal éénmalige kosten en waarde- verminderingen in aanmerking werden genomen voor het operationeel resultaat. De sterke operationele winst van 2006, en de positieve evolutie gedurende de voorbije jaren, wijzen er zeer duidelijk op dat de gezondheid van De Post verder verbetert en verstevigt.


    De winst voor belastingen van de Groep bedroeg in 2006 174 Mio €, tegenover een verlies van 23,2 Mio € in 2005. Als men de éénmalige elementen uitsluit, dan groeit de winst voor belastingen met 28% tav 2005.

  • De geconsolideerde winst na belastingen in 2006 bedroeg 96,1 Mio €, tegenover 154,6 Mio € in 2005. Bij de beoordeling van dit laatste cijfer over 2005 moet rekening gehouden worden met twee bijzondere factoren:
    • enerzijds is De Post pas sinds 1/1/2006 onderworpen aan de vennootschapsbelasting, wat natuurlijk een impact heeft op het winst-na-belasting cijfer van De Post in 2006.

    • Anderzijds werd in de IFRS-versie van het winst/verlies cijfer over 2005 rekening gehouden met uitzonderlijke “uitgestelde belastingen” voor een bedrag van 177 Mio €. Het betreft de impact van toekomstige belastingen op niet in BGAAP (de vroeger gevolgde Belgische boekhoudkundige normen) erkende vorderingen en schulden die in éénmaal erkend werden voor 2005 ingevolge het gewijzigde belastingsstatuut van De Post. Dit heeft tot gevolg dat, louter boekhoudkundig, een éénmalige hoge winst-na-belastingen genoteerd werd in 2005.

 

Johnny Thijs, CEO van De Post, verklaarde: “We kunnen zeer tevreden terugblikken op 2006. De ommekeer van De Post, na de zeer moeilijke jaren 2001-2003, wordt krachtig doorgezet. Ik dank de medewerkers voor hun inzet en volharding. Ons werk is evenwel nog niet af. We zitten meer dan halfweg in de uitvoering van ons Strategisch Plan om de kopgroep van de betere Europese operatoren te vervoegen. We moeten dus onverminderd doorgaan met onze veranderingsprojecten”.

Het volledige financiële verslag kan geconsulteerd worden op
/site/nl/postgroup/aboutus/referencedoc/index.html

09:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, jaarverslag |  Facebook |

04-05-07

PostPunt vraagt wat tijd...

postpunt

Postpunt Flora vraagt nog wat tijd

 

Lieve Parmentier (Groen!) vroeg opnieuw wanneer het beloofde postpunt in zelfbedieningszaak Cash&Fresh in de Fraterstraat, Merelbeke, concreet zal worden. 'Er is nog altijd niets en intussen verdwijnen almaar meer postkantoren', hekelde ze.

Volgens burgemeester Thienpont (CD&V/N-VA) zijn er contacten geweest met De Post. Daaruit blijkt dat deze laatste zich blijft engageren om in de zelfbedieningszaak een postpunt te installeren.

'Door de overname van de keten door Delhaize duren de onderhandelingen blijkbaar alleen wat langer.' De burgemeester vroeg het engagement van De Post ook op papier. 'Zodra ik dit heb, zullen alle fractieleiders een kopie krijgen.'

19:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, postpunt |  Facebook |

meer omzet en winst...

Meer omzet en winst voor De Post

Topman Thijs verdiende 0,9 miljoen euro in 2006.
De Post heeft het afgelopen jaar meer winst en omzet behaald. De inkomsten stegen met 5 procent tot 2,23 miljard euro. De winst voor belastingen kwam uit op 174 miljoen euro (+28 procent zonder eenmalige elementen). Na belastingen bleef er 96,1 miljoen euro over.

42,4 miljoen dividenden
Aan de aandeelhouders van De Post werd in totaal voor 42,4 miljoen euro dividenden uitgekeerd, zo bevestigde woordvoerder Piet Van Speybroeck . De dividenden worden verdeeld onder de Staat (24,3 pct van de aandelen), de Federale Participatiemaatschappij (25,7 pct) en het consortium van CVC-Deense Post (50 pct).

Opvallende groei
De groei van de omzet bij De Post is opvallend, gezien de druk op de postvolumes met één procent het afgelopen jaar. Dit fenomeen doet zich trouwens in heel Europa voor. De omzet kon wel profiteren van de gunstige economische conjunctuur en van de ontwikkeling van nieuwe producten en marktopportuniteiten.

Winst gestegen
De operationele winst bij De Post verbeterde in 2006 tot 135,9 miljoen euro, tegen een verlies van 18,6 miljoen in 2005. Het verlies dat jaar is het gevolg van de herwerking van de resultaten volgens de nieuwe IFRS-boekhoudnormen, waardoor een aantal eenmalige kosten en waardeverminderingen moesten worden geboekt.

De winst voor belastingen kwam in 2006 uit op 174 miljoen euro, tegen een verlies van 23,2 miljoen in 2005. Als men de eenmalige elementen uitsluit, gaat het om een stijging met 28 pct. Na belastingen bleef er 96,1 miljoen euro over. In 2005 was dat nog 154,6 miljoen euro, maar daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat het bedrijf pas sinds begin vorig jaar onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en met de IFRS-normen, die een eenmalige boekhoudkundige hoge winst-na-belastingen opleverde in 2005.

Topman verdient meer
Uit het jaarverslag van De Post blijkt nog dat gedelegeerd bestuurder Johnny Thijs in 2006 een loon van 0,9 miljoen euro ontving (tegen 0,8 miljoen euro in 2005), plus 174 aandelenopties. De andere leden van het directiecomité kregen samen 2,8 miljoen euro, plus 324 aandelenopties
 
Van de "graaitaks" hebben ze nog niet gehoort denk ik... wij onderaan de piramide krijgen te horen dat we te veel verdienen!... ik wil gerust mijn loonbriefje naast die van Thijs leggen en vergelijken...

15:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, postman, post, postbode, facteur |  Facebook |

staking...

staking

Nachtploeg De Post in Gent staakt

Uit protest tegen de invoering van een nieuw sorteersysteem heeft de nachtploeg van De Post in Gent 1, het kantoor aan het Stapelplein, het werk neergelegd. Door het nieuwe systeem zou de nachtploeg gehalveerd worden.

Sinds de oprichting van het sorteringscentrum Gent X in Wondelgem dreigen de meeste sorteringsactiviteiten daarheen te verhuizen. Door de staking is in Gent niet alle post bedeeld, luidt het bij de vakbonden.

Zelfs het 'op ronde steken' van de stukken per postman, zal voortaan in Gent X gebeuren en niet meer in de aparte kantoren zoals Gent 1. Door het nieuwe systeem zouden er heel wat banen verdwijnen. De nachtploeg van Gent 1 zou gehalveerd worden: van vijftig naar ongeveer vijfentwintig à dertig werknemers, zegt gewestelijk ACV-secretaris van De Post, Albert Leydens. Een deel van het personeel zou aan de slag moeten in het nieuwe sorteercentrum.

De vakbonden hebben intussen overlegd met de directie en zijn overeengekomen dat iedereen volgende week een persoonlijk gesprek krijgt met de HR-afdeling. 'De directie maakt zich sterk dat ze allemaal bij de post kunnen blijven werken, maar waar en wat voor werk, dat is een andere vraag. Wij willen dat de mensen naar Gent X kunnen verhuizen op vrijwillige basis.' Onder meer daarover zullen de gesprekken volgende week gaan.

Maandag begint een testperiode van drie maanden, waarin het sorteren vanuit Gent X zal worden uitgetest. Dat zal de activiteit in Gent 1 doen terugvallen. Op de vraag van de bonden om die testperiode met minstens een week uit te stellen, is nog geen antwoord gekomen.

14:05 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staking |  Facebook |