07-11-09

dan toch geen massa-onstslag...

fired_ontslag_155605h
Massaontslag postbodes lijkt van de baan

Het massaontslag van 11.000 postbodes lijkt van de baan. TNT Post komt vandaag met een nieuw voorstel om het overleg met de bonden over de reorganisatie vlot te trekken.

Postbodes hoeven wat TNT betreft niet langer 15 procent maar 3,5 procent van hun maandloon in te leveren. Met dit nieuwe voorstel hoopt TNT de vastgelopen onderhandelingen over de reorganisatie bij het postbedrijf te heropenen. Die lagen stil nadat de leden begin dit jaar het principeakkoord tussen bonden en werkgever wegstemden.

Het nieuwe plan van TNT geldt voor de periode 1 januari 2010 tot 2012. De 3,5 procent loonsverlaging is opgebouwd uit een eigen bijdrage in de pensioenpremie van 2 procent in 2010, oplopend tot 6 procent in 2012. Ook de zaterdagtoelage wordt teruggebracht van 40 naar 20 procent. Daarnaast komt er tot 2012 geen loonverhoging. "Gedwongen ontslagen hopen we zo tot een minimum te beperken", zegt Ernst Moeksis van TNT Post.

AbvaKabo-bestuurder Jan Willem Lefebre noemt het voorstel 'een stap in de goede richting'. Het plan van de werkgever komt uitgerekend op het moment dat de vakbonden hun leden twee keuzes voor de reorganisatie hebben voorgelegd. Optie één is het inleveren van loon en arbeidsvoorwaarden in ruil voor werk binnen of buiten TNT. De tweede optie is behoud van salaris en arbeidsvoorwaarden met als gevolg dat er honderden gedwongen ontslagen vallen in de komende vier jaar. De postbodes kunnen tot 22 november stemmen over de twee mogelijkheden. Daarna schikken de bonden aan tafel met de TNT-directie.

13:40 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-11-09

de eerlijke vinder... bestaat nog...

Aus%20Post
Postbeambte brengt pakje met 60.000 euro braaf naar politie

Een Australische postbeambte vond een pakje met meer dan 60.000 euro in en bracht het braafjes naar de politie. De vrouw werd geprezen voor zoveel eerlijkheid.

Geldautomaat
Georgia vond het geld achter een postkantoor in Melbourne. De verpakking stond vol met tekens van 50-dollarbiljetten en droeg de initialen CBA van de Commonwealth Bank of Australia. Georgia was niet geïnteresseerd in de inhoud en opende het pakje niet, maar belde de politie. Bleek dat het geld - een hoop biljetten van 50 dollar - in een cassette zat, die bestemd was voor een geldautomaat.

Georgia heeft iets met geld blijkbaar, de laatste tijd. Recent nog won ze 2.750 euro met gokken op de paardenwedrennen in Melbourne. Volgens de politie verdient ze ook een beloning voor haar genereuze eerlijkheid

16:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

collega in levensgevaar... na valpartij...

Postbode in levensgevaar na val met bromfiets in Lummen

Een postbode uit Herk-de-Stad is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval met zijn bromfiets in Lummen. De man had post bedeeld in de deelgemeente Donk, en was op de terugweg naar het postkantoor in Lummen.

De man kwam met zijn bromfiets in de berm terecht, en werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk viel hij met zijn hoofd tegen de rand van het fietspad.

14:10 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

plas eens... in een brievenbus...

brievenbus1Geen straf voor scoutsleiders die in brievenbus plasten

De Leuvense correctionele rechtbank heeft twee scoutsleiders uit Leuven en Bierbeek de gunst van de opschorting verleend. Het tweetal was vervolgd voor stalking omdat ze tussen augustus 2005 en januari 2008 regelmatig in de brievenbus van een Leuvens koppel gingen plassen. Bovendien lieten ze meer dan eens uitwerpselen achter in de tuin en vernielden ze de tuinbeplanting en verlichting. Pas nadat de slachtoffers een camera hadden geïnstalleerd, konden de twee geïdentificeerd worden.

De twee, de 22-jarige Karel T. uit Leuven en de 21-jarige Pieter A. uit Bierbeek, hadden geen duidelijk motief voor hun gedrag. Volgens de rechtbank konden ze, gezien de lange periode tijdens dewelke de feiten zich herhaalden, alleszins niet voorhouden dat het om een kwajongensstreek ging.

Omdat de twee geen eerdere veroordelingen hadden, genoten ze de gunst van de opschorting. Ze moeten zich wel laten begeleiden voor hun overmatig alcoholgebruik en een cursus daderinzicht volgen. Ze moeten hun slachtoffers ook een schadevergoeding van 1.671 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 650 euro betalen.

08:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-11-09

een postzegel... in braille...

braille 5
De Vaticaanse posterijen hebben woensdag braillepostzegels uitgebracht. Het is dit jaar tweehonderd jaar geleden dat Louis Braille, de bedenker van het blindenschrift, werd geboren.

Op de postzegels staan een portret van de uitvinder en, in braille, zijn naam, de prijs en 'Vaticaanstad'. De postzegels, waarvan er driehonderdduizend zullen worden gedrukt, zullen worden verkocht bij het postkantoor van Vaticaanstad, in de buurt van de Sint Pieter.

Braille werd in 1809 in Frankrijk geboren werd al op jonge leeftijd blind. Hij ontwikkelde een lees- en schijfsysteem dat blinden in staat stelde het alfabet te lezen met hun vingertoppen. Braille overleed in 1852.

20:16 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

wijkpostbodes nog niet voor... morgen...

 

rouwkaart-later
Start van wijkpostbodes is niet voor morgen 

 

D onderhandelingen over de invoering van deeltijdse wijkpostbodes verlopen moeizaam.
De directie van De Post wilde dit najaar beginnen met de invoering van zogenaamde wijkpostbodes, tot voor kort ook wel postbezorgers geheten. Er had een proefproject van start moeten gaan in 28 emeenten, waarbij een deel van de dagelijkse bedeling van poststukken niet langer door klassieke postbodes zou worden gedaan, maar overgenomen door deeltijds werkende (en goedkopere) wijkpostbodes.

Maar de eerste stappen in dat proefproject, eind september, leverden postbaas Johnny Thijs meteen een flink sociaal conflict op. Na twee weken van uitdijende stakingsacties, vooral in Wallonië maar ook in Brussel en Vlaams-Brabant, schortte Thijs begin oktober de uitvoering van het plan op. Ook de stakingsacties vielen toen stil.

Sindsdien zijn er onderhandelingen bezig met de postvakbonden, maar die hebben nog geen enkel resultaat opgeleverd. Gisteren kwamen de delegaties niet veel verder dan de opmaak van een nieuwe onderhandelingskalender, tot 19november.

Het is maar de vraag of de tegengestelde standpunten tegen dan wel verzoend kunnen worden. Het verzet bij de vakbonden en het postpersoneel tegen de nieuwe wijkpostbodes is groot. Omdat hun loon (8,5 euro per uur) 15 tot 20procent lager zou liggen dan dat van de gewone postbodes, omdat ze werkdagen van maximaal 3uur zouden gaan presteren en omdat er nooit voldoende kandidaten (studenten?) gevonden worden om tegen 2012 vierduizend gewone postbodes door achtduizend wijkpostbodes te vervangen.

De belofte van Thijs dat de operatie zonder ontslagen zal verlopen, helpt niet. De bonden willen garanties voor het behoud van de ‘normale' tewerkstelling.

Nauwelijks een maand geleden beweerde Johnny Thijs nog dat De Post als bedrijf ‘geen toekomst meer heeft zonder de invoering van wijkpostbodes'. Na de Europese vrijmaking van de postmarkt, vanaf oktober 2011, zullen potentiële concurrenten heel wat minder betalen voor het bezorgen van post. Het inzetten van de goedkopere wijkpostbodes is volgens hem een van de hoekstenen om dat verschil weg te werken.

Maar waar staat Thijs nu? Volgens ACOD-secretaris Jef De Doncker is de postbaas ‘alvast tot het besef gekomen dat de uitvoering van zijn plannen niet van vandaag op morgen kan gebeuren'. Maar De Doncker gelooft niet in de geruchten dat Thijs het hele project wil vergeten en de beoogde besparingen elders wil zoeken. Diens ACV-collega Lieve Vanoverbeke twijfelt. Zij raamt de beoogde besparing door de inzet van wijkpostbodes op 30miljoen euro per jaar. ‘Is het voor dat bedrag de moeite waard om de postbezorging volledig te reorganiseren?'

Het is onduidelijk of ceo Thijs aan alternatieve besparingen denkt. Een flexibeler inzet van het aantal postbodes naargelang drukke of kalme periodes in het jaar (de kerstperiode versus de zomervakantie) is daarbij een mogelijkheid.

14:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-11-09

haast en spoed is...

koerier-duikt-bijna-van-de-brug_5_460x0
Een koerier van expeditiebedrijf TNT beleefde maandag rond 10.30 uur enkele hachelijke momenten aan de afrit Kleine Bareel in Ekeren.

Om een onduidelijke reden raakte de chauffeur de boordsteen. Het scheelde geen haar of het voertuig was naar beneden gedonderd.

Enkele brokstukken vielen wel op de rijbaan. Een auto liep daarbij lichte schade op.

20:20 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |