03-03-09

geen speciale bedeling... Humo, Flair en Libelle...

Geen speciale bedeling voor Humo, Flair en Libelle

Naar aanleiding van de poststaking gaat Sanoma Magazines, de uitgever van onder meer Humo, Flair en Libelle, geen speciale bedeling op poten zetten om haar magazines morgen toch tot bij haar abonnees te krijgen. Wie zijn magazine niet voor vrijdag in de bus vindt, krijgt wel een gratis verlenging van zijn abonnement met een week. Dat zegt Rosette Van Rossem van Sanoma Magazines.

Kranten
De kranten vielen vandaag overigens op de meeste plaatsen wel in de brievenbussen. De drie grote krantengroepen leverden hun kranten rechtstreeks aan de postkantoren en stuurden ze niet naar de verdeelcentra. De groepen werkten voor de bedeling overigens samen. De Persgroep Publishing nam Oost- en West-Vlaanderen voor zijn rekening, Corelio Vlaams-Brabant en Concentra Antwerpen en Limburg. Driekwart van de abonnees heeft zo zijn krant toch gekregen.

13:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

vier van de vijf sorteercentra... geblokkeerd...

Vier van de vijf postsorteercentra geblokkeerd

De werknemers van De Post staken dinsdag voor de tweede dag op rij. Ze zijn boos omdat de directie in de toekomst brieven wil laten verdelen door postbezorgers. 'Maandag staakten de postbodes, maandagnacht lagen 4 van de 5 sorteercentra plat', zegt woordvoerder Fred Lens. De Post maakt zich sterk dat iedereen dinsdag wel zijn krant in de bus krijgt.

'Het ziet er dinsdag wat postbedeling betreft niet goed uit', zegt Fred Lens. De postbodes zijn in principe aan het werk, maar door de problemen in de sorteercentra hebben ze geen brieven om uit te delen.

'De sorteercentra Antwerpen X en Gent X zijn geblokkeerd. Dat heeft gevolgen voor de provincies Antwerpen, Limburg en Oost- en West-Vlaanderen. In het sorteercentrum Brussel X is wel een deel van de mensen aan het werk gegaan. Lens verwacht dat daardoor 30 procent van de post in Brussel en Vlaams- en Waals-Brabant zal bedeeld worden.

In Charleroi en Luik zijn de sorteercentra ook geblokkeerd. 'In Namen en Henegouwen is er principe geen post, in Luik en Luxemburg zullen de mensen een klein deel van hun post krijgen.'

Wat de kranten betreft verwacht Fred Lens weinig problemen. 'Die passeren niet langs de sorteercentra, dus kunnen de postbodes ze bedelen.'

Het personeel van De Post is kwaad omdat de directie volgens de vakbonden het beroep van postbode wil uithollen. In de toekomst zouden postbezorgers de brieven in de bus steken. De vakbonden willen ook dat de directie nu eens ernstig praat over de cao en ze willen dat de werknemers van De Post ook meer gaan verdienen.

'Nu ligt het overleg tussen directie en vakbonden stil', zegt Fred Lens. 'Maar na deze stakingsactie gaan we wel opnieuw, zoals gepland, aan tafel zitten.'

Woensdag is de derde en laatste stakingsdag bij De Post. Dan staken de transporteurs binnen het bedrijf.

12:18 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

poststaking... ramp voor uitvaartsector...

Poststaking is ramp voor uitvaartsector

De staking bij De Post die gisteren begon en tot rmorgen loopt, is een ramp voor de uitvaartsector. Verschillende gebedsdiensten zullen een week moeten uitgesteld worden, omdat het nodige drukwerk niet op tijd kan afgeleverd worden. Dat zegt Bruno Quirijnen, ondervoorzitter van de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen (VARU). De sector is volgens Quirijnen vragende partij voor een overleg met de top van De Post, maar kreeg tot nog toe geen gehoor. De Post pikt de kritiek niet.

Kritiek
Volgens de VARU is de dienstverlening van De Post ook als er niet gestaakt wordt al een nachtmerrie. Brieven zijn minstens twee dagen onderweg, ondanks de speciale rouwzegel die erop kleeft. Daardoor krijgen de mensen die uitgenodigd worden vaak niet voldoende tijd om hun komst te bevestigen, of om tijdig een rouwkrans te bestellen."De bedeling draait vierkant", zegt Quirijnen. "De bussen worden ten laatste om 19 uur gelicht, en op zondag is er geen ophaling. Mensen die vrijdag een overlijden te verwerken krijgen, moeten daardoor ten laatste op zaterdag hun uitnodigingen bussen, of ze zijn te laat", gaat hij verder.

De staking maakt de hele situatie volgens VARU nog een stuk erger. De vertragingen die door de actie worden opgelopen, moeten eerst weggewerkt worden. Dat lukt nooit overal, waardoor rouwbrieven nog langer onderweg zijn. Uitvaartdiensten worden massaal uitgesteld, omdat veel mensen gewoon niet op de hoogte kunnen gebracht worden. VARU pleit dan ook voor een minimale dienstverlening.

Rouwzegels
De rouwzegels zelf zijn ook al jaren een punt van kritiek. De zegels, die evenveel kosten als een normale prior-zegel, zijn niet zelfklevend. Daardoor duurt het veel langer om ze op een brief te plakken. De uitvaartsector vroeg naar eigen zeggen al herhaaldelijk om kleefvellen met rouwzegels te maken, maar daar kwam geen reactie op. Om de bedeling vlotter te laten verlopen, wil VARU een systeem op poten zetten waarbij speciale poststukken onmiddellijk kunnen opgehaald worden of er moet een verzamelpunt komen waar de mensen uit de sector hun brieven zo snel mogelijk kunnen afgeven om ze te laten afleveren.

De ergernis is erg groot en vanuit De Post is er volgens VARU geen begrip. "We hebben recent nog een brief met onze verzuchtingen naar topman Johnny Thijs geschreven, maar we kregen een nietszeggend antwoord terug", besluit ondervoorzitter Quirijnen. Volgens hem is het dringend tijd om tot actie over te gaan.

De Post in tegenaanval
De Post-woordvoerder Fred Lens is geschokt en noemt de kritiek ongehoord en ongegrond namens alle postbodes die zich inzetten voor een goede afhandeling van de poststukken. Over de bestelling van stukken tijdens de staking doet Lens geen uitspraken, omdat het over een geval van overmacht gaat. De kritiek van de VARU dat rouwbrieven altijd te lang onderweg zouden zijn, is volgens de woordvoerder onzin.

Als de stukken in de postbus worden gestoken, maakt het volgens hem niet uit of er een rouwzegel op kleeft of niet. Gewone postzegels worden ook aanvaard en voor alle brieven geldt het principe dat 95,5 procent van de stukken de volgende dag op zijn bestemming is. Het beste wat begrafenisondernemers echter kunnen doen, is met hun rouwbrieven naar een postkantoor trekken. "Ze melden dan dat het om rouwbrieven gaat, en de bediende zal vanaf dan absolute voorrang geven aan dergelijke stukken in de postketen. Ze worden samen met de aangetekende zendingen in een speciale zak gestoken, zodat elke postbode weet dat hij zijn uiterste best moet doen om de brieven zo snel mogelijk af te leveren", verklaart Lens. De rouwzegel is volgens hem niet meer dan een elegante en duidelijke manier om rouwbrieven te frankeren.

De kritiek van de VARU dat er geen zelfklevende rouwzegels bestaan, weerlegt de woordvoerder door te stellen dat er evengoed normale en neutrale zelfklevende zegels op dergelijke stukken mogen gekleefd worden. Fred Lens is naar eigen zeggen erg geraakt door de kritiek van de uitvaartsector en vindt het erg voor alle postbodes om dergelijk nieuws te vernemen, terwijl ze volgens hem elke dag hun best doen om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzorgen.

11:59 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

allesbehalve blind... liberaliseren...

sterckxAllesbehalve een blinde liberalisering van De Post

Dirk Sterckx heeft geen begrip voor het standpunt van de postvakbonden. Sterckx is lid van het Europees Parlement (Open Vld).

Het personeel van De Post zal vanaf vandaag drie dagen op rij staken. Er wordt in principe geen post bedeeld en ook heel wat mensen zullen geen krant in de bus krijgen. Europarlementslid Dirk Sterckx vindt dat de kritiek van de vakbonden op de hervormingen van de post kant noch wal raakt.

In hun stakingspamflet zeggen de vakbonden dat ze drie dagen staken omdat "het beroep van postman op de helling staat". Dat komt door "de asociale Europeanen", die onze regering dwingen om De Post te hervormen. Onze politici "blijven onverschillig".

Maar het beroep van postman zou pas echt in gevaar zijn als De Post haar manier van werken (onder druk van de Europese richtlijnen) de voorbije tien jaar niet had veranderd. Of als ze haar veranderingen nu halfweg zou stopzetten. De tijd van de beschermde nationale monopolies is voorbij. Niet omdat Europa dat zo wil, wel omdat de eisen die de klanten aan de post stellen grondig veranderd zijn. Een modern postbedrijf kan maar overleven als het investeert in nieuwe technieken en soepel genoeg is om snel een antwoord te vinden op de vragen van de klanten. Een grensoverschrijdende samenwerking op de Europese postmarkt is daarvoor noodzakelijk geworden.

Daarom heb ik geen begrip voor wat de postvakbonden zeggen over Europa. De richtlijn over de opening van de postmarkt is niet asociaal. Postdiensten moeten er zijn voor iedereen. Europa verplicht elk land om voor elke burger en elke kmo postdiensten te garanderen tegen een betaalbare prijs. Die "universele dienst" is een Europese verplichting! En de Europese minimumeisen liggen hoog: vijf dagen per week post (brieven en kleine pakjes), ook op de meest afgelegen plekken, een voldoende bereikbaar net van postkantoren. Naast een bedrijf dat de universele dienst verzorgt, moeten ook andere bedrijven vanaf 2011 ook voor gewone brieven hun diensten kunnen aanbieden.

Eind vorig jaar heeft de Belgische regering beslist hoe ze de richtlijn zal uitvoeren. De opdracht om voor de universele dienst te zorgen is voor minstens zes jaar toegewezen aan De Post, en de overheid staat garant voor de financiering ervan als De Post kan bewijzen dat ze niet uit de kosten komt. De Post is er dus al zeker van dat ze haar netwerk behoudt en dat ze werk heeft voor tienduizenden mensen die dat netwerk elke dag recht houden. Niemand van de nieuwkomers krijgt een garantie dat zijn investeringen ook winstgevend zullen zijn. Wie op de Belgische postmarkt wil komen, moet na twee jaar tenminste twee keer per week post bezorgen en zal na vijf jaar 80 procent van het grondgebied moeten bedienen. België vraagt dus van elke nieuwkomer een stevige investering in middelen en mensen.

Ik begrijp dan ook niet dat tien dagen geleden, toen de poststaking werd aangekondigd, David Geerts (sp.a) het in deze krant nog maar eens had over "blinde liberalisering" en over een "puur liberaal dogmatisch concept" met minister Van Quickenborne op kop. Geerts spreekt schande van de manier waarop de Britten sinds hun liberalisering in 2006 de Royal Mail hebben opgeofferd aan de concurrentie.

Mag ik hem de twee maanden oude studie Modernise or Decline ('Moderniseer of ga ten onder') aanraden, uitgevoerd in opdracht van de Britse regering? Daarin staat haarfijn uitgelegd hoe de Britse post, en daarmee de universele dienstverlening, ten onder dreigt te gaan, niet zozeer door de concurrentie van andere postbedrijven, maar wel door de groei van e-mail en de logheid en inefficiëntie van de Royal Mail, die nog altijd een marktaandeel van 98 procent behoudt in de zogenaamde last-mile delivery, de bezorging aan de eindgebruiker. Dat netwerk brengt Royal Mail nauwelijks iets op en dus zal het efficiënter moeten worden om overeind te blijven.

Trouwens, collega Geerts, het was geen dogmatische liberaal maar wel een Labourregering die in 2006 de schoktherapie toepaste en de Britse postmarkt plots helemaal openstelde.

Precies de investeringen en hervormingen die onze post de voorbije jaren heeft gedaan en in de komende jaren nog moet doen, hadden de Britten ook al jaren geleden moeten doen. De meest rendabele en best georganiseerde postbedrijven vinden we in Duitsland, Nederland en Zweden, landen die al bijna twintig jaar geleden begonnen zijn met hun hervormingen. Die bedrijven kunnen nu ook in andere landen klanten winnen voor een beter product tegen een betere prijs. Als De Post over twee jaar niet mee kan met de besten, zullen er veel hardere maatregelen nodig zijn dan wat er nu op tafel ligt. Dat is de harde les die het Britse voorbeeld ons leert.

Gaan we daarmee de goede oude postbode verliezen die zijn straten en hun bewoners kent? Er zullen na 2011 nog altijd vele duizenden mensen elke dag op stap gaan in opdracht van De Post of een concurrent. Waarom zouden die minder vriendelijk zijn op hun ronde? Waarom zouden die hun job, voltijds of deeltijds, slordiger of met minder toewijding doen dan vorige generaties postbodes?

08:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-03-09

Thijs pikt... actie niet...

thijsPostbaas Thijs pikt actie niet

CEO Thijs is boos op de actievoerende postmannen.Johnny Thijs, topman van De Post, reageert ontevreden op de driedaagse stakingsactie. "Ik ben boos want dit doorkruist het overleg. De enigen die nadeel ondervinden van deze actie zijn onze klanten, die we net in een vrijgemaakte markt zullen nodig hebben", verklaarde de CEO. Thijs liet nog verstaan "geen dogma's" te hanteren in het overleg. "We willen dat de postbezorger er komt, maar over de modaliteiten valt te praten".

Drie dagen actie
De vakbonden van De Post voeren sinds vandaag gedurende drie dagen actie uit protest tegen de verschillende hervormingen, die de werkdruk en flexibiliteit binnen het bedrijf hebben doen toenemen. Concreet verzetten de bonden zich tegen de vervanging van klassieke postbodes door deeltijdse postbezorgers en tegen de sluiting van kleine postkantoren. Ook het uitblijven van een loonsverhoging wordt aangeklaagd.

Boze postbaas
Thijs is niet te spreken over de actie, omdat die het sociaal overleg doorkruist. Hij wijst ook op het feit dat de staking het imago van De Post schade berokkent. "Deze acties zullen onze reputatie schaden. Dit gaat ons weer een stapje achteruit brengen. We zullen dan ook moeten proberen om de opgelopen achterstand zo snel mogelijk in te halen en intussen blijven voortwerken aan de kwaliteit van de dienstverlening". De CEO hoopt dat het effect van de staking binnen een week kan worden weggewerkt. "Alles zal afhangen van de volumes die worden getroffen".

"Beroep niet in gevaar"
De stelling van de vakbonden dat het beroep van postbode in gevaar is door de invoering van postbezorgers, is volgens de topman "verkeerd". "De postbodes zullen blijven bestaan. Naast postbedeling zullen zij in ieder geval blijven instaan voor de meer complexe en gevoelige taken, zoals de bedeling van pakjes, aangetekende zendingen of pensioenen". Thijs geeft toe dat er naast de klassieke postbodes contractuele medewerkers zullen worden aangeworven. "Het gaat om contractuelen, die eenzelfde relatie zullen hebben met het bedrijf en aan dezelfde kwaliteitsdoelstellingen zullen moeten voldoen". De activiteiten die zij uitvoeren, is iets minder complex, vandaar het feit dat hun loonbarema's lager liggen, verklaarde de CEO.

"Geen gevaar voor kwaliteitsverlies"
De vrees voor een lagere kwaliteit van de postbedeling is voorbarig, zo luidt het. "We gaan actief mensen zoeken als postbezorger en zij zullen zelf kiezen om deze job uit te oefenen. Dus ik ga ervan uit dat zij die job even goed zullen willen doen. Het is een misvatting van de vakbonden dat huisvrouwen of studenten minder goed hun taak zullen willen doen". Volgens Thijs zal het bedrijf dezelfde controle-eisen hanteren voor deeltijdse postbezorgers dan voor postbodes en zal de kwaliteitscontrole dezelfde zijn.

"Geen reden voor conflict"
Op de vraag hoe de topman het conflict met de vakbonden gaat ontmijnen, sprak Thijs verzoenende taal. "Ik zie geen reden voor conflict. Wij waren aan het praten en hebben de onderhandelingstafel nooit verlaten. We willen dat de postbezorgers er komen, maar over de modaliteiten valt steeds te onderhandelen. Voor ons zijn er geen dogma's".

Geen deadline
Een deadline om tot een akkoord te komen, is er volgens de CEO niet. "We hopen eerder vroeg dan laat". Momenteel worden de gesprekken over een nieuwe CAO en over het statuut van postbezorgers parallel gevoerd. "De twee dossiers zijn niet aan elkaar gelinkt, de vakbonden waren vragende partij om de onderhandelingen parallel te voeren en dat stelt geen probleem voor ons". Deze week donderdag staat er een eerste nieuw contact met de vakbonden op het programma. "Ik hoop dat we dan een nieuwe onderhandelingskalender kunnen vastleggen. Ik ben optimistisch dat we tot een akkoord kunnen komen als beide partijen dat willen", besloot de topman.

17:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Groen! steunt... verzet...

logo_groen
Groen! steunt verzet tegen botte herstructureringen bij de Post

Groen! protesteert tegen de devaluatie van de functie van postbode tot ?hamburgerjob? voor een hongerloon en zonder degelijk sociaal statuut. Deze diepgaande herstructureringen zijn het gevolg van de liberalisering van de postmarkt in Europa. Groen! vraagt al langer dat de regering werk maakt van duidelijke voorwaarden voor de invoering van de liberalisering en de oprichting van een paritair comité . Groen!-Kamerlid Stefaan Van Hecke zal maandag dan ook aanwezig zijn op de betoging die de postbonden organiseren.

16:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

tweeduizenttal betogende postbodes...

2.000 postbodes betogen in Brussel

Sinds 12.00 uur trekken een 2.000-tal werknemers van De Post in een lawaaierige betoging door het centrum van Brussel. De betoging is georganiseerd door de drie vakbonden uit protest tegen de al te ver gaande liberalisering die de postdirectie wil doorvoeren.

De vakbonden kunnen niet aanvaarden dat het beroep van postbode wordt uitgehold en dat de post in de toekomst zou bedeeld worden door zogenaamde postbezorgers. Ze willen ook dat er een einde komt aan de sluiting van kantoren en dat de lopende cao-onderhandelingen op een normale manier hernomen worden. Daarbij zouden niet alleen de eisen van de directie, maar ook de wensen van het personeel in aanmerking moeten komen, aldus het verenigd vakbondsfront.

14:15 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |