04-03-07

De kat van Tuybens...

DE KAT VAN TUYBENS.                           Staf   Henderickx.

de kat van Tuybens 3

 

Woensdag 28 februari verzamelden actiecomités tegen de sluiting van postkantoren uit Genk, Kortrijk, Lommel, Zwevegem en Zelzate aan het kabinet van staatssecretaris voor overheidsdiensten, Bruno Tuybens. De staatssecretaris zelf kwam niet opdagen en stuurde zijn kat, juriste Nathalie Dumont. Zij verdedigde de sluiting van kleinere postkantoren: “Het open houden kost jaarlijks 50 miljoen euro voor twee uren openingstijd. De mix van postkantoren en postpunten biedt de consument langere openingstijden, zelfs op zaterdag, en behoudt toch 80% van de dienstverlening.” De vertegenwoordigers van de comités boden de medewerkster van Tuybens zwaar weerwerk.

 

Georges De Clerck, ex-hoofddelegee ACOD in het sorteercentrum Kortrijk X, bracht 4545 handtekeningen mee tegen de sluiting. Deze werden verzameld door het actiecomité “’t Postje blijft” aan het postkantoortje in de Stasegemstraat in Kortrijk. Dagelijks komen daar gemiddeld 150 klanten, waarvan 99% de petitie tekende. Achteraan schreven vele van hen pakkende getuigenissen. Georges De Clerck argumenteerde: “De heer Van Wolputte, Public Affairs van de Post, verklaarde dat de Post in de eerste helft van 2006 83 miljoen winst heeft gemaakt. Voor de eerste maal zouden de aandeelhouders een dividend uitbetaald krijgen. Waarom niet 50 miljoen daarvan gebruiken om de postkantoren open te houden? Waarom volgt een SPa staatssecretaris de kapitalistische logica: ‘de lusten voor de privé, de lasten voor de gemeenschap’?”

 

De actiecomités Boxbergerheide en Kolderbos uit Genk waren met een ganse bus actievoerders naar Brussel gereisd. In de voormiddag wilden zij een kopij van hun petities overhandigen aan Europees commissaris McCreevy. Ook hij stuurde niet alleen zijn kat, maar stuurde zelfs de politie af op de actievoerders. Na veel gepalaver nam een medewerker de petities toch in ontvangst. Nadien trokken zij naar de Post, waar de heer Van Wolputte argumenteerde: “Als de overheid ons 50 miljoen per jaar betaalt om de kleinere postkantoren open te houden, dan blijven ze open.” En wie is die ‘overheid’?

Yves Grauwels, gemeenteraadslid van de SPa in Genk, riep de SPa op om toch eindelijk de sociale kaart in Europa te trekken: “1170 inwoners van de wijk Boxberg zijn ouder dan 70 jaar. Vele van hen hebben geen wagen. Te voet is te ver en de bus doet er één uur over naar het centrum.”

Staf Henderickx, gemeenteraadslid van Aktief in Lommel, stelde zich veel vragen over de postpunten: “Hoe zit het met de privacy van de klanten? Welke opleiding heeft het personeel gekregen? Welke veiligheid kan een postpunt bieden? Er werden al overvallen gepleegd voor kleinere geldsommen.” Hij wist ook te melden dat op zijn initiatief  de avond voordien de ganse gemeenteraad van Lommel een brief aan de heer Thijs van de Post had ondertekend tegen de sluiting van de postkantoortjes van Lutlommel en Barrier.

Namens het comité Zelzate West legde Frans van Acoleye, gemeenteraadslid van de PvdA, uit welke de gevolgen zouden zijn van de sluiting van dit postkantoor: “Zelzate is verdeeld door het zeekanaal. Twee vijfde van de bevolking woont aan de westkant van de brug, die vaak zes uur per dag gesloten is. Dan moeten de mensen negen kilometer omrijden. In Zelzate zijn de middenstanders daarenboven niet bereid een postpunt te openen omwille van veiligheidsredenen.”

Huisarts van Geneeskunde voor het Volk in Genk, Milly Thoolen, wist namens het actiecomité van Kolderbos te melden dat dank zij de acties in Genk de Post besloten had de sluiting van de postkantoren uit te stellen tot september. Wat bewijst dat het verzet tegen de sluiting van postkantoren aan kracht en invloed wint. Samen overhandigden de zes actiecomités 10.000 handtekeningen aan de kat van Tuybens.

foto: peter vanhoffelt

12:05 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

03-03-07

en dit... mag ook...

postmensen bedankt

gezegd worden...

 

oja, vergeet de petitie niet van onderstaand postje, iedere steun is welkom...

11:18 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, mailman, mail, petitie, sospost |  Facebook |

02-03-07

sospost...

sos_150x142

sospost.eu

blijf van mijn postbode af!

 

klik op de zegel voor verdere info aangaande deze Europese petitie...

17:58 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: facteur, pol, post, postman, postbode |  Facebook |

01-03-07

En waar was Tuybens...

Staatssecretaris Tuybens was niet op post

protest

Woensdag 28 februari. Vanuit zes verschillende postkantoren in Genk, Lommel, Kortrijk, Zelzate, Zwevegem, bedreigd met sluiting, kwamen vertegenwoordigers te Brussel bijéén op het kabinet van staatssecretaris voor overheidsbedrijven, Bruno Tuybens. De staatssecretaris zelf kwam niet opdagen op de afspraak, die nochtans vorige week was gemaakt. Hij liet zich vertegenwoordigen door juriste Nathalie Dumont, adviseur op zijn kabinet.

 

Namens het Comité Boxbergheide (Genk) legde Yves Grouwels uit dat Genk een samenvoeging is van wijken. De inwoners kunnen niet te voet naar het postkantoor maar doen er vanuit Boxberg bijvoorbeeld twee uren over met de bus. Met de auto is er weinig parkeerplaats en velen hebben trouwens geen auto.

1.170 mensen zijn er ouder dan 70 jaar. Ook zij hebben recht op de totale dienstverlening van de Post. Voor geldzaken zijn ze op de Post aangewezen. Sinds de Post geen pensioenen meer aan huis betaalt, namen ze een postrekening. De Post is de enige openbare dienst waar financieel zwakkere burgers nog bediend worden. Daarom moet een volwaardig postkantoor met alle dienstverlening open blijven in Kolderbos.

Nathalie Dumont. Het netwerk van de postkantoren openhouden, kost handen vol geld. Het is meer dan 30 miljoen euro, dat is een onderschatting. De consument wil meer dan 2 uur openingstijd per dag. De SP.a wil met het beheerscontract een ideale mix maken van volwaardige postkantoren met postpunten, die lange openingstijden hebben en 80% van de diensten kunnen aanbieden. Die zijn ook op zaterdag open.

Wij hebben alle begrip voor het idee dat de financiële dienstverlening nu in de problemen komt. Daarom onze tegemoetkoming: in een postpunt kan een betaling gebeuren tot 300 euro. Pensioenen uitbetalen in een buurtwinkel kan jammer genoeg niet. Geld afhalen is geen optie.

Milly Thoolen van Comité Kolderbos Genk. bejaarden moeten 5 km ver, 2 uur met de bus, er is geen parking…

Namens Comité Postkantoor Lommel vertelt huisarts Staf Henderickx: Ook bij ons is er geen parking bij het postkantoor. De voltallige gemeenteraad heeft een brief gestuurd aan aan dhr Tuybens en dhr Thijs. De mensen moeten zich nu verplaatsen naar andere gemeenten waar wel een parking is. Ze stellen zich ook vele vragen: welke privacy zullen we genieten in een "postpunt" ? In hoever zijn de houders van een postpunt opgeleid? Er worden overvallen gepleegd voor kleinere geldsommen.Welke veiligheid kan een postpunt bieden?

Nathalie Dumont. Houders van een postpunt krijgen "een aantal" dagen opleiding. De kwaliteit wordt beoordeeld door "mystery shopping" (anonieme controleurs). We zijn ons er van bewust dat de post een openbare dienst is en dat de sociale rol belangrijk is.

Namens Actiecomité "'t Postje blijft" van Kortrijk overhandigde Georges Declerck 4.545 handtekeningen voor het behoud van het postkantoor in de Stasegemstraat. 99% van de aangesproken mensen ondertekenden. Hij stelde een raadpleging van de bevolking voor. Het is een volksrijke buurt. Op 3 dagen tekenden 450 mensende petitie aan het postkantoor. Dhr Van Wolputte (De Post - Public Affairs) verklaarde dat de post in de eerste helft van 2006 83 miljoen euro winst maakte. Aandeelhouders zullen voor het eerst een divident krijgen. Wijkpostkantoren openhouden, zorgt voor 50 miljoen euro verlies. Als de regering deze 50 miljoen euro bijpast, moeten de postkantoren niet sluiten. De acties in Kortrijk zullen doorgaan. Georges Declerck betreurde dat dhr. Tuybens niet wou aanwezig zijn op deze bijeenkomst.

Namens Comité Kolderbos (Genk) meldde Milly Thoolen dat er in Kolderbos geen enkele bank meer is, ze "vinden het de moeite niet voor sociale gevallen". Door de acties is de sluiting van het postkantoor uitgesteld tot september-oktober.

Nathalie Dumont. Dit kabinet is zich zeer bewust van de moeilijkheden in de samenleving. Niemand wil dat zijn postkantoor gesloten wordt, ook wij niet. Maar we moeten de post leefbaar houden in een concurrentiële omgeving. De Europese Commissie eist de sluiting. Vooral de zweden dringen er op aan…

Vraag uit de zaal: En dat met een socialistisch bestuur in Zweden ? Dat is helemaal de kapitalistische logika.

Namens het Comité Zelzate-West citeert Frans Van Acoleyen het beheerscontract: er moet binnen de 10 km altijd een volwaardig postkantoor zijn. Zelzate is in twee verdeeld door het kanaal. Twee vijfden van de bevolking woont aan de westkant en de brug is soms 6u per dag gesloten, dan is de echte afstand niet 3 km maar 9,4 km. Het is de meest achtergestelde wijk. Het postkantoor is druk, er zijn altijd rijen wachtenden. Middenstanders zijn niet bereid een postpunt te openen: het is niet veilig. We hebben bloemen overhandigd aan de houdster van het postkantoor, waar de mensen zeer tevreden zijn over haar dienstverlening, en die bloemen heeft ze op een veilige manier moeten ontvangen. Wat zou het zijn in een postpunt ? De hele gemeenteraad en de burgemeester willen daarom niet gaan zoeken naar een postpunthouder. En: ook Eddy Wally heeft de petitie getekend…

Namens het Comité Behoud Post Moen (Zwevegem) werd de petitie met handtekeningen overhandigd, en ook een foto van de wegwijzers naar Moen. De afstand naar het volgende postkantoor (Zwevegem) bedraagt 7 km, en voor wie aan de buitenkant van Moen woont tot 10 km.

Nathalie Dumont. Ik wil u geen valse hoop geven. Ik zal vragen om het nog eens op de agenda te zetten en een oplossing te vinden voor de financiële diensten.

Comité Zelzate-West. Dat je ons postkantoor sluit om het geld, dat kan je op TV verklaren, maar kom dat maar eens uitleggen aan de mensen bij ons. Onze wijk wordt daarmee "opgegeven", het wordt een "Far West". Dat zal niemand begrijpen.

Comité Kolderbos (Genk). Europa, dat zijn wij toch ? En wij zijn tegen sluiting van postkantoren. Zo moet je het stellen.

Nathalie Dumont. Het is een probleem van rentabiliteit om het bedrijf met 38.000 mensen leefbaar te houden.

Comité Kortrijk: De winst van de Post moet naar de Post terugkeren, en niet naar de aandeelhouders gaan. Dan moet er geen enkel kantoor sluiten.

Comité Boxbergheide: Dhr Tuybens trekt toch "de sociale kaart" in het Europees Parlement ?

Nathalie Dumont. Voor deze materie is collega Verwilghen bevoegd. Hij zal daarvoor tussenkomen.

Reactie in de zaal: Als het van de liberaal Verwilghen moet afhangen…

 

bron: www.solidair.org

15:58 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, postkantoor |  Facebook |

delegatie voor behoud kantoor...

Genkse delegatie strijdt in Brussel voor postkantoren

postbus dEen veertigkoppige delegatie uit Boxberg en Kolderbos heeft gisteren in Brussel gepleit voor het voortbestaan van de twee postkantoren in die twee Genkse wijken.

Volgens de herstructureringsplannen van De Post moeten die Genkse postkantoren binnenkort de deuren sluiten. Het kantoor in Boxberg zou op 18maart definitief dichtgaan, dat van Kolderbos mag wat langer open blijven omdat er nog geen postpunt is gevonden.

In het Europees Parlement legden de actievoerders, die een petitie met ruim 3.500 handtekeningen bij hadden, hun grieven voor aan Europees Commissaris Mac Greevy. Bij De Post werden ze ontvangen door Walter Van Wolputte van de afdeling Public Affairs. Tot slot trok de delegatie naar het kabinet van staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (SP.A). Volgens René Molemans, de woordvoerder van de Genkse actievoerders, gaven ook misnoegde inwoners van Lommel, Zelzate en Kortrijk present bij Tuybens. Molemans houdt een goed gevoel over aan de uitstap naar de hoofdstad. ,,Ons bezoek heeft niet geleid tot concrete afspraken. Maar we zijn wel goed ontvangen en ik heb het gevoel dat ons ongenoegen wel leeft bij De Post. Onze vraag blijft dezelfde. Sluit het kantoor van Boxberg niet. Als dat wel het geval is, blijven 10.000 inwoners van Genk in de kou staan.''

09:21 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, postkantoor, postkantoren |  Facebook |

28-02-07

naar de post... met de bus...

Met de bus naar het postkantoor

060918_depost

De inwoners van Linden zijn ontgoocheld over het verdwijnen van het postkantoor in het vroegere gemeentehuis. Oudere en minder mobiele mensen zijn op sukkel. Een stukje charme en een beetje sociaal contact gingen verloren. Betty Depret (VLD): ,,Het kantoor was zeer geliefd en een babbeltje voor wat sociaal contact is verdwenen. In het dorp speelde het postkantoor een belangrijke rol. Naast de bank, slager en schoenmaker waren ook de schoolingang en de post een pleisterplaats voor een babbeltje. Een aangetekend schrijven afleveren in een postpunt tussen de boontjes, erwtjes, vlees en aardappelen en een ijsje zie ik niet goed zitten.'' Meer en meer mensen hebben problemen bij het opdoeken van het postkantoor. Wie nu naar een echte post moet kan uitsluitend naar het postkantoor aan de Binkomstraat in Lubbeek. Daarvoor moet men wel eerst de bus op naar Leuven en van Leuven naar Lubbeek-Centrum. Men is al snel een drietal uur onderweg.

16:04 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, postkantoor |  Facebook |

werkzekerheid belangrijk...

,,Werkzekerheid het belangrijkste''

koen

Koenraad Vanhoutte (49) werkt al 17jaar bij De Post in Oostende, eerst als chauffeur, de laatste jaren als sorteerder. Hij weet nog niet waar hij straks aan de slag gaat en wat hij gaat doen.

,,Een job als postbode zie ik op mijn leeftijd niet zitten. Ik heb mij ingeschreven voor drie anderen diensten in Oostende. Afwachten wat het wordt. Als ik niet kan ingeschakeld worden in één van deze diensten, zal ik moeten gaan werken in het Gentse. Als Oostendenaar is dat natuurlijk niet leuk. Vandaag kom ik met de fiets naar het werk, straks moet ik misschien 45 minuten op de trein zitten en nog eens 15 min. met bus naar Wondelgem en dan nog eens terug.''

,,Ik lig er niet echt wakker van, maar je bent er toch mee bezig. Het belangrijkste is dat we werkzekerheid hebben.''

14:48 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, mail, mailman, oostende x |  Facebook |