21-10-06

slecht nieuw...

MAREC

Afschaffing monopolie kan duizenden jobs kosten
Belgische Post verzet zich tegen plannen Europese commissaris

Als de Post haar monopolie verliest, zal er niet meer elke dag een postbode kunnen langskomen. Toch niet tegen de huidige brievenprijs. Dat vinden de meeste Europese postbedrijven, die protesteren tegen de plannen van Europees commissaris McCreevy.

We hebben te maken met een onverantwoorde, haast blinde liberaliseringsdrang van Europa'', reageerde staatssecretaris Bruno Tuybens hierop in het parlement. Door geleidelijke afvloeiingen nu zal de Belgische Post volgens hem tegen 2012 veel productiever zijn dan nu. ,,Als men sneller wil gaan, dreigen duizenden personeelsleden onder dwang te moeten vertrekken.''

Europees commissaris voor de Interne Markt Charlie McCreevy wil in 2009 het laatste monopolie van de nationale posterijen opheffen: dat op de geadresseerde brievenpost tot vijftig gram. De liberalisering daarvan lijkt anders te zullen lopen dan die van bijvoorbeeld de luchtvaart of de telefonie. De kans dat een soort posterij-Ryanair opstaat om goedkoop de brieven van particulieren te verzenden, lijkt vrij klein. Eerder lijkt het dagelijkse bezoek van de postbode in gevaar: als concurrenten de commercieel aantrekkelijke poststukken inpikken, wordt het voor de staatspost duurder om die postbode dagelijks op pad te sturen. Ofwel moeten de posttarieven voor brieven fors de hoogte in, ofwel moet de overheid meer bijleggen.

Noord-Europa wil liberalisering

De Britse, Duitse, Nederlandse, Zweedse en Finse post pleiten voor liberalisering. In die landen is de brievenpost al volledig vrij, of wordt het heel binnenkort. De Duitse en Nederlandse post zijn bovendien nu al in het buitenland actief, onder meer bij ons. De Duitse is gelieerd met koerierbedrijf DHL, de Nederlandse heeft haar eigen koeriersbedrijf TNT, en is aandeelhouder van BD, de Belgische Distributiedienst. Die is nu al marktleider in huis-aan-huis drukwerk, en heeft al laten weten dat ze ook de sector van de brievenpost in wil.

Het gros van de postactiviteiten is dan ook al langer geliberaliseerd. Nu rest enkel nog het laatste monopolie: de geadresseerde genormeerde post tot 50 gram, met andere woorden de brieven. Posterijen als de Belgische stellen dat dit monopolie hen helpt om te betalen voor de publieke dienstverlening, voor het dagelijkse bezoek van de postbode, tot in de verste uithoeken van het land, en voor het feit dat iedereen relatief dichtbij een postbus heeft die dagelijks gelicht wordt. De Belgische Post heeft daarom samen met negen andere geprotesteerd tegen de plannen van McCreevy. De voorbije jaren is de Post net een pak efficiënter geworden, waardoor de staat niet langer voor superzware verliezen moet opdraaien. Maar dat betekent nog niet dat de huidige dienstverlening mogelijk blijft zonder overheidstussenkomst. McCreevy voorziet twee mogelijkheden. Ofwel moet een compensatiefonds opgericht worden, waarin alle postbedrijven een bijdrage storten, die dan gebruikt wordt om die openbare dienstverlening te betalen. Ofwel moet de overheid meer subsidies geven. Maar nergens in Europa zit de staat daarvoor goed genoeg bij kas.

Goedkopere concurrentie

De studie van Price Waterhouse Coopers suggereert ook dat België wel eens heel gegeerd zou kunnen zijn bij nieuwkomers in de posterij. Door de dichte bebouwing moeten postbodes in ons land nauwelijks lange routes afleggen. Bovendien stelt het onderzoeksbureau dat de Belgische postbode veel kost. Concurrerende bedrijven die met zelfstandigen, of zelfs schijnzelfstandigen werken, betalen een derde minder aan hun personeel. In Nederland bijvoorbeeld worden hiervoor al huisvrouwen of studenten ingeschakeld.

Zo'n nieuw postbedrijf gaat allicht niet de brieven van de gewone particulier proberen te bezorgen, wél van grote bedrijven. De driehonderd grootste klanten van de Post vertegenwoordigen nu 35 procent van het volume, de 2.500 grootste 70 procent. Uw en mijn nieuwjaarskaartjes en verjaardagswensen zijn maar een peulenschil en interesseren die nieuwkomers niet. Maar de prijs van een brief wordt wel laag gehouden doordat de postbode al die andere zaken meedraagt met de particuliere briefwisseling.

Het Europees parlement en de ministerraad moeten zich nog uitspreken over het voorstel McCreevy. Staatssecretaris Tuybens gaf alvast de indruk dat België negatief gaat adviseren.

12:17 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: pol, post, postman, postbode, monopolie, facteur, mailman, mailmen |  Facebook |

20-10-06

Brief sturen... duurder...

post

Brief sturen achtmaal duurder

Een kerstkaartje versturen kost u over enkele jaren minstens dubbel en misschien wel acht keer zoveel.

Vanaf 2009 wordt de Europese markt voor postdiensten in de Europese Unie volledig opengesteld voor concurrentie. EU-commissaris Charlie McCreevy stelde eergisteren haar plan voor. SP.A-kamerlid Philippe De Coene las aandachtig de doorlichting van het adviesbureau Price Waterhouse & Coopers die dit plan onderbouwt. Voor België wordt de liberalisering een ramp, waarschuwt hij.

Ons land kent nu de beste postbedeling van Europa: elke werkdag van de week plus op zaterdag. De EU-liberalisering stelt als norm een bedeling van één keer per week. ,,De bedeling in België moet worden teruggeschroefd'', zegt de studie. Bovendien zal de liberale concurrentie de loon- en werkverhoudingen bij De Post onder druk zetten. De Coene: ,,Vaste banen zullen worden vervangen door onderbetaalde nepjobs.''

De nieuwe post wordt niet eens goedkoper. Zowat 300 bedrijven zullen profiteren van de liberalisering: postorderbedrijven, banken en andere firma's die massaal een beroep doen op 'containerpost'. Maar die massale verzendingen vormen maar een klein onderdeel van hun kostenstructuur. De zowat 35.000 kmo's moeten op termijn rekening houden met 2,8 tot 8 maal hogere postkosten, leert De Coene uit gesprekken met de EU-onderzoekers. Wie privé al eens een brief, post- of wenskaart verstuurt, staat hetzelfde te wachten.

13:54 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: pol, post, postman, facteur, mailman, mailmen, postbode |  Facebook |

19-10-06

weer onrust...

N_040819_post_2-20040819-135705Spontane staking bij De Post in Izegem

De postbedelers in Izegem hebben donderdagmorgen spontaan het werk neergelegd. Het gaat om een spontane staking tegen de stijgende werkdruk.

Volgens Marc Allossery (ACV) zijn er al enkele maanden opmerkingen na het invoeren van de nieuwe routes, maar een afdoend antwoord op de verzuchtingen werd door De Post niet gegeven, aldus de vakbondsvertegenwoordiger.

Donderdagnamiddag is er overleg tussen de bonden en De Post. Vrijdagmorgen worden de resultaten aan de circa 30 postbodes voorgelegd. Ook vrijdag zal er in Izegem geen postbedeling zijn

14:41 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: staking, postbode, postman, pol, post, facteur |  Facebook |

17-10-06

Tattoo mag niet...

Panter-tattoo te bedreigend voor Britse politie

Wie carrière wil maken bij de Britse politie beschikt maar beter niet over een tattoo. Paul Heatherson mocht zelfs een jobinterview op zijn buik schrijven omdat zijn rechterarm 'versierd' is met een lief uitziende panter. De 33-jarige postbode, die na zestien jaar trouwe dienst een nieuwe uitdaging wil, voelt zich zwaar gediscrimineerd. Zelfs de belofte dat hij altijd een shirt met lange mouwen zou dragen, bracht voor hem geen zoden aan de dijk.

"Elke tattoo die wreed, racistisch, seksistisch of homofoob van aard is, wordt niet aanvaard", kreeg Heatherson in een brief te lezen." De man heeft er geen idee van wat er bedreigend zou kunnen zijn aan een zwarte partner en dient daarom klacht in bij de arbeidsrechtsbank. "Ik ben gewoon een doorsnee vent die bij de politie wil werken", luidt zijn verdediging. De politie zelf onthoudt zich van elk commentaar.

14:46 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: postman, pol, post, postbode, mailman, mailmen, facteur |  Facebook |

13-10-06

laatste stap naar liberalisering...

Europa zet laatste stap in liberalisering Post

De Europese Commissie zal volgende week woensdag voorstellen om de postmarkt in de Europese Unie tegen 2009 volledig te liberaliseren. De Belgische Post en negen andere operatoren eisen in ruil echter een werkbare oplossing voor de financiering van hun sociale opdracht.

Brieven
Eurocommissaris voor Interne Markt Charlie McCreevy wil woensdag het startschot geven voor de laatste en definitieve liberaliseringsronde op de Europse postmarkten. Nadat eerder al de pakjesdiensten, de exprespost en de bedeling van de zwaarste brieven werden opengesteld voor concurrentie, wil de Ier tegen 2009 het meest omvangrijke marktsegment openbreken: de bedeling van brieven die minder dan 50 gram wegen.

Beducht
Die zogenaamde 'gereserveerde zone' is nog steeds het exclusieve actieterrein van traditionele operatoren, zoals De Post in België. Samen met negen andere operatoren, onder meer uit Frankrijk, Italië, Spanje en Polen, toont De Post zich beducht voor de gevolgen van de liberalisering. De tien operatoren, die samen meer dan 50 procent van de Europese burgers bedienen, eisen in ruil harde garanties voor het behoud van de universele dienstverlening, ofwel het recht van elke burger op één keer postbedeling per dag.

Steun of compensatie
"De Europese Commissie tornt niet aan het behoud van de universele dienstverlening. Dat is goed nieuws. Maar wij maken ons grote zorgen over de financiering ervan", zo licht woordvoerder Piet Van Speybroeck van De Post toe. Twee opties lijken tot de mogelijkheden te behoren: staatssteun of de oprichting van een compensatiefonds, dat gespekt moet worden met een deel van de opbrengsten van de commerciële activiteiten van de spelers op de markt. De eerste optie is afhankelijk van politieke wil, de tweede optie stuit op veel scepsis. "Zo'n compensatiefonds zal niet werken, dat is in de praktijk al bewezen", stelt Van Speybroeck. Volgens de woordvoerder moet de gereserveerde zone dan ook blijven bestaan "zolang er geen werkbare oplossing is".

Trappelen
McCreevy mag zich wel verheugen in de steun van de operatoren in Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en Scandinavië. Die functioneren al langer op meer geliberaliseerde markten en voelen zich gewapend voor de concurrentiestrijd op Europees niveau. Ook staan er nieuwe bedrijven te trappelen om zich op de markt te wagen en de concurrentie met de huidige monopolisten aan te gaan. Ze vrezen echter dat het voorstel van McCreevy hen onvoldoende toegang zal verlenen tot het netwerk van postbussen en sorteercentra.

Lagere prijzen
Liberalisering moet in theorie leiden tot betere dienstverlening en lagere prijzen, maar volgens Van Speybroeck klopt die theorie niet altijd als het over de postdiensten gaat. "Er is een lidstaat waar de postbedeling reeds volledig geliberaliseerd is en we hebben er een grote stijging van de prijzen voor residentiële burgers gezien. Ook was er minder bediening voor burgers in verafgelegen gebieden."

18:32 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

Cauvin geërd met postzegel...

Striptekenaar Cauvin geëerd met postzegel

De stripauteur Cauvin wordt door De Post in de kijker gezet met de uitgave van een reeks duostamps. De reeks bevat vijftien verschillende postzegels. De stripauteur is onder meer de bedenker van G. Raf Zerk, De Blauwbloezen, Vrouwen in 't wit, Agent 212 en Cupido. De vijftien postzegels vertellen het parcours van één van de grootste Belgische stripscenaristen.

Raoul Cauvin werd in 1938 geboren in Antoing, vlakbij Doornik. In 1960 vervoegde hij uitgeverij Dupuis. Daar vervulde hij verschillende functies en werkte hij onder meer samen met Claire Bretécher en Salverius. Hij ontwierp onder andere de scenario's van Sammy (Berck), Agent 212 (Kox), Vrouwen in 't wit (Bercovici), G. Raf Zerk (Hardy) en De psy (Bédu).

De vijftien postzegels worden verkocht voor 14,5 euro.

14:51 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: postbode, pol, post, postman |  Facebook |

12-10-06

postoperatoren bezorgt...

10 postoperatoren drukken hun bezorgdheid uit

De Belgische, Cypriotische, Franse, Griekse, Italiaanse, Hongaarse, Luxemburgse, Maltese, Poolse en Spaanse postoperatoren – die meer dan 50 % van de bevolking van de Europese Unie bedienen – zijn bezorgd over het feit dat de Europese Commissie geen concrete oplossing biedt voor het probleem van de toekomstige financiering van de universele postdienst.

Op 18 oktober onderzoekt de Europese Commissie een voorstel van richtlijn dat bepalend is voor de toekomst van de Europese postsector.
Volgens Europees Commissaris McCreevy*, die verantwoordelijk is voor het dossier, voorziet dit ontwerp in:

 • een volledige liberalisering van de postmarkt in Europa tegen 2009;

 • de erkenning van het belang van de universele dienst en het behoud van de verplichtingen die eruit voortvloeien. De Commissaris legt sterk de nadruk op de onvervangbare bijdrage die de universele dienst levert aan de territoriale en sociale cohesie in de samenleving. De ondertekenaars, die zich allen actief inzetten voor een kwalitatief hoogstaande universele dienst die toegankelijk is voor iedereen over het hele grondgebied, verheugen zich over dat engagement.

  Ze zijn echter bijzonder verontrust over het feit dat de Commissie, ondanks hun oproep tot voorzichtigheid van juli laatsleden, maatregelen voorstelt voor de financiering van de universele postdienst waarvan de doeltreffendheid helemaal niet bewezen is. Deze maatregelen werden aan geen enkele economische of operationele test onderworpen en bieden onvoldoende rechtszekerheid.

  De maatregelen waarborgen derhalve geen afdoende financiering van de universele dienst en brengen daardoor de diensten die de burgers van de Europese Unie momenteel genieten, in het gedrang.

  In het licht van deze tekortkomingen wensen de ondertekenaars op een actieve en positieve manier deel te nemen aan het debat over dit onderwerp, dat cruciaal is voor de toekomst van de postsector in Europa. Zij zullen initiatieven nemen in die zin.

  Voor de ondertekenaars is het van essentieel belang dat voor de financiering van de universele postdienst werkelijk doeltreffende maatregelen worden omschreven en ingevoerd, vooraleer de enige financieringswijze die tot nog toe doeltreffend is gebleken, nl. een adequate gereserveerde sector, zou worden afgeschaft.

 • 17:01 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman |  Facebook |