30-03-07

sociale onrust...

N_040819_post_2-20040819-135705

Sociale onrust bij De Post

Er is sociale onrust bij De Post in Dendermonde. Het personeel legde woensdag het werk neer. De postbeambten klagen het personeelstekort aan. De werkonderbreking zorgde er voor dat veel Dendermondenaars woensdag geen post kregen. De kranten werden wel bedeeld en de loketten waren open. ,,Door een samenloop van omstandigheden, zijn nogal wat personeelsleden afwezig. Het personeel is het personeelstekort én de manier waarop de verantwoordelijken daarmee omgaan, beu'', zegt Albert Leydens van ACV-Post. Volgens ACV-Post zijn er acht extra postbodes nodig. Pas dan is er volgens Leydens genoeg personeel in dienst, om ook ziekten en vakanties op te vangen. Manager Hans Rombaut beloofde namens de directie na een gesprek met de vakbonden meer personeel. Aanwervingen zijn lopende en binnen enkele weken kan extra personeel aan de slag. Donderdag ging het personeel opnieuw aan de slag.

14:29 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, postman, postbode, facteur, sociale onrust, pol |  Facebook |

29-03-07

38 keer een overval...

large_145357

In 2006 zijn 38 postkantoren overvallen

 
In 2006 zijn 38 overvallen gepleegd op postkantoren en 11 op postbodes. In respectievelijk 18 en 8 van de overvallen kon buit worden gemaakt. Twee personeelsleden van postkantoren en zes postbodes liepen hierbij fysieke letsels op. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens op een schriftelijke vraag van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang).

Henegouwen-Namen koploper
De overvallen op postkantoren deden zich vooral voor in de regio Henegouwen-Namen (17), gevolgd door Brussel-Brabant (13), Oost-West-Vlaanderen, Antwerpen-Limburg (elk 3) en Luik-Luxemburg (2). De regio Henegouwen-Namen (7) prijkt ook bovenaan bij de overvallen op postbodes, gevolgd door Brussel-Brabant (3) en Luik-Luxemburg (1).

3.361 dagen ziekteverlof voor slachtoffers
In totaal kregen 139 personeelsleden van postkantoren te maken met een overval. De slachtoffers namen in totaal 3.361 dagen ziekteverlof. Het aantal dagen ziekteverlof bij de overvallen postbodes bedroeg 1.782. Drie van de overvallen postbodes verzochten de directie om een andere functie binnen het bedrijf.

Het aantal assignaties dat postbodes aan huis uitbetalen loopt intussen verder terug. In 2006 werden er nog 373.500 assignaties van sociale zaken aan huis betaald tegenover 505.000 het jaar voordien. Voor de pensioenen was er een vermindering van 2,37 miljoen in 2005 tot 2,02 miljoen in 2006. De federale overheid en De Post blijven mensen motiveren om uitbetalingen via hun bankrekening te laten verlopen.

15:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, overval |  Facebook |

28-03-07

ontstaan Belgische Post... 2

De regeringspost in de Zuidelijke Nederlanden

Maximiliaan van Oostenrijk, die tot koning der Romeinen wordt gekroond in 1486, verlaat de Nederlanden en vestigd  zich in Insbrück waar hij zal verblijven wanneer de oorlog hem niet naar de vier uithoeken van het Keizerrijk roept.
Het is dus voortaan nodig dat koeriers over en weer reizen tussen Mechelen en Innsbrück, om mededelingen en bevelen en naar de beide Hoven te brengen.
De familie Tassis valt de eer die organisatie tot stand de brengen, organisatie waar van de gevolgen onmetelijk zullen zijn in de geschiedenis der mensheid.
Het geslacht Tassis dankt zijn naam aan de ‘Taissonberg’ bij Bergamo, bakermat van de familie.
Reeds in 1272 wordt Jacques de Tassis, raadsheer van Koning Karel van Anjou, broeder van de Heilige Lodewijk, met een zending bij de koning van Tunis belast.
Bonus Rossi  de Tassis de Cornello, geboren  in 1418, is postmeester aan het Pauselijke Hof. Verschillende van zijn acht zonen en hun nakomelingen zullen die taak eeuwenlang met eer voortzetten.
Jeannetto Tassis Taxis wordt een keer vermeld op 11 december 1489, als “opperste meester der posterijen”, briefwisseling ontvangen hebben.
Op 1 maart 1501 benoemt de Koning Frans de Tassis tot “Kapitein en Meester zijner boden”.
De trajecten naar de Hoven moeten binnen  de hiernavolgende tijdspannen worden afgelegd:
Brussel – Innsbrück : 5 dagen in de zomer en 6 ½  in de winter
Brussel – Parijs : 44 uur in de zomer, 54 uur in de winter.
Brussel – Lyon : 4 dagen in de zomer, 5 dagen in de winter
Brussel – Granada : 15 dagen in de zomer, 18 dagen in de winter
Brussel – Toledo : 12 dagen in de zomer , 14 dagen in de winter.
De koning kent Frans de Tassis  een jaarlijkse bezoldiging van 12.000 pond toe.
Frans de Tassis koopt een huis in Mechelen in de “bleeckstraat”. De familie Tassis vestigde zich in een hotel aan de Grote Zavel te Brussel. Hij liet in de kerk van de Zavel een grafkapel bouwen voor hem en zijn nazaten. Hij overleed in 1517. Hij was de grondlegger van de Post in onze contreien. Gedurende drie eeuwen zal ‘Hotel de Tassis’ de draaischijf blijven van het internationaal postverkeer in Europa 2.

Met dank... Hugo Driesen

19:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, geschiedenis |  Facebook |

asbest in postkantoren...

asbest_web_klein

40 postgebouwen vol asbest

Uit cijfers van de preventiedienst van de Post blijkt dat 3,5% van de gebouwen die de Post gebruikt dringend asbestvrij moeten gemaakt worden. CD&V-Kamerlid Roel Deseyn wou hierover gisteren meer te weten komen van voogdijminister Bruno Tuybens, maar die hield de lippen stijf op mekaar.

Voor het einde van 2006 dienden de preventiediensten van de Post een asbestinventaris van de gebouwen van de Post op te maken. Uit deze inventaris blijkt dat 3,5% van die gebouwen dringend asbestvrij moet gemaakt worden. De inventaris heeft betrekking op ongeveer 1300 gebouwen, wat betekent dat er minstens 40 gebouwen zijn die op korte termijn (lees: binnen de 6 maanden!!) asbestvrij moeten gemaakt worden.

De milieudienst van de Post heeft een programma opgesteld voor het asbestvrij maken van de sites van de Post. Het programma is gespreid over een periode van 5 jaar. Gebouwen worden onder handen genomen naargelang de ernst van de vervuiling en de functie van het gebouw. In de commissie wou Staatssecretaris Tuybens niet meer informatie geven over welke gebouwen het gaat of hoeveel gebouwen in totaal asbestvrij moeten gemaakt worden.

Roel Deseyn: “De werknemers bij De Post hebben recht op duidelijkheid. Ik heb het er moeilijk mee dat Staatssecretaris Tuybens de inventaris niet wil overmaken aan de parlementsleden. Dit is een inbreuk op de parlementaire controle en druist in tegen de openbaarheid van het bestuur. Er wordt enkel over 40 ‘dringende’ gevallen gesproken maar de interventietijd van 5 jaar laat vermoeden dat het probleem van een veel grotere orde is.”

Roel Deseyn zal er bij de commissievoorzitter en de Kamervoorzitter op aandringen dat de asbestinventaris van de Post alsnog wordt overgemaakt aan het Parlement.

16:02 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, asbest |  Facebook |

26-03-07

huisnummers...

huisnummersHeel wat huizen in Houthulst hebben geen huisnummer meer of het is onleesbaar geworden. Voor de hulpdiensten is dit vaak een struikelblok. Ook De Post, gemeentediensten of andere bezoekers verliezen vaak heel veel tijd door het ontbreken van een goed leesbaar huisnummer. Vandaar de oproep vanuit het gemeentehuis om het huisnummer goed en zichtbaar te bevestigen...

21:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

Het mag eens een specialeke zijn...

 

Postas Jozsi

De zingende postbode in Hongarije...

 

dank Donna

15:44 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: post, pol, postman, postbode, facteur, filmke |  Facebook |

klacht na reclamestunt...

post_300

Klacht na reclamestunt van De Post

Een ,,ongewone'' reclamecampagne van De Post bij 40.000 bedrijven stuit op kritiek. Om Direct Mail te promoten - het verzenden van promotiemateriaal in voorgefrankeerde, persoonlijke geadresseerde omslagen naar klanten - had De Post een persoonlijke brief gestuurd naar de marketingverantwoordelijken. ,,Ik beschik over geheime informatie over een van uw concurrenten. Binnen enkele dagen hoort u meer van mij. Een vriend die het goed met u meent'', stond daarin te lezen.

,,Die anonieme brief kwam toe op mijn naam in een bruine omslag'', zegt Ann Rasschaert, woordvoerster van het bedrijf Phi Data in Wemmel. ,,Hij ging het hele bedrijf rond en dat zorgde voor heel wat verwarring. Het leek alsof ik een band had met iemand die zich bezig hield met bedrijfsspionage. Drie dagen later viel een tweede brief in de bus, die duidelijk maakte dat het om reclame voor een cursus Direct Mail ging. Ik heb meteen een klacht gestuurd. Ik heb een goede verstandhouding met onze directie, maar zo'n brief kan misschien wel leiden tot een blaam.''

Piet Van Speybroeck van de persdienst van De Post ziet geen probleem in de reclamestunt. ,,Ik geef toe dat het een ongewone actie is, maar dat is net de bedoeling. We hebben ook al positieve reacties gekregen.''

13:24 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, klacht |  Facebook |