22-11-06

antwoord van Johnny Thijs

Thijs: "Toekomst De Post hangt af van regering"

Johnny Thijs.
Hoe De Post er na de volledige liberalisering van de sector zal uitzien, ligt vooral in handen van de politiek en het wettelijk kader dat zal worden gecreëerd. Dat heeft gedelegeerd-bestuurder van De Post Johnny Thijs woensdag in de kamercommissie Infrastructuur gezegd.

Volledige liberalisering?
De kamercommissie organiseerde woensdag een hoorzitting over de derde Europese ontwerprichtlijn over de postsector, die pleit voor een volledige liberalisering van de markt vanaf 2009. Of die er ook komt, is nog niet zeker. Zowel de Europese Raad als het Europees parlement moeten er zich nog over uitspreken. Er bestaat vooral nog discussie over de vrijmaking van de gewone briefwisseling. Mogelijk kanten België en nog een aantal andere landen zich tegen de volledige liberalisering.

In de commissie kwam onder meer Johnny Thijs zijn visie geven op de toekomst voor de sector en De Post zelf. Volgens het hoofd van De Post zullen er vanaf de openstelling van de sector concurrenten actief zijn op de markt. Maar die zullen zich enkel focussen op de grote klanten, zowat 2.500 bedrijven die nu goed zijn voor 55 procent van het cliënteel van De Post. In de particuliere briefwisseling en zelfs de post van KMO's zijn ze niet geïnteresseerd, meent Thijs.

Goedkoper voor bedrijven, duurder voor anderen
Thijs denkt dan ook dat dit alles de prijs wel zal doen dalen voor de grote bedrijven, maar dat de liberalisering voor alle andere klanten een verhoging van de prijzen zal inhouden. De gedelegeerd-bestuurder verwees daarbij steevast naar Zweden, waar de liberalisering al een feit is. Daar betalen de grote klanten een derde minder, maar steeg de prijs voor de particuliere briefwisseling met maar liefst 90 procent. Om te vermijden dat dit scenario zich ook hier voordoet, verwijst Thijs naar de politieke verantwoordelijken.

"Ik ga alles doen om ervoor te zorgen dat De Post in deze context overleeft, maar dat zal van het wettelijk kader afhangen dat het parlement gaat invullen", klonk het. Wat het personeel betreft, liet Thijs weten dat het aantal statutairen geleidelijk zal verminderen tot 55 procent tegen 2014. Het statuut blijft volgens de gedelegeerd bestuurder een probleem voor De Post wegens weinig flexibel.

Thijs wees er tot slot nog op dat de postbodes met de komst van de nieuwe sorteercentra geen sorteerwerk - nu nog 2 uur per dag - meer zullen moeten uitvoeren. Dat houdt in dat ze voortaan 7 in plaats van 5 uur per dag op de baan zullen zijn. "Dat is makkelijker gezegd dan gedaan", besloot Thijs, eraan toevoegend dat de helft van het personeel 45 jaar en ouder is.
Eric Van Heesvelde, voorzitter van de raad van het BIPT (regulator van de postsector), schetste eenzelfde beeld van de sector in de toekomst. Ook hij stelde dat de kans bestaat dat de liberalisering de prijzen voor de particulieren en KMO's de hoogte zal injagen. Net zoals Johnny Thijs wees hij op de verantwoordelijkheid van de politiek om ervoor te zorgen dat de universele dienstverlening wordt verzekerd.

16:52 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: facteur, pol, post, postman, postbode |  Facebook |

 hervorming kantorennet...

De Post hervormt verder haar kantorennetwerk.
Het aantal Postpunten evolueert naar meer dan 330 in 2007, terwijl 277 kleine postagentschappen gesloten worden. Het totale aantal openingsuren stijgt met 20 %.

De Post zal de hervorming van haar kantorennetwerk krachtig doorzetten in 2007, steunend op de grote complementariteit tussen Postpunten en Postkantoren.
Zo zal het aantal Postpunten,- waar basisproducten en diensten van De Post worden aangeboden in buurtwinkels en grootwarenhuizen-, opgevoerd worden tot meer dan 330 eind 2007.
Sluiting kantoren
Feb. - Maart 2007
HTML-formaat HTML-formaat
PDF-formaat PDF-formaat
Excel-formaat Excel-formaat

Postpunten
PDF-formaat PDF-formaat
Excel-formaat Excel-formaat

In 2007 zullen 277 kleine postagentschappen gesloten worden. 160 in februari en maart, de overige in het najaar van 2007.
Het totaal aantal postservicepunten zal eind 2007 1300 bedragen, volledig in overeenstemming met het Beheerscontract tussen De Post en de Staat. Bovendien zal het totale aantal openingsuren dan vermeerderen met 20 %. De sluiting van de postkantoren heeft immers betrekking op kleinere postagentschappen, met beperkte openingsuren, terwijl de Postpunten meestal ruimere openingsuren aanbieden, met inbegrip van zaterdag.
Net zoals voor de andere hervormingsprojecten van De Post, zal deze verandering op sociaal verantwoorde wijze doorgevoerd worden, zonder naakte ontslagen. Zo worden oplossingen gevonden binnen de Post-organisatie voor de zowat 200 betrokken personeelsleden.


De modernisering van het retail-netwerk van De Post is gestart in 2005, toen een test met de nieuwe Postpunten werd gelanceerd. Met de hervorming van haar netwerk wil De Post cruciale doelstellingen bereiken:

 • ervoor zorgen dat de meest gebruikte diensten van De Post vlot bereikbaar blijven. Het gaat o.m. over de verkoop van postzegels, de afgifte en ontvangst van aangetekende zendingen, het versturen en afhalen van pakjes, de overschrijving van kleinere bedragen (met gestructureerde mededeling),…
  De bereikbaarheid wordt ook verhoogd door nieuwe vormen van verkoop van Post-producten. Zo werd in mei 2005 de “eShop” van De Post gelanceerd, met meer dan 1 miljoen bezoekers sinds zijn lancering en met een gemiddelde omzet van 140 € per transactie. Opmerkelijk is ook dat postzegels intussen beschikbaar zijn in meer dan 4000 verkooppunten, zoals benzinestations, grootwarenhuizen, krantenwinkels…In 2004 waren dat er slechts 400.

 • het netwerk klantvriendelijker maken. In dit kader werden in juni van dit jaar de openingsuren van de postkantoren aangepast aan de noden van de klanten, met openingen ’s avonds en op zaterdagvoormiddag.
  Ook wordt werk gemaakt van de betere vorming van de medewerkers in de postkantoren. Er worden zowat 17.000 vormingsdagen voorzien in 2007 om elke medewerker beter vertrouwd te maken met de producten en diensten van De Post. Voor de meer gespecialiseerde diensten, zoals de bank -en verzekeringsproducten, kunnen klanten beroep doen op specialisten in 166 hoofdpostkantoren.

 • de vermindering van de wachtrijen in de kantoren. Doel is dat 80% van de klanten vanaf 2009 binnen minder dan 5 minuten zullen bediend worden in een postkantoor.
  De ganse hervorming van het netwerk moet er ook en vooral voor zorgen dat het netwerk in de toekomst economisch en financieel leefbaar blijft. Het netwerk leed in 2005 nog een globaal verlies van meerdere tientallen Miljoenen €. Het moet vanaf 2009 in financieel evenwicht zijn, ook al om de toekomst van andere activiteiten van De Post niet in het gedrang te brengen.


Sinds 2005 werden belangrijke stappen gezet in de modernisering van het netwerk:

 • In 2005 werden de eerste Postpunten getest. De eerste resultaten bij de klanten waren positief.

 • In de eerste helft van 2006 werden 46 kleinere postkantoren gesloten. In juni werd besloten om de sluiting van bijkomende kantoren, gepland voor de tweede helft van 2006, uit te stellen naar 2007, om de klanten volledig vertrouwd te maken met de nieuwe Postpunten en met de vernieuwde organisatiestructuur.

 • In juni 2006 werden alle postkantoren gegroepeerd in 166 “Sterren”. In dit kader werden de openingsuren gevoelig verbeterd. Zo zijn sinds juni 2006, zowat 800 postkantoren minstens eens per week geopend tot 19 uur ‘avonds, en zowat 630 kantoren geopend op zaterdagvoormiddag. Voordien was dat slechts voor resp 50 en 400 het geval.

 • de oprichting van Postpunten gaat verder: van 46 Postpunten in juni 2006, wordt het aantal opgevoerd tot 75 vandaag, en een honderdtal zal geopend zijn eind 2006. Voor meerdere tientallen lokale markten is reeds een externe partner gekozen, zodat het ritme van openingen na 1/1/2007 onverminderd zal doorgaan.

Helemaal in lijn met het Strategisch Plan (2005-2009) van De Post en met het Beheerscontract, zullen in 2007 verdere stappen gezet worden.

 • Eind 2007 zullen meer dan 330 Postpunten in het netwerk opgenomen zijn.
  Een recent tevredenheidsonderzoek, dat uitgevoerd werd in oktober 2006, wijst uit dat de klanten bijzonder tevreden blijven over de Postpunten. 70% van de omwonenden kennen hun Postpunt, en 30% gebruikt het reeds regelmatig. 70% beseffen dat het Postpunt en het postkantoor complementair zijn . Duidelijk blijkt ook dat het Postpunt  sterk bijdraagt tot het goede imago van De Post.

 • In de loop van 2007 zullen 277 kleinere postkantoren gesloten worden. 160 van hen worden gesloten in februari en maart. Het betreft agentschappen met beperkte activiteiten, in een omgeving waar eerder een Postpunt geopend is of zal geopend zijn. Aldus zal de continuïteit van de basisdienstverlening aan de klanten steeds verzekerd zijn.

Op te merken valt dat het Beheerscontract voorziet dat in elke gemeente minstens één postkantoor (of posthalte) moet voorhanden zijn. In meer dan 300 van de 589 gemeenten in België is slechts één postkantoor gevestigd, waardoor zij niet getroffen zullen worden door het sluitingsprogramma.

Johnny Thijs, CEO van De Post, : “We hebben de voorbije jaren hard gewerkt aan verandering en verbetering bij De Post. Dat is vooral voelbaar in de tijdige bestelling van brieven en pakjes, en in een herwonnen financieel evenwicht. We moeten nu ook voluit werk maken van de modernisering van ons verkoopsnetwerk. Twee doelen staan ook hier voorop: klantvriendelijkheid en economische leefbaarheid van het netwerk. Tegen 2009 moet dit project rond zijn”.

13:36 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

277 kantoren sluiten...

De Post sluit 277 postkantoren in 2007

De Post gaat in 2007, in het kader van de beheersovereenkomst met de Belgische overheid, 277 postkantoren sluiten. Dat zeggen de vakbonden na afloop van een vergadering met topman Johnny Thijs. Bij een eerste golf in februari wordt een 120-tal kantoren gesloten.

De Post geeft later vandaag een persconferentie met meer uitleg over het sluitingsplan. Het gaat vooral om kleinere kantoren, veelal in landelijke gebieden, aldus de bonden. Voor het personeel van de getroffen postkantoren wordt een oplossing gezocht elders in het bedrijf.

13:32 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, facteur, postbode, post, postman |  Facebook |

21-11-06

de vriend van de postbode... 4

Terwijl de schaduw van de palmboom allengs korter werd, vervloekte Pedro het moment waarop hij de vorige avond welwillend naar Carlos had geknikt. Waarom zou hij het niet doen, had hij gedacht. Een vriendendienst die invulling gaf aan de pauze die hij zich dagelijks gunde halverwege zijn klim. Een zweetdruppel vormde zich aan de punt van zijn neus, terwijl hij bedacht dat hij nu niet verder kon lopen als hij dat zou willen. Hij wist ook wel dat hij de trein altijd had afgewacht. Maar dat was telkens zijn eigen besluit geweest. Als hij had gewild, dan had hij gewoon verder kunnen lopen. Dat zou overigens niet snel gebeurd zijn, omdat de vrolijke groet van de machinist hem telkens plezier deed. De trein passeerde bovendien zo langzaam, dat de machinist er nog een samenvatting bij kon geven van de laatste nieuwtjes. Hij putte daarbij uit de kranten die hij op alle stations bezorgde. Zo had Pedro bij de spoorwegovergang voor het eerst gehoord dat Franco was overleden, dat Juan Carlos een zoon had gekregen en ook over het nieuwste schandaal rond een film van Almodovar.
Pedro besefte dat hij de kans op een nieuwtje niet snel aan zich voorbij zou laten gaan. Hij hoorde de trein langzaam naderen en voelde zijn ongeduld wegebben. Binnen een paar minuten zou de trein vanachter de rotsen te voorschijn komen, met zijn machinist buiten boord hangend aan één van de glanzende stangen van de locomotief.
"Postbode, mijn beste vriend! Heb je iets voor me meegenomen?"
Glimlachend hield Pedro drie brieven omhoog, terwijl hij zich losmaakte van de palmboom en de trein tegemoet liep. Een wilde juichkreet klonk op. Carlos hing zover mogelijk naar beneden, verder dan nodig was om de brieven in ontvangst te nemen.

 

noudDe vriend van de postbode © Noud Hovius

15:13 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-11-06

post... per HST...

Franse postpakketten vervoerd met hst

De Franse Post en de Franse spoorwegmaatschappij SNCF gaan een gezamenlijk dochterbedrijf oprichten dat het vervoer van postpakketten aan hoge snelheid in Europa moet ontwikkelen, zo hebben de twee groepen maandag bekendgemaakt.

De engineeringdochter komt er eind dit jaar en het vervoer van postvracht aan hoge snelheid zou eind 2008 van start gaan. Vanaf 2008 "zal geleidelijk aan een gamma van snelle spoordiensten" aan de bedrijven aangeboden worden.

Op de luchthaven Roissy Sud zal een TGV-hub geopend worden, die verbindingen "met Straatsburg, Dijon, Rennes, Lyon, Bordeaux via Poitiers en Rijsel mogelijk maakt". "Eventuele partners" kunnen benaderd worden om de TGV-treinen beter te vullen.

Eind 2010 is "een geleidelijke uitbreiding" van dit hogesnelheidsnet gepland, met vertakkingen naar Amsterdam, Keulen, Londen, Basel, Turijn of ook "de mediterrane boog Spanje, Frankrijk, Italië".

19:27 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

15-11-06

voor de kinderen... de Sint zijn adres...

De Post kent het juiste adres van de goede Sint en zorgt ervoor dat al uw brieven bij hem terechtkomen. Ook een brief sturen naar de Sint? Dit is zijn adres:

Sinterklaas

Spanjestraat 1

0612 Hemel

Sinterklaas leest  al die brieven met de grootste aandacht en stuurt alle brave kinderen ook een antwoord! Alle kinderen die Sinterklaas schreven, krijgen begin december december een brief met een woordje van de Sint en een verrassing.

Het adres van Sinterklaas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
men zegge het voort... tegen de kinderen...

15:48 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, sinterklaas |  Facebook |

13-11-06

non-priorzegel wordt afgeschaft...

De Post schaft non-priorzegel vanaf mei af

Vanaf mei volgend jaar verdwijnt de non-priorzegel. Dat heeft staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens vanmiddag in de kamercommissie Infrastructuur geantwoord op een vraag van Roel Deseyn (CD&V). Enkel het tarief van de priorzegel zal dan nog bestaan.

Tuybens antwoordde de CD&V'er in voorwaardelijke wijs, maar het lijkt vast te staan dat de non-priorzegel vanaf het voorjaar 2007 verdwijnt. Het beheerscontract van De Post bepaalt immers dat het onderscheid tussen prior en non-prior voor de binnenlandse briefwisseling gefrankeerd aan het volle tarief onder de vorm van postzegels dient te verdwijnen zodra de nieuwe geplande sorteercentra operationeel zijn. Dat is het geval in mei.

"Bijgevolg zal de tarificatie van de ex-non-prior vanaf dat ogenblik geënt moeten worden op de priortarieven", verklaarde de sp.a-staatssecretaris.

20:51 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: postman, postbode, facteur, prior, non-prior, pol, post |  Facebook |