30-10-07

werkonderbreking... ook in Brussel-stad...

but_acties_1Werkonderbreking in uitreikingskantoor De Post in Brussel-stad
Vanmorgen is er een werkonderbreking geweest in het uitreikingskantoor Brussel, dat het centrum van de hoofdstad bedient. Aan de basis van de onrust ligt een test met het nieuwe sorteersysteem. Post wordt nu nog deels in het uitreikingskantoor gesorteerd, maar in de toekomst gaat dat allemaal gebeuren in de grote sorteercentra. Dat heeft gevolgen voor de dienstroosters van het personeel, die bijvoorbeeld niet langer met het openbaar vervoer maar met hun eigen wagen naar het werk moeten komen.

De werkonderbreking in Brussel gebeurde spontaan, maar is wel gedekt door een stakingsaanzegging van de vakbonden. Volgens de socialistische bond namen ruim 80 van de 100 personeelsleden aan de actie deel. De postbedeling in het centrum van Brussel werd hierdoor verstoord. Het werk zou normaal morgenochtend hervat worden. Poststukken die vandaag bleven liggen, zouden ten laatste binnen de 48 uur verdeeld worden.

Directie belooft oplossingen

Deze namiddag hadden de vakbonden een ontmoeting met de directie. Die beloofde dat de oplossingen voor de overgangsregeling naar het nieuwe sorteersysteem, later zullen worden geëvalueerd. De directie wijst er ook op dat het systeem van rondesortering voor een honderdtal postkantoren geldt en dus geen probleem is van Brussel alleen. Er zal ook niemand worden ontslagen als gevolg van de nieuwe regeling.

Vorige week maakte De Post een actualisering van haar ondernemingsplan bekend, waardoor deeltijds werk sterk zou worden uitgebreid. Maar de actie van vandaag heeft daar niets mee te maken. Jef De Doncker van het ACOD wijst erop dat het nog te vroeg is om actie te voeren tegen het ondernemingsplan. "Het wordt afwachten, tot de onderhandelingen over de details, welke de gevolgen zijn voor de mensen op het terrein".

10:30 Gepost door Pol de postman in staking | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staking, brussel |  Facebook |

Staking in Vilvoorde...

stakingStaking bij De Post in Vilvoorde

De postbodes van Vilvoorde hebben vanmorgen rond 7.30 uur spontaan het werk neergelegd. Ze protesteren tegen het aanslepend personeelsgebrek. Volgens vakbondssecretaris Albert Vandeneynde (ACOD) waren er slechts 27 postbodes aanwezig voor 31 rondes.

De staking is algemeen, op vier postbodes na die al op ronde vertrokken waren. De kranten vielen wel in de bus.

‘De mensen zijn het dagelijkse overwerk beu omdat er onvoldoende mensen zijn voor alle diensten. Bovendien zit het personeel nog met vijfhonderd verlofdagen, die voor het einde van het jaar moeten opgenomen worden. Dat is door het personeelstekort onmogelijk. De directie heeft aan de contractuelen al gevraagd een deel van hun vakantie te laten vallen, wat natuurlijk niet door de beugel kan’, zegt Vandeneynde.

Van de 27 aanwezige postbodes waren er bovendien zeven of acht gestuurd door een uitzendkantoor. ‘Om orde op zaken te stellen in het kantoor van Vilvoorde moeten er minstens een tiental contractuelen aangeworven worden’, zegt Vandeneynde.

In de Vlaamse rand rond Brussel is het voor De Post echter al geruime tijd zeer moeilijk om postbodes aan te werven. De vakbonden in Vilvoorde wachten op de directie voor een gesprek.

10:08 Gepost door Pol de postman in staking | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, staking, vilvoorde |  Facebook |

25-09-07

amai...

'Zelfs lachen mocht niet van onze baas'
Postbodes leggen het werk neer

De inwoners van Temse hebben gisteren geen post in hun brievenbus gekregen. De postbodes wilden niet langer samenwerken met hun postmeester, en legden daarom het werk neer. Tussen de postbodes en de postmeester botert het al een tijdje niet meer, blijkt nu.De postbodes van Temse zijn het beu. Gisteren was iedereen gewoon aan het werk, tot er kabaal in de sorteerzaal weerklonk. 'We hoorden dat de baas ruzie aan het maken was met één van onze collega's. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. De sfeer in ons kantoor is al een tijd verziekt. Nu zijn we het beu en met deze staking willen we laten zien dat we niet langer op deze manier met onze baas willen samenwerken', zegt een postbode die liever anoniem wil blijven.

Diepe kloof

De troepen van de postmeester keren zich dus tegen hem. Volgens de postbodes heeft hij dat zelf gezocht. 'We willen als mensen behandeld worden, en niet als beesten. Praten tegen elkaar was bijna taboe geworden. Als er al eens gelachen werd, waren we zogezegd niet aan het werken. Hij blaft ons ook regelmatig af en heeft al met verschillende mensen in de clinch gelegen. Dit kan niet langer. We pikken dit niet meer en willen verandering', klinkt het in koor.

De Post reageerde meteen en stuurde enkele mensen naar Temse om de situatie te ontmijnen. De koppen werden bij elkaar gestoken, en na een paar uur kwam er een voorlopige oplossing.

'Er is beslist om de postmeester een week met vakantie te sturen. Ook de persoon waarmee hij ruzie maakte, kan thuis even afkoelen', aldus Dirk Smet van de christelijke vakbond.

'Ik begrijp dat de Post iets doet nu, maar ik durf niet garanderen dat de situatie nu opgelost is. De kloof is heel diep en het klimaat heel onaangenaam. We zullen moeten afwachten.'

De postmeester zelf bleef de hele dag onbereikbaar voor commentaar. Bij de Post verklaren ze dat ze de rust en de sereniteit willen laten weerkeren en dat dit de beste oplossing is.

Ondertussen wordt er gewerkt aan een structurele oplossing. Een overplaatsing is volgens zijn werknemers geen optie.

'Hij is 62 en heeft al op verschillende plaatsen gewerkt. Telkens waren er ruzies.' Voor het merendeel van de werknemers is er maar één oplossing: de postmeester op pensioen sturen.

De Temsenaren krijgen alvast vandaag opnieuw post in hun brievenbus.

Vooral de titel verbaasd me... en ons maar 'brainwassen' met hun STAR-projecten...

en ons maar wijs maken dat we fluitend naar ons werk moeten komen...

zouden ze niet eerst de bazen  van hun voetstuk halen...


11:18 Gepost door Pol de postman in staking | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |