21-03-07

postverdelers moeten racistische post weren...

Private postverdelers moeten ook racistische post weren

Federaal Economieminister Marc Verwilghen (Open Vld) roept de private postverdelers op om een protocolakkoord te sluiten met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding tegen de verspreiding van alle vormen van racistische boodschappen.

De Post en het Centum ondertekende eerder reeds een protocol waarbij de Post zich engageert het Centrum te raadplegen indien er twijfel bestaat over het al dan niet bevatten van een racistische boodschap. Tussen 1998 en 2006 gaf het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding zo'n 200 adviezen. In 13 procent van de gevallen werd aangeraden de post niet te verspreiden. In september werd de samenwerking tussen het Centrum en Post verlengd.

Volgens minister Verwilghen komen er echter nog pamfletten met een racistische boodschap terecht in de brievenbussen. Die worden via private postverdelers verspreid. Daarom vraagt Verwilghen hen om net zoals de Post een protocolakkoord af te sluiten met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. "Racisme mag geen kans krijgen in onze samenleving en het ondertekenen van dit protocol door de private verdelers, zou een belangrijke stap betekenen in de strijd tegen discriminatie en vooroordelen", aldus Marc Verwilghen.

16:28 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

20-03-07

strijd barst los in Nederland...

logo_sandd_hoofdsponsors

Strijd om de brievenbus

Als het aan de markt ligt, wordt de post in Nederland over een paar jaar nog maar vier dagen per week bezorgd door een postbode die zijn wijk als bijverdienste doet. Het succes van Sandd en Selektmail knaagt aan het netwerk van TNT .

 

Er kan wel gesproken worden van een kleine verhuisgolf onder de concurrenten van TNT in de postbranche. Postbedrijf Sandd nam eind vorig jaar een nieuwe sorteerhal aan de IJsseldijk bij Apeldoorn in gebruik, waarin het bedrijf rond de 700 miljoen stuks post per jaar aan kan. Concurrent Selektmail slaat volgende maand bij Utrecht feestelijk de eerste paal de grond in voor een hal met een capaciteit van 800 miljoen tot 1 miljard stuks per jaar.

De nieuwe postdistributiecentra voor de alternatieve postbezorgers zijn hard nodig. Het is de komende jaren groeiseizoen voor de uitdagers van TNT. Zeker als ook het laatste beschermde segment van de Nederlandse postmarkt, brieven tot 50 gram, voor concurrentie opengaat. Bart Stomphorst, chief executive officer (ceo) van Sandd, denkt zijn nieuwe hal binnen een paar jaar te zijn ontgroeid. “Dit jaar denken we 420 miljoen stuks post te bezorgen, het jaar daarop tussen de 500 en de 600 miljoen”, zegt hij. “Als de liberalisering begin volgend jaar plaatsvindt, zal het volume dichter bij de 600 miljoen liggen. Gaat het niet door dan halen we circa 520 miljoen.”

Rond 2009 moet het bedrijf, dat vorig jaar 321 miljoen poststukken bezorgde, al aan de 700 miljoen stuks zitten waarop het nieuwe sorteercentrum is berekend. Als de hele markt open is, wil Stomphorst rond 2011 een marktaandeel bereiken van 20 à 25 procent, wat neerkomt op meer dan een miljard poststukken per jaar.

Ook Selektmail, dat vorig jaar zo’n 300 miljoen maal een brievenbus liet klepperen, rekent uiteindelijk op een marktaandeel van zo’n 20 procent. Het bedrijf maakt zich op voor een verhuizing eind dit jaar naar een lokatie aan de A2 waar een Utrechtse Mercedes-dealer jarenlang de karakteristieke ster op het dak voerde.

“Van de 45 procent van de markt die nu nog gesloten is, behoort 77 procent straks tot onze target”, zegt John Kuiper, managing director bij Selektmail. “Voor deze categorie post is het niet zo belangrijk dat die de volgende dag of binnen 48 uur wordt bezorgd. Wat telt is dat die op een bepaald moment wordt bezorgd, zoals de tweede helft van een bepaalde week.”

Dat is precies de truc die de uitdagers van TNT de afgelopen jaren hebben geperfectioneerd. Voor veel zendingen die bedrijven aan consumenten sturen, is leveringszekerheid belangrijker dan de vraag of een stuk morgen of pas overmorgen in de bus ligt. In plaats van zes dagen komen de bezorgers van Sandd en Selektmail twee keer per week langs de deur. Doordat de post al door de verzender is voorgesorteerd en bestellers niet in loondienst zijn maar per poststuk worden betaald, is het model aanzienlijk goedkoper dan dat van TNT.

Dat er vraag is naar deze vorm van bezorging met ongeveer 20 procent lagere tarieven is de afgelopen jaren wel gebleken. Sandd en Selektmail bouwden in een paar jaar marktaandelen van rond de 12 procent op in een markt die honderden jaren was toegewezen aan TNT en zijn voorlopers. De oude monopolist verloor de laatste jaren aanzienlijke poststromen van postorderbedrijven, overheidsinstellingen, banken, nutsbedrijven, uitgevers en andere grote verzenders aan de nieuwe concurrenten.

Teruglopende marges

Tot nu toe konden verzenders alleen drukwerk en post zwaarder dan 50 gram via de prijsbeukers versturen. Na de liberalisering komen ook de telefoon- en nutsrekeningen, belastingaanslagen en bankafschriften binnen hun bereik. Als Sandd en Selektmail aan hun eigen toekomstverwachtingen voldoen, betekent dit dat TNT Post de komende jaren fors omzet zal inleveren. Haalt Sandd zijn 20-25 procent en Selektmail zijn 20 procent van de markt, dan blijft er voor TNT niet meer over dan tussen de 55 en 60 procent van de postmarkt. Het in stand houden van het huidige netwerk wordt aanzienlijk moeilijker als er minder post is. Bovendien moet het marktaandeel dat TNT wel weet te behouden zwaarder bevochten worden, waardoor de druk op de prijzen zal toenemen.

Dat TNT de komende jaren handel zal verliezen staat wel vast. “Dat is evident”, zegt Harry Koorstra, de man die binnen de raad van bestuur van TNT verantwoordelijk is voor de post.”Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we in het buitenland fors kunnen groeien.

Hoewel TNT rekent op een verlies van marktaandeel, betekent dat niet dat het zich in Nederland de kaas van het brood laat eten. Op de markten waar concurrentie is, wordt al hard gevochten om marktaandeel. De effecten zijn al merkbaar, wijst Koorstra op de gestaag afnemende marges die de postactiviteiten de afgelopen jaren hebben laten zien. Leverde de postbezorging voor 2005 nog marges van boven de 20 procent op, het afgelopen jaar zakte die van 19,6 naar 18,7 procent. Voor dit jaar wordt een marge van rond de 17 procent geraamd. Uiteindelijk zullen de marges uitkomen op de mid tens , zoals TNT het gebied rond de 15 procent aanduidt. Hoewel de lagere marges ook het gevolg zijn van de groei van de veel minder renderende buitenlandse postactiviteiten van TNT, zijn de lagere marges volgens Koorstra ook het gevolg van het prijsbeleid. “Wij zijn overgegaan van een margebeleid naar een volumebeleid.”

Zijn bedrijf gaat volop in de tegenaanval met nieuwe producten. Aan de ene kant introduceert TNT een economy-dienst die het midden houdt tussen het model van Selektmail en Sandd enerzijds en de bestaande TNT 24- en 48-uurs leveringen anderzijds. Aan de onderkant van de markt is TNT bezig met het uitrollen van een netwerk dat nog goedkoper moet worden dan dat van Sandd en Selektmail. Het gaat één dag per week geadresseerde post onder de vlag van folderdochter Netwerk VSP verpreiden. Voorlopig gaat het leeuwendeel van de geadresseerde Netwerk VSP-post mee met de klassieke TNT-postbode. Dit en volgend jaar wordt een nieuw netwerk opgebouwd dat op een vergelijkbare manier werkt als Sandd en Selekt, ook waar het de beloning van bezorgers betreft.

De introductie van de nieuwe diensten wordt ook door de concurrentie gevoeld. De prijsdruk is mede als gevolg van het eind vorig jaar geïntroduceerde geadresseerde Netwerk VSP-product toegenomen, merkt Selektmail. De financiële resultaten van het bedrijf, waarover Kuiper niets meer wil zeggen dan dat ze onlangs nog de speciale complimenten van het hoofdkantoor in Duitsland opleverden, zullen daardoor dit jaar wellicht minder mooi uitpakken, denkt hij.

TNT speelt volgens hem vals spel in de overgangsfase. “Ik vind het uitstekend dat ze met Netwerk VSP de markt op willen en ze zullen best wat volume naar zich toetrekken. Wat ik niet acceptabel vind is dat ze in de eerste twee jaar de kwaliteit van het TNT-netwerk garanderen.”

Volgens Koorstra is er echter niets aan de hand. “Het is logisch dat wij ons spel spelen. Dat doen we transparant en sportief”, zegt hij. Netwerk VSP zal TNT Post tijdens de uitrolfase een normaal tarief betalen voor de verspreiding via het oude postbodenetwerk. Dat het daardoor verlies maakt tijdens de opbouwfase, is niet illegaal, zolang TNT kan aantonen dat het het netwerk van VSP aan het uitrollen is en daarin succesvol is, zegt hij. “Anders is het alleen het frustreren van de concurrentie.” De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zegt dat de kwestie haar aandacht heeft. Of er onderzoek naar wordt gedaan wil de NMa niet kwijt.

Ondertussen probeert ook TNT zijn concurrenten via omwegen de voet dwars te zetten. Het model waarbij bezorgers niet in dienst zijn, maar als kleine zelfstandigen per bezorgd stuk worden betaald, kan er volgens Koorstra toe leiden dat ze minder verdienen dan het minimumloon. Hij pleit voor maatregelen om ervoor te zorgen dat hun arbeidspositie beter wordt geregeld en vindt gehoor bij diverse Kamerleden. “Je zou er iets over kunnen opnemen in de Postwet, waarbij bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat er sprake moet zijn van een werkgevers-werknemersrelatie of je zou een licentiesysteem kunnen invoeren, zodat je voorwaarden kunt stellen aan toegang tot de markt.”

Volgens Sandd-ceo Stomphorst zijn maatregelen niet nodig. “Mensen die een normale inspanning leveren, kunnen bij ons een keurig uurloon verdienen.” Stomphorst ziet in de argumenten van TNT een poging om de kosten van de concurrentie te verhogen. Dat kan pijn doen, want een minieme verhoging van de stuksprijs kan forse gevolgen hebben. “Als mijn kosten per stuk 1 cent stijgen, is dat op 300 miljoen stuks 3 miljoen euro”, zegt hij. Of het pleidooi van Koorstra, die medestanders heeft in de vakbonden, voldoende gehoor zal vinden om in regelgeving te worden omgezet, blijkt waarschijnlijk bij de behandeling van de Postwet in de Tweede Kamer begin april.

Niet zo kinderachtig doen

Een andere reden die TNT aanvoert om de markt voorlopig niet verder te liberaliseren, is het ontbreken van een level playing field in Groot-Brittannië en Duitsland. Het vorige kabinet besloot de markt pas verder te openen als de markten in deze landen ook open gingen. Hoewel ook de Duitse markt begin volgend jaar open gaat en de Britten sinds 2006 concurrentie toelaten, genieten Deutsche Post en Royal Mail op hun thuismarkt btw-vrijstellingen die nieuwe toetreders missen. Op een fors deel van deze markten is TNT daardoor in het nadeel.

Volgens TNT volgt daaruit dat de markt voorlopig niet verder geliberaliseerd kan worden. “Als het kabinet dit besluit in de Tweede Kamer overeind houdt, gaat de markt volgens mij niet open”, zei bestuursvoorzitter Peter Bakker deze week bij de presentatie van de jaarcijfers van TNT.

Het is de vraag of de politiek gevoelig is voor het argument van Bakker. Bij een hoorzitting over de Postwet vorige maand leken weinig Kamerleden voor de argumenten van TNT te voelen, wat mede te danken is aan de successen die TNT ondanks de buitenlandse protectie in de beide landen weet te boeken. In Groot-Brittannië verwerkt TNT als concurrent van Royal Mail al meer dan een miljard poststukken en ook in Duitsland boeken de Nederlanders mooie successen als luis in de pels van Deutsche Post. TNT heeft aangekondigd in 2012 1,7 miljard euro omzet uit buitenlandse postmarkten te willen halen, met een return on sales van 10 procent.

Koorstra bespeurt in de uitlating van politici en andere belanghebbenden een ondertoon dat TNT niet zo moet zeuren. Ze doen het zelf hartstikke goed in het buitenland en ze moeten niet zo kinderachtig doen op hun eigen thuismarkt, is volgens hem de teneur. “Wij zijn niet tegen liberalisering en zijn dat nooit geweest, maar het level playing field is zeer belangrijk voor ons en daar zullen we op blijven hameren”, zegt hij.

TNT-bezorger 25 procent te duur

Een beetje consideratie heeft zijn bedrijf als grootste werkgever van Nederland wel verdiend, vindt hij. Als het aan de markt ligt, zal de postmarkt in de ogen van Koorstra zich ontwikkelen naar een model waarbij drie à vier keer per week zal worden bezorgd. De zakelijke opdrachtgevers, die 92 procent van de markt vertegenwoordigen, hebben geen behoefte aan meer. Ook de besteller zal een ander, goedkoper type werknemer zijn dan de postbode die vaak kostwinner is. “De markt schuift in de richting van een bijverdienersmodel”, zegt hij.

Om TNT aan de toekomstige marktomstandigheden aan te passen, zal de komende jaren weer fors worden bezuinigd nadat de afgelopen zes jaar al 9.000 arbeidplaatsen verdwenen. Over een nieuw besparingsprogramma, dat 300 miljoen euro per jaar moet opleveren, gaat TNT de komende maanden in gesprek met bonden en ondernemingsraad. Volgens Koorstra gaat het voor een groot deel om efficiency- en flexibiliseringsmaatregelen die opnieuw ten koste zullen gaan van “een stukkie” werkgelegenheid; maatregelen zoals die de afgelopen jaren al meer zijn doorgevoerd.

“Wat relatief nieuw is, en dat is geen makkelijke stap, is dat we gaan kijken naar de arbeidsvoorwaarden van de postbodes en de medewerkers van de sorteerbedrijven”, zegt Koorstra. “De kosten bij dit soort bedrijven bestaan voor 70 procent uit arbeidskosten. Ik wil dat die in de pas gaan lopen met de markt en dan bedoel ik niet de 7 à 8 euro per uur van Sandd en Deutsche Post (zoals TNT Selektmail consequent noemt, red.). Vergelijk je de functiezwaarte van een postbode via functieclassificatie met de rest van de industrie dan zie je dat de arbeidsvoorwaarden die wij bieden duurder zijn dan elders op de markt. Hoeveel Dat kan zo rond de 25 procent zijn.”


Volgens Koorstra is het aan de overheid om te bepalen onder welke condities uiteindelijk de postdienstverlening zal worden bezorgd en hoe vaak. “Het is niet de vraag of het goedkoper kan. Ik kan ook twee dagen per week de post bezorgen. De overheid zal moeten zeggen hoe het moet. Dat bepaalt mede de prijs van de postzegel. Maar als grootste werkgever van Nederland, met 55.000 medewerkers en hun verworvenheden, moeten we wel de kans krijgen om de daarvoor noodzakelijke aanpassingen binnen ons bedrijf op een sociale manier te doen. Ik vind dat ook de overheid daar rekening mee moet houden.”

21:19 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

Duitse post boert goed...

Deutsche Post verwacht hogere winst

logo_deutschepost

Deutsche Post verwacht dat de operationele winst (EBIT) in 2007 met minimaal 3% zal stijgen ten opzichte van 2006. De omzet loopt naar verwachting licht op, zo laat het grootste postbedrijf van Europa weten bij de publicatie van de jaarresultaten over 2006.

Hiermee verwacht Deutsche Post dat het EBIT in 2007 minimaal EUR 3,6 miljard zal bedragen. Over 2006 bedroeg de operationele winst EUR 3,9 miljard, maar dit is inclusief eenmalige posten die voor de verwachting voor 2007 buiten beschouwing worden gelaten. Zo werd er een eenmalige winst geboekt van EUR 276 miljoen op de uitoefening van converteerbare obligaties op Postbank-aandelen.

De omzet steeg in 2006 met 36% tot EUR 60 miljard, met name dankzij de overname van Exel. De nettowinst daalde echter met 14,3% tot EUR 1,92 miljard, vooral door het terugbrengen van het belang in Postbank. De winst per aandeel daalde met 19,6% tot EUR 1,60.

Hiermee presteert Deutsche Post conform verwachting. Eerder sprak het concern de verwachting uit dat de omzet in 2006 'een goede' EUR 60 miljard zou bedragen, en dat het EBIT op circa EUR 3,9 miljard zou uitkomen.

De postdivisie wist de dalende omzet in Duitsland meer dan te compenseren met de groeiende internationale activiteiten. Deutsche Post spreekt van een sterk vierde kwartaal. De omzet van het onderdeel steeg in 2006 met 3,2% tot EUR 13,29 miljard, en het EBIT nam licht toe van EUR 2,03 miljard naar EUR 2,05 miljard.

De postdivisie van het Duitse bedrijf heeft te maken met een toenemende concurrentie in de binnenlandse markt, vooral van TNT. Zo wil TNT Post het marktaandeel in Duitsland binnen vijf jaar vergroten tot ongeveer 10%, om daarmee de grootste concurrent van Deutsche Post te worden.

Bij Express steeg de omzet in 2006 met 2,2% tot EUR 17,2 miljard. Het EBIT kwam uit op EUR 325 miljoen, tegen een operationeel verlies van EUR 23 miljoen een jaar eerder. In 2005 had deze divisie voornamelijk last van tegenvallende resultaten in de Verenigde Staten.

De overname van Exel zorgde voor een verdubbeling van de omzet bij de logistieke divisie, hoewel hier ook sprake was van autonome groei. De omzet kwam uit op EUR 22,74 miljard, terwijl de operationele winst steeg van EUR 346 miljoen naar EUR 762 miljoen.

Financial Services, waaronder voornamelijk de activiteiten van Postbank vallen, zag het EBIT oplopen van EUR 863 miljoen tot EUR 1 miljard.

14:06 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, postman, postbode, facteur, pol |  Facebook |

19-03-07

Jah...

De post ...

Ze doen van alles om ons te doen geloven dat het goed draait...

(a.) men wil de boel verpatsen aan de Denen. Heeft er iemand aan ons, de Belgen die de post bezitten, gevraagd of we onze post willen verpatsen? Neen...

(b.) men wil het aantal mensen afslanken en toch de service verbeteren. Onzin natuurlijk...

(c.) De dorpen in Belgie worden langzamerhand volledig lege dozen. Dorpen zonder trein, post, lokale winkels. En dan vindt men het raar dat mensen er niet meer willen wonen én dan vindt men het raar dat er ieder jaar steeds meer mensen op de baan zijn. Logisch toch.

(d.) Het afschaffen van de postkantoren zorgt voor extra verkeer, extra milieuvervuiling en voor het verder aftakelen van dorpen. We leven langzamerhand in een wereld zonder mensen: banken zonder bedienden en postkantoren zonder mensen...

16:51 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

politiek verlof...

SP.A Meerhout wil een betere politieke verlofregeling voor de werknemers van De Post. Ze stuurden hun grieven naar de socialistische vakbond ACOD en naar staatssecretaris voor overheidsbedrijven Bruno Tuybens (SP.A). Sinds 1986 bestaat er het recht op politiek verlof voor mensen die voor de overheid werken, maar dit geldt niet voor De Post. Dat beperkt de werking van SP.A Meerhout, omdat twee van de vier gemeenteraadsleden voor De Post werken.

14:37 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: postman, postbode, pol, post, facteur |  Facebook |

18-03-07

Franse post gaat elektrisch...

La Poste gaat elektrisch

La Poste gaat elektrisch

De Franse post schakelt over op elektrische bestelwagentjes. Niet voor de goede sier, maar omdat die het beter doen dan diesels.

 

 La Poste gaat de komende 5 jaar het grootste deel van zijn 48.000 bestellertjes vervangt door elektrische 'fourgonettes'. Dat worden Renault Kangoos , door Dassault-dochter SVE  voorzien van elektromotoren en een flink pak lithium-ion accu's zoals die in uw laptop zitten.

Het is niet opmerkelijk dat bedrijven duurzaam willen doen, en daarvoor lekker experimenteren met alternatieve brandstoffen en aandrijving voor hun wagenpark. Dat staat goed in het jaarverslag en levert hopelijk uitstel op van overheidsmaatregelen.

Ook La Poste begon in 2004 met een proef om de overheid te vriend te houden. Maar de elektrieke Kangoos bleken niet alleen uitstekend te voldoen, ze zijn ook goedkoper in onderhoud en  gebruik dan de dieselversies, en de postbodes vonden het een stuk prettiger werken in de zoemende bestelwagentjes.

En dat is wél opmerkelijk, aangezien tot nu toe het gebruik van stopcontact-auto's nogal onhandig en duur was. La Poste schafte zelf 11 jaar geleden elektrische Peugeots aan. Dat werd een ramp, dankzij de actieradius in de praktijk van 30 hele kilometers. De nieuwe accu-technologie geeft de Renaults met een bereik van 200 kilometer aanmerkelijk meer uithoudingsvermogen. Maar dat kost wel wat: 60 procent van de aanschafprijs van de elektrische Renaults komt voor rekening van de geavanceerde batterijen. 

10:49 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, fakteur |  Facebook |

17-03-07

liberalisering... het zweeds model...

zweedse postDe postmarkt in Zweden is al sinds 1993 volledig geliberaliseerd, en heeft een groot aantal eigenaardigheden. Het is een zeer dun bevolkt land (8,9 miljoen inwoners op een oppervlakte van 449.962 m2), dat bovendien heel wat eilandjes tot zijn grondgebied mag rekenen. De Zweden (en vooral de bedrijven dan) zijn wel erg bedreven gebruikers van postdiensten, elk gezin zendt/ontvangt er 622 brieven per jaar.
 
De postmarkt is na de liberalisering grotendeels stabiel gebleven à rato van 3,3 miljard behandelde postitems per jaar tussen 1993 en 2003. De afgelopen jaren kende de postmarkt een kleine daling van ongeveer 1,5 procent per jaar (minder dan wat bvb De Post in ons land voorziet in haar businessmodel, namelijk een gestage jaarlijkse daling van ongeveer 3 procent per jaar).
Volgens cijfers Post & Telestyrelsen (de Zweedse marktregulator) is de Zweedse markt in toenemende mate een eenrichtingsmarkt geworden, die vooral draait op brieven van bedrijven naar andere bedrijven, en naar particulieren. 95,8 procent van de brieven die in 2003 verzonden werden, waren afkomstig van bedrijven, amper 4,2 procent werd verzonden door gezinnen.
De grootste postoperator in Zweden is nog steeds Posten AB, het Zweedse nationale postbedrijf. Er werken ongeveer 33.000 mensen en de omzet bedraagt ongeveer 25 miljard SEK (2,7 miljard euro). 53 procent van die inkomsten komen uit administratieve post, meestal van overheden en bedrijven naar de burgers (rekeningen etc.), 14 procent komt uit direct mail, 28 procent uit logistieke activiteiten als pakjesdiensten en express. 5 procent van de inkomsten komt uit basisdienstverlening voor betalingsverkeer (Svensk Kassaservice), een opdracht waarvoor de Zweedse overheid Posten AB heeft aangeduid als universele dienstverlener en waarvoor het telkens vergoed wordt door de staat.
Sinds de liberalisering heeft Posten er eigenlijk nog niet veel echte concurrenten bij gekregen. De Zweedse ex-monopolist had in 2003 nog steeds een marktaandeel van 92,9 procent. De enige speler van belang is CityMail, die in 2003 216 miljoen poststukken behandelde, zijnde 6,6 procent marktaandeel, met 1.100 werknemers, en actief op ongeveer 40 procent van het Zweedse grondgebied. Het is een bedrijf dat zich vooral op de einddistributie van poststukken concentreert en daar innovatieve diensten probeert aan te bieden. Zo werkt CityMail niet alleen op snelheid en kosten van levering van de poststukken, maar ook op het tijdstip van afleveren. Als een bedrijf een brief verstuurd heeft, kan het bijvoorbeeld vragen dat het het antwoord op die brief op een bepaalde dag aankrijgt, om daarop dan de activiteiten af te stemmen. Verder is het bedrijf ook erg actief in innovatieve direct mailingdiensten. Zo is er een service die toelaat om ongeadresseerde poststukken toe te sturen naar klanten die geselecteerd zijn op specifieke kenmerken in bepaalde gebieden (bvb. alleenstaande huisvrouwen in het noorden van Stockholm).
Naast Posten AB en CityMail zijn er nog ongeveer 30 andere postoperatoren actief die alles samen ongeveer 17 miljoen poststukken bedeelden, ongeveer 0,5 procent van de markt. Heel wat kleine postbedrijfjes zijn kleine kmo's, die vaak maar met een paar personeelsleden de postbedeling in één stad, eiland of regio verzorgen, zoals Mail Company (Visby Mail) op het eilandje Visby, dat een aantal lokale bedrijven bedient. Dat geeft het effect dat die kleine postbedrijfjes ook eigen postbussen en postzegels hebben. Zweden is dan ook een paradijs voor filatelisten, en bovendien hebben postoperatoren er door de geografische omstandigheden in nieuwe diensten geïnvesteerd, zoals het verzenden van een brief via e-mail, waarna die in een centrum vlak bij bestemming afgeprint en bezorgd wordt.
De prijzen voor individuele poststukken zijn sinds de liberalisering met 30 tot 50 procent gestegen in Zweden (waarbij meteen moet gezegd worden dat de lonen met 25 procent stegen, dus de reële prijsstijgingen zijn minder erg geweest, al zijn ze wel boven inflatie), terwijl de prijzen voor bulk mail fors naar beneden gingen. In Zweden is er een grote substitutie van het klassieke postverkeer naar elektronische communicatie.
Dat de posttarieven er op korte tijd erg gestegen zijn, is meteen ook de grootste kritiek op de liberalisering in Zweden. Volgens Posten AB zijn de tarieven nu echter veel beter afgestemd op de kosten die het bedrijf maakt (met o.m. een eigen luchtvaartmaatschappij om erg ver van elkaar gelegen gebieden met elkaar te verbinden, een eigen vloot vrachtwagens,...). Vooral de tarieven voor individuele mail zijn gestegen, die voor bulkmail zijn door de liberalisering in sommige gevallen met vele tientallen procenten gedaald.
Andere kritiek is het massale verlies aan werkgelegenheid in de sector. Posten AB telde in de jaren tachtig nog 55.000 personeelsleden, nu zoals gezegd nog maar 33.000. Het grote verlies aan banen is er duidelijk niet gecompenseerd door nieuwe banen bij de nieuwe operatoren.
De universele dienstverlening is in Zweden toegewezen aan Posten AB, maar andere spelers hebben er wel toegang tot het netwerk van postbussen en gebruiken hetzelfde postcodesysteem, en ze betalen voor het gebruik van die infrastructuur een klein bedrag dat gebaseerd is op transparant gedeclareerde kosten. Dat alles is streng geregeld in de postwet, maar er zijn in het begin van de liberalisering wel zware praktische problemen geweest bij de toekenning van de postnummers en de verdeling van de brievenbuscapaciteit. De tarieven voor een standaardtarief mogen geen regionale afwijkingen vertonen.
Tot de universele diensten behoren ook de basisdiensten voor financiële transacties (Svensk Kassaservice), waarvoor Posten AB een jaarlijkse staatstoelage van 44 miljoen euro krijgt (met de zegen van de Europese Commissie, die net als bij Poste Italiane streng toeziet op de dotaties). Die dienst wordt door Posten AB als een zware last ervaren.
De universele dienst wordt er gegarandeerd door onder meer het inzetten van mobiele postkantoren, dat is een dienst waarbij op gezette tijden een postbode met zijn wagen naar een dorp of stad gaat om daar basispostdiensten aan te bieden. Er wordt veel gewerkt met centrale punten waar burgers hun post kunnen versturen en gaan ophalen (bvb. centrale postbussen in grote appartementsblokken), en er zijn in totaal ongeveer 3.000 verkooppunten van postproducten in Zweden. Echte postkantoren zijn er niet meer zo veel, de meeste verkoop gebeurt via postpunten in winkels etc. De postkantoren liggen meestal in stedelijke centra en zijn knooppunten waar de volledige dienstverlening geboden wordt. Op dit moment is er geen nood aan externe financiering van de universele diensten, maar het is duidelijk dat het voor Posten niet steeds een erg winstgevende activiteit is.
In Zweden werd een tijdlang nagedacht over een compensatiefonds om de universele diensten te financieren, maar dat is uiteindelijk nooit opgericht omdat de USO voor Posten AB niet verlieslatend is.
Posten AB heeft bij het Zweedse publiek een slecht imago, hoewel het bedrijf hoge kwaliteitscijfers haalt (meer dan 95 procent D+1). Door de eigenaardige organisatie van de universele dienstverlening (bijna geen postkantoren meer en zeer veel centrale verdeelpunten in wijken, straten etc.) klagen sommigen er over dat de postdiensten niet bereikbaar genoeg zijn. De Zweedse boerenbond bijvoorbeeld pleit voor een betere definitie van "bestelling aan huis". In sommige schaars bevolkte gebieden betekent "aan huis" bijvoorbeeld dat je je post een paar kilometer verder op een landgoed moet gaan halen. De Zweedse boeren vinden dan ook dat er een betere definitie moet komen van "aan huis", die meer garanties geeft op een goede bereikbaarheid van postdiensten (bvb. door postpunten te verplichten binnen een straal van vijfhonderd meter).

19:38 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, liberalisering |  Facebook |