13-03-09

De Post mag niet... gemolken worden...

koeN-VA-Kamerlid Patrick De Groote is bezorgd over de vraag van CVC Capital Partners om een grote hoeveelheid cash uit De Post te halen. Onlangs kocht Capital Partners het aandeel van de Deense Post in de Belgische Post over. Daardoor verloor De Post haar economische partner en moest ze verder met een financiële partner, met een financiële logica. Het lijkt er op dat Capital Partners nu meteen haar investering door De Post wil laten terugbetalen. De Post dreigt daardoor een cash-koe te worden.

De Groote vreest dat dit manoeuvre De Post fataal kan worden. "Dit voormalig overheidsbedrijf moet immers overleven in een moeilijke markt, waar door de opkomst van e-mail en elektronische documentverwerking de omzet jaarlijks met 3% daalt. Daarenboven zit De Post volop in een hervormingsproces dat haar een kans moet geven te overleven op de geliberaliseerde brievenmarkt die vanaf 2011 een feit is. Maar herstructureren kost geld en net dit geld wil men nu uit De Post halen."

De hele situatie doet Patrick De Groote, die ook al in een vorige legislatuur parlementslid voor de N-VA was, sterk denken aan een scenario zoals bij Electrabel in 2005. "Electrabel bereidde zich jarenlang voor op de liberalisering door als monopolist veel te hoge elektriciteitsfacturen te vragen van haar klanten met het oog op het aanleggen van een oorlogskas," verduidelijkt De Groote. "Wanneer het moment van de liberalisering in 2005 uiteindelijk was aangebroken, werd Electrabel in een mum van tijd door haar minderheidsaandeelhouder Suez overgenomen. Suez betaalde de overname met de middelen die in Electrabel aanwezig waren. Ook toen waren de Belgische consument en belastingbetaler de grote verliezers."

Het merkwaardige in dit verhaal is dat minister Vanackere in de redenering van Capital Partners lijkt mee te gaan. "Deze middelen werden sinds 2006 door de aandeelhouders in De Post gebracht om de herstructurering te financieren, maar blijken nu niet nodig te zijn," zegt Vanackere. "Het is normaal dat beide aandeelhouders, Capital Partners en de Belgische staat, dit geld nu ook terugkrijgen".

Patrick De Groote vermoedde reeds dat de geldhonger van de Belgische staat niet vreemd was aan dit verhaal en wees de minister in zijn repliek in de Kamer erop dat De Post nog maar halfweg op haar herstructureringspad is. "De Post heeft behoefte aan een strategische partner, geen financiële partner die enkel oog heeft voor het rendement op korte termijn" waarschuwt De Groote. "De Post mag geen cash-koe worden".

20:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

steun... onze Nederlandse collega's...


redRed de postbode, stop de liberalisering!


Op dinsdag 17 maart 2009 debatteert de Eerste-Kamer over het opengooien van de postmarkt. Dit gaat de postbodes 15% van hun salaris kosten! Stuur nu een mail aan Eerste-Kamerleden met een oproep om de postbodes te steunen. Op de website www.reddepostbode.nl staat een voorbeeldbrief die je kan gebruiken. Maar vergeet ook niet zelf je ideeën over deze onzalige liberalisering te mailen! Hoe persoonlijker het protest, des te minder makkelijk de Eerste-Kamerleden dit kunnen negeren. Doe het nu!

13:51 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

12-03-09

in de mailbox... een fustratie...

De-Post

19:01 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

misnoegdheid... om sluiting postkantoor...

Sint-Rochus misnoegd over sluiting postkantoor

De Post sloot twee weken geleden het kantoor in Sint-Rochus, de dichtstbevolkte wijk van Halle.
Met 15.000 inwoners is de Sint-Rochuswijk in Halle zowat de dichtstbevolkte buurt van Halle, maar volgens De Post is dat onvoldoende om er een postkantoor open te houden.

De sluiting van het postkantoor in de Sint-Rochusstraat is sinds 23 februari een feit en past in een hele reeks herstructureringsmaatregelen die momenteel aan de gang zijn.

Eerder sloot De Post in Halle ook al zijn postkantoren in Lembeek, Buizingen en Essenbeek. Het hoofdkantoor in Halle is het enige dat overblijft.

'Dat is bijzonder jammer, want de service in het kantoor in Sint-Rochus was zeer goed en het personeel was er heel vriendelijk', vinden de buurtbewoners.

Eind 2007 deed de vzw Sint-Rochus een enquête over het sluiten van het postkantoor toen het nieuws van de sluiting voor het eerst werd gelanceerd.

Op een maand tijd haalde de vzw zonder veel moeite 750 handtekeningen op van mensen die wilden dat de Post op Sint-Rochus bleef.

'Nu zijn we verplicht om veel verder naar het postkantoor in het stadscentrum te trekken. In de wijk wonen veel oudere mensen. Voor hen is dat niet evident. Ook parkeren is altijd een probleem in het stadscentrum en bovendien moet men er altijd lang wachten vooraleer men aan de beurt is. Het is absoluut geen vooruitgang voor de Hallenaren', zo klinkt het overal in de Sint-Rochuswijk.

Bijzonder cynisch is het nieuwe postpunt dat De Post voor Sint-Rochus instelde. Een krantenwinkel in de Basiliekstraat doet dienst als postpunt, maar vreemd genoeg ligt dat postpunt verder weg van de wijk dan het postkantoor in het stadscentrum zelf.

'De klachten zijn inderdaad groot', zegt postbode André Van Gorp uit de Sint-Rochuswijk. 'Ik word er op mijn ronde voortdurend over aangesproken. Vooral nu de sluiting een feit is en de mensen voor voldongen feiten staan, dringt het pas echt goed door. De mensen kunnen aan mij de service vragen die ze ook in een postpunt krijgen. Zo kunnen ze bij mij terecht voor postzegels en dergelijke, maar veel mensen weten dat niet en zijn ook overdag niet altijd thuis wanneer ik langskom.'

Ook het Halse stadsbestuur is niet te spreken over de handelswijze van De Post, die op die manier de inwoners van Sint-Rochus, maar ook die van Essenbeek in de kou laat staan.

De stad schreef andermaal een protestbrief en hoopt dat De Post op zijn beslissing terugkomt.

14:34 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-03-09

de toekomst... voor de facteur...

facteur v2

20:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

loonsverlaging TNT Post... niet uniek...

10_post
Loonsverlaging TNT Post niet uniek

Nieuwe cao is drastisch, maar vormt geen precedent voor andere branches

Doordat er minder post wordt verstuurd, hebben postbestellers van TNT steeds minder werk. Om massaontslagen te voorkomen, is daarom loonsverlaging voorgesteld.

Ingrijpende maatregelen moeten massaontslagen bij TNT Post voorkomen. De nieuwe cao komt echter niet als een verrassing.

Loonsverlaging, inleveren van seniorendagen, versobering van de woon-werkvergoeding, verlenging van de werkweek zonder financiële compensatie en inleveren van koffiegeld. Deze bezuinigingen, die TNT Post wil doorvoeren, klinken menige werkgever vast als muziek in de oren. Het postbedrijf en de bonden willen met deze drastische maatregelen voorkomen dat tienduizend mensen hun baan verliezen.

Robert Dur houdt zich als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit bezig met beloning en prestaties. Hij was niet verrast door de bijzondere uitkomst van de TNT Post cao, die gisteren naar buiten werd gebracht. „Ik ben 35 jaar en heb nog niet bewust meegemaakt dat een bedrijf in Nederland tot loonsverlaging overgaat, maar uniek is het niet. In Engeland gebeurde het ook toen staatsbedrijven geprivatiseerd werden. TNT Post kwam uit eenzelfde soort monopoliepositie. De baten van die gunstige positie werden gedeeld met de werknemers. Dat monopolie is nu afgeschaft, dus moest er flink ingeleverd worden om het bedrijf overeind te houden."

Dur verwacht niet dat het voorstel tot deze drastische ingrepen bij TNT Post een voorbeeldwerking zal hebben voor bedrijven die in moeilijkheden zijn gekomen door de crisis. Loonsverlaging in cao’s komt bijna nooit voor. In 1983 werden de ambtenarensalarissen met drie procent verlaagd en in 1996 kregen werknemers in de horeca een verlaging van zes procent voor de kiezen.

Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, sluit zich hierbij aan. „Bij TNT Post neemt het werk en dus de werkgelegenheid structureel af. In andere sectoren hebben bedrijven het ook moeilijk, maar dat is toch een tijdelijk probleem. In het verleden is er als algemene maatregel eerder gekozen voor loonmatiging. De nullijn of vlak daarbij lijkt mij al een hele concessie voor de vakbonden."

Ook een woordvoerder van vakbond AbvaKabo benadrukt dat de situatie bij TNT Post los staat van de crisis en geen precedent is voor andere branches. „Over deze uitkomst is twee jaar lang onderhandeld. Er moesten wel drastische keuzes gemaakt worden om massaontslagen te voorkomen."

De werknemers van TNT Post moeten de cao overigens nog aannemen. Dur denkt dat bonden zich niet te veel illusies moeten maken over de solidariteit onder werknemers. „Als het erop aankomt, denken veel werknemers dat ze veilig zijn en kiezen ze liever voor meer salaris dan voor baanbehoud van collega’s.

19:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

stuur eens een ... granaat op...

granaat
Handgranaten in post schrikken Schiphol op

Een wapenverzamelaar heeft op Schiphol voor ophef gezorgd door drie handgranaten met de post te versturen. Het wapentuig bevatte geen springstof en was ongevaarlijk, maar dat wist het postpersoneel in een vrachtloods bij de luchthaven niet. De hal werd dan ook direct ontruimd toen de granaten daar maandag aan het licht kwamen tijdens de röntgenscan van een poststuk.

De tientallen medewerkers van vrachtloods 6 moesten naar buiten en konden pas drie uur later weer terug, zegt een woordvoerder van de marechaussee. In de tussentijd bekeek het Explosieven Opruimingscommando van de landmacht de handgranaten. Daarbij werd vastgesteld dat het ging om lege granaten zonder explosieven.

De bommen waren onderweg naar de Verenigde Staten. De Nederlandse verzamelaar zei na een bezoek van de marechaussee zich van geen kwaad bewust te zijn. De man bleek in het bezit van meerdere vergunningen, die hem toestaan om dergelijk wapentuig in huis te hebben.

Of het versturen van de handgranaten met de post strafbaar is, wordt nog onderzocht. De man is in ieder geval dringend verzocht geen bommen meer met de post te versturen.

18:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |