11-03-09

postbodes TNT... woedend...

malu_luer
Deze week is bekend geworden dat de bonden akkoord willen gaan met een nieuwe CAO voor postbodes van TNT Post. De lonen gaan de komende jaren tot 15 procent omlaag. De bonden leggen dit voorstel binnenkort voor aan hun leden. De leden worden voor de keuze gesteld: massaal gedwongen ontslagen óf akkoord gaan met een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

Door Malu Lüer (postbode TNT)

Dit moet volgens de grootste werkgever van Nederland om de concurrentie aan te kunnen gaan met andere postbedrijven die veel goedkoper post kunnen bezorgen. Na twee jaar onderhandelen gaan de bonden akkoord met het voorstel van TNT Post, in ruil voor een baangarantie van drie jaar. Vorig voorjaar zijn er estafettestakingen gehouden die het bedrijf zodanig onder druk hebben gezet dat er een tijdelijke CAO werd afgesloten waardoor de postbodes er een klein beetje op vooruit zijn gegaan.

Niemand zal gedwongen moeten vertrekken, wel worden de werknemers geholpen bij het zoeken naar een andere baan. De eerste jaren zal TNT Post het loon aanvullen tot 95 %, het aantal jaren die aangevuld worden is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. De overeengekomen CAO zal gelden van 1 april 2009 tot 1 april 2012, per 1 april worden de lonen structureel verhoogd met 1 %.

De leden van de bonden mogen hun stem nog uitbrengen over het voorgestelde akkoord. De werknemers worden door de bonden voor de keuze gezet: of 10.000 gedwongen ontslagen of verslechteringen van het inkomen met 15 %. Dit alles omdat de postsector wordt geliberaliseerd. Dit jaar zal de postmarkt in Nederland helemaal open gaan voor concurrenten. Doordat andere postbedrijven veel minder betalen dan een postbode hoort te verdienen denkt TNT Post hierin mee te moeten gaan.

De stakingen vorig jaar waren een succes. Nog voordat de geplande landelijke staking plaatsvond was het bedrijf om en werd er een redelijke CAO afgesloten. Helaas was deze CAO tijdelijk, net als het uitstel van de liberalisering van de postmarkt. De bonden gaan nu vrij simpel akkoord met de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Nu is het aan de leden van de bonden om massaal tegen deze CAO te stemmen. Hopelijk laten de postbodes zich niet chanteren en komen ze op voor hun rechten!

Voor de postbodes die het nog niet opgegeven hebben is er aanstaande zondag, 15 maart, een actiebijeenkomst gepland in Rotterdam, om 11 uur, Vijferhofstraat 65. Zie voor meer informatie de site van
Red de Postbode

16:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

ook Engelse postbodes boos...

maskEngelse postbodes boos over loonsverlaging TNT

Britse postbodes zijn boos over de loonsverlaging bij TNT. De Nederlandse postbodes en -bezorgers gaan de er de komende jaren tot 15 procent op achteruit.

Volgens TNT is de Britse vakbondskritiek onderdeel van een PR-campagne tegen TNT, schrijft de Volkskrant. Het Nederlandse postbedrijf wil een groot belang nemen in het Britse staatsbedrijf Royal Mail. Daarom volgen de Britse postbodes de ontwikkelingen van de Nederlandse lonen met grote belangstelling. Zij zijn bang voor hun eigen inkomen, als TNT de baas wordt bij Royal Mail.

Postmarkt

De Europese postmarkt moet geliberaliseerd worden, maar dat gaat met horten en stoten. In Nederland zijn er drie spelers op de markt: het voormalig staatsbedrijf TNT Post, Sandd en Selekt Mail, dochter van Deutsche Post. Die laatste twee betalen hun "postverspreiders" stukloon of als freelancer. Daarom zijn zij goedkoper dan de postbodes en -bezorgers van TNT, die in vaste dienst zijn.

Vanaf 1 april is de hele Nederlandse postmarkt geliberaliseerd. Om concurrerend te kunnen opereren was het voor TNT noodzakelijk om de loonkosten naar beneden te brengen. Dat betekent óf ontslagen óf loonsverlagingen. In overleg met de bonden is nu gekozen voor de tweede optie, waarbij werknemers wél werkgarantie en oudere werknemers tot 95 procent van hun oude loon gecompenseerd krijgen.

Duitsland


Ook in Duitsland is de postmarkt in beweging. Daar is TNT prijsvechter, net als Deutsche Post in Nederland, en ook daar was de inzet van de strijd de salarissen. De Duitse vakbonden hadden met Deutsche Post een minimum postbodeloon van 9,80 euro per uur afgesproken. De Duitse regering wilde deze afspraak algemeen bindend verklaren.

Dat zou echter betekenen dat TNT niet als prijsvechter op de Duitse postmarkt kan concurreren. Bovendien hadden de vakbonden om een minimumloon van 7,50 euro per uur gevraagd. TNT vocht daarom de beslissing aan en heeft die rechtszaak gewonnen. Zij mogen hun postbodes in Duitsland dus minder betalen dan Deutsche Post doet.

Het geharrewar op de verschillende Europese postmarkten laat de schizofrenie van de postbedrijven zien. Waar Deutsche Post strijdt tegen hoge lonen in Nederland, spreekt ze juist riante salarissen af in Duitsland. TNT moet door de magere betaling van de Deutsche Postdochter Selekt Mail de lonen van Nederlandse postbodes verlagen.

Ook in Engeland zijn ze doodsbenauwd dat ook zij moeten inleveren. TNT is een aggressieve werkgever, waarschuwde vakbond CWU. Maar Royal Mail staat er allesbehalve rooskleurig voor. De harde aanpak van TNT heeft ervoor gezorgd dat het postbedrijf ook in de recessietijd er nog goed voor staat. Wellicht zou Royal Mail juist profiteren van de wijze TNT-lessen

15:34 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nederlandse postbodes... nog in het ongewisse...

els
Postbodes nog in het ongewisse

Postbode Els Holland ( zie foto ) in de Eindhovense TNT-vestiging aan de Kanaaldijk-Noord: "Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren, maar ze zijn nu al anderhalf jaar aan het onderhandelen."

Postbodes van TNT Post weten na het akkoord tussen hun werkgever en de vakbonden niet waar ze aan toe zijn. Maandag bereikten de bonden overeenstemming over een nieuwe cao met TNT Post waarbij de postbodes er in ieder geval fors op achteruitgaan. Het akkoord zal echter voor iedere postbode anders uitpakken.

In grote lijnen komt het er op neer dat het brutosalaris van postbodes met vijftien procent daalt. Hier tegenover staat een compensatieregeling van TNT Post waarbij de werknemers 95 procent van hun salaris behouden. De duur van deze compensatieregeling verschilt per individu. "Medewerkers ouder dan vijftig jaar kunnen maximaal negen jaar van deze compensatie gebruikmaken" , licht woordvoerster H. Kluck van TNT Post toe.

Als de leden van de vakbonden instemmen met de plannen, bespaart het postbedrijf jaarlijks 125 miljoen euro. Zo kunnen massa-ontslagen worden voorkomen. Door de digitalisering en de toenemende concurrentie van goedkoper werkende bedrijven als Sandd en DHL Global Mail heeft TNT het al jaren moeilijk.

Kluck: "We zijn een gezond bedrijf, maar willen we dat ook in de toekomst blijven, dan zijn pijnlijke ingrepen noodzakelijk. Medewerkers moeten kiezen tussen twee kwaden; de kans lopen op ontslag of instemmen met een lager salaris. Het beroep postbode is niet meer een baan voor het leven en ook geen kostwinnersbaan meer."

Als postbodes zich met het oog op hun onzekere toekomst willen oriënteren op een baan buiten TNT Post, krijgen ze daar alle ruimte voor. "Wij stimuleren een vrijwillige mobiliteit", zegt Kluck. "Mensen moeten zelf de afweging maken of ze willen blijven - met minder salaris - of niet."

Personeelsfunctionarissen van TNT Post houden de komende tijd spreekuren voor postbodes. Tijdens deze gesprekken krijgen de postbodes meer inzicht in de gevolgen van de voorgestelde versoberde arbeidsomstandigheden.

14:20 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-03-09

t'is een schande...

schande"Miljard euro voor aandeelhouders De Post schandalig"

De vakbonden bij De Post reageren furieus op de plannen van de aandeelhouders om zich een deel van de cash binnen het bedrijf toe te eigenen. Volgens de krant 'Le Soir' bedragen de reserves ongeveer 1 miljard euro. "Het is schandalig dat de aandeelhouders van De Post 1 miljard euro verdelen terwijl ze aan de postbodes alsmaar meer inspanningen vragen", luidde het bij de christelijke en liberale vakbond.

"Schandalig bedrag"
"Het bedrag is schandalig tegenover de 35.000 postmedewerkers die het bedrijf telt en die, door hun inspanningen, hebben bijgedragen aan het succes", verklaarde André Blaise (CSC-ACV). Volgens hem is de productiviteit bij De Post de laatste vijf à zes jaar met 30 procent gestegen. "De inspanningen van het personeel waren aanzienlijk om het bedrijf klaar te stomen voor de liberalisering van de postmarkt. Wat ik vandaag zeg, is dat deze liberalisering als uitvlucht dient en gebruikt wordt om een strategisch plan door te drukken zonder dat de werknemers iets krijgen."

"Absoluut abnormaal"
Eenzelfde geluid vanuit de liberale vakbond. "Het is absoluut abnormaal dat de postbodes niets krijgen, integendeel", aldus Marc De Mulder (VSOA). Hij zegt te vrezen voor harde acties bij het personeel. Vorige week werd er al eens drie dagen actie gevoerd.
Overmorgen rond 10 uur zullen vakbondsmilitanten verzamelen voor het Muntcentrum in Brussel, waar er een vergadering plaatsvindt tussen gedelegeerd bestuurder Johnny Thijs en de vakbonden. "We zullen het er hebben over de problemen met Georoute. Door in gemeenschappelijk front op te treden, willen we blijven druk zetten op de directie", aldus Blaise.

20:49 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

En haar pensioentje dan...

93
93-jarige krijgt al weken geen pensioen meer door de Post

Adolphina Bruylandt (93) wacht nu al weken op haar pensioen. De gelegenheidspostbode wachtte niet tot de vrouw aan de deur kwam, en in het postkantoor is men haar papieren kwijtgeraakt.

Op 20 februari werd in de Hammestraat bij Adolphina Bruylandt aangebeld voor de uitbetaling van haar pensioen. De vrouw woont achteraan in een bijgebouw van haar vroegere woning, nu bewoond door haar zoon Herman en diens echtgenote Suzanne Dooms. De afstand tot de deurbel bedraagt zo'n 40 meter.

'Na het aanbellen begaf mijn moeder zich meteen naar de voordeur. Maar door haar ouderdom is ze slecht te been en gaat ze met een wandelstok. Toen ze ter plaatse kwam, zag ze niemand meer', vertelt zoon Herman.

's Avonds vond hij in de brievenbus een melding: in het postfiliaal in de Binnenstraat kon een zending afgehaald worden. Herdersem heeft immers geen eigen postkantoor meer.

Herman wist waarover het ging - de uitbetaling van Adolphina's pensioen - en ging 's anderendaags, met het paspoort van zijn moeder én een volmacht, naar het kantoor. 'Maar daar kreeg ik te horen dat een uitbetaling aan derden niet mogelijk was. Zélfs niet aan een zoon. Mijn moeder moest zich persoonlijk aanbieden.'

En dus keerde Herman de dag erop terug naar het postkantoor, deze keer met zijn moeder. 'Maar nu bleek het noodzakelijke formulier niet meer te vinden. Het was gewoon verdwenen! Ik werd wel vriendelijk geholpen door de postmeester, en hij telefoneerde zelfs naar de centrale dienst in de Denderstraat. Maar ook daar kon men ons niet verder helpen. We gaan het nodige doen, kreeg ik nog mee.'

Op 27 februari werd de echtgenote van Herman telefonisch gevraagd of er al nieuws was. 'We hadden nog niets ontvangen of gehoord', zegt Herman. 'Dus ben ik op 2 maart weer naar de Binnenstraat gereden. Nog geen nieuws. Ik kreeg alleen duizend verontschuldigingen en de raad om mijn beklag te doen bij de ombudsman van de Post.'

Volgens Herman was het met de vaste postbode nooit zover gekomen. 'Hij kent de situatie, hij zou nooit weggegaan zijn. Jammer genoeg is hij al een tijdje ziek. Sindsdien worden we bediend door gelegenheidspostbodes. Ik heb niets tegen die mensen, maar het loopt mank en er is geen enkel sociaal contact meer. Het is toch schrijnend dat oudere mensen in de kou blijven staan voor iets waar ze recht op hebben? Mijn moeder ontvangt een ouderdomspensioen en is daarop aangewezen. Uiteraard vangen wij haar nu op. Maar wat gebeurt er met personen die geen beroep kunnen doen op familie of vrienden? Zij worden aan hun lot overgelaten. We kunnen alleen maar hopen dat hier vlug een einde aan komt', besluit Herman.

19:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De Post is er niet... om gepluimd te worden...

logo_134_100
De Post is er voor de mensen, niet om gepluimd te worden.

Auteur
Stefaan Van Hecke voor Federaal parlement: Kamer

De recente verklaringen van Minister Vanackere over de geldreserves van De Post verontrusten Groen!-Kamerlid Stefaan Van Hecke. Het kabinet stelt dat De Post niet op haar geldreserve van 1 miljard euro moet blijven zitten en wil dat uitkeren aan de aandeelhouders. Voor Van Hecke dient De Post echter niet als pluimkip voor de aandeelhouders.

Vorige week lieten de werknemers van De Post hun boosheid lieten over de wijze waarop de regering de postmarkt liberaliseert. Nauwelijks een week later verklaart Minister voor Overheidsbedrijven Vanackere (CD&V) dat privé-aandeelhouder CVC en de Staat praten over een cash-out van "liquiditeiten die niet onmiddellijk nodig heeft".

Stefaan Van Hecke (Groen!): "De postbodes staan de voorbije jaren onder steeds grotere druk: minder personeel, de invoering van de verschillende Georoutes enz. Uiteindelijk hebben zij mee voor deze geldreserve gezorgd. Nu dat geld uitbetalen aan de aandeelhouders, terwijl De Post veel geld nodig zal hebben om de gevolgen van de liberalisering op te vangen, is onbegrijpelijk. Tenslotte gaat het hier over meer dan een miljard euro! Het is eens te meer een voorbeeld van hoe financiële vehikels met de vette brokken weglopen, nadat er met veel belastingsgeld zwaar geïnvesteerd werd."

Voor Groen! is dit een zoveelste bewijs dat deze regering een rechts, ultra-liberaal beleid voert en slechts op korte termijn denkt. Stefaan Van Hecke is verontwaardigd over zoveel cynisme om dat geld aan de privé uit te keren en zal de minister hierover ondervragen. Groen! pleit reeds lang voor een goede dienstverlening, de sociale rol van de postbode, het behoud van de postkantoren en goede werkomstandigheden voor de duizenden werknemers van De Post.

Extra informatie
StefaanVanHecke.be

17:45 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De Post heeft... oorlogskas...

post 25
'De Post heeft 'oorlogskas' van een miljard euro'

De ongebruikte reserves van De Post die de aandeelhouders overwegen onder elkaar te verdelen, lopen op tot een miljard euro. Dat schrijft Le Soir dinsdag.

Minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere (CD&V) zei zaterdag nog in De Tijd dat de aandeelhouders van het postbedrijf (de overheid en de Britse private-equitygroep CVC) overwegen zich een deel van de berg cash toe te eigenen.

Het is aan de aandeelhouders om te beslissen over het bedrag en het tijdstip van die cash out. Een datum is niet voorzien. 'We kunnen niet zeggen of dat dit jaar, volgend jaar of binnen tien jaar zal gebeuren', luidt het bij het kabinet Vanackere.

Eind 2007 bleek uit het jaarverslag van De Post dat er sprake was van 971 miljoen euro kasmiddelen. Een jaar later was dat meer dan een miljard euro.

16:06 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |