21-04-09

bericht aan... de postbode...

lep op

18:19 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Test-Aankoop versus... De Post...

Test-Aankoop in debat met De Post

In april publiceerde het consumentenmagazine Test-Aankoop een onderzoek naar de PostPunten. Dat legde een aantal tekortkomingen bloot. Texto, het personeelsblad van De Post, bracht Ivo Mechels, woordvoerder van Test-Aankoop, en Koen Van Gerven, als lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor de PostPunten, bij elkaar voor een dubbelgesprek.

Ivo, wat was de aanleiding voor dit onderzoek?

Ivo Mechels (IM): Drie jaar geleden voerden wij een onderzoek naar de dienstverlening in de postkantoren. Met het oog op de nakende liberalisering wilden we dat herhalen. Waarom net de PostPunten? Omdat het een nieuwigheid is en we willen inspelen op de politiek van De Post om postkantoren te sluiten en PostPunten te openen.

Koen, was jij verrast door de resultaten?

 

Koen Van Gerven (KVG): Ja en neen. Ja, omdat een aantal zaken niet overeenstemmen met onze eigen vaststellingen. Uit ons onderzoek blijkt immers dat 79 % van de klanten tevreden is over het PostPunt. Neen, want we wisten dat er nog pijnpunten zijn, zoals bijvoorbeeld een goede identificatie bij de afhaling van aangetekende zendingen. Ik heb uit deze enquête onder meer geleerd dat bepaalde werkmiddelen die wij ter beschikking stellen, zoals het internet van de Post, onvoldoende gekend zijn.


IM: Nochtans blijkt uit de weinige correcte antwoorden dat er een gebrek aan opleiding en vorming is. Mensen zeggen ook letterlijk dat ze sommige zaken niet kunnen omdat ze geen postpersoneel zijn, dat ze geen weegschaal hebben om brieven te wegen of dat ze snel komaf willen maken omdat er een lange wachtrij staat aan de kassa. De vragen gaan allemaal over zaken die terug te vinden zijn in de folders van De Post en ook voorzien zijn in de beheersovereenkomst.


KVG: Maar laten we vooral niet vergeten dat we op drie jaar 600 PostPunten hebben geopend. Een geweldige klus waarbij we niet alles tegelijkertijd konden doen en we keuzes hebben gemaakt. Eén van die keuzes is: wat gaan we de mensen in PostPunten leren? We hebben gekozen voor de zaken die het meest frequent voorkomen. En een aantal vragen in het onderzoek van Test-Aankoop gaan net over weinig voorkomende verrichtingen. Als examenvraag kunnen die tellen!

Is er ondertussen al beantwoord aan die tekortkomingen?

KVG: Het onderzoek is reeds zes maanden oud en ondertussen hebben we verdergewerkt. Zo beschikken de PostPunten sinds begin februari over hun eigen Oasis. Dat is de "Google" van De Post, waarin je een antwoord vindt op bijna elke vraag over elk product. Deze zoekmotor hebben we gemaakt als hulpmiddel voor de postkantoren na het onderzoek van Test-Aankoop in 2006.


IM: Toch vrezen wij dat de mensen in de PostPunten zich te weinig betrokken voelen. Ze hebben geen voeling met de missie van De Post.


KVG: Ik neem de opmerkingen van Ivo ter harte en we zullen zeker zien hoe we die identificatie met de missie van De Post kunnen versterken. Ik geloof nochtans in het concept. Ook buiten België werkt het sinds jaren. Bij ons is het nog van recente datum. We zijn er later mee begonnen. De maturiteit is dan ook veel kleiner, en we moeten nog heel wat weg afleggen. Het verwondert me dan ook niet dat er af en toe een wiel van de wagen loopt, hoe erg dat ik dat ook vind.


IM: Wat met de universele dienstverlening? Want het systeem is ook kwetsbaar. Als de zelfstandige zaak stopt, of de bevoegde persoon in de supermarkt is met vakantie of ziek, is ook het PostPunt weg.


KVG: De vertaling van de universele dienstverlening ligt voor een deel in de beheersovereenkomst. Die voorziet dat wij in elke gemeente een postkantoor moeten hebben, aangevuld met PostPunten. Als de overheid de invulling van die universele dienstverlening anders wil, dan moeten we daar over spreken, maar daar zal wel een prijskaartje aan hangen.

Conclusie van Test-Aankoop: het PostPunt is geen waardige vervanger van een postkantoor.

KVG: Ik ben het niet eens met deze conclusie. Laten we niet vergeten dat klantenbehoeften en gedragingen veranderen. Klanten vragen andere contactpunten, buiten postkantoren. PostPunten zijn geen vervanger van het postkantoor, maar een aanvulling met kwaliteiten als langere openingsuren, bereikbaarheid … Ons telefonisch contactcenter en E-shop zijn andere voorbeelden. Daarnaast is er de leefbaarheid van het postkantorennetwerk. Het net van postkantoren dat we hadden was onbetaalbaar en zou, zonder ingrijpen, gedoemd zijn te verdwijnen. Door dit samenspel, met ieder zijn eigen rol, zal De Post dicht bij de burger kunnen blijven.


IM: Dit onderzoek is uiteraard een momentopname. Ik hoop voor de consument dat je gelijk hebt. Maar wij hebben schrik dat de kwaliteit van de dienstverlening wordt opgeofferd voor rendabiliteit.

Zijn jullie van plan om dit onderzoek te herhalen?

IM: Zeker en vast. Dat is ook onze taak.


KVG: Ik heb daar niets op tegen. Test-Aankoop heeft een maatschappelijke rol en is een spreekbuis van een belangrijke stakeholder: onze klanten. We moeten luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Al zijn we niet met alles eens, we gaan zeker onze lessen trekken. Maar ons geloof in het PostPunt blijft onaangetast.

 

14:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vlaams Belang... klacht tegen De Post...

klacht
Vlaams Belang dient klacht in tegen De Post

Het  Vlaams Balang diende een klacht in tegen De Post van Niel. Aanleiding is niet-bedeelde propaganda.

"In het verleden hebben we al vastgesteld dat het afdelingsblad dat via De Post wordt verspreid, niet in alle bussen terechtkomt", zegt fractieleider Bart Van Hove.

"Navraag leverde steeds dezelfde excuses op: een zieke postbode, een nieuweling die zijn weg nog moest vinden,... Na de klacht werden de meeste bladen meestal nog gebust, zij het met grote vertraging. Opmerkelijk is ook dat enkele wijken meer vatbaar zijn voor dit fenomeen dan andere wijken, wat een bevestiging is dat niet alle postbodes aan hun taak verzaken."

Spaarvarkens

"Het laatste feit dateert van maart, toen de spaarpotten van onze nationale spaarvarkenactie via De Post werden verdeeld. Na onderzoek bleek dat heel wat wijken opnieuw niets in de bus hadden gekregen. Bovendien werden veel pamfletten op straat aangetroffen."

"Het is duidelijk dat Vlaams Belang wordt geboycot. Voor ons is dit de druppel die de emmer heeft doen overlopen. De afdeling heeft dan ook aan nationaal verantwoordelijke Steven Vollebergh gevraagd een klacht in te dienen tegen De Post."

Geen commentaar

De postmeester van Niel weet niets over deze inmiddels ingediende klacht. Commentaar wil ze liever niet geven. Ze benadrukt dat op veel bussen staat vermeld dat er geen reclamebladen mogen worden afgeleverd.

09:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-04-09

men vraagt hulp...

Geachte,

Mijn naam is Didier Volckaert. Ik ben filmmaker. Ik contacteer U in verband met een boek welke ik schrijf over een Japanse televisieserie. Ingesloten in attachment de foto waarover ik mijn vraag heb. Is het mogelijk voor U om dit post uniform te identificeren ? Is dit een Vlaams of Nederlands uniform of geen van beiden ? Kunt U hier een tijd op kleven ? 1870 ?

Alvast bedankt !

Didier

Dus, als je iets weet mailen naar:  mentat@telenet.be

jap 2

japa2

21:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

strijd om de postmarkt... barst los...

postmarkt2TNT maakt nieuwe postbedrijven zwart

Rotterdam, 20 april. TNT Post heeft huis aan huis een brief verspreid waarin wordt gewaarschuwd voor de kwaliteit van de concurrentie. „Het kan wat langer duren tot u post ontvangt als de verzender niet voor TNT heeft gekozen", schrijft het bedrijf. „Want de kwaliteit van TNT Post – daar kunnen anderen niet aan tippen."

„De feiten" zijn volgens TNT Post dat de bezorging van de twee concurrenten, Sandd en Selekt Mail, minder betrouwbaar is. Een van de waarschuwingen luidt: „U moet er toch niet aan denken dat er bijvoorbeeld opeens een deurwaarder voor uw deur staat vanwege een niet betaalde rekening die u nooit heeft ontvangen!"

Sinds 1 april is de markt volledig vrij. Elk bedrijf mag post van elk gewicht ophalen en bezorgen.

Thiemo van Spellen, commercieel directeur van Sandd, zegt in een reactie „geen zin te hebben in een moddergevecht" met TNT. „Als wij ons werk niet goed zouden doen, rekent de markt ons daar wel op af. Maar wij groeien nog steeds."

TNT verwijst in zijn brief naar „onafhankelijk onderzoek" van bureau Intomart dat zijn gelijk zou aantonen. Intomarkt bevestigt desgevraagd dat TNT „een hogere kwaliteit levert". Maar noch Intomart noch TNT wil de inhoud van het onderzoek prijsgeven.

Toezichthouder Opta toont zich verbaasd over de toon van TNT. Sandd en Selekt Mail richten zich vooral op het overnemen van zakelijke post van TNT, zoals rekeningen en bankafschriften, zegt een woordvoerder van Opta. „En daarvoor gelden geen kwaliteitsnormen, zoals bezorging binnen 24 uur. Alleen het briefgeheim is van toepassing."

19:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Raakt de postbode zijn slee kwijt... door te inleveren...

postbesteller
Erik Meyers is al twintig jaar postbode. Hij bezorgt de post met veel plezier. Nog wel, want ondertussen wordt er wel aan zijn stoelpoten gezaagd. De directie van TNT Post wil namelijk dat alle postbodes 15 procent loon inleveren.

De postbode van Driebergen zit ontspannen koffie te drinken op het dakterras van zijn appartement, want hij heeft een vrije dag. Hij hoopt dat de onderhandelingen tussen de vakbond en de directie van TNT Post goed verlopen. "Ze willen dat we harder en goedkoper gaan werken voor minder geld" zegt Meyers. "En we moeten ook onze ouwelullendagen inleveren en met minder vakantiedagen genoegen nemen. Als de onderhandelingen tussen de vakbond en de directie op niks uitlopen, kan ik mijn baan kwijtraken en moet ik in de WW."
In afwachting van het onderhandelingsresultaat, vermaakt Erik zich met zijn Amerikaanse slee die voor de deur staat. Hij loopt naar buiten om hem te laten zien. "Kijk, die wagen heb ik gevonden op Internet. Ik houd van Amerikaanse auto’s. Dit is een Chrysler New York van 1973, hij heeft een 7.2 liter motor met 8 cilinders. Moet je dat geluid horen."
De Driebergenaar start de motor en hij doet de motorkap open om de motor te showen. "Als je deze auto eenmaal hebt, is hij niet zo duur," vertelt de bezorger. ''Bovendien betaal ik geen wegenbelasting, omdat hij al 36 jaar oud is. Bovendien rijd ik op gas, da’s lekker goedkoop, ook al rijdt ie 1 op twee en een half." Meyers zegt dat hij af en toe graag wat rondrijdt in zijn Amerikaanse auto. "Ja, lekker een beetje toeren, met of zonder mijn vriendin, dat vind ik heel ontspannend."

16:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Postkantoor New York... stop met bemande 24-uurservice...

NY
New Yorks postkantoor stopt met bemande 24-uursservice

Op dit moment zijn er in heel de Verenigde Staten slechts twee postkantoren waar 24 uur per dag iemand achter het loket zit. Dat zijn het centrale postkantoor in Chicago, én het imposante James A. Farley Post Office in Manhattan. Als je in New York bent geweest, heb je het zeker gezien, maar misschien niet herkend als postkantoor. Het lijkt met die enorme zuilenrij - de langste ter wereld - meer op een tempel dan een plek waar je postzegels haalt. Maar iedere New Yorker weet dat je hier dag in dag uit, op elk moment van de dag heen kunt. Dat wil zeggen: tot 9 mei, want op die dag gaat de 24-uursservice dicht. Het einde van een tijdperk.

De sluiting heeft te maken met een ‘landelijke daling van het volume poststukken’, aldus het AP. Ook een tiental andere kantoren in New York gaat minder lang open. Maar voor het James A. Farley Post Office is het extra pijnlijk, omdat het z’n unieke element kwijtraakt: 24 uur per dag, 7 dagen per week bemensd. In de nachtelijke uren blijft de lobby van het gebouw overigens open na 9 mei. Daardoor hebben mensen toegang tot hun postbussen en de geautomatiseerde kiosk voor postzegels en het verzenden van post.

13:59 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |