08-03-07

er zijn dan toch nog tevreden klanten...

Twee op de drie kmo’s tevreden over De Post

2211depost2

 

Twee op de drie Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) zijn tevreden of heel tevreden over de dienstverlening van De Post. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van ondernemersorganisatie Unizo bij zevenhonderd Vlaamse kmo’s. Over de openingsuren van de postkantoren, de kostprijs en de stiptheid van de post, en de klantvriendelijkheid zijn er het vaakst klachten.

Uit de enquête, die werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Marketing Development, blijkt dat 60 procent van de Vlaamse kmo’s tevreden is met de diensten van De Post en 5 procent zelfs heel tevreden. Elf procent zegt echter ontevreden te zijn.

Een van de topklachten is de hoge kostprijs voor het verzenden van brieven. Een kwart vindt dat de kostprijs voor het verzenden van standaardbrieven kan verbeteren. Ook de openingsuren (27 pct) en de bereikbaarheid (22 pct) van de postkantoren kunnen beter, aldus de kmo’s. Voorts vindt zowat een kwart dat zijn post niet snel genoeg (23 pct), of niet stipt genoeg (24 pct) geleverd wordt en 19 pct klaagt over de klantvriendelijkheid van de postdiensten.

De meerderheid (60 pct) van de kmo’s gebruikt altijd de priorvoorwaarden bij verzendingen. Vanaf mei 2007 kunnen brieven enkel nog aan deze voorwaarden verzonden worden, wat ,,voor de 40 pct ondernemers die soms of altijd gebruik maken van niet-prior-verzendingen een prijsverhoging betekent'', aldus Unizo.

De ondernemersorganisatie vreest nog een mogelijke tariefverhoging bij de liberalisering van de postdiensten in Europa, die gepland is op 1 januari 2009. Want hoewel ruim de helft van de kmo’s aan die liberalisering positieve gevolgen ziet, waarschuwt Unizo dat de liberalisering van de post in Zweden ,,resulteerde in een prijsdaling van 50 pct voor de grootgebruikers, maar een prijsstijging van 90 pct voor de kleinere gebruikers''.

Unizo benadrukt erover te zullen waken dat de kleinere bedrijven niet de dupe worden van de aangekondigde liberalisering.

De meeste kmo’s blijken volgens Unizo geen grote gebruikers van de postdiensten. Toch vindt 52 pct post ,,in beperkte mate onmisbaar'' en 33 pct ,,in grote mate''. Voor 15 pct is post niet langer noodzakelijk.

15:17 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: postman, postbode, facteur, unizo, pol, post |  Facebook |

07-03-07

en wie loopt er met de winst weg...

De Post. Een “puik resultaat” voor aandeelhouders, niet voor de gebruikers
large_149612De Post maakte vorig jaar meer winst dan voorzien. 40 miljoen euro nettowinst om exact te zijn. Dat kondigde topman Johnny Thijs aan. De aandeelhouders kunnen tevreden zijn. De gebruikers daarentegen moeten het doen met minder postkantoren en duurdere postzegels. Dit noemen ze: “voorbereiden op een liberalisering”.

Topman Johnny Thijs is bijzonder tevreden over de resultaten van De Post. Hij kondigde aan dat de nettowinst meer dan 40 miljoen euro zal bedragen. De private aandeelhouders van de Deense Post zullen enkele miljoenen kunnen incasseren. De omzet in 2006 steeg met 6%, de operationele winst met 10%.

De “goede” resultaten voor de aandeelhouders komen er volgens Thijs door een reeks hervormingen: de Georoute, de sluiting van kantoren, het afvloeien van personeel,... In 2005 was De Post het bedrijf waar het meeste personeel verdween: 2.255 jobs gingen verloren. In 2006 verdwenen nogmaals 1.134 jobs. Hierdoor zal het aantal interimuren wellicht nog toenemen. In 2005 werden 1,01 miljoen uren arbeid verricht door uitzendkrachten bij De Post...

Nadat werd aangekondigd dat de non-prior zegel verdwijnt ten voordele van de (duurdere) priorzegel, volgde de aankondiging dat 270 kleinere postkantoren moeten verdwijnen. Al die maatregelen moeten de winst van De Post verder opdrijven. 40 miljoen euro zal niet genoeg zijn voor de private aandeelhouders, die ruiken meer winst. En wie moet daar voor opdraaien? Juist, de gebruikers en het personeel.

Met minder personeel meer omzet halen en de gebruikers meer laten betalen voor minder dienstverlening. Dat is het recept van de liberalisering van De Post. En dat noemt Johnny Thijs een "puik resultaat".

 

16:54 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: pol, podt, postman, postbode, facteur |  Facebook |

toch eens iets positiefs...

Ruim 95 procent aangetekende post komt aan binnen één werkdag

 
11

Meer dan 95 procent van de binnenlandse aangetekende verzendingen worden binnen één werkdag besteld. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (sp.a). Aangetekende verzendingen worden in een apart circuit vervoerd als priorstukken. Met een speciale code kan de verzender het poststuk via de website van De Post volgen van afgifte tot bestelling.

Stempel
Tuybens gaf de cijfers op (schriftelijke) vraag van kamerlid Guido De Padt (Open Vld). Die stelde dat sommige mensen zich eraan ergeren dat bepaalde aangetekende brieven geen poststempel meer hebben. De bestemmeling van brieven die zijn verzonden onder UV (Uitgestelde Vergoeding), kan immers niet meer onmiddellijk achterhalen wanneer de brief werd verzonden of wanneer hij aankwam. Sommige bestuursdocumenten kregen als datum de vermelding postdatum mee.

Rechtszekerheid
Volgens De Padt kan dat de rechtszekerheid in het gedrang brengen. Sommige beslissingen kunnen immers het voorwerp uitmaken van een beroepsprocedure binnen een bepaalde termijn.

Tuybens antwoordde dat De Post heeft beslist vanaf februari 2006 geen afstempeling meer te doen van brieven onder UV omdat dit de efficiëntie kon verhogen. Onder dat stelsel werden in 2006 3,1 miljoen aangetekende stukken verstuurd.

14:19 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

06-03-07

Begrijpe wie kan...

De directie van De Post wil de tijdelijke contracten van 18 maanden niet verlengen. Nochtans werft De Post wel aan… Begrijpe wie kan.

 

De Post werft postbodes aan en ontslaat tegelijk anderen die de stiel geleerd hadden. (Foto Solidair, Salim Hellalet)

De directie van De Post maakt bekend dat ze de tijdelijke contracten (meestal van 18 maanden) niet meer wil verlengen. De officiële uitleg: dit is een gevolg van de invoering van Georoute, waardoor het werk efficiënter en met minder personeel gebeurt.

Door die maatregel verdwijnen er heel wat jobs bij De Post. Alleen al in de streek van Aalst gaat het om een twintigtal. Over heel België moet het een veelvoud daarvan zijn, zij het gespreid over meerdere maanden, naargelang de contracten ten einde lopen…

Terwijl ze ons dit alles willen laten geloven, krijgen we in de feiten een heel ander plaatje te zien.

Terwijl een twintigtal mensen in de regio Aalst hun job verliezen door het niet verlengen van hun tijdelijke contract, werft De Post al nieuwe contractuelen aan, opnieuw met een tijdelijk contract. De vacatures staan ook op de website van de VDAB en van De Post.

De mensen die momenteel aan de slag zijn kennen intussen hun job, hun rondes, kun klanten… Ze hebben zich gedurende maanden ingezet in de hoop aan de slag te kunnen blijven. Het is natuurlijk waar, ze wisten dat ze een contract van 18 maanden tekenden, maar bij het sollicitatiegesprek hebben ze hen wel verteld dat ze mits een goede beoordeling een verlenging konden krijgen, mogelijk op termijn zelfs een vast contract. En wie zou er, eerlijk gezegd, bij De Post komen werken als hij op voorhand zeker wist dat het maar voor 18 maand is?

Wij ervaren dit als misbruik van vertrouwen. Je mag niet vergeten dat de meeste van deze mensen als vervanger werken en geen vaste ronde hebben. Doorgaans beginnen ze rond 5 uur te werken en zijn ze tot 14 uur of later bezig. Ze krijgen maar 7u36 uitbetaald, terwijl ze al snel meer dan 9 uur per dag aan het werk zijn. Allemaal voor een loon van ongeveer 1.500 euro bruto in de betere maanden.

Niemand van ons begrijpt wat het nut of voordeel is van deze politiek. Elke keer opnieuw nieuwe mensen opleiden is een dure onderneming en is zeker geen goede zaak voor de efficiëntie.

Volgens verschillende bronnen bij de vakbonden krijgt De Post subsidies voor aanwervingen. In hoeverre kunnen we dan praten over een eerlijk beleid? Het is toch de belastingbetaler die het geld moet ophoesten om deze subsidies te betalen.

Onze grote vraag is dus: waarom worden mensen die hun job door en door kennen op straat gezet terwijl men er andere in dienst neemt, altijd opnieuw voor een periode van 18 maanden en altijd opnieuw met de nodige kosten voor opleiding en subsidies ten laste van de belastingbetaler?

De contractuelen van De Post

Contractuelen: personen tewerkgesteld bij een openbaar bedrijf met een contract van bediende of arbeider, die dus vallen onder het arbeidsrecht van de privé. Contractuelen hebben niet dezelfde werkzekerheid als vastbenoemden. Zij hebben een contract van bepaalde duur of van onbepaalde duur. .

 

Bron: www.solidair.com

21:32 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

als dit de toekomst is...

Wat moeten we nog geloven...

 

Als je volgend fragment uit een vrije tribune, in de Standaart, leest van de hand van Dirk Sterckx: " Nederland gooide zijn postmarkt open en maakte van zijn post één van de meest efficiënte bedrijven in Europa, beursgenoteerd, winstgevend en overal op zoek naar nieuwe klanten..."

 

klik " HIER " voor het volledig artikel

 

en je leest dan volgend artikel:


10TNT wil snijden in de arbeidsvoorwaarden van zijn postbodes. In vergelijking met even zware banen elders zijn de postbestellers ‘rond de 25 procent’ te duur.
TNT-group managing director mail Harry Koorstra zegt dat in FEM Business.

Het is voor het eerst dat het postbedrijf de beloning van de postbodes tegen het licht houdt, op basis van een vergelijking met even zware functies in andere bedrijfstakken. Het bedrijf wil de komende maanden over deze en andere bezuinigingsmaatregelen met de bonden gaan overleggen.

Als het aan de partijen op de postmarkt ligt, komt de postbode straks nog maar drie à vier keer per week langs de deur, voorziet Koorstra. De zakelijke opdrachtgevers van TNT , die goed zijn voor 92 procent van de postmarkt, hebben geen behoefte aan meer bezorgdagen. “De overheid zal moeten zeggen hoe het moet.”  De keuzes die worden gemaakt, hebben volgens Koorstra ook gevolgen voor de prijs van de postzegel.

De tijd dat de postbode aan zijn werk een volledige baan had, is volgens Koorstra binnenkort ook voorbij. De besteller zal in toenemende mate een parttimer zijn die het bezorgen van brieven als bijbaantje heeft. Alle maatregelen moeten de komende jaren 300 miljoen euro aan besparingen opleveren.

 

is dit dan een modelvoorbeeld?

15:59 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: tnt, dirk sterckx, pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

05-03-07

repost...

repost... omdat ik het belangrijk vind...

 

sos_150x142

sospost.eu

blijf van mijn postbode af!

klik op de zegel voor verdere info aangaande deze Europese petitie...

17:58 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

04-03-07

Niet iedereen stapt even ver...

onderstaande reactie op het postje: "roep je facteur maar binnen" wil ik met jullie delen... er zit veel waarheid in...

Niet iedereen stapt even ver.

Dat mensen niet gelukkig zijn met de sluiting van zo veel postkantoren is normaal, maar het is niet meer te vermijden. De vrije markt speelt vanaf nu onheroepelijk mee,en bovendien: in landen waar de Post geprivatiseerd is zijn de mensen erg content.

Het protest tegen de recente sluitingen verschillen wel sterk van wijk tot wijk, het valt op dat het hier gaat over het sluiten van postkantoren in drie sociaal zwakkere wijken. En dat is net wat men in Brussel vergeten is.
Er is een overeenkomst dat iedereen recht heeft een postkantoor op minstens 1,5 kilometer afstand. Voor veel mensen is dat geen probleem maar bij ouderen telt die afstand wel. Een ander probleem zijn de wegen: niet iedereen heeft een Mercedes en woont in een rustig landelijk gebied. Een drukke steenweg is voor wie slecht te been is een onoverkomelijke hindernis.
Het zou dus beter zijn om bij die afstand van 1,5 kilometer het aantal hindernissen voor de gebruikers bij te tellen. De overheid moet er voor zorgen dat leeftijd, gezondheid, sociale positie van de inwoners meetellen. Bovendien moeten ook drukke wegen en andere hindernissen doorwegen bij het bepalen van die afstand.

Guido Van Peeterssen
de.zondag@telenet.be    
http://www.gentbrugge.blogspot.com/

18:17 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |