28-11-07

zelfs Johnny heeft schrik...

postzegeltje
De Post wil zelfde voorwaarden voor concurrenten

De Post kijkt bij onveranderd beleid aan tegen een stijging van de kosten met 3 procent per jaar en een daling van de inkomsten met 400 miljoen euro tegen 2012, onder meer als gevolg van de volledige liberalisering van de postmarkt in Europa. Dat maakte gedelegeerd bestuurder Johnny Thijs vandaag bekend in de Kamercommissie Infrastructuur.

Hij hield er een emotioneel pleidooi aan de Belgische overheid om een kader te scheppen waarin de concurrentie op de postmarkt in ons land kan geschieden. Volgens Thijs is er nood aan een ‘level playing field’: dezelfde voorwaarden op operationeel en sociaal vlak voor elk bedrijf dat aast op een licentie om post te bedelen in ons land.

‘Ik ben gefrusteerd en zelfs bijna boos’, verklaarde de gedelegeerd bestuurder aan de Kamerleden die kritiek hadden op recente maatregelen, zoals het sluiten van postkantoren. ‘Het overleven van het bedrijf staat op het spel!’. Thijs beklemtoonde dat als het concurrentiemodel geen gelijke wapens oplegt, De Post binnen tien à twintig jaar gewoon niet meer zal bestaan.

De uitdagingen zijn groot. Zo is De Post volgens het beheerscontract dat loopt tot 2010 gebonden aan de universele dienstverlening. Hierbij moet vijf dagen per week overal in het land post worden bedeeld. Momenteel levert dat nog geen probleem op, maar als de markt wordt opengegooid begin 2011, schat Thijs de kostprijs op 100 à 300 miljoen euro per jaar. ‘Dit is een heel grove berekening, alles zal afhangen van de maatregelen die de overheid neemt’.

Ook de postkantoren kosten het bedrijf geld, iets waar de concurrentie zich geen zorgen over moet maken. Precieze cijfers gaf Thijs niet, behalve dat momenteel driehonderd van de postkantoren (op een totaal van ongeveer duizend) ‘winstgevend zijn inzake directe kosten/baten’. Hij stelde dat hij de kost van het kantorennet bij de volgende beheersovereenkomst op tafel wil leggen. Sowieso zet het bedrijf zijn inspanningen voor het uitbreiden van de PostPunten en het sluiten van postkantoren voort.

Voor wat betreft de loonkost, pleitte Thijs voor de oprichting van een nieuw paritair comité dat dezelfde arbeidsvoorwaarden oplegt aan alle werknemers uit de sector, ‘om te vermijden dat concurrenten een beroep zouden doen op kleine zelfstandigen’, luidde het.

‘Zij die denken dat de vrijmaking geen impact zal hebben op De Post moeten naar de buitenlandse voorbeelden kijken om te weten dat dat niet kan’, concludeerde Thijs. ‘Zelfs het meest efficiënte postbedrijf ter wereld (TNT) verloor een kwart in direct mail.’

21:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, postman, postbode, pol, facteur, johnny thys, liberalisering |  Facebook |

27-05-07

 Het gedacht van Johnny Thys...

thys_johnny

 “modernisering is nog maar halfweg”

Naar nieuwe aanvallen en besparingen?
Postbaas Johnny Thijs vindt dat de hervormingen bij De Post nog onvoldoende ver gaan. Ja, de productiviteit is met 30% opgedreven en het aantal jobs is met enkele duizenden verminderd. Maar dat volstaat blijkbaar niet voor de liberalisering van de postdiensten. Liberaliseren betekent flexibeler en harder werken voor minder geld terwijl tegelijk minder diensten tegen een duurdere prijs worden aangeboden. De enige winnaars daarbij zijn de aandeelhouders.

De besparingen bij De Post blijven verder gaan. De directie wil De Post concurrentieel maken met andere postbedrijven in Europa. Zo wil het op een zelfde niveau komen als de Nederlandse of de Duitse postdiensten.

Bij het Nederlandse postbedrijf TNT wordt gedreigd om 11.000 mensen op straat te zetten, als het personeel bijkomende besparingen aanvaardt, zou het beperkt blijven tot 7.000 jobs die moeten verdwijnen.

Bij de Duitse postdiensten (“Deutsche Post”) verdwenen 22.000 jobs na 10 jaar geliberaliseerde markt. Bij de nieuwe private bedrijven werden slechts 13.000 nieuwe jobs gecreëerd (tegen slechtere voorwaarden). Netto gingen dus 10.000 jobs verloren. Daarbij waren er 62,3% “mini-jobs” (die vooral mini zijn qua verloning). Het Nederlandse TNT is in Duitsland actief en deed er een oproep aan kinderen boven de 13 jaar om de post te bedelen: 1.000 bussen voor 20 euro.

Ook hier wil de directie van De Post besparen. Daartoe werd onder meer overgegaan tot het sluiten van heel wat postkantoren om ze te vervangen door Postpunten. Dit idee werd gesteund door alle traditionele partijen en uitgevoerd door de SP.a. 277 postkantoren sluiten de deuren, ondanks heel wat verzet tegen dat sociale bloedbad. Postpunten kunnen uiteraard geen kantoor vervangen. Minder dienstverlening is blijkbaar de boodschap van de postdirectie aan de gebruikers.

Het personeel is een andere dupe van de besparingsplannen van de directie. Georoute werd doorgevoerd en moest de postrondes hertekenen: uiteraard om met minder personeel meer te doen. Sinds 2002 verdwenen reeds zo’n 5.000 jobs, maar de directie wil nog verder snoeien. Nochtans is het postvolume niet gedaald. Het is dan ook evident dat minder personeel betekent dat de productiviteit sterk wordt opgedreven, tot 30% aldus Johnny Thijs.

Wat betekent dat nu concreet? In de kranten verschenen tal van berichten van postmensen die zeggen dat ze een uur vroeger beginnen te werken om hun ronde te kunnen doen, dat het niet meer mogelijk is om een middagpauze te nemen,… En dat allemaal voor hetzelfde loon. Thijs beweert dat de doorvoering van Georoute 2 zowat overal vlot is verlopen. Heeft Thijs al eens de cijfers van het aantal stakingen bij De Post bekeken? We willen hem gerust even helpen: vorig jaar ging het om 241 acties. Maar voor Thijs is dat geen probleem als het maar niet te lang duurt en geen al te uitgebreide stakingen zijn.

Meer nog, Thijs stelt dat het “moderniseringsproces” mogelijk nog sneller zal moeten gaan. “Als de postmarkt in 2009 opengaat, zoals de EU nu plant, kan blijken dat we nog te langzaam gaan”, stelde hij vandaag in De Standaard. Hij voegde er aan toe: “De productiviteit is de voorbije jaren al met dertig procent toegenomen. We zitten daarmee min of meer op schema, maar zijn er nog lang niet. We zitten ongeveer halverwege in het moderniseringsproces.”

Waar dienen al die "moderniseringen" dan wel voor? Ook dat is duidelijk: om de winsten te vergroten want daar draait alles om in een geliberaliseerde markt. De dienstverlening aan de bevolking is onbelangrijk, die moeten het maar stellen met hun postpunten. Voor de directie van De Post tellen enkel de inkomsten zodat ze zichzelf verder rijkelijke vergoedingen kunnen toekennen en de aandeelhouders tevreden stellen.

Als het van de directie en van de liberaliseringsplannen van de EU en haar nationale regeringen afhangt, zal dus verder bespaard worden op de kap van het personeel en de gebruikers...

19:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: postbode, johnny thys, liberalisering, pol, post, postman, facteur |  Facebook |