02-04-07

protest tegen sluiting groeit...

postje

Protest tegen sluiting postkantoor groeit

Het postkantoor Sint-Jan in de Stasegemstraat in Kortrijk blijft open tot mei. Actievoerders gaan ook nadien door. Vrijdagavond stapten zo'n 60 mensen op in een optocht.Poortgebouw V-tex, CAW Piramide afdeling De Link en afdeling Ak-TRAC-tie, de moslimgemeenschap (vzw Avicenna), rusthuis De Korenbloem, school De Bloesem, Natuurtuin Desloovere, Chiro Sint-Jan, ACOD/ABVV W-VL, ACV Transcom W-VL, Vlaams Neutraal Ziekenfonds, de zusters van de H. Vincentius, OTV-Kortrijk, Achturencultuur, ze stonden allemaal achter 'hun postje'.

Organisator Thierry Meerschman: ,,Het is een historische gebeurtenis omdat het de eerste keer is dat de klanten en niet de werknemers van een overheidsbedrijf op straat komen. Het is trouwens des te merkwaardiger dat er ook zoveel verschillende organisaties samen tot deze optocht oproepen. Het wordt een duidelijk signaal voor de overheid.''

De tocht ging eerst naar het postkantoor en daarna naar het postpunt Delhaize, waar een onderhoud met de directie van het warenhuis werd gevraagd.

Postkaartactie

Daarnaast startte deze week een postkaartactie waarbij aan zowel postbaas Johnny Thijs als aan de koning om steun wordt gevraagd. Meerschman: ,,Die twee personen kan je namelijk gratis een brief of postkaart laten bezorgen door De Post. Overigens vernamen we deze week dat ons postkantoor nog zeker tot eind mei open blijft. Is dit een laatste stuiptrekking en een ingreep om de kiezer te sussen voor 10 juni of de voorbode van een mogelijke redding?'' Incidenten waren er niet.

 

benieuwd of de kaartschrijvers een antwoordkaartje zullen krijgen...

20:40 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, postkantoor, protest |  Facebook |

cao 2007-2008 ontwerptekst... enkele punten

onderhandelingen

De bonden en directie van De Post zijn het eens over een nieuw sociaal akkoord voor dit en volgend jaar.


De vakbonden leggen het ontwerp van collectieve arbeidsovereenkomst de komende weken voor aan hun achterban. Het is de bedoeling om het op 17 november officieel te bekrachtigen.

De koopkracht van het personeel gaat omhoog, maar die koopkrachtverhoging blijft beperkt zoals de directie van De Post gevraagd had. Alle personeelsleden kunnen rekenen op een loonsverhoging van een half procent.

Daarnaast zal de jaarlijkse premie van 875 euro waarop het personeel recht heeft in functie van de verbeteringsprojecten die gerealiseerd worden, integraal deel uitmaken van het loon. Dat betekent dat over die premie niet meer jaarlijks moet worden onderhandeld, dat die niet meer afhangt van het absenteïsme en dat die in de toekomst geïndexeerd wordt.

Voor de laagste lonen, onder meer die van de schoonmaaksters, wordt het loon nog eens met 150 euro bruto verhoogd.

Voorts is vastgelegd dat het personeel van De Post op de leeftijd van 58 jaar met vervroegd pensioen kan. Ze behouden daarbij 75 procent van hun loon. Werknemers die een zwaar beroep uitoefenen, zoals de postbodes en de mensen die 's nachts werken, kunnen al op 57-jarige leeftijd het bedrijf verlaten tegen die voorwaarden. Verder zijn er maatregelen die halftijds werken voor de vijftigplussers aantrekkelijker maken.

Aan de andere kant valt de maandelijkse forfaitaire vergoeding voor het woon-werkverkeer, voor de personeelsleden die niet het openbaar vervoer nemen, weg. Zij zullen een vergoeding krijgen in functie van de effectieve verplaatsingen die ze doen.

In het akkoord zijn voorts ook maatregelen ingeschreven die het De Post iets gemakkelijker maken om proactief mensen over te plaatsen van de ene dienst naar de andere in functie van de behoeften op het terrein.

15:54 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

intresse voor oud sorteercentrum...

Studio 100 heeft grote interesse om het voormalige postsorteercentrum tussen Ring en Singel in Berchem te kopen. Het kan de nieuwe thuishaven worden van het productiehuis, dat nu onder meer gevestigd is in Schelle en Londerzeel. Binnenkort zit Studio 100 rond de tafel met de stad Antwerpen en projectontwikkelaar Robelco, de eigenaar van het gebouw.

Studio 100, vooral bekend van kinderseries zoals Samson en het pretpark Plopsaland, is op zoek naar een geschikte locatie om al haar vestigingen in onder te brengen. Het voormalige postsorteercentrum tegenover het station van Berchem is één van de kanshebbers.

"We hebben nog andere opties, maar het postsorteercentrum is zeker een mogelijkheid. Het gebouw beschikt over voldoende ruimte en is ideaal gelegen. Vlakbij de autoweg en het station, is het gebouw gemakkelijk te bereiken. Die centrale ligging is belangrijk omdat we ook plannen hebben in Nederland", zegt Hans Bourlon van Studio 100.

Eerst onderhandelen

Als Studio 100 het postsorteercentrum koopt, verhuist het productiehuis alle activiteiten in Schelle en Londerzeel naar Antwerpen. "Ook de opslag van decors en rekwisieten in Breda zou dan naar hier kunnen komen. Verder is er een mogelijkheid om in het gebouw theatervoorstellingen aan te bieden, zoals we dat nu al doen in zaal Elckerlyc aan de Frankrijklei", zegt Bourlon.

Of het daadwerkelijk tot een overname komt, is nog niet zeker. "Het postsorteercentrum is slechts één van onze mogelijkheden. Er zijn nog geen gesprekken geweest met de stad Antwerpen of Robelco en veel zal afhangen van de sfeer bij de onderhandelingen. Het kan nog alle kanten uit", besluit Bourlon.

Het postsorteercentrum aan de Singel staat leeg sinds de De Post in februari van dit jaar de postverdeling verhuisde naar een nieuw gebouw aan de Noorderlaan. Projectontwikkelaar Robelco is sinds kort de nieuwe eigenaar van het sorteercentrum.

Patrick VAN DE PERRE Het voormalige postsorteercentrum aan de Singel in Berchem staat te koop en Studio 100 heeft interesse. Gert Verhulst en Hans Bourlon van Studio 100.

14:02 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

31-03-07

Post heeft adressenbestand...

2211depost2

Post verkoopt uw adressen

De Post versterkt haar initiatieven nog om winst te puren uit de verkoop van adressen voor gerichte post. Consumentenorganisatie Oivo vindt dat ze soms over de schreef gaat.

Een apotheker diende klacht in bij Oivo omdat hij een voorstel kreeg om reclame te voeren via de adressenbestanden van de Post. Nochtans is het hem wettelijk niet toegestaan reclame te voeren voor geneesmiddelen.

Woordvoerder Piet Van Speybroeck van De Post bekent schuld. ,,We hebben een mailing gestuurd naar 40.000 bedrijven, waaronder ook dokters, notarissen en apothekers die geen dergelijke reclame mogen voeren. We gaan dat corrigeren in de toekomst.''

Binnenkort voert de Post nog een campagne om haar adressenbestand nog te verfijnen: anderhalf miljoen gezinnen krijgen dan een enquêteformulier, met de vraag over welke onderwerpen ze reclame willen ontvangen. Klanten van de Post hebben daar overigens ook tegen betaling hun vragen in kunnen smokkelen. Het systeem bestaat sinds 2005. De Post schreef in die periode 2,5 miljoen gezinnen aan, en kreeg een half miljoen vragenlijsten terug. Ze kreeg hierover opmerkingen van de commissie voor privacy, en deelt nu duidelijker meer dat het invullen ervan niet verplicht is.

Hoeveel dit alles precies oplevert, wil Piet Van Speybroeck niet kwijt, maar het gaat toch om een paar honderdduizend euro op een omzet van meer dan twee miljard. ,,Dit is één van de weinige sectoren waarin wij nog kunnen groeien, in tegenstelling tot de gewone brievenpost, die jaar na jaar daalt door de concurrentie van e-mail, sms en dergelijke meer.''

Per adres vraagt de Post aan zijn klanten 0,1 à 0,53 euro.

11:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

ontwerp-cao is er eindelijk...

N_051114_georoute_p

Akkoord over ontwerp-cao voor De Post

 De directie en de vakbonden van De Post zijn het eens geraakt over een ontwerp-cao. Daarin is een koopkrachtverhoging en een uitstapregeling voor het ouder personeel opgenomen. Dat meldt de VRT-radio.

In de cao is een koopkrachtverhoging opgenomen door een halve procent loonsverhoging vanaf 1 december en een premie van 150 euro voor de laagste lonen. Een premie van 800 euro, waarover tot hiertoe steeds opnieuw jaarlijks onderhandeld moest worden, wordt nu opgenomen in het loon.

Daarnaast staat er een uitstapregeling in op 58 jaar voor de meeste werknemers en op 57 voor de zware beroepen bij De Post, zoals postuitreikers en mensen die nachtdiensten doen. De bonden gaan het akkoord nu voorleggen aan hun achterban. Als die het goedkeurt, kan de cao op 17 april ondertekend worden. Bij De Post werken een kleine 35.000 mensen.

09:36 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao |  Facebook |

30-03-07

Baasrode wil zijn postpunt...

postpunt

PostPunt in deelgemeentehuis

Luc De Clercq, zonemanager van De Post, kreeg een petitie overhandigd van vijfhonderd inwoners van Baasrode. Ze vragen een PostPunt in het oud-gemeentehuis. Het postkantoor van Baasrode wordt gesloten, maar niet vooraleer er een PostPunt is.

,,De beslissing om het postkantoor te sluiten, kwam hard aan bij de Baasrodenaars'', zegt woordvoerder Louis Dauwe. ,,Baasrode is één van de grotere deelgemeenten van Dendermonde en daarom werd de sluiting niet verwacht. Daar komt bij dat een groot deel van de inwoners beperkt mobiel is en een verplaatsing naar het postkantoor in Dendermonde-centrum niet ziet zitten.''

Een PostPunt kan het leed van de Baasrodenaars verzachten, geven ook de actievoerders toe. ,,Maar dat PostPunt willen we wel in een neutrale en vertrouwde omgeving. Daarom steunen we het voorstel van het stadsbestuur om het PostPunt in het deelgemeentehuis van Baasrode onder te brengen.''

Louis Dauwe vernam dat het PostPunt in het Baasroodse warenhuis Spar zou komen. ,,Er werd nog geen beslissing genomen'', onderstreept zonemanager De Clercq, zelf een Baasrodenaar. ,,Het is wel zo dat er nog geen PostPunten werden geopend in gemeentehuizen. Maar ik zal jullie standpunt verdedigen. Het PostPunt van Baasrode zal alvast kwaliteitsvol zijn en tachtig procent van de postdiensten bieden.''

20:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, postpunt |  Facebook |

enquête voor doelgerichte reclame...

Post houdt enquête voor doelgerichtere reclame

De Post stuurt vragenlijsten naar verbruikers om meer te weten te komen over hun verbruikersgewoonten. Zo wil ze lijsten opstellen die interessant zijn voor direct marketing, waarbij verbruikers enkel nog reclame krijgen van merken die hen interesseren.

De post gaat tussen april en juni 1,5 miljoen gezinnen contacteren om hen te ondervragen over hun verbruikersgewoonten, hun uitgaven en hun profiel, maar ook over de aanbiedingen en mailings die ze wensen te ontvangen. De gegevens die zo worden verzameld worden enkel doorgespeeld aan bedrijven die hun producten willen aanbieden aan gezinnen die hierin geïnteresseerd zijn.

Volgens het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) dreigen gezinnen zo echter nog meer reclame te verwachten. Wat de Post doet "is helemaal legaal, maar het is wel gek dat ze haar eigen imago gebruikt om gezinnen vertrouwen in te boezemen. Heel wat mensen dachten dat het ging om een officieel document. We hebben hierover klachten ontvangen", zegt Marc Vandercammen van OIVO.

16:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, pol, post, postman, postbode, facteur, enquete |  Facebook |