04-06-09

CAO akkoord met de vakbonden...

vakbonden-en-directie-de-post-bereiken-akkoord_5_460x0Vakbonden en directie De Post bereiken akkoord

 

De directie en vakbonden van De Post hebben een akkoord bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor 2009 en 2010. Vandaag zal het personeel over de inhoud ingelicht worden.

De vakbonden deden de voorstellen van de directie eerst als "onvoldoende" af. Jozef De Doncker van de socialistische vakbond ACOD meent dat er nu sprake is van een verbetering.

"Als mensen hun stoel zouden verliezen en het bedrijf hen geen gelijkwaardige stoel kan aanbieden, zouden ze op termijn loonverlies lijden. Dat is er nu uit", zegt De Doncker.

Daarbij komt dat de winstdeelname van het personeel in 2010 hoger zal liggen dan dit jaar. Het zou gaan om premies van enkele honderden euro's. Ook enkele technische problemen zijn van de baan.

14:24 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-06-09

het kan schade toe brengen

postpunt schade

20:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

ze zijn vertrokken... de stembrieven...

stembrieven
900.000 stembrieven vertrokken met De Post

Bij Drukkerij Die Keure in Brugge zijn vanmorgen ruim 900.000 stembrieven vertrokken naar De Post. De pakketten, die aangetekend verzonden worden, komen de volgende dagen aan in de stembureaus.

Op zondag 7 juni moeten zowat 910.000 West-Vlamingen hun stem uitbrengen voor de Vlaamse en Europese verkiezingen. Dat doen ze in één van de ruim 1.200 stembureaus. Om de stemming in goeie banen te leiden zijn zowat 40.000 West-Vlamingen opgeroepen als voor- en bijzitter of om de stemmen te tellen.

19:10 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Cao-overleg neemt valse start...

overleg 5Cao-overleg De Post neemt valse start

De vakbonden bij De Post hebben het voorstel van de directie gisteren verworpen.

Tijdens het overleg gisteren in het paritair comité van De Post hebben de vakbonden het eerste voorstel voor een nieuwe cao verworpen. Vandaag worden de onderhandelingen hervat.

Volgens de vakbonden sluimert er al geruime tijd ongenoegen bij het personeel over de arbeidsomstandigheden bij De Post. 'We hebben er begrip voor dat het moeilijke economische tijden zijn. Maar we hebben de laatste jaren veel inspanningen gedaan en die worden niet voldoende gecompenseerd. Bovendien waren de resultaten van De Post goed. De aandeelhouders kregen een dividend en de top van het bedrijf is wel langs de kassa gepasseerd voor zijn bonus', zegt Jef De Doncker van het socialistische vakbond ACOD. Het voorstel van de directie is daarom 'onvoldoende'.

In een persbericht zegt de ceo van De Post, Johnny Thijs, dat het 'in de huidige zeer moeilijke economische omgeving nodig is om snel duidelijkheid te scheppen over de loon- en sociale voorwaarden die in de komende twee jaar zullen gelden.' Thijs benadrukt dat de ongunstige evolutie van de postmarkt daarbij niet uit het oog verloren mag worden. 'De omzet van De Post daalde in de eerste vier maanden van 2009 met meer dan 3procent en er zijn geen tekens van een spoedige verbetering. De nieuwe cao moet daarmee rekening houden om de gezondheid en de toekomstkansen van het bedrijf niet in het gedrang te brengen.'

In maart legden de werknemers van De Post nog drie dagen het werk neer uit protest met geplande herstructureringen. Jef De Doncker beklemtoont wel dat 'acties de laatste stap zijn. We willen samen tot een akkoord komen.'

14:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aantal klachten daalt...

smilieOmbudsdienst De Post ziet aantal klachten dalen

De ombudsdienst van De Post heeft in 2008 een beetje minder werk gehad dan in 2007. Er waren 12.108 klachten, een vermindering van 15 procent tegenover het jaar voordien, schrijft La Libre Belgique vandaag.

In 48,9 procent van de gevallen ging het om klachten over de behandeling van verzendingen. Van alle klachten waren er ook 18,2 procent over onvriendelijkheid, 13 procent van de klachten ging over de toegankelijkheid van de kantoren en de postpunten, 5,42 procent ging over het postreglement.

13:59 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-06-09

Vakbonden willen... meer loon, ik ook...

overlegVakbonden De Post willen hoger loon

De directie van De Post gaat morgen met de vakbonden weer rond de tafel zitten om een collectieve arbeidsovereenkomst te onderhandelen voor de periode 2009-2010. Een vorig voorstel werd door de vakbonden verworpen.

De vakbonden vonden het vorige voorstel onvoldoende. Nochtans bevatte het een stijging van de nettolonen met 2%: 1% via een verhoging van de barema's en 1% via eenmalige bonussen. Bovendien werd werkzekerheid gegarandeerd tot eind 2010. Maar volgens de bonden compenseerde het voorstel onvoldoende de talrijke premies die eind vorig jaar werden afgeschaft.

Algemeen directeur Johnny Thijs ziet echter weinig ruimte om veel extra's te bieden. "De omzet van De Post daalde in de eerste vier maanden van 2009 met meer dan 3% en er zijn geen tekens van een spoedige verbetering. De nieuwe cao moet daarmee terdege rekening houden om de gezondheid en de toekomstkansen van het bedrijf niet in het gedrang te brengen."

De Post wil zich ook klaarmaken voor de liberalisering van de markt. Vanaf 2011 kan De Post concurrentie krijgen voor zijn postbedeling.

 

16:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

kleine betoging tegen... CAO-voorstel...

acv15mei0850 ACV'ers De Post betogen tegen cao-voorstel in Brussel

Ongeveer 50 ACV-vakbondsafgevaardigden van De Post voeren dinsdagochtend actie aan de hoofdzetel van De Post in het Brusselse Muntcentrum. De betoging vindt plaats in de marge van een paritaire commissie waar een nieuwe cao wordt onderhandeld tussen de bedrijfsleiding van De Post en de vakbonden.

"De door de directie voorgestelde ontwerptekst bevat meer negatieve dan positieve elementen. Om die reden kunnen we niet anders dan het voorstel verwerpen", aldus vakbondsafgevaardigde Freddy De Mesmaeker.

Het ACV verwerpt de toename van het aantal halftijdse betrekkingen, de gevraagde flexibiliteit bij loontrekkenden en de werkdruk. Ook de stijging van de koopkracht is volgens de vakbond onvoldoende.

15:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |